Giáo án môn Thể dục 9 - Chạy ngắn - Bài thể dục - Chạy bền

I. MỤC TIÊU:

 1. Chạy ngắn.

 - Biết cách thực hiện giai đoạn xuất phát – chạy lao, chạy giữa qung – về đích.

 - Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật xuất pht thấp

 2. Bi TD:

 - Biết cch thực hiện các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 45 ( nữ ); từ nhịp 1 đến nhịp 45 (nam).

 - Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 45 ( nữ ); từ nhịp 1 đến nhịp 45 (nam).

3. Chạy bền:

 - Biết cch thực hiện chạy trên địa hình tự nhin

 - Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhin.

 * Chấp hành nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu đề ra và an toàn trong tập luyện; ứng xử tốt với ban trong tập luyện; tự giác tập luyện; không dùng rượu, bia trong tập luyện, chuẩn bị kiểm tra bi TD

 

doc 5 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 180Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục 9 - Chạy ngắn - Bài thể dục - Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 8	Ngày soạn: 15/9/2014
Tiết: 15
CHẠY NGẮN - BÀI THỂ DỤC - CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU:
 1. Chạy ngắn.
 - Biết cách thực hiện giai đoạn xuất phát – chạy lao, chạy giữa quãng – về đích. 
 - Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật xuất phát thấp
 2. Bài TD:
 - Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 45 ( nữ ); từ nhịp 1 đến nhịp 45 (nam).
 - Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 45 ( nữ ); từ nhịp 1 đến nhịp 45 (nam).
3. Chạy bền:
 - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên
 - Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên.
 * Chấp hành nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu đề ra và an tồn trong tập luyện; ứng xử tốt với ban trong tập luyện; tự giác tập luyện; khơng dùng rượu, bia trong tập luyện, chuẩn bị kiểm tra bài TD
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
 - Sân trường.
 - Vạch xuất phát, đường chạy, 4 cờ góc, tranh (ảnh) bài TD, đồng phục.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
Nội dung
ĐL
Phương pháp - tổ chức
MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp 
- Kiểm tra sỉ số học sinh
- GV phổ biến nội dung và yêu cầu bài mới.
- Khởi động: xoay cổ tay, cổ chân, xoay các khớp, xoay cánh tay, ép dọc, ép ngang.
- Chạy bước nhỏ ( tại chỗ )
- Chạy nâng cao đùi( tại chỗ )
- Chạy gót chạm mông( tại chỗ )
- Kiểm tra bài cũ:
a) Em hãy thực hiện bài thể dục phát triển chung (nam, nữ riêng).
b) Thực hiện xuất phát thấp – chạy lao – giữa quảng về đích. 
B. CƠ BẢN
1. Chạy ngắn
* Ôn:
- Xuất phát thấp – chạy lao – giữa quãng – về đích (60m)
2. Bài TD 
* Ôn:
- Nam: Từ nhịp 1 đến nhịp 45.
- Nữ: Từ nhịp 1 đến nhịp 45.
- Củng cố:
a) Em hãy thực hiện kĩ thuật xuất phát thấp?
b) Bài thể dục phát triển chung? 
3. Chạy bền 
- Luyện tập chạy bền.
 + Nam: 600m.
 + Nữ: 500m
C. KẾT THÚC
- Thả lỏng 
 + Hít, thở sâu.
 + Tay, chân.
 + Gập duỗi tay chân.
- Nhận xét
 + Tuyên dương
 + Phê bình
- Hướng dẫn bài tập về nhà
1. Chạy ngắn
2. Bài TD
3. Chạy bền.
- Dặn dò
- Xuống lớp 
10’
1’
1’
1’
5’
2’
30’
10’
10’
5’
5’
 5’
2’
1’
1’
1’
- HS tập hợp 4 hàng ngang.
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €GV
- HS: Cán sự báo cáo sỉ số cho GV, chúc sức khoẻ 
- GV: phổ biến 
HS: dàn 4 hàng ngang, cán sự đk.
 € € € € € € €
€ € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €CS
- HS: nhận xét
- GV nhận xét à xếp loại.
- HS: Cán sự điều khiển.
- GV: Quan sát – nhắc nhở
GV: Nhắc lại kĩ thuật cũ cho HS
HS: Chia nhóm (nam, nữ riêng).
Nam: Bài thể dục.
Nữ: Chạy ngắn.
xp
VĐ
€ x
€ x
€ x
€ € € € € € €
 € € € € € €
- HS: Chia nhóm, nhóm trưởng điều khiển.
- GV: Quan sát – sửa sai. 
- HS: về 4 hàng ngang.
- HS: Nhận xét chung.
- HS: chạy vòng tròn sân trường.
(r)
- GV: Quan sát – nhắc nhở HS.
- HS: cán sự điều khiển. 
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €CS
- GV nhận xét tiết học 
 + Tuyên dương: những HS tích cực tập luyện.
 + Phê phán: HS còn lơ là tập luyện, chưa hiểu bài.
- GV: hướng dẫn bài về nhà cho HS
- HS: luyện tập bài thể dục – chạy ngắn, chạy bền
- GV: giải tán
- HS: khoẻ
Tuần: 8	 Ngày soạn: 15/9/2014
Tiết: 16
BÀI THỂ DỤC - CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU:
1. Bài TD:
 - Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 45( nữ ); từ nhịp 1 đến nhịp 45(nam).
 - Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 45( nữ ); từ nhịp 1 đến nhịp 45(nam).
2. Chạy bền:
 - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên
 - Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên.
 * Chấp hành nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu đề ra và an tồn trong tập luyện; ứng xử tốt với ban trong tập luyện; tự giác tập luyện; khơng dùng rượu, bia trong tập luyện, chuẩn bị kiểm tra bài TD
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
 - Sân trường.
 - Vạch xuất phát, đường chạy, 4 cờ góc, tranh (ảnh) bài TD, đồng phục.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
Nội dung
ĐL
Phương pháp - tổ chức
MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp 
- Kiểm tra sỉ số học sinh
- GV phổ biến nội dung và yêu cầu bài mới.
- Khởi động: xoay cổ tay, cổ chân, xoay các khớp, xoay cánh tay, ép dọc, ép ngang.
- Chạy bước nhỏ ( tại chỗ )
- Chạy nâng cao đùi( tại chỗ )
- Chạy gót chạm mông( tại chỗ )
- Kiểm tra bài cũ:
a) Em hãy thực hiện bài thể dục phát triển chung (nam, nữ riêng).
B. CƠ BẢN
1. Bài TD 
* Ôn:
- Nam: Từ nhịp 1 đến nhịp 45.
- Nữ: Từ nhịp 1 đến nhịp 45.
- Củng cố:
a) Em hãy thực hiện kĩ thuật xuất phát thấp?
b) Bài thể dục phát triển chung? 
3. Chạy bền 
- Luyện tập chạy bền.
 + Nam: 600m.
 + Nữ: 500m
C. KẾT THÚC
- Thả lỏng 
 + Hít, thở sâu.
 + Tay, chân.
 + Gập duỗi tay chân.
- Nhận xét
 + Tuyên dương
 + Phê bình
- Hướng dẫn bài tập về nhà
1. Bài TD ( Chuẩn bị kiểm tra)
2. Chạy bền.
- Dặn dò
- Xuống lớp 
10’
1’
1’
1’
5’
2’
30’
20’
5’
5’
 5’
2’
1’
1’
1’
- HS tập hợp 4 hàng ngang.
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €GV
- HS: Cán sự báo cáo sỉ số cho GV, chúc sức khoẻ 
- GV: phổ biến 
HS: dàn 4 hàng ngang, cán sự đk.
 € € € € € € €
€ € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
€CS
- HS: nhận xét
- GV nhận xét à xếp loại.
- HS: Cán sự điều khiển.
- GV: Quan sát – nhắc nhở
- GV: Nhắc lại kĩ thuật cũ cho HS
- HS: Chia nhóm (nam, nữ riêng).
 €CS
€ € € € € € €
 € € € € € €
- HS: Chia nhóm, nhóm trưởng điều khiển.
- GV: Quan sát – sửa sai. 
- HS: về 4 hàng ngang.
- HS: Nhận xét chung.
- HS: chạy vòng tròn sân trường.
(r)
- GV: Quan sát – nhắc nhở HS.
- HS: cán sự điều khiển. 
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €CS
- GV nhận xét tiết học 
 + Tuyên dương: những HS tích cực tập luyện.
 + Phê phán: HS còn lơ là tập luyện, chưa hiểu bài.
- GV: hướng dẫn bài về nhà cho HS
- HS: Luyện tập bài thể dục ( Chuẩn bị kiểm tra)
- GV: giải tán
- HS: khoẻ

Tài liệu đính kèm:

  • docChuong_3_Bai_the_duc_phat_trien_chung.doc