Giáo án môn Thể dục 9 - Bài thể dục - Chạy bền

I.MỤC TIÊU:

1. Bài thể dục: HS nắm được các nhịp của bài TD từ nhịp 1- 14 (nữ), từ nhịp 1- 12 (nam).

 - Kiến thức: Biết cách thực hiện được 14 động tác đối với nữ,12 động tác đối nam.

 - Kĩ năng: Thực hiện được các động tác từ nhịp 1-14 (nữ),từ nhịp 1-12 (nam ).

2.Chạy bền: Luyện tập chạy bền 450m (nữ), 500m (nam).

 - Kiến thức: Biết chạy bền trên địa hình tự nhiên. Biết được hiện tượng “Cực điểm” và cách khắc phục.

 - Kĩ năng: Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên. Và cách khắc phục hiện tượng “Cực điểm”.

3.Thái độ: Yêu cầu HS nghiêm túc, tự giác, tích cực tập luyện. Vận dụng khi học giờ thể dục.

II.ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:

1. Chuẩn bị của GV: giáo án, SGV, còi, sân bãi sạch sẽ.

2. Chuẩn bị của HS: thực hiện đúng trang phục.

III.TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC:

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 425Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục 9 - Bài thể dục - Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 2	Ngày soạn: 31/ 08 / 2015
Tiết: 03	 Ngày dạy : 07/ 09 / 2015
	 BÀI THỂ DỤC - CHẠY BỀN.
I.MỤC TIÊU:
1. Bài thể dục: HS nắm được các nhịp của bài TD từ nhịp 1- 14 (nữ), từ nhịp 1- 12 (nam).
 - Kiến thức: Biết cách thực hiện được 14 động tác đối với nữ,12 động tác đối nam.
 - Kĩ năng: Thực hiện được các động tác từ nhịp 1-14 (nữ),từ nhịp 1-12 (nam ).
2.Chạy bền: Luyện tập chạy bền 450m (nữ), 500m (nam).
 - Kiến thức: Biết chạy bền trên địa hình tự nhiên. Biết được hiện tượng “Cực điểm” và cách khắc phục.
 - Kĩ năng: Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên. Và cách khắc phục hiện tượng “Cực điểm”.
3.Thái độ: Yêu cầu HS nghiêm túc, tự giác, tích cực tập luyện. Vận dụng khi học giờ thể dục.
II.ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
1. Chuẩn bị của GV: giáo án, SGV, còi, sân bãi sạch sẽ.
2. Chuẩn bị của HS: thực hiện đúng trang phục.
III.TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
A.PHẦN MỞ ĐẦU:
Nhận lớp:
- GV kiểm tra sĩ số, sức khỏe của HS
- GV phổ biến mục đích, yêu cầu và nội dung tiết học.
- Kiểm tra sức khỏe và trang phục HS.
2.Khởi động:
- Xoay các khớp: cổ tay -cổ chân, khuỷu tay, bả vai, hông, xoay gối, co dãn khớp gối.
- Ép dọc, ép ngang.
- Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi,Chạy đá lăng trước,đá lăng sau ( gót chạm mông ).
 3. Kiểm tra bài cũ: không 
6’-8’
1'-2'
2-3’
2l x 8N
2l x 8N
2l x 8N
Lớp trưởng tập hợp lớp theo 4 hàng ngang, chấn chỉnh hàng ngũ, báo cáo sĩ số cho GV. 
 GV nhận lớp phổ biến ngắn gọn.
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €( ĐH 1)
 € € € € € € € €
 LT € € € € € € € € 
 ▲ 
Di chuyển thành 4 hàng ngang so le
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €( ĐH 2)
 € € € € € € € €
 € € € € € € € € 
 ▲ LT 
- LT điều khiển HS khởi động.
- GV quan sát uốn nắn, nhắc nhở những trường hợp thực hiện chưa đúng.
B.PHẦN CƠ BẢN:
1.Bài thể dục:
- Học: Từ nhịp 1-14 (nữ),1-12 (nam)
(nam)
(nữ)
-GV vừa phân tích vừa thực hiện bài thể dục của nam trước, sú đó tới động tác của nữ.
*Củng cố: Gọi 1-2 nhóm HS lên thực hiện nội dung vừa học.
2.Chạy bền:
+Giới thiệu hiện tượng ''cực điểm'' và cách khắc phục.( Yếu lĩnh sách TD9 trang 38)
+ Chạy trên địa hình tự nhiên.
Chia lớp thành 2 nhóm nam và nữ:
 * Nữ chạy trước.
 * Nam chạy nối theo sau.
* Yêu cầu HS chạy nghiêm túc,chạy không đùa giỡn,chạy xong không dừng lại đột ngột hoặc ngồi xuống.
30-32’
23-25’
2-3L
5-7’
2 vòng
3 vòng
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €(nữ ngồi)
 € € € € € € € € 
 € € € € € € € € 
 ▲ 
- HS vừa quan sát vừa thực theo GV.
- Sau khi thực hiện động tác của HS nam xong, GV phân nhóm nam ra thực hiện riêng.Sau đó GV tiếp tục thị pham các động tác của nữ.
 € € € €
 € € € €
 € € (NT) ▲ € €
 € € € €
	€ € € € 
	 (HS nữ) 
- GV phân lớp thành 2 nhóm nữ 1 nhóm, nam 1 nhóm tự ôn lại các động tác.
 € € € €
 € € € €
 € € € € € €
 € € € €
	€ € € € 
( HS nam)	▲	(HS nữ)
- GV quan sát sửa sai cho HS. 
Di chuyển thành 4 hàng ngang GV cho HS ngồi và trao đổi bằng câu hỏi:
+ Trong quá trình tập chạy bền em đã gặp trạng thái cực điểm chưa? Em khắc phục nó như thế nào?
Sau đó GV giải thích hiện tượng cực điểm và cách khắc phục.
 GV cho HS chạy thành vòng tròn quanh sân trường.
 GV
 GV quan sát và nhắc nhở.
C.PHẦN KẾT THÚC:
- Hồi tĩnh: Tập một số động tác thả lỏng, thư duỗi cơ bắp: Rũ tay chân,lắc cổ tay, chân, cuối người đánh tay thả lỏng, rung đùi.
- Củng cố, nhận xét, đánh giá tiết học.
. Nêu lại nội dung vừa học.
. Tinh thần, thái độ học tập của HS.
- Dặn dò: Ôn các động tác vừa học.
4'-5'
2'-3'
1'
1'
Di chuyển thành 4 hàng ngang so le ( ĐH 2)
LT hoặc GV điều khiển HS thả lỏng. 
 HS dồn thành 4 hàng ngang, lắng nghe GV 
 € € € € € € € €
 € € € € € € € €( ĐH 1)
 € € € € € € € €
 € € € € € € € € 
 ▲ LT 
GV và HS thực hiện nghi thức xuống lớp.
Ngày tháng năm 2015
 Duyệt của TTCM

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 3.doc