Giáo án môn Thể dục 9 - Chạy ngắn - Nhảy xa

I. NHIỆM VỤ:

 1. Chạy ngắn: Ôn một số bài tập, trò chơi phát triển sức nhanh.

 Xuất phát thấp-chạy lao-chạy giữa quãng-về đích 60m

 2. Nhảy xa: Ôn chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất bằng hai chân. Một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân.

 II. YÊU CẦU:

1. Kiến thức:

 - Biết cách thực hiện một số bài tập, trò chơi phát triển sức nhanh, chay bước nhỏ, chạy đạp sau, xuất phát thấp-chạy lao, chạy giữa quãng 60m.

 - Biết cách thực hiện chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất bằng 2 chân, một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 334Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục 9 - Chạy ngắn - Nhảy xa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 12
MÔN: CHẠY NGẮN - NHẢY XA
˜w™
	Tiết CT :	23
	Thời gian dạy : 	09/11/2015
I. NHIỆM VỤ:
	1. Chạy ngắn: Ôn một số bài tập, trò chơi phát triển sức nhanh.
	 Xuất phát thấp-chạy lao-chạy giữa quãng-về đích 60m
	2. Nhảy xa: Ôn chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất bằng hai chân. Một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân.
 II. YÊU CẦU:
1. Kiến thức:
 - Biết cách thực hiện một số bài tập, trò chơi phát triển sức nhanh, chay bước nhỏ, chạy đạp sau, xuất phát thấp-chạy lao, chạy giữa quãng 60m.
 - Biết cách thực hiện chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất bằng 2 chân, một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân.
 2. Kĩ năng:
 - Thực hiện cơ bản đúng một số bài tập, trò chơi phát triển sức nhanh, chay bước nhỏ, chạy đạp sau, xuất phát thấp-chạy lao-chạy giữa quãng 60m.
- Thực hiện cơ bản đúng chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất phối bằng 2 chân, một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân.
3. Thái độ: 
 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng trách chấn
III. THỜI GIAN:	
	-	1 tiết (45’)
 IV. ĐỊA ĐIỂM:
	-	Sân tập TDTT của trường.	
	V. DỤNG CỤ:
	-	Bàn đạp.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
- Nhận lớp 
- Phổ biến nội dung và yêu cầu của buổi tập.
- Khởi động: Chung và chuyên môn
- KTBC: Chạy đà 5 bước-giậm nhảy “bước bộ”ä trên không và tiếp đất bằng chân lăng.
(6p)
1’
1’
3’(2 lần x 8 nhịp))
 1’
II/ Phần cơ bản:
	1) Chạy ngắn:
 - Trò chơi: “Chạy tiếp sức”
	- Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau.
	- Xuất phát thấp-chạy lao-giữa quãng-về đích 60m.	
	2)Nhảy xa: 
	 - Một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân.
	- Ôn chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất bằng hai chân.
	* Củng cố: Chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất bằng hai chân.
(35p)
15’
2 – 3 lần
1 – 2 lần
15’
4 – 6 lần
4 – 6 lần
5’
III/ Phần kết thúc:
	- Hồi tĩnh.
	- Nhận xét 
- Dặn dò
(4p)
1’
2’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp
 - GV nêu ngắn gọn rõ ràng
- Tích cực thực hiện khởi động.
- Thực hiện cơ bản đúng chạy đà 5 bước giậm nhảy “bước bộ”ä trên không và tiếp đất bằng chân lăng.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
- Gv gọi 2 hs thực hiện KT, gv đánh giá.
- Tích cực tham gia trò chơi, nắm luật chơi.
+ Thực hiện nhịp nhàng, phối hợp đánh tay.
+ Đạp sau mạnh, thẳng chân sau.
- Chú ý phối hợp tốt kỹ thuật chạy ngắn.
- Thực hiện tốt giai đoạn XP và về đích.
- Nắm được cơ bản luật chạy ngắn.
+ Thực hiện tích cực các động tác bổ trợ và bài tập phát triển sức mạnh chân.
- Độ dài bước chạy đà ổn định không thay đổi.
- Giậm mạnh vào ván giậm, tránh phạm quy.
- Phối hợp động tác tay khi bay trên không.
- Rơi xuống phải khuỵu gối giảm chấn động.
- Thực hiện cơ bản đúng chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất bằng 2 chân.
- Gv điều khiển cho hs thực hiện chung, sau đó chia 2 nhóm tập luyện.
- Gv quản lý, nhắc nhở sửa sai cho hs.
15m
	 60m 	 
* Cho hs thực hiện bổ trợ và các bài tập theo hàng ngang sole và tiến về trước.
- Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs cũng cố.
- Tích cực thả lỏng, thư dãn, hít thở sâu.
- Tinh thần thái độ học tập
- Thực hiện tốt bài tập ở nhà: Kĩ thuật chạy ngắn, nhảy xa.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của BGH	 Suối Ngô, ngày 06 tháng11 năm 2015
	 Giáo viên soạn	
	 Phạm Chí Tâm
NHẬN XÉT BỔ SUNG:
1. Ưu điểm:
2. Tồn tại:
 Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_so_12.doc