Giáo án môn Thể dục 9 - Bài thể dục - Chạy ngắn - Chạy bền

 I. NHIỆM VỤ:

 1. Bài TDPT chung: Ôn từ 1 - 26 (nam). Học từ 27 – 36 (nam).

 Ôn từ 1 - 25 (nữ). Học từ 26 – 29 (nữ)

 2. Chạy ngắn: Ôn xuất phát thấp-chạy lao và chạy giữa quãng (50m).Chạy bước nhỏ, chạy đạp sau.

 3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

 II. YÊU CẦU:

 1. Kiến thức:

 - Biết cách thực hiện các động tác từ 1-36(nam) và 1-29(nữ).

 - Biết cách thực hiện xuất phát thấp-chạy lao và chạy giữa quãng (50m). Chạy bước nhỏ, chạy đạp sau.

- Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 242Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục 9 - Bài thể dục - Chạy ngắn - Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 6
MÔN: BÀI TD - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN
˜w™
	Tiết CT :	11+12
	Thời gian dạy : 28/9/2015
 I. NHIỆM VỤ:
	1. Bài TDPT chung: Ôn từ 1 - 26 (nam). Học từ 27 – 36 (nam). 
	 Ôn từ 1 - 25 (nữ). Học từ 26 – 29 (nữ)
	 2. Chạy ngắn: Ôn xuất phát thấp-chạy lao và chạy giữa quãng (50m).Chạy bước nhỏ, chạy đạp sau.
	 3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
 II. YÊU CẦU:
	 1. Kiến thức:
 - Biết cách thực hiện các động tác từ 1-36(nam) và 1-29(nữ).
 - Biết cách thực hiện xuất phát thấp-chạy lao và chạy giữa quãng (50m). Chạy bước nhỏ, chạy đạp sau.
- Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên
 2. Kĩ năng:
	- Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ nhịp 1-26 (nam), 1-25 (nữ) 
 - Thực hiện được các động tác từ nhịp 27-36 (nam), 26-29 (nữ)
 - Thực hiện cơ bản đúng xuất phát cao chạy lao chạy giữa quãng, chạy bước nhỏ, chạy đạp sau.
 -Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
 3. Thái độ:
 - Đảm bảo tổ chúc tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng trách chấn thương
 III. THỜI GIAN:	
	-	2 tiết (90’)
 IV. ĐỊA ĐIỂM:
	-	Sân tập TDTT của trường.	
 V. DỤNG CỤ:
	-	Tranh bài TD, bàn đạp. 
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
Nhận lớp 
Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập.
Khởi động: Chung và chuyên môn
KTBC: Xuất phát thấp - chạy lao.
(12p)
1’
1’
8’(2 lần x 8 nhịp)
2’
II/ Phần cơ bản:
	1) Bài TD: Ôn từ 1 – 26, học từ 27 - 36 nam.
	 Ôn từ 1 – 25, học từ 26 - 29 nữ..
. 
	2)Chạy ngắn:
 - Xuất phát thấp-chạy lao-giữa quãng 50m.	
 - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau.
 3) Chạy bền:
	 - Chạy trên địa hình tự nhiên.
	300-400m
	* Củng cố: Bài TD từ nhịp 1-36(nam), Ôn từ 1-29 (nữ).
(71p)
28’
4 – 6 lần
28’
2 – 3 lần
2 – 3 lần
7’
8’
III/ Phần kết thúc:
	- Hồi tĩnh.
	- Nhận xét.
	- Dặn dò
(7p)
4’
2’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định , cán sự báo cáo sĩ số lớp.
 - Gv nêu ngắn gọn rõ ràng.
- Tích cực thực hiện khởi động.
- Thực hiện cơ bảïn đúng xuất phát-chạy lao.
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x
x x x x x x x x x
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
- Gv gọi 3hs thực hiện KT, gv đánh giá
+ Chú ý xem tranh TD, gv thị phạm, giảng giải, phân tích kỹ thuật.
+ Thực hiện đúng biên độ động tác, đúng tư thế động tác, đúng phương hướng, đúng nhịp hô của cán sự.
+ Hít thở đều theo nhịp bài tập.
+ Thực hiện nhịp nhàng, phối hợp đánh tay.
+ Nâng cao đùi, không ngã thân ra sau.
- Chú ý thực hiện đúng kỹ thuật tư thế XP.
- Tập trung nghe phát lệnh phản xạ nhanh.
+ Nắm vững cách đóng bàn đạp, thực hiện đúng 3 khẩu lệnh, nghiêng người chạy lao. 
+ Thực hiện nhịp nhàng, phối hợp đánh tay.
+ Nâng cao đùi, không ngã thân ra sau.
- Hít thở đều trong quá trình chạy bền.
- Phân phối sức phù hợp cự ly chạy.
- Thả lỏng tích cực sau khi chạy xong.
- Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ nhịp 1-26(nam) và 1 - 29(nữ).
- Gv điều khiển cho hs thực hiện chung, sau đó chia 2 nhóm tập luyện.
- Gv quản lý, nhắc nhở sửa sai cho hs.
	 x x x x x x x x
	 x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
	 50m 
 300-400m
- Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs cũng cố.
- Tích cực thả lỏng, thư dãn, hít thở sâu.
- Tinh thần thái độ học tập
- Thực hiện tốt bài tập ở nhà: Bài thể dục, kĩ thuật xuất phát thấp.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt Của BGH Suối Ngô, ngày 25 tháng 9 năm 2015
	 Giáo viên soạn	
 Phạm Chí Tâm
NHẬN XÉT BỔ SUNG:
1. Ưu điểm:
2. Tồn tại:
 Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_so_1.doc