Giáo án môn Thể dục 9 - Bài 9: Bài thể dục - Chạy ngắn - Chạy bền

 I. NHIỆM VỤ:

 1. Bài TDPT chung: Ôn từ 1 - 40 (nam). Học: 41-45 (nam).

 Ôn từ 1 – 40(nữ). Học từ 41 - 45 (nữ)

2. Chạy ngắn: On một số bài tập phát triển sức nhanh: chạy bước nhỏ, chạy đạp sau. Xuất phát thấp-chạy lao, chạy giữa quãng 50m. Giới thiệu một số điều Luật Điền kinh (phần chạy cự li ngắn)

 3. Chay bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

 II. YÊU CẦU:

1. Kiến thức:

 - Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1-45 (nam, nữ)

 - Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy đạp sau, xuất phát thấp-chạy lao chạy giữa quãng 50m, biết một số điều trong Luật Điền kinh.

 - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 175Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục 9 - Bài 9: Bài thể dục - Chạy ngắn - Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 8
MÔN: BÀI TD - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN
˜w™
 Tiết CT :	15 
	Thời gian dạy : 	12/10/2015
 I. NHIỆM VỤ:
	1. Bài TDPT chung: Ôn từ 1 - 40 (nam). Học: 41-45 (nam).
	 Ôn từ 1 – 40(nữ). Học từ 41 - 45 (nữ)
2. Chạy ngắn: Oân một số bài tập phát triển sức nhanh: chạy bước nhỏ, chạy đạp sau. Xuất phát thấp-chạy lao, chạy giữa quãng 50m. Giới thiệu một số điều Luật Điền kinh (phần chạy cự li ngắn)
	3. Chay bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
 II. YÊU CẦU:
1. Kiến thức: 
 - Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1-45 (nam, nữ)
 - Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy đạp sau, xuất phát thấp-chạy lao chạy giữa quãng 50m, biết một số điều trong Luật Điền kinh.
 - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
2. Kĩ năng:
	- Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ nhịp 1- 40 (nam), từ nhịp 1-40 (nư).
 - Thực hiện được các động tác từ nhịp 41-45.
 - Thực hiện cơ bản đúng chay bước nhỏ, chạy đạp sau, xuất phát thấp-chạy lao chạy giữa quãng 50m.
 - Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên. 
 3. Thái độ:
 - Đảm bảo tổ chúc tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng trách chấn thương
 III. THỜI GIAN:	
	-	1 tiết (45’)
 IV. ĐỊA ĐIỂM:
	-	Sân tập TDTT của trường.	
	 V. DỤNG CỤ:
 -	Tranh bài TD, bàn đạp.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
Nhận lớp.
Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập.
Khởi động: Chung và chuyên môn.
KTBC: Thực hiện từ nhịp 1 – 40.
(6p)
1’
1’
3’(2 lần x 8 nhịp)
1’
II/ Phần cơ bản:
	1) Bài TD: Ôn từ 1 – 40 (nam), học từ 41-45 (nam)
	 Ôn từ 1 – 40 (nữ), học từ 41-45 (nữ)
. 
	2) Chạy ngắn:
	- Bài tập phát triển sức nhanh: 
 Chạy bước nhỏ, chạy đạp sau.
	- Xuất phát thấp-chạy lao-giữa quãng 50m.	
 	- Giới thiệu một số điều luật điền kinh.
	3) Chạy bền:
	- Chạy trên địa hình tự nhiên.
	300-400m
 * Củng cố: Bài TD từ nhịp 1 đến 45(nam); 1 đến 45 (nữ), một số điều Luật Điền kinh .	
(35p)
13’
4 – 6 lần
13’
2 – 3 lần
2 – 3 lần
4’
5’
III/ Phần kết thúc:
	- Hồi tĩnh.
	- Nhận xét	
 - Dặn dò
(4p)
1’
2’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định , cán sự báo cáo sĩ số lớp.
 - Gv nêu ngắn gọn, rõ ràng.
- Tích cực thực hiện khởi động.
- Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật xuất phát thấp-chạy lao.
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
- Gv gọi 2 hs thực hiện KT, gv đánh giá
+ Chú ý xem tranh TD, gv thị phạm, giảng giải, phân tích kỹ thuật.
+ Thực hiện đúng biên độ động tác, đúng tư thế động tác, đúng phương hướng, đúng nhịp hô của cán sự.
+ Hít thở đều theo nhịp bài tập.
- Tích cực thực hiện các bài tập bổ trợ.
+ Thực hiện nhịp nhàng, phối hợp đánh tay.
+ Đạp sau mạnh, thẳng chân sau.
- Chú ý thực hiện đúng kỹ thuật tư thế XP.
- Đúng theo 3 khẩu lệnh, chạy lao đúng kt. 
- Duy trì tốc độ nhanh nhất ở giữa quãng.
+ Nắm vững cơ bản của luật điền kinh.
+ Hít thở đều trong quá trình chạy bền.
- Phân phối sức phù hợp cự ly chạy.
- Thả lỏng tích cực sau khi chạy xong.
- Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật xuất phát thấp-chạy lao, từ nhịp 1-45 (nam, nữ)
- Gv điều khiển cho hs thực hiện chung, sau đó chia 2 nhóm tập luyện.
- Gv quản lý, nhắc nhở sửa sai cho hs.
	 x x x x x x x x
	 x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
	 50m 
 300-400m
- Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs cũng cố.
- Tích cực thả lỏng, thư dãn, hít thở sâu.
- Tinh thần thái độ học tập
- Thực hiện tốt bài tập ở nhà: Bài thể dục từ 1-45.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của BGH	 Suối Ngô, ngày 09 tháng 10 năm 2015
	 Giáo viên soạn	
 Phạm Chí Tâm
NHẬN XÉT BỔ SUNG:
1. Ưu điểm:
2. Tồn tại:
 Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_so_8.doc