Giáo án môn Thể dục 9 - Học kì I

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Giới thiệu cho học sinh nắm được 1 số nguyên tắc, phương pháp đơn giản để tập luyện sức bền, biết vận dụng để tập luyện hàng ngày.

2. Kỹ năng:

- Thi đạt tiêu chuẩn RLTT.

3. Thái độ:

- Học sinh tích cực tham gia xây dựng bài

II. PHƯƠNG PHÁP

- Phương pháp phân tích, giảng giải

- Phương pháp thị phạm

- Phương pháp chia nhóm luyện tập

 

doc 72 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 280Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Thể dục 9 - Học kì I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phân tích kỹ thuật kết hợp cho học sinh xem tranh
- GV tập và hô cho học sinh nhóm tập 1-2 lần -> nhóm trưởng hô cho nhóm tập
- GV đến từng nhóm để sửa sai
- Nhóm trưởng hô cho nhóm tập từ:
+ N1->34 Nữ ; N1-> 40 Nam
GV phân tích kiểm tra và thị phạm lại động tác.
Học sinh lắng nghe, luyện tập tích cực theo hướng dẫn của GV.
GV quan sát sửa sai cho học sinh
GV phổ biến 1 số luật.
- Học sinh thực hiện tích cực kết hợp điều hoà nhịp thở.
- GVnhắc lại ND dung ôn tập
+ 3em/ nhóm vào thực hiện 
- Các em khác chú ý quan sát nhận xét
- GV sửa sai cho học sinh 
- > Thực hiện đúng kỹ thuật động tác xuất phát nhanh, chạy hết đoạn đường qui định
- GV phân lớp thành 2 nhóm để tập luyện -> Cán sự hô cho nhóm tập, vừa quan sát tranh vừa hô 
- Trong nhóm tự sửa sai cho nhau 
- Học sinh thực hiện thả lỏng theo hướng dẫn của GV
- Học sinh tập chung nghe nhắc nhở của giáo viên
Đội hình kết thúc
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 (D)
V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY
Ngày soạn: 2/10/2013
Tiết 15
- BÀI TD: ÔN TỰ NHỊP 1-40 (NAM); TỪ NHỊP 1-34 (NỮ); HỌC TỪ NHỊP 35-40 (NỮ)
- CHẠY NGẮN: ÔN MỌT SỐ BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC NHANH, CHẠY BƯỚC NHỎ, CHẠY ĐẠP SAU, XUẤT PHÁT THẤP-CHẠY LAO-CHẠY GIỮA QUÃNG (50M), GIỚI THIỆU MỘT SỐ ĐIỂM CƠ BẢN CỦA LUẬT ĐIỀN KINH (PHẦN CHẠY CỰ LY NGẮN)
- CHẠY BỀN: CHẠY TRÊN ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: - Bài TD: Ôn từ nhịp 1 – 40 (nam); từ nhịp 1 – 34 (nữ)
 Học từ nhịp 35 – 40 nữ
- Chạy ngắn: Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh, chạy bước nhỏ, chạy đạp sau, Xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng(50m)
+ Giới thiệu 1 số điểm luật cơ bản của luật điền kinh.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
2. Kĩ năng: - Học sinh thực hiện tương đối chính xác bài TD.
- Nắm được kĩ thuật xuất phát thấp và các bài tập bổ trợ.
- Biết phân phối sức trong chạy bền.
3. Thái độ: - HS luyện tập tích cực tự giác, rèn luyện ý trí, tinh thần tập thể
II. PHƯƠNG PHÁP
Phương pháp phân tích, giảng giải, thị phạm, chia nhóm luyện tập
III. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN 
1.Địa điểm: Sân trường 
2.Phương tiện: Còi, đồng hồ bấm giây, trang phục thể thao đi giày tập
IV. TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC
Thứ
Ngày giảng 
Lớp
Tiết
Sĩ số
Học sinh vắng
9A
9B
NỘI DUNG
THỜI GIAN
 PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
A.PHẦN MỞ ĐẦU
1. Ổn định tổ chức : - Kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 
2. Khởi động
a) Khởi động chung.
- Chạy tại chỗ.
- Xoay các khớp
- Căng ép: ép dọc, ép ngang.
b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: 
- Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót cham mông
3. Kiểm tra bài cũ
- Bài TD: nhịp 1-40 (nam)
 Nhịp 1-34 (nữ)
B.PHẦN CƠ BẢN
1. Chạy ngắn
a. Ôn tập 3 động tác bổ trợ 
+ chạy bước nhỏ
+ nâng cao đùi
+ chạy đạp sau
b.Ôn kỹ thuật :
+ xuất thấp
+ chạy lao
+ chạy giữa quãng
c. Một số điểm luật cơ bản của luật điền kinh
2.Bài TDLH nam, nữ
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 – 40 (nam); 
 từ nhịp 1 – 34 (nữ)
Học từ nhịp 35 – 40 nữ
3 Chạy bền: 
- Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
4. Củng cố
- Bài TD: 1-40 (nữ)
C. PHẦN KẾT THÚC
1 Thả lỏng
- Gv hướng dẫn học sinh thả lỏng các khớp, rũ tay, kết hợp hít thở sâu.	
2. Nhận xét giờ học
- Nhận xét ưu, nhược điểm buổi học
3. Hướng dẫn về nhà
Nhắc học sinh ôn luyện lại các kiến thức nội dung đã học,
5P
35P
 5p
- Lớp tập trung thành 4 hàng dọc
- lớp trưởng báo cáo ngắn gọn, rõ ràng
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 #.LT
- Lớp trưởng hô cho lớp tập. 
- GV quan sát, nhắc nhở. 
*Y/c: tập đúng, đều theo nhịp hô
- GV gọi 2 em lên thực hiện động tác
- Lớp quan sát nhận xét, GV đánh giá
- GVnhắc lại ND dung ôn tập
- 4em/nhóm vào thực hiện động tác
x x x --->
x x x --->
x x x --->
*Y/c: xF nhanh, phát huy hết tốc độ, chạy hết đoạn đường quy định 
- GV thị phạm, phân tích kỹ thuật động tác kết hợp cho học sinh quan sát tranh -> H/s quan sát và thực hiện
- GV phổ biến một số điểm luật trong luật điền kinh
* Tập đúng, đều, theo nhịp hô
- GV đến từng nhóm để sửa sai
- GV tập và hô cho học sinh nhóm tập 1-2 lần -> nhóm trưởng hô cho nhóm tập
- GV đến từng nhóm để sửa sai
- Nhóm trưởng hô cho nhóm tập từ:
+ N1->40 Nữ ; N1-> 40 Nam
- Trong nhóm tự sửa sai cho nhau 
- Cả lớp chạy theo thứ tự tổ 1->2->3->4
->kết hợp với thở, đánh tay nhịp nhàng, phân phối sức hợp lý
- Đội hình 4 hàng ngang
- Gv gọi 2 học sinh lên thực hiện, lớp quan sát, nhận xét, Gv đánh giá xếp loại
- Học sinh thực hiện thả lỏng theo hướng dẫn của GV
- Học sinh tập chung nghe nhắc nhở của giáo viên
Đội hình kết thúc
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 (D)
V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY
Ngày soạn: 8/10/2014
TIẾT 16: LÝ THUYẾT: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN
 PHÁT TRIỂN SỨC BỀN
I.MỤC TIÊU
.1. Kiến thức:
Tiếp tục giúp học sinh có những hiểu biết về sức bền và biết được phương pháp tập luyên đơn giản để học sinh tập phát triển sức bền
 2. Kỹ năng:
- Đánh giá quá trình luyện tập của học sinh.
- Học sinh thực hiện tốt các kỹ thuật, cố gắng đạt thành tích cao nhất. 
- Biết vận dụng nội dung bài học vào rèn luyện sức khỏe. 
- Yêu cầu: Nắm được và vận dụng các nguyên tắc và biện pháp tập luyện đơn giản
3. Thái độ: 
- Học sinh học tự giác, tích cực, đảm bảo an toàn trong kiểm tra.
II. PHƯƠNG PHÁP
Phương pháp phân tích, giảng giải
Phương pháp thị phạm
III. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN
1.Địa điểm: Phòng học 
2.Phương tiện: Giáo án, giấy, bút.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
Thứ
Ngày giảng 
Lớp
Tiết
Sĩ số
Học sinh vắng
9A
9B
NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP
PHẦN MỞ ĐẤU :
1.Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số và phổ biến nọi dung yêu cầu giờ học
2. Kiểm tra
Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh 
B.PHẦN CƠ BẢN
GV giới thiệu phân tích từng nguyên tắc
GV phân tích giảng giải để học sinh dễ hiểu
_ GV giới thiệu cho học sinh nghe và ghi bài
*. Củng cố
Giáo viên nhấn mạnh lại kiến thức trọng tâm của bài.
C. PHẦN KẾT THÚC
1 Thả lỏng
Không thả lỏng
2. Nhận xét giờ học
- Nhận xét ưu, nhược điểm buổi học
3. Hướng dẫn về nhà
Nhắc học sinh ôn luyện lại các kiến thức nội dung đã học,
5p
35p
5p
- Lớp xếp thành 4 hàng ngang 
- Lớp trưởng báo cáo 
II. Nguyên tắc, phương pháp và hình thức tập luyện sức bền:
Một số nguyên tắc tập luyện sức bền
Phù hợp với sức khoẻ mỗi người tuỳ từng lứa tuổi, giới tính mà tập cho vừa sức.
+ Sức bền chỉ có được khi tập luyện, hoạt động liên tục trong thời gian với cường độ nhất định.
+ Tập từ nhẹ đến nặng dần: những buổi tập cần chạy nhẹ nhàng, tốc độ chậm 2 – 3phút, 300m – 350m sau đó tăng dần
Chú ý: Khi tập cần theo dõi sức khoẻ
+ Nếu sức khoẻ tốt cần tăng dần tốc độ. Ngược lại cần đi kiểm tra sức khoẻ để tìm ra nguyên nhân.
Chú ý: Tập thường xuyên hàng ngày
+ Trong một giờ học sức bền học sau cùng.
+ Tập chạy kết hợp kĩ thuật bước chạy, nhịp thở.
Một số hình thức và phương pháp tập luyện
tập sức bền bằng chơi trò chơi vận động như: Nhảy dây, tâng cầu tối đa
Tập sức bền bằng đi bộ hoặc chạy trên địa hình tự nhiên.
Tập sức bền bằng các môn như: Cầu lông, đá bóng
Có thể tập cá nhân hoặc tập thể
- HS chú ý lắng nghe
- Học sinh chú ý lắng nghe dặn dò của giáo viên
V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY
Ngày soạn: 15/10/2014
Tiết 17
BÀI TD: ÔN TỪ NHỊP 1-40 (NAM); TỪ NHỊP 1-40 (NỮ); HỌC TỪ NHỊP 41-45 (NAM); TỪ NHỊP 41-45 (NỮ).
CHẠY NGẮN: ÔN MỘT SỐ BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC NHANH, CHẠY BƯƠC NHỎ, CHẠY ĐẠP SAU, XUẤT PHAT THẤP – CHẠY LAO – CHẠY GIỮA QUÃNG (50M) HOẶC DO GV CHỌN.
CHẠY BỀN: CHẠY TRÊN ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN.
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 – 40 (nam) từ nhịp 1 – 40(nữ)
	 Học từ nhịp 40 -45 (nam); 40 – 45 (nữ)
- Chạy ngắn: Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh, chạy bước nhỏ, chạy đạp sau, xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng (50m)
- Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên
2. Kĩ năng
- Thuộc 45 động tác và thực hiện tương đối chính xác các động tác của bài TD.
3. Thái độ
- HS luyện tập tích cực tự giác, rèn luyện ý trí, tinh thần tập thể
II. PHƯƠNG PHÁP
Phương pháp phân tích, giảng giải
Phương pháp thị phạm
Phương pháp chia nhóm luyện tập 
III. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: 
1.Địa điểm: Sân trường 
2.Phương tiện: Còi, đồng hồ bấm giây, trang phục thể thao đi giày tập
IV. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC.
Thứ
Ngày giảng 
Lớp
Tiết
Sĩ số
Học sinh vắng
9A
9B
NỘI DUNG
THỜI GIAN
 PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
A. PHẦN MỞ ĐẦU :
1.Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số và phổ biến nọi dung yêu cầu giờ học 
2. Khởi động
a) Khởi động chung.
- Chạy tại chỗ.
- Xoay các khớp
- Căng ép: ép dọc, ép ngang.
b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: 
- Chạy bước nhỏ.
- Nâng cao đùi.
- Chạy hất gót.
3. Kiểm tra bài cũ.
- Thực hiện bài thể dục đã học
B.PHẦN CƠ BẢN:
1.Luyện tập chạy cự ly ngắn
Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh:
Chạy bước nhỏ, chạy đạp sau.
 Xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng (50m
- Nhóm nam tập bài TDLH 50 động tác
- Nhóm nữ tập chạy nhanh 
2.Luyện tập bài TDLH:
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1 – 40 (nam) từ nhịp 1 – 40(nữ)
- Học từ nhịp 40 -45 (nam); 40 – 45 (nữ)
3.Chạy bền: 
- Chạy trên địa hình tự nhiên
4. Củng cố
- Bài TD: Từ nhịp 40 - 45 (nam); 40 – 45 (nữ)
C. PHẦN KẾT THÚC
1 Thả lỏng
- Gv hướng dẫn học sinh thả lỏng các khớp, rũ tay, kết hợp hít thở sâu.
2. Nhận xét giờ học
- Nhận xét ưu, nhược điểm buổi học
3. Hướng dẫn về nhà
Nhắc học sinh ôn luyện lại các kiến thức nội dung đã học,
5p
35p
5p
- Lớp xếp thành 4 hàng ngang 
- Lớp trưởng báo cáo 
- Nói ngắn gọn dễ hiểu 
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 #LT.
- Cán sự lớp điều khiển lớp tập 
- GV quan sát, nhắc nhở, sửa sai.
*Y/C: tập đúng đều theo nhịp hô
- 2 HS một nam một nữ lên thực hiện.
- Gv nhắc lại nội dung ôn tập 
- Lớp thực hiện
- Đội hình 4 em /1nhóm vào thực hiện. -> lớp trưởng hô cho lớp tập 
- GV quan sát nhắc nhở học sinh luyện tập 
-Gv phân lớp thành 2 nhóm, sau 10’ đổi nội dung tập luyện cho nhau
- Gv đến từng nhóm sửa sai nhắc nhở
- Cán sự hô cho nhóm tập 
*Tập đúng, đều, đẹp, theo nhịp hô., có biên độ động tác, thuộc bài
- GV làm mẫu thị phạm động tác để HS nắm được.
- Lớp trưởng hô cho lớp tập.
- GV chú ý nhắc nhỏ, sửa sai cho từng học sinh
- Gv hướng dẫn cho học sinh chạy trên địa hình tự nhiên.
- Kết hợp đánh tay và nhịp thở trong quá trình chạy
- HS chạy tích cực, nghiêm túc.
- 2 hs lên thực hiện
- GV quan sát, gọi nhận xét, củng cố lại.
Đội hình thả lỏng
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 (D)
- Học sinh thực hiện thả 
- Học sinh tập chung nghe nhắc nhở của giáo viên
Đội hình kết thúc
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 (D)
V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY
Ngày soạn: 16/10/2014
Tiết 18
- BÀI TD: ÔN TỪ NHỊP 1-45 (NAM), TỪ NHỊP 1-45 (NỮ), CÓ THỂ KIỂM TRA THỬ (DO GV CHỌN)
- CHẠY NGẮN: ÔN MỘT SỐ BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC NHANH (DO GV CHỌN); CHẠY BƯỚC NHỎ, CHẠY NÂNG CAO ĐÙI, CHẠY ĐẠP SAU.
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1- 45 (nam); từ nhịp 1 – 45 (nữ); có kiểm tra thử
- Chạy ngắn: Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh, chạy bước nhỏ, chạy đạp sau, chạy nâng cao đùi.
2. Kĩ năng
- Thực hiện tương đối chính xác các động tác của bài TD
3. Thái độ
- HS luyện tập tích cực tự giác, rèn luyện ý trí, tinh thần tập thể
II. PHƯƠNG PHÁP
Phương pháp phân tích, giảng giải
Phương pháp thị phạm
Phương pháp chia nhóm luyện tập 
III. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: 
1.Địa điểm: Sân trường 
2.Phương tiện: Còi, đồng hồ bấm giây, trang phục thể thao đi giày tập
IV. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC.	
Thứ
Ngày giảng 
Lớp
Tiết
Sĩ số
Học sinh vắng
9A
9B
NỘI DUNG
THỜI GIAN
 PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
A. PHẦN MỞ ĐẦU
5p
1. Ổn định tổ chức:
 - Kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. 
2. Khởi động
a) Khởi động chung.
- Xoay các khớp
- Căng ép: ép dọc, ép ngang.
b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: 
- Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông
3.Kiểm tra bài cũ
- Kết hợp trong kiểm tra thử
- Lớp tập trung thành 4 hàng dọc
- lớp trưởng báo cáo ngắn gọn, rõ ràng
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 (D) LT
- Lớp trưởng hô cho lớp tập. 
- GV quan sát, nhắc nhở. 
*Y/c: tập đúng, đều theo nhịp hô
B. PHẦN CƠ BẢN.
35p
1.Chạy nhanh 
- Ôn các động tác bổ trợ phát triển sức nhanh
+ Chạy bước nhỏ tại chỗ, di chuyển
+ Chạy nâng cao đùi tại chỗ, di chuyển
+ Chạy đạp sau
- Sau 10’ đổi nội dung tập luyện cho nhau.
2.Luyện tập bài TDLH:
- ÔN Bài Thể dục 45 động tác (nam riêng, nữ riêng)
|+ Nam 45 nhịp 
+ Nữ 45 nhịp
3. Củng cố
- Kiểm tra thử bài TDLH
- Gv phân lớp thành 2 nhóm 
- Hướng dẫn học sinh luyện tập các bài tập phát triển sức mạnh chân
- GV thị phạm và cho học sinh luyện tập theo nhóm
Nhóm trưởng điều khiển, 2-3 học sinh vào thực hiện động tác 
ĐH TL chạy ngắn 
* * * * * * 
* * * * * * 
* * * * * * 
- GV chú ý sửa sai, nhắc nhở học sinh luyện tập tích cực
-* Tập đúng, đều, theo nhịp hô
- GV tập và hô cho học sinh nhóm tập 1-2 lần -> nhóm trưởng hô cho nhóm tập
- GV đến từng nhóm để sửa sai
- Nhóm trưởng hô cho nhóm tập từ:
+ N1->45 Nữ ; N1-> 45 Nam
- Trong nhóm tự sửa sai cho nhau 
GV gọi 5-10 học sinh lần lượt lên thực hiện bài TD
Nhận xét, đánh giá, cho điểm
C. PHẦN KẾT THÚC
1 Thả lỏng
- Gv hướng dẫn học sinh thả lỏng các khớp, rũ tay, kết hợp hít thở sâu.
2. Nhận xét giờ học
- Nhận xét ưu, nhược điểm buổi học
3. Hướng dẫn về nhà
Nhắc học sinh ôn luyện lại các kiến thức nội dung đã học,
5p
- Học sinh thực hiện thả lỏng theo hướng dẫn của GV
- Học sinh tập chung nghe nhắc nhở của giáo viên
Đội hình kết thúc
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 (D)
V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY
Ngày soạn: 22/10/2014
Tiết 19
BÀI TD: KIỂM TRA 1 TIẾT
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức
 - Thông qua giờ kiểm tra đánh giá quá trình tập luyện của học sinh và chất lượng học tập của học sinh .
- Y/c: Thuộc thứ tự động tác, tập đúng, đều, đẹp có biên độ, động tác của bàI TD, tập theo nhịp hô.
 2. Kỹ năng:
- Đánh giá quá trình luyện tập của học sinh.
- Học sinh thực hiện tốt các kỹ thuật, cố gắng đạt thành tích cao nhất. 
- Biết vận dụng nội dung bài học vào rèn luyện sức khỏe. 
3. Thái độ: 
- Học sinh học tự giác, tích cực, đảm bảo an toàn trong kiểm tra.
II. PHƯƠNG PHÁP
Phương pháp kiểm tra đánh giá
III. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: 
1.Địa điểm: Sân trường 
2.Phương tiện: Còi, đồng hồ bấm giây, trang phục thể thao đi giày tập
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.	
Thứ
Ngày giảng 
Lớp
Tiết
Sĩ số
Học sinh vắng
9A
9B
TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY
NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
A) PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Ổn định tổ chức
	- GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục học sinh, phổ biến nội dung, yêu cầu kiểm tra.
2. Khởi động
a) Khởi động chung.
- Chạy tại chỗ.
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- Căng ép: ép dọc, ép ngang.
b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: 
- Chạy bước nhỏ.
- Nâng cao đùi.
- Chạy hất gót.
3. Kiểm tra bài cũ
- Không kiểm tra
B.PHẦN CƠ BẢN
1. Tổ chức và phương pháp kiểm tra.
Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt từ 2-3 em.
Những em chưa kiểm tra phải chú ý quan sát, giữ trật tự 
GV (nhóm trưởng) hô cho H/S thực hiện
Mỗi học sinh được kiểm tra 1 lần, trường hợp đặc biệt GV có thể cho H/S kiểm tra lại lần 2 (không chấm điểm giỏi cho lần 
2)Cách đánh giá cho điểm
Đánh giá xếp loại theo mức độ thực hiện động tác của từng học sinh 
+ Điểm giỏi (Đ): Thuộc và thực hiện đúng động tác, tập theo nhịp hô, có biên độ động tác
+ Điểm khá (Đ): Thuộc bài, có 2-3 nhịp có sai sót nhỏ
+ Điểm TB (Đ): Có từ 3-5 nhịp sai
+ Điểm yếu (CĐ): Không thuộc bài, có nhiều động tác còn sai
3. Củng cố
- Bài TDLH
C. PHẦN KẾT THÚC
1 Thả lỏng
- Gv hướng dẫn học sinh thả lỏng các khớp, rũ tay, kết hợp hít thở sâu.
2. Nhận xét giờ học
- Nhận xét ưu, nhược điểm buổi học
3. Hướng dẫn về nhà
Nhắc học sinh ôn luyện lại các kiến thức nội dung đã học,
5p
35p
5p
- Lớp tập trung thành 4 hàng dọc
- lớp trưởng báo cáo ngắn gọn, rõ ràng
Đội hình khởi động
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 (D) LT
- Lớp trưởng hô cho lớp tập. 
- GV quan sát, nhắc nhở. 
*Y/c: tập đúng, đều theo nhịp hô 
-HS theo sổ gọi tên lên thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên
( nam riêng nữ riêng)
Mỗi học sinh kiểm tra 1 lần
Đội hình kiểm tra
(D)
x x x x x x
x x 
x x 
x x 
x x 
Đội hình thả lỏng
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 (D)
- Học sinh thực hiện thả lỏng theo hướng dẫn của GV
- Học sinh tập chung nghe nhắc nhở của giáo viên
Đội hình kết thúc
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 (D)
V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY
Ngày soạn:23/10/2014
Tiết 20
- CHẠY NGẮN: ÔN MỘT SỐ BÀI TẬP, TRÒ CHƠI PHÁT TRIỂN SỨC NHANH (DO GV CHỌN), CHẠY BƯỚC NHỎ, CHẠY ĐẠP SAU, XUẤT PHÁT THẤP – CHẠY LAO – CHẠY GIỮA QUÃNG – VỀ ĐÍCH (60M)
- NHÁY XA: ÔN PHỐI HỢP CHẠY ĐÀ 3 – 5 BƯỚC – GIẬM NHẢY (VÀO VÁN GIẬM) – BẬT CAO; MỘT SỐ ĐỘNG TÁC BỔ TRỢ, BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH CHÂN (DO GV CHỌN)
- CHẠY BỀN: CHẠY TRÊN ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN.
I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Chạy ngắn: Luyện tập các động tác bổ trợ phát triển sức nhanh. Thực hiện thành thục các động tác xuất phát thấp chạy nhanh. 
- Nhảy xa: Ôn phối hợp chạy đà 3-5 bước giậm nhảy( vào ván giậm) – bật cao. Thực hiện một số bài tập phát triển sức mạnh chân.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
2. Kĩ năng
	- Học sinh thực hiện thuần thục động tác xuất phát thấp chạy nhanh
- Học sinh thực hiện tương đối chính xác động tác phối hợp chạy đà 3-5 bước giậm nhảy( vào ván giậm) – bật cao
3. Thái độ
- Hs chú ý, tích cực luyện tập
II. PHƯƠNG PHÁP
Phương pháp phân tích, giảng giải
Phương pháp thị phạm
Phương pháp chia nhóm luyện tập
III. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: 
1.Địa điểm: - Sân tập vệ sinh sạch sẽ.
2. Phương tiện: - HS trang phục gọn gàng. 
 - GV chuẩn bị: còi, đồng hồ, đường chạy ngắn, hố nhảy xa, ván nhảy. 
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.	
Thứ
Ngày giảng 
Lớp
Tiết
Sĩ số
Học sinh vắng
9A
9B
NỘI DUNG
THỜI GIAN
 PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Ổn định tổ chức:
- GV nhận lớp nhận lớp kiểm tra sĩ số, sức khỏe, đồng phục.
- Phổ biến mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ bài học.
2. Khởi động:
* Khởi động chung.
- Thực hiện bài thể dục tay không gồm 7 động tác.
*Khởi động chuyên môn.
- Xoay kỹ các khớp - ép dây chằng trước sau.
- Bước nhỏ, nâng cao đùi, lăng chân trước, lăng sau, chạy đạp sau.
3. Kiểm tra bài cũ
1-2 em thực hiện kĩ thuật XP thấp - chạy lao - chạy giữa quãng – về đích ( 20m).
II.PHẦN CƠ BẢN
1.Chạy ngắn: 
- Hoàn thiện kĩ thuật nâng cao thành tích; chạy 60 –80 m
- Phối hợp tốt giữa các giai đoạn chạy ngắn.
2. Nhảy xa
+ Một số động tác, bài tập phát triển sức mạnh chân (GV chọn)
Chạy bước nhỏ.
Chạy nâng cao đùi.
Chạy gót chạm mông
+ Ôn phối hợp chạy đà 3-5 bước- giậm nhảy (vào ván giậm) - bật cao;
 3 Chạy bền : 
- Luyện tập chạy bền 500m (nam; 300m nữ. 
4. Củng cố:
- Thực hiện động tác phối hợp chạy đà 3- 5 bước giậm nhảy – bật cao.
 III. PHẦN KẾT THÚC
1.Thả lỏng hồi tĩnh: Tập động tác điều hoà, hít thở sâu, dũ chân - tay.
2. Nhận xét giờ học
 - Nhận xét - đánh giá giờ học.
3. Hướng dẫn về nhà
 + Ôn các động tác bổ trợ chạy nhanh. XP thấp chạy lao – chạy giữa quãng về đích 60m.
7 p
28p
5p
5p
Lớp trưởng tập hợp lớp thành 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số.
ĐHXL
*****************
*****************
 * GV 
ĐHKĐ
 * * * * *
 * * * * *
 * GV
Lớp trưởng điều khiển lớp.
GV quan sát chung.
- Lên trước lớp thực hiện, ở dưới chú ý bổ sung.Gv cho điểm
ĐH TL chạy ngắn 
* * * * * * 
* * * * * * 
 CB XP
Lần lượt từng tốp 2-3 em vào thực hiện kỹ thuật chạy ngắn. GV có thể bấm đồng hồ xác định thời gian.
GV làm mẫu lại 1 lần và phân tích kỹ thuật động tác cho các em.
Lần lượt từng HS thực hiện vào hố cát.
ĐH:************** 
 ************** 
* * *
 Ván Hố cát
Gọi 3 hs lên thực hiện động tác
GV nhận xét, sửa sai, làm mẫu.
- Học sinh vừa đi vừa thở và thực hiện một số động tác thả lỏng tay, chân, thân
- Về 4 hàng ngang.
- GV nhận xét đánh giá kết quả tiết học, biểu dương những HS tốt.
- Hướng dẫn HS về nhà tập luyện thêm với những nội dung đã xác định. 
V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY
...
Ngày soạn: 29/10/2014
Tiết 21
- CHẠY NGẮN: ÔN MỘT SỐ BÀI TẬP, TRÒ CHƠI PHÁT TRIỂN SỨC NHANH (DO GV CHỌN), XUẤT PHÁT THẤP – CHẠY LAO – CHẠY GIỮA QUÃNG – VỀ ĐÍCH (60M)
- NHẢY XA: ÔN CHẠY 3-5 BƯỚC PHỐI HỢP GIẬM NHẢY – TRÊN KHÔNG; MỘT SỐ ĐỘNG TÁC BỔ TRỢ KỸ THUẬT CÁC GIAI ĐOẠN CHẠY ĐÀ - GIẬM NHẢY – “BƯỚC BỘ” TRÊN KHÔNG (DO GV CHỌN)
I.MỤC TIÊU:
1. Kiến thức
- Chạy ngắn: Luyện tập các động tác bổ trợ phát triển sức nhanh. Thực hiện thành thục các động tác xuất phát thấp chạy nhanh. 
- Nhảy xa: Ôn phối hợp chạy đà 3-5 bước giậm nhảy( vào ván giậm) - bật cao. Thực hiện một số động tác bổ trợ kỹ thuật các giai đoạn chạy đà - giậm nhảy - bước bộ trên không.
2. Kĩ năng
- Thực hiện chính xác kĩ thuật động tác phối hợp chạy đà 3-5 bước giậm nhảy( vào ván giậm) - bật cao.
- Thực hiện tương đối tốt một số động tác bổ trợ kỹ thuật các giai đoạn chạy đà - giậm nhảy – bước bộ trên không.
3. Thái độ
- Hs chú ý, tích cực luyện tập
II. PHƯƠNG PHÁP
Phương pháp phân tích, giảng giải
Phương pháp thị phạm
Phương pháp chia nhóm luyện tập
III. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: 
1. Địa điểm: - Sân tập vệ sinh sạch sẽ.
2.Phương tiện: HS trang phục gọn gàng. 
GV chuẩn bị: còi, đồng hồ, đường chạy ngắn, hố nhảy xa, ván nhảy. 
IV. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC.	
Thứ
Ngày giảng 
Lớp
Tiết
Sĩ số
Học sinh vắng
9A
9B
NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP -
TỔ CHỨC
I.PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Ổn định tổ chức.:
- GV nhận lớp nhận lớp 
- Phổ biến mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ bài học.
2. Khởi động:
* Khởi động chung.
- Thực hiện bài thể dục tay không 7 động tác.
*Khởi động chuyên môn.
- Xoay kỹ các khớp 
- ép dây chằng trước sau.
- Bước nhỏ, nâng cao đùi, lăng chân trước, lăng sau, chạy đạp sau.
3. Kiểm tra bài cũ:
Nhảy xa gồm mấy giai đoạn? là những giai đoạn nào?
II.PHẦN CƠ BẢN
* GV Phân thành 2 nhóm: 
 + Nhóm 1 chạy ngắn ( Nữ). 
 + Nhóm 2 nhảy xa( Nam) 
Sau đó đổi lại.
1.Chạy ngắn: 
- Hoàn thiện kĩ thuật nâng cao thành tích; chạy 60 –80 m
- Phối hợp tốt giữa các giai đoạn chạy ngắn.
2. Nhảy xa
+ Một số động tác, bài tập phát triển sức mạnh chân (GV chọn)
Chạy bước nhỏ.
Chạy nâng cao đùi.
Chạy gót 

Tài liệu đính kèm:

  • docthe_duc_9_ki_I.doc