Giáo án môn Thể dục 9 - Học kì II

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức:

- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ cho kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”

- Cầu lông : Ôn các tư thế chuẩn bị cơ bản. Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến - lùi kết hợp với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay.

2. Kỹ năng:

- Nhảy cao: Học sinh thực hiện các động tác bổ trợ một cách tương đối.

- Cầu lông: Học sinh thực hiện các tư thế chuẩn bị, kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến - lùi một cách tương đối.

3. Thái độ

- Hs chú ý, tích cực luyện tập

II. PHƯƠNG PHÁP

- Phương pháp phân tích, giảng giải

- Phương pháp thị phạm

- Phương pháp chia nhóm luyện tập

 

doc 102 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 275Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Thể dục 9 - Học kì II", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
inh vắng
9A
9B
NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tổ chức 
- Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học.
- Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh.
2. Khởi động.
a) Khởi động chung.
- Chạy tại chỗ.
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- Căng ép: ép dọc, ép ngang.
b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: 
- Chạy bước nhỏ.
- Nâng cao đùi.
- Chạy hất gót.
- Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang.
- Tay cầm vợt tạo thành hình sóng.
- Xoay cổ tay bên phải - trái.
3. Kiểm tra bài cũ.
- Kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Nhảy cao: 
 Luyện tập phối hợp các kỹ thuật của nhảy cao kiểu Bước qua.
- Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà.
- Chạy đà chính diện - giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
- Thực hiện 3 bước đà cuối đưa đặt chân vào điểm giậm nhảy. (Chưa qua xà)
- Thực hiện 3 - 5 bước chạy đà phối hợp các giai đoạn kỹ thuật : Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm.
2. TTTC (Cầu lông ): 
 Luyện tập các kỹ thuật.
 - Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến - lùi kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay.
- Kỹ thuật di chuyển đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay.
- Kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải.
- Kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái.
3. Chạy bền
- Nam : 500m
- Nữ : 300m
4. Củng cố
- Kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải.
- Kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái.
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Hồi tĩnh.
- Thực hiện các động tác vươn thở.
- Thả lỏng các khớp: Cổ chân, vai
2. Nhận xét giờ học.
- Nhận xét ưu nhược điểm của buổi học
 3. Bài tập về nhà.
 - Tập mô phỏng các giai đoạn kỹ thuật của nhảy cao.
- Tập đánh cầu qua lại.
 4. Xuống lớp.
- GV hô: “Lớp giải tán!”
- HS hô : “Khoẻ!”
8P
32P
5P
Đội hình nhận lớp
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
r
Đội hình khởi động.
x x x x x x x
 x x x x x x 
x x x x x x x
 x x x x x x 
ž r
- Trực ban cho lớp khởi động chung.
- GV cho lớp KĐCM.
Đội hình kiểm tra bài cũ.
Cả lớp ngồi xuống
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
 x r
- GV nhận xét đánh giá, cho điểm
Đội hình TL bài tập bổ trợ.
 x x x x x x x
x x x x x x x
 x x x x x x x
ž r
Đội hình TL nhảy cao.
 r
Đội hình tập cầu lông
x x x x x x 
12 - 15m
 r
x x x x x x 
Sân trường
 x x x x 
2 HS lên thực hiện
GV nhận xét, sửa sai, làm mẫu.
- GV söa sai, ®¸nh gi¸ H/S tËp.
- HS thùc hiÖn th¶ láng theo h­íng dÉn cña gi¸o viªn.
§éi h×nh th¶ láng
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 (D)
- Häc sinh tËp chung nghe nh¾c nhë cña gi¸o viªn
V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY
Ngày soạn: 26/02/2015
 Tiết 51
- NHẢY CAO: ÔN MỘT SỐ ĐỘNG TÁC BỔ TRỢ KĨ THUẬT, PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH CHÂN ( DO GV CHỌN ), LUYỆN TẬP HOÀN THIỆN KĨ THUẬT VÀ NÂNG CAO THÀNH TÍCH
 - TTTC: THỰC HIỆN THEO KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA GV
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
- Nhảy cao: Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” và nâng cao thành tích.
- TTTC (Cầu lông ):+ Ôn kỹ thuật di chuyển đơn, đa bước bước tiến - lùi kết hợp với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay, kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái.
 + Giới thiệu kích thước sân cầu lông.
2. Kỹ năng: 
- Nhảy cao: HS biết cách phối hợp các giai đoạn : Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm và thực hiện một cách tương đối được. Nâng cao thành tích nhảy cao. 
- TTTC (Cầu lông ): + Học sinh thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay và trái tay; kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải, mặt vợt trái một cách tương đối được.
 + HS nắm được kích thước sân thi đấu cầu lông để có thể vận dụng vào thi đấu.
3. Thái độ
- Hs chú ý, tích cực luyện tập
II. PHƯƠNG PHÁP
Phương pháp phân tích, giảng giải
Phương pháp thị phạm
Phương pháp chia nhóm luyện tập
III. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN 
1. Địa điểm: 
- Sân thể dục trường 
2. Phương tiện:
GV: Còi, Vợt cầu lông, trang phục thể thao đi giày tập;
HS: Bộ xà nhảy cao, 2 HS một bộ vợt cầu lông
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Thứ
Ngày giảng 
Lớp
Tiết
Sĩ số
Học sinh vắng
9A
9B
NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tổ chức 
- Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học.
- Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh.
2. Khởi động.
a) Khởi động chung.
- Chạy tại chỗ.
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- Căng ép: ép dọc, ép ngang.
b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: 
- Chạy bước nhỏ.
- Nâng cao đùi.
- Chạy hất gót.
- Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang.
- Tay cầm vợt tạo thành hình sóng.
- Xoay cổ tay bên phải - trái.
3. Kiểm tra bài cũ.
- Kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Nhảy cao: 
 Luyện tập phối hợp các kỹ thuật của nhảy cao kiểu Bước qua.
- Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà.
- Chạy đà chính diện - giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
- Thực hiện 3 bước đà cuối đưa đặt chân vào điểm giậm nhảy. (Chưa qua xà)
- Thực hiện 3 - 5 bước chạy đà phối hợp các giai đoạn kỹ thuật : Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm.
2. TTTC (Cầu lông ): 
 a) Luyện tập các kỹ thuật.
 - Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến - lùi kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay.
- Kỹ thuật di chuyển đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay.
- Kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải.
- Kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái.
b) Giới thiệu kích thước sân thi đấu cầu lông.
3. Củng cố
- Thực hiện 3 - 5 bước chạy đà phối hợp các giai đoạn kỹ thuật : Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm.
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Hồi tĩnh.
- Thực hiện các động tác vươn thở.
- Thả lỏng các khớp: Cổ chân, vai
2. Nhận xét giờ học.
- Nhận xét ưu nhược điểm của buổi học
 3. Bài tập về nhà.
 - Tập mô phỏng các giai đoạn kỹ thuật của nhảy cao.
- Tập đánh cầu qua lại.
 4. Xuống lớp.
- GV hô: “Lớp giải tán!”
- HS hô : “Khoẻ!”
8P
32P
5P
Đội hình nhận lớp
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
r
Đội hình khởi động.
 x x x x x x 
x x x x x x x
 x x x x x x 
ž r
- Trực ban cho lớp khởi động chung.
- GV cho lớp KĐCM.
Đội hình kiểm tra bài cũ.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
 x r
- GV nhận xét đánh giá, cho điểm
Đội hình TL bài tập bổ trợ.
 x x x x x x 
x x x x x x x
 x x x x x x 
ž r
Đội hình TL nhảy cao.
 r
Đội hình tập cầu lông
x x x x x x x
12 - 15m
 r
x x x x x x x
Đội hình học luật cầu lông
Cả lớp ngồi xuống
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
 x r
2 HS lên thực hiện
GV nhận xét, sửa sai, làm mẫu.
- GV söa sai, ®¸nh gi¸ H/S tËp.
- HS thùc hiÖn th¶ láng theo h­íng dÉn cña gi¸o viªn.
§éi h×nh th¶ láng
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 (D)
- Häc sinh tËp chung nghe nh¾c nhë cña gi¸o viªn
V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY
Ngày soạn: 5/03/2015
 Tiết 52
- NHẢY CAO: ÔN MỘT SỐ ĐỘNG TÁC BỔ TRỢ KĨ THUẬT, PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH CHÂN ( DO GV CHỌN ), LUYỆN TẬP HOÀN THIỆN KĨ THUẬT VÀ NÂNG CAO THÀNH TÍCH
 - TTTC: THỰC HIỆN THEO KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA GV
 - CHẠY BỀN: CHẠY TRÊN ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
- Nhảy cao: Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” và nâng cao thành tích.
- TTTC (Cầu lông ):+ Ôn kỹ thuật di chuyển đơn, đa bước bước tiến - lùi kết hợp với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay, kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái.
 + Học kỹ thuật đánh cầu phải cao tay.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
2. Kỹ năng: 
- Nhảy cao: HS biết cách phối hợp các giai đoạn : Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm và thực hiện một cách tương đối được. Nâng cao thành tích nhảy cao. 
- TTTC (Cầu lông ): + Học sinh thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay và trái tay; kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải, mặt vợt trái một cách tương đối được.
 + HS thực hiện kỹ thuật đánh cầu phải cao tay một cách tương đối.
Chạy bền: Nhằm phát triển sức bền. HS chạy đủ cự ly. Nam : 500m; Nữ : 300m
3. Thái độ
- Hs chú ý, tích cực luyện tập
II. PHƯƠNG PHÁP
Phương pháp phân tích, giảng giải
Phương pháp thị phạm
Phương pháp chia nhóm luyện tập
III. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN 
1. Địa điểm: 
Sân thể dục trường 
2. Phương tiện:
GV: Còi, Vợt cầu lông, trang phục thể thao đi giày tập;
HS: Bộ xà nhảy cao, 2 HS một bộ vợt cầu lông
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Thứ
Ngày giảng 
Lớp
Tiết
Sĩ số
Học sinh vắng
9A
9B
NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tổ chức 
- Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học.
- Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh.
2. Khởi động.
a) Khởi động chung.
- Chạy tại chỗ.
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- Căng ép: ép dọc, ép ngang.
b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: 
- Chạy bước nhỏ.
- Nâng cao đùi.
- Chạy hất gót.
- Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang.
- Tay cầm vợt tạo thành hình sóng.
- Xoay cổ tay bên phải - trái.
3. Kiểm tra bài cũ.
- Kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”
II. PHẦN CƠ BẢN
1. Nhảy cao: 
 Luyện tập phối hợp các kỹ thuật của nhảy cao kiểu Bước qua.
- Chạy đà chính diện - giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
- Thực hiện 3 - 5 bước chạy đà phối hợp các giai đoạn kỹ thuật : Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm. 
2. TTTC (Cầu lông ): 
 a) Luyện tập các kỹ thuật.
 - Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến - lùi kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay.
- Kỹ thuật di chuyển đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay.
- Kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải.
- Kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái.
b) Học kỹ thuật đánh cầu phải cao tay.
 Kỹ thuật này sử dụng chủ 
yếu lực của cẳng tay và cổ	
tay để đánh cầu. Quá trình
đánh cầu trọng tâm được 
chuyển từ chân sau ra trước.
Điểm tiếp xúc giữa cầu và 	 
vợt chếch trên cao sang phía
bên phải, cách trên đầu khoảng 1m. Sau khi vợt tiếp xúc với cầu cần có động tác dừng tay và cổ tay trên không, rồi nhanh chóng trở về TTCB cơ bản để đánh pha cầu tiếp theo.
3. Chạy bền.
- Nam: 500m
- Nữ : 300m
4. Củng cố
- Kỹ thuật đánh cầu phải cao ta
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Hồi tĩnh.
- Thực hiện các động tác vươn thở.
- Thả lỏng các khớp: Cổ chân, vai
2. Nhận xét giờ học.
- Nhận xét ưu nhược điểm của buổi học
 3. Bài tập về nhà.
 - Tập mô phỏng các giai đoạn kỹ thuật của nhảy cao.
- Tập đánh cầu qua lại.
 4. Xuống lớp.
- GV hô: “Lớp giải tán!”
- HS hô : “Khoẻ!”
8p
32p
5p
Đội hình nhận lớp
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
r
Đội hình khởi động.
x x x x x x x
 x x x x x x x
x x x x x x x
 x x x x x x x
ž r
- Trực ban cho lớp khởi động chung.
- GV cho lớp KĐCM.
Đội hình kiểm tra bài cũ.
Cả lớp ngồi xuống
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
 x r
- GV nhận xét đánh giá, cho điểm
Đội hình TL nhảy cao.
 r
Đội hình tập cầu lông
x x x x x x x
12 - 15m
 r
x x x x x x x
- GV phân tích và làm mẫu động tác.
- HS tập mô phỏng động tác.
- Đánh cầu qua lại thực hiện kỹ thuật đánh cầu phải cao tay.
- GV chú ý quan sát sửa sai.
Đội hình chạy bền.
x x x x 
Sân trường
2 HS lên thực hiện
GV nhận xét, sửa sai, làm mẫu.
- HS thùc hiÖn th¶ láng theo h­íng dÉn cña gi¸o viªn.
§éi h×nh th¶ láng
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 (D)
- Häc sinh tËp chung nghe nh¾c nhë cña gi¸o viªn
V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY
Ngày soạn: 05/03/2015
TIẾT 53
- NHẢY CAO: ÔN MỘT SỐ ĐỘNG TÁC BỔ TRỢ KĨ THUẬT, PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH CHÂN ( DO GV CHỌN ), LUYỆN TẬP HOÀN THIỆN KĨ THUẬT VÀ NÂNG CAO THÀNH TÍCH
 - TTTC: THỰC HIỆN THEO KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA GV
I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức: 
- Nhảy cao: Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” và nâng cao thành tích.
- TTTC (Cầu lông ): Ôn kỹ thuật di chuyển đơn, đa bước bước tiến - lùi kết hợp với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay, kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái kỹ thuật đánh cầu phải cao tay.
2. Kỹ năng: 
- Nhảy cao: HS biết cách phối hợp các giai đoạn : Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm và thực hiện một cách tương đối được. Nâng cao thành tích nhảy cao. 
- TTTC (Cầu lông ): Học sinh thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay và trái tay; kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải, mặt vợt trái một cách tương đối đượcThực hiện kỹ thuật đánh cầu phải cao tay một cách tương đối.
3. Thái độ
- Hs chú ý, tích cực luyện tập
II. PHƯƠNG PHÁP
Phương pháp phân tích, giảng giải
Phương pháp thị phạm
Phương pháp chia nhóm luyện tập
III. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: 
1. Địa điểm: 
Sân thể dục trường 
2. Phương tiện:
GV: Còi, Vợt cầu lông, trang phục thể thao đi giày tập;
HS: Bộ xà nhảy cao, 2 HS một bộ vợt cầu lông
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
Thứ
Ngày giảng 
Lớp
Tiết
Sĩ số
Học sinh vắng
9A
9B
NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU.
1. Tổ chức: 
- Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học.
- Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh.
2. Khởi động.
a) Khởi động chung.
- Chạy tại chỗ.
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- Căng ép: ép dọc, ép ngang.
b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: 
- Chạy bước nhỏ.
- Nâng cao đùi.
- Chạy hất gót.
- Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang.
- Tay cầm vợt tạo thành hình sóng.
- Xoay cổ tay bên phải - trái.
3. Kiểm tra bài cũ.
-(Trong quá trình luyện tập)
II. PHẦN CƠ BẢN.
Nhảy cao: 
* Một số bài tập phát triển sức mạnh chân.
Nhảy lò cò chân thuận.
Bật cóc
 * Luyện tập phối hợp các kỹ thuật của nhảy cao kiểu Bước qua.
- Thực hiện 5 - 7 bước chạy đà phối hợp các giai đoạn kỹ thuật : Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm. Tập nâng cao thành tích.
2. TTTC (Cầu lông ): 
 Luyện tập các kỹ thuật.
 - Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến - lùi kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay.
- Kỹ thuật di chuyển đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay.
- Kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải.
- Kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái.
- Kỹ thuật đánh cầu phải cao tay.
3. Củng cố
- Kỹ thuật di chuyển đơn bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay.
III. PHẦN KẾT THÚC.
1. Hồi tĩnh.
- Thực hiện các động tác vươn thở.
- Thả lỏng các khớp: Cổ chân, vai
2. Nhận xét giờ học.
- Nhận xét ưu nhược điểm của buổi học
 3. Bài tập về nhà.
 - Tập mô phỏng các giai đoạn kỹ thuật của nhảy cao.
- Tập đánh cầu qua lại.
 4. Xuống lớp.
- GV hô: “Lớp giải tán!”
- HS hô : “Khoẻ!”
5p
35p
5p
Đội hình nhận lớp
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
r
Đội hình khởi động.
x x x x x x x
 x x x x x x x
x x x x x x x
 x x x x x x x
ž r
- Trực ban cho lớp khởi động chung.
- GV cho lớp KĐCM.
Đội hình tập bổ trợ
 XP Đích
 .......................
 ........................
 .......................
Đội hình TL nhảy cao.
 r
GV chú ý quan sát sửa sai cho HS
Đội hình tập cầu lông
x x x x x x x
12 - 15m
 r
x x x x x x x
2 HS lên thực hiện
GV nhận xét, sửa sai, làm mẫu.
- GV söa sai, ®¸nh gi¸ H/S tËp.
HS thùc hiÖn th¶ láng theo h­íng dÉn cña gi¸o viªn.
§éi h×nh th¶ láng
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 (D)
- Häc sinh tËp chung nghe nh¾c nhë cña gi¸o viªn
V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY
Ngày soạn: 12/03/2015
 Tiết 54
- NHẢY CAO: ÔN MỘT SỐ ĐỘNG TÁC BỔ TRỢ KĨ THUẬT, PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH CHÂN ( DO GV CHỌN ), LUYỆN TẬP HOÀN THIỆN KĨ THUẬT VÀ NÂNG CAO THÀNH TÍCH
- TTTC: THỰC HIỆN THEO KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA GV
- CHẠY BỀN: CHẠY TRÊN ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN 
I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức: 
- Nhảy cao: Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” và nâng cao thành tích.
- TTTC (Cầu lông ):+ Ôn kỹ thuật di chuyển đơn, đa bước bước tiến - lùi kết hợp với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay, kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái kỹ thuật đánh cầu phải cao tay.
 + Học luật đánh cầu.
- Chạy bền: Phát triển sức bền.
2. Kỹ năng: 
- Nhảy cao: HS biết cách phối hợp các giai đoạn : Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm và thực hiện một cách tương đối được. Nâng cao thành tích nhảy cao. 
- TTTC (Cầu lông ): + Học sinh thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay và trái tay; kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải, mặt vợt trái một cách tương đối đượcThực hiện kỹ thuật đánh cầu phải cao tay một cách tương đối.
 + HS nắm được luật đánh cầu.
Chạy bền: HS chạy tích cực, đủ cự ly. Nam : 500m; Nữ: 300m
3. Thái độ
- Hs chú ý, tích cực luyện tập
II. PHƯƠNG PHÁP
Phương pháp phân tích, giảng giải
Phương pháp thị phạm
Phương pháp chia nhóm luyện tập
III. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: 
1. Địa điểm: Sân thể dục trường 
2. Phương tiện:
GV: Còi, Vợt cầu lông, trang phục thể thao đi giày tập;HS: Bộ xà nhảy cao, 2 HS một bộ vợt cầu lông
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
Thứ
Ngày giảng 
Lớp
Tiết
Sĩ số
Học sinh vắng
9A
9B
NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU.
1. Tổ chức: 
- Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học.
- Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh.
2. Khởi động.
a) Khởi động chung.
- Chạy tại chỗ.
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- Căng ép: ép dọc, ép ngang.
b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: 
- Chạy bước nhỏ.
- Nâng cao đùi.
- Chạy hất gót.
- Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang.
- Tay cầm vợt tạo thành hình sóng.
- Xoay cổ tay bên phải - trái.
3. Kiểm tra bài cũ.
- Kỹ thuật đánh cầu phải cao tay.
II. PHẦN CƠ BẢN.
1. Nhảy cao: 
 Luyện tập phối hợp các kỹ thuật của nhảy cao kiểu Bước qua.
- Chạy đà chính diện - giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
- Thực hiện 3 - 5 bước chạy đà phối hợp các giai đoạn kỹ thuật : Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm. Tập nâng cao thành tích.
2. TTTC (Cầu lông ): 
 a) Luyện tập các kỹ thuật.
 - Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến - lùi kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay.
- Kỹ thuật di chuyển đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay.
- Kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải.
- Kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái.
- Kỹ thuật đánh cầu phải cao tay.
b) Học luật đánh cầu.
- Đánh cầu đúng.
- Phạm lỗi đánh cầu..
- Mỗi trận đấu đánh 3 séc. Mỗi séc đánh 21. Nếu lên 20 đều thì đội nào hơn 2 quả thì thắng. Nếu 29 đều đội nào dẫn điểm đến 30 trước thì thắng ở séc đó.
3. Chạy bền.
- Nam : 500m
- Nữ : 300m
4. Củng cố
Kỹ thuật đánh cầu phải cao tay
III. PHẦN KẾT THÚC
1. Hồi tĩnh.
- Thực hiện các động tác vươn thở.
- Thả lỏng các khớp: Cổ chân, vai
2. Nhận xét giờ học.
- Nhận xét ưu nhược điểm của buổi học
 3. Bài tập về nhà.
 - Tập mô phỏng các giai đoạn kỹ thuật của nhảy cao.
- Tập đánh cầu qua lại.
 4. Xuống lớp.
- GV hô: “Lớp giải tán!”
- HS hô : “Khoẻ!”
5p
35p
5p
Đội hình nhận lớp
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
r
Đội hình khởi động.
x x x x x x x
 x x x x x x x
x x x x x x x
 x x x x x x x
ž r
- Trực ban cho lớp khởi động chung.
- GV cho lớp KĐCM.
Đội hình kiểm tra bài cũ.
Cả lớp ngồi xuống
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
 x x r
- GV nhận xét đánh giá, cho điểm
.
 r
GV chú ý quan sát sửa sai cho HS
Đội hình tập cầu lông
x x x x x x x
12 - 15m
 r
x x x x x x x
- Giáo viên hướng dẫn HS luật đánh cầu sau đó cho HS thi đấu thử. GV làm trọng tài.
Đội hình chạy bền.
Sân trường
x x x x 
2 HS lên thực hiện
GV nhận xét, sửa sai, làm mẫu.
- GV söa sai, ®¸nh gi¸ H/S tËp.
HS thùc hiÖn th¶ láng theo h­íng dÉn cña gi¸o viªn.
§éi h×nh th¶ láng
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 (D)
- Häc sinh tËp chung nghe nh¾c nhë cña gi¸o viªn
V. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY
Ngày soạn: 12/03/2015
 Tiết 55
- NHẢY CAO: ÔN MỘT SỐ ĐỘNG TÁC BỔ TRỢ KĨ THUẬT, PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH CHÂN ( DO GV CHỌN ), LUYỆN TẬP HOÀN THIỆN KĨ THUẬT VÀ NÂNG CAO THÀNH TÍCH
- TTTC: THỰC HIỆN THEO KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA GV
I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức: 
- Nhảy cao: Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” và nâng cao thành tích.
- TTTC (Cầu lông ):+ Ôn kỹ thuật di chuyển đơn, đa bước bước tiến - lùi kết hợp với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay, kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái kỹ thuật đánh cầu phải cao tay.
 + Học luật phát cầu.
- Chạy bền: Phát triển sức bền.
2. Kỹ năng: 
- Nhảy cao: HS biết cách phối hợp các giai đoạn : Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm và thực hiện một cách tương đối được. Nâng cao thành tích nhảy cao. 
- TTTC (Cầu lông ): + Học sinh thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay và trái tay; kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải, mặt vợt trái một cách tương đối đượcThực hiện kỹ thuật đánh cầu phải cao tay một cách tương đối.
 + HS nắm được luật phát cầu.
Chạy bền: HS chạy tích cực, đủ cự ly. Nam : 500m; Nữ: 300m
3. Thái độ
- Hs chú ý, tích cực luyện tập
II. PHƯƠNG PHÁP
Phương pháp phân tích, giảng giải
Phương pháp thị phạm
Phương pháp chia nhóm luyện tập
III. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: 
1. Địa điểm: Sân thể dục trường 
2. Phương tiện:
GV: Còi, Vợt cầu lông, trang phục thể thao đi giày tập;HS: Bộ xà nhảy cao, 2 HS một bộ vợt cầu lông
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
Thứ
Ngày giảng 
Lớp
Tiết
Sĩ số
Học sinh vắng
9A
9B
NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP – TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU.
1. Tổ chức: 
- Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học.
- Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh.
2. Khởi động.
a) Khởi động chung.
- Chạy tại chỗ.
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- Căng ép: ép dọc, ép ngang.
b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: 
- Chạy bước nhỏ.
- Nâng cao đùi.
- Chạy hất gót.
- Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang.
- Tay cầm vợt tạo thành hình sóng.
- Xoay cổ tay bên phải - trái.
3. Kiểm tra bài cũ.
- Kỹ thuật đánh cầu phải cao tay.
II. PHẦN CƠ BẢN.
1. Nhảy cao: 
 Luyện tập phối hợp các kỹ thuật của nhảy cao kiểu Bước qua.
- Chạy đà chính diện - giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
- Thực hiện 3 - 5 bước chạy đà phối hợp các giai đoạn kỹ thuật : Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đệm. Tập nâng cao thành tích.
2. TTTC (Cầu lông ): 
 a) Luyện tập các kỹ thuật.
 - Kỹ thuật di chuyển đơn bước tiến - lùi kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay.
- Kỹ thuật di chuyển đa bước kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay.
- Kỹ thuật phát cầu mặt vợt phải.
- Kỹ thuật phát cầu mặt vợt trái.

Tài liệu đính kèm:

  • docthe_duc_9_ki_II.doc