Giáo án môn Thể dục 9 - Năm học 2014 - 2015

I. Mục tiêu

-Chạy ngắn: Trò chơi:” Cướp cờ “ , xuất phát từ một số tư thế khác nhau Đứng mặt ,vai,lưng hương chạy. Rèn tác phong nhanh nhẹn.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng “cực điểm” và cách khắc phục.

II. Yêu cầu :

1.Kiến thức : - Chạy ngắn : biết cách chơi trò chơi và xuất phát từ một số tư thế khác nhau –Biết cách phân phối sức chạy hết cử li và khắc phục cực điểm .

2.Kĩ năng : -Thực hiện được trò chơi và xuất phát từ một số tư thế khác nhau .

 - Khắc phục được cực điểm và phân phối chạy hết cự li .

III. Địa điểm – Phương tiện

- Sân tập, bàn ghế GV

IV. Nội dung và phương pháp lên lớp.

 

doc 84 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 216Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Thể dục 9 - Năm học 2014 - 2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n : 8
Ngày giảng: 6-10/10	Tiết : 15
BÀI TD - CHẠY NGẮN- CHẠY BỀN
I. Mục tiêu:
-Bài TD: 
 Ôn luyện bài TD chuẩn bị kiểm tra 
Chạy ngắn: 
+ Ôn luyện nâng cao kĩ thuật.
 + Bổ sung một số điểm cơ bản trong luật điền kinh phần chạy nhanh.
-Chạy bền: + Chạy trên địa hình tự nhiên
II. Yêu cầu :
1- Kiến thức : - Biết được các động tác của bài thể dục phát triển chung từ nhịp 1-45. 
 - Biết phối hợp các giai kt trong chạy nhanh ,một số điều luật trong chạy nhanh .
- Biết phân phối sức chạy hết cự li trong chạy bền 
2- Kĩ năng : - Thực hiện tương đối chính xác các động tác của bài thể dục từ nhịp 1-45 
- Thực hiện tương đối chính xác kết hợp các giai đoạn kt trong chạy nhanh,nắm được mốt số điều luật trong thi đấu chạy nhanh 
- Thực hiện chạy hết cư li qui định trong chạy bền .
3-Thái độ : 
* Học sinh nghiêm túc, tích cực, tự giác học tập thực hiện tương đối tốt các nội dung ôn luyện. 
II. Địa điểm – Phương tiện
 - Sân tập.
 - Chuẩn bị: - GV: Còi, cờ, vôi bột.
 - HS: Trang phục gọn gàng, vệ sinh sân tập.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
TG
Phương pháp – Tổ chức
A. Mở đầu
1. Nhận lớp
- Ổn định tổ chức lớp
- Phổ biến mục tiêu tiết học
2. Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- Ép dây chằng hông ngang dọc
3.Kiểm tra
- Bài TD phát triển chung nhịp 1-45 (nam, nữ)
8 – 10p
2l x8N
-Kiểm tra sĩ số.
- GV phổ biến mục tiêu
- GV cho HS khởi động
*
 x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
- Quan sát nhắc nhở
- Gọi HS thực hiện GV đánh giá cho điểm
B. Cơ bản
1. Bài TD
- Ôn: Từ nhịp 1-45(nam, nữ)
nội dung SGV trang 17 - 21.
2. Chạy ngắn
- Chạy ngắn: Luyện tập:
 + Chạy bước nhỏ
 + Chạy đạp sau
 + Xuất phát thấp - chạy lao và chạy gữa quãng(cự ly 60m)
 + Một số điểm cơ bản trong luật điền kinh phần chạy nhanh
3.Chạy bền: 
Chạy trên địa hình tự nhiên
* Củng cố:
- Gọi 2 HS ( 1 nam, 1 nữ) thực hiện từ nhịp 1-45
28-30'
10-12’
10-12’
5-7’
- Chia lớp thành 2 nhóm nam, nữ riêng
- Cho HS ôn, quan sát sửa sai
- Cho học sinh tập 
- Quan sát sửa sai
- Điều khiển- HS chạy 
- Quan sát nhắc nhở
-GV giới thiệu theo SGV T36
- Giáo viên cho nam chạy riêng ,nữ chạy riên 
- Gọi HS thực hiện. 
- Gọi HS nhận xét đánh giá GV đánh giá cho điểm
C. Kết thúc.
- Thả lỏng:
- Nhận xét đánh giá tiết học
- Về nhà: Một số ĐT bổ trợ cho chạy, luyện chạy bền, các ĐT của bài TD.
- Xuống lớp 
5'
 €GV
 LT€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
- GV hoâ “giaûi taùn” HS ñoàng thanh hoâ “khoûe”. 
Ngày soạn: 3/10/2014	Tuần : 8
Ngày giảng: 6-10/10	Tiết : 16
BÀI TD - CHẠY NGẮN- CHẠY BỀN
I. Mục tiêu:
-Bài TD: 
 Ôn luyện bài TD chuẩn bị kiểm tra 
Chạy ngắn: 
+ Ôn luyện nâng cao kĩ thuật.
 + Bổ sung một số điểm cơ bản trong luật điền kinh phần chạy nhanh.
-Chạy bền: + Chạy trên địa hình tự nhiên
II. Yêu cầu :
1- Kiến thức : - Biết được các động tác của bài thể dục phát triển chung từ nhịp 1-45. 
- Biết phối hợp các giai kt trong chạy nhanh .
- Biết phân phối sức chạy hết cự li trong chạy bền 
2- Kĩ năng : - Thực hiện tương đối chính xác các động tác của bài thể dục từ nhịp 1-45 
- Thực hiện tương đối chính xác kết hợp các giai đoạn kt trong chạy nhanh.
- Thực hiện chạy hết cư li qui định trong chạy bền .
3-Thái độ : 
* Học sinh nghiêm túc, tích cực, tự giác học tập thực hiện tương đối tốt các nội dung ôn luyện. 
II. Địa điểm – Phương tiện
 - Sân tập.
 - Chuẩn bị: - GV: Còi, cờ, vôi bột.
 - HS: Trang phục gọn gàng, vệ sinh sân tập.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
TG
Phương pháp – Tổ chức
A. Mở đầu
1. Nhận lớp
- Ổn định tổ chức lớp
- Phổ biến mục tiêu tiết học
2. Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- Ép dây chằng hông ngang dọc
3.Kiểm tra
- Bài TD phát triển chung nhịp 1-45 (nam, nữ)
8 - 10’
-Kiểm tra sĩ số.
- GV phổ biến mục tiêu
- GV cho HS khởi động
*
 x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
- Quan sát nhắc nhở
- Gọi HS thực hiện GV đánh giá cho điểm
B. Cơ bản
1. Bài TD
- Ôn: Từ nhịp 1-45(nam, nữ)
nội dung SGV trang 17 - 21.
2. Chạy ngắn
- Chạy ngắn: Luyện tập:
 + Chạy bước nhỏ
 + Chạy đạp sau
 + Xuất phát thấp - chạy lao và chạy gữa quãng(cự ly 60m)
3.Chạy bền: 
Chạy trên địa hình tự nhiên
* Củng cố:
- Gọi 2 HS ( 1 nam, 1 nữ) thực hiện từ nhịp 1-45
28-30'
10-12’
10-12’
5-7’
- Chia lớp thành 2 nhóm nam, nữ riêng
- Cho HS ôn, quan sát sửa sai
- Cho học sinh tập 
- Quan sát sửa sai
- Điều khiển- HS chạy 
- Quan sát nhắc nhở
- Giáo viên cho nam chạy riêng ,nữ chạy riên 
- Gọi HS thực hiện. 
- Gọi HS nhận xét đánh giá GV đánh giá cho điểm
C. Kết thúc.
- Thả lỏng:
- Nhận xét đánh giá tiết học
- Về nhà: Một số ĐT bổ trợ cho chạy, luyện chạy bền, các ĐT của bài TD.
- Xuống lớp 
5'
 €GV
 LT€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
- GV hoâ “giaûi taùn” HS ñoàng thanh hoâ “khoûe”. 
Bình An, ngày..tháng .năm201
BGH duyệt
Ngày soạn: 10/10/2014	Tuần : 9
Ngày giảng:	13-17/10	Tiết : 17
KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC
I. Mục tiêu:
- Kiểm tra bài thể dục phát triển chung nam, nữ riêng 45 động tác 
II. Yêu cầu : 
1- Kiến thức : 
- Biết được các động tác từ nhịp 1- 45 của bài thể dục phát triển chung .
2- Kĩ năng : 
- Thực hiện tương đối chính xác , đều đẹp 
3- Thái độ :
- Học sinh nghiêm túc, tích cực, tự giác học tập thực hiện tốt các nội dung kiểm tra. 
II. Địa điểm – Phương tiện
 - Sân tập.
 - Chuẩn bị: - GV: Còi, vôi bột.
 - HS: Trang phục gọn gàng, vệ sinh sân tập.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
TG
Phương pháp – Tổ chức
A. Mở đầu
1. Nhận lớp
- Ổn định tổ chức lớp
- Phổ biến mục tiêu tiết học
2. Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- Ép dây chằng hông 
- Ép ngang, dọc
8-10’
-Kiểm tra sĩ số.
- GV phổ biến mục tiêu
- GV cho HS khởi động
- Quan sát nhắc nhở
B. Cơ bản
 A, Nội dung kiểm tra:
Bài TD phát triển chung nam, nữ riêng
+ Từ nhịp 1- 45(nam) 
+ Từ nhịp 1-45(nữ)
B, Tổ chức và phương pháp kiểm tra:
- Kiểm tra thành nhiều đợt mỗi đợt 3- 6 HS (nam,nữ riêng).
- Những HS đến lượt kiểm tra được gọi tên, tiến vào vạch chuẩn bị ở vị trí quy định. GV hô nhịp để HS thực hiện động tác. Những HS khác theo dõi và chuẩn bị ý kiến nhận xét.
- Mỗi HS được tham gia kiểm tra 1lần (cả bài). Trường hợp HS bị điểm TB hoặc dưới TB, GV có thể kiểm tra lần 2. Khi kiểm tra lại điểm không quá 8
C, Cách cho điểm:
Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của từng HS
-Điểm 9-10(Đ): Thuộc, thực hiện đúng, đẹp các động tác trong bài. 
-Điêm 7-8(Đ): Thuộc cả bài, có 2-5 nhịp động tác bị sai sót nhỏ.
-Điểm 5-6(Đ): Có 5-9 nhịp động tác thực hiện sai.
-Điểm 3-4(CĐ): Có 10-15 nhịp động tác thực hiện sai.
-Điểm 1-2(CĐ): Có trên 16 nhịp động tác thực hiện sai.
* Củng cố
- Công bố điểm
28-30'
- Chia lớp thành 2 
nhóm nam, nữ riêng
- Cho HS ôn
- Gọi HS thực hiện theo đợt nam tập bài của nam nữ tập bài của nữ
 Quan sát, gọi HS nhận xét, đánh giá cho điểm 
- Giáo viên đếm nhịp cho học sinh tập ( hoăc cho lớp trưởng điều khiển nếu làm tốt )
- Quan sát, gọi HS nhận xét, đánh giá cho điểm 
- Nhận xét đánh giá đọc điểm
C. Kết thúc.
- Thả lỏng:
- Nhận xét đánh giá tiết học
- Giao bài tập về nhà về nhà 
- Gv xuống lớp 
5’
 €GV
 LT€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
- GV hoâ “giaûi taùn” HS ñoàng thanh hoâ “khoûe”. 
Ngày soạn: 10/10/2014	Tuần : 9
Ngày giảng:	13-17/10	Tiết : 18
CHẠY NGẮN- CHẠY BỀN
I. Mục tiêu:
- Chạy ngắn: + Một số động tác bổ trợ chạy nhanh .
 + Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng- chạy về đích (cự ly 60m)
-Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
II. Yêu cầu :
1- Kiến thức :
- Biết được một số động tác bổ trợ ,xuất phát – chạy lao – giữa quảng - về đích trong chay nhanh .
- Biệt phân phối sức trong chạy bên 
2- Kĩ năng : 
- Thực hiện được các động tác bổ trợ . Thực hiện tương đối chính xác 4 giai đoạn kt và nâng cao thành tích trong chạy nhanh 
3- Thái độ; 
* Học sinh nghiêm túc, tích cực, tự giác học tập thực hiện tương đối tốt các nội dung ôn luyện. 
II. Địa điểm – Phương tiện
 - Sân tập.
 - Chuẩn bị: - GV: Còi, cờ, vôi bột.
 - HS: Trang phục gọn gàng, vệ sinh sân tập.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
TG
Phương pháp – Tổ chức
A. Mở đầu
1. Nhận lớp
- Ổn định tổ chức lớp
- Phổ biến mục tiêu tiết học
2. Khởi động
- Xoay các khớp 
- Ép dây chằng hông ngang ,dọc.
- Chạy bước nhỏ , nâng cao đùi , gót cham mông 
8 - 10’
2lx 8N
- Kiểm tra sĩ số.
- GV phổ biến mục tiêu
- GV cho HS khởi động
*
 x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
B. Cơ bản
1. Chạy ngắn
Luyện tập: 30m 
 + Chạy bước nhỏ
 + Chạy nâng cao đùi
 + Chạy đạp sau
 + Xuất phát thấp - chạy lao - chạy gữa quãng- chạy về đích (cự ly 60m)
2.Chạy bền:
chạy trên dịa hình tự nhiên
28-30'
2-3l
2-3l
2-3l
2-3l
5'
- Giáo viên nhắc lại kt kết hợp làm mẫu
- Cho HS tập
- Điều khiển HS luện tập và sửa sai 
- Luyện tập phối hợp 4 giai đoạn kt 
- GV quan sát và sửa sai 
- Gv nhắc nhở động viên học sinh trên đường chạy 
C. Kết thúc.
- Thả lỏng:
- Nhận xét đánh giá tiết học
-Giao bài tập về nhà: 
- Xuống lớp 
5'
 €GV
 LT€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
- GV hoâ “giaûi taùn” HS ñoàng thanh hoâ “khoûe”. 
Bình An, ngày..tháng .năm201
BGH duyệt
Ngày soạn: 17/10/2014	Tuần : 10
Ngày giảng:20-24/10	Tiết : 19
CHẠY NGẮN- CHẠY BỀN
I. Mục tiêu:
- Chạy ngắn: + Một số động tác bổ trợ chạy nhanh .
 + Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng- chạy về đích (cự ly 60m)
-Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
II. Yêu cầu :
1- Kiến thức :
- Biết được một số động tác bổ trợ ,xuất phát – chạy lao – giữa quảng - về đích trong chay nhanh .
- Biệt phân phối sức trong chạy bên 
2- Kĩ năng : 
- Thực hiện được các động tác bổ trợ . Thực hiện tương đối chính xác các giai đoạn kt và nâng cao thành tích trong chạy nhanh 
3- Thái độ; 
* Học sinh nghiêm túc, tích cực, tự giác học tập thực hiện tương đối tốt các nội dung ôn luyện. 
II. Địa điểm – Phương tiện
 - Sân tập.
 - Chuẩn bị: - GV: Còi, cờ, vôi bột.
 - HS: Trang phục gọn gàng, vệ sinh sân tập.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
TG
Phương pháp – Tổ chức
A. Mở đầu
1. Nhận lớp
- Ổn định tổ chức lớp
- Phổ biến mục tiêu tiết học
2. Khởi động
- Xoay các khớp 
- Ép dây chằng hông ngang ,dọc.
- Chạy bước nhỏ , nâng cao đùi , gót cham mông 
8 - 10’
2lx 8N
-Kiểm tra sĩ số.
- GV phổ biến mục tiêu
- GV cho HS khởi động
*
 x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
B. Cơ bản
1. Chạy ngắn
Luyện tập: 30m 
 + Chạy bước nhỏ
 + Chạy nâng cao đùi
 + Chạy đạp sau
 + Xuất phát thấp - chạy lao - chạy gữa quãng- chạy về đích (cự ly 60m)
2.Chạy bền:
chạy trên dịa hình tự nhiên
Cũng cố : 
- Thực hiện 4 giai đoạn kt trong chạy nhanh 
28-30'
2-3l
2-3l
2-3l
2-3l
5'
- Giáo viên nhắc lại kt kết hợp làm mẫu
- Cho HS tập
- Điều khiển HS luện tập và sửa sai 
- Luyện tập phối hợp 4 giai đoạn kt 
- GV quan sát và sửa sai 
- Gv nhắc nhở động viên học sinh trên đường chạy 
- Lớp nhận xét và đánh giá 
- Gv nhận xét và cũng cố 
C. Kết thúc.
- Thả lỏng:
- Nhận xét đánh giá tiết học
-Giao bài tập về nhà: 
- Xuống lớp 
5'
 €GV
 LT€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
- GV hoâ “giaûi taùn” HS ñoàng thanh hoâ “khoûe”. 
Ngày soạn: 17/10/2014	Tuần : 10
Ngày giảng:	20-24/10	 Tiết : 20
CHẠY NGẮN 
I. Mục tiêu:
Ôn một số bài tập bổ trợ , trò chơi :“cướp cờ”
 + Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - về đích (cự ly 60m).
II. Yêu cầu : 
Kiến thức : - Biết cách thực hiện xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng – về đích (60m ) .
Kĩ năng : Thực hiện cơ bản đúng xuất phát thấp – chạy lao – giữa quảng – về đích 
II. Địa điểm – Phương tiện
 - Sân tập.
 - Chuẩn bị: - GV: Còi, cờ, vôi bột, dây đích, đồng hồ bấm giây.
 - HS: Trang phục gọn gàng, vệ sinh sân tập.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp. 
Nội dung
TG
Phương pháp – Tổ chức
A. Mở đầu
1. Nhận lớp
- Ổn định tổ chức lớp
- Phổ biến mục tiêu tiết học
2. Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- Ép dây chằng hông - Ép ngang, dọc
3.Kiểm tra
- tư thế sẵn sàng - xuất phát - chạy lao - chạy giữa quãng
8 - 10’
-Kiểm tra sĩ số.
- GV phổ biến mục tiêu
- GV cho HS khởi động
*
 x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
- Gọi HS thực hiện GV đánh giá cho điểm
B. Cơ bản
1. Chạy ngắn
- Chạy ngắn: Luyện tập:
 + Chạy bước nhỏ
+ Chạy đạp sau
- Trò chơi : “ cướp cờ “
+ Xuất phát thấp - chạy lao - chạy gữa quãng - về đích (cự ly 60m) 
 * Củng cố:
- Gọi 2 HS ( 1 nam, 1 nữ) thực hiện từ nhịp 1-45 (nữ), 1-45(nam)
28-30'
2-3 l
2-3 l
5’
2-3 l
- Cho học sinh tập 
- Quan sát sửa sai
 - Gv phổ biến luật chơi và chia lớp từ 2-4 đội bằng nhau .
- Tổ chức cho hs chơi trò chơi 
- Gv nhắc lại một số điểm yếu mà nhiều hs thường mắc phải và tổ chức cho hs luyện tập 
-Sử dụng đồng hồ báo kết quả cho HS sau mỗi lầ chạy 
- Gọi HS thực hiện. 
- Gọi HS nhận xét đánh giá GV đánh giá cho điểm
C. Kết thúc.
- Thả lỏng:
- Nhận xét đánh giá tiết học
- Dặn dò và giao bài tập về nhà .
- Gv xuống lớp 
5’
 €GV
 LT€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
- GV hoâ “giaûi taùn” HS ñoàng thanh hoâ “khoûe”. 
Bình An, ngày..tháng .năm201
BGH duyệt
Ngày soạn: 24/10/2014	Tuần : 11
Ngày giảng:	27-31/10	 Tiết : 21
CHẠY NGẮN : KIỂM TRA
I. Mục tiêu:
- Chạy ngắn: Kiểm tra chạy ngắn (60m )
II. Yêu cầu : 
1- Kiến thức : Biết cách thực hiện chạy ngắn (60m ).
2- Kĩ năng : +Thực hiện cơ bản đúng 4 giai đoạn chạy ngắn .
 + Đạt tiêu chuẩn RLTT ( Chạy nhanh )
II. Địa điểm – Phương tiện
 - Sân tập.
 - Chuẩn bị: - GV: Còi, cờ, vôi bột, dây đích, đồng hồ bấm giây.
 - HS: Trang phục gọn gàng, vệ sinh sân tập.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
TG
Phương pháp – Tổ chức
A. Mở đầu
1. Nhận lớp
- Ổn định tổ chức lớp
- Phổ biến mục tiêu tiết học
2. Khởi động
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối.
- Ép dây chằng hông -Ép ngang, dọc
8 - 10’
-Kiểm tra sĩ số.
- GV phổ biến mục tiêu
- GV cho HS khởi động
*
 x x x x x x x
 x x x x x x x
 x x x x x x x
 x x x x x x x
- Quan sát nhắc nhở
B. Cơ bản
1. Chạy ngắn kiểm tra: 
a, Nội dung kiểm tra:
- Kỹ thuật và thành tích chạy 60m 
- Kiểm tra thành nhiều đợt mỗi đợt 2 -3 HS
- Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ KT và TT học sinh thực hiện được :
- Điểm 9-10(Đ): thực hiện đúng KT 4 giai đoạn TT đạt mức G theo TCRLTT
- Điểm 7-8(Đ): Thực hiện đúng kỹ thuật xuất phát thấp và kỹ thuật chạy giữa quãng TT đạt mức K theo TCRLTT 
- Điểm 5-6(Đ): Thực hiện đúng kỹ thuật chạy giữa quãng có một số sai sót nhỏ khi thực hiện xphát TT đạt mức Đ theo TCRLTT 
 - Điểm 3-4(CĐ): các trường hợp còn lại 
2, Củng cô: Công bố điểm 
28-30'
- GV nêu nội dung, phương pháp kiểm tra 
- Gọi HS thực hiện. 
- Sử dụng đồng hồ tính thời gian cho HS, GV đánh giá cho điểm
- Cử 2 em cầm dây đích, 1 em hô khẩu lệnh 
- Theo dõi nhắc nhở động viên các em chạy căn cứ vào kết quả thực hiện của HS mà cho điểm
- Đọc điểm, giải dáp những ý kiến của HS
C. Kết thúc.
- Thả lỏng:
- Nhận xét đánh giá tiết học
-Về nhà: Luyện chạy bền
5’
 €GV
 LT€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
- GV hoâ “giaûi taùn” HS ñoàng thanh hoâ “khoûe”. 
Ngày soạn: 24/10/2014	Tuần : 11
Ngày giảng:	27-31/10	Tiết : 22
nh¶y cao - ch¹y bÒn
I. Môc tiªu
- Nh¶y cao:
+ ¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc - sau
+ §¸ l¨ng sang ngang.
+ §µ mét b­íc giËm nh¶y - ®¸ l¨ng 
+ Trß ch¬i: “Lß cß tiÕp søc”
- Ch¹y bÒn: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên 
II- Yêu cầu :
Kiến thức : - Biết cách thực hiện các đông tác : đá lăng trước – sau –sang ngang , đà một bước giậm nhảy đá chân lăng . 
- Biết phân phối sức chạy hết cự li 
 Kĩ năng : - Thực hiện được các động tác : đá lăng trước – sau –sang ngang , đà một bước giậm nhảy đá chân lăng .
Thực hiện được hết cự li quo định trong chạy bền .
3-Thái độ : 
 HS thùc hiÖn t­¬ng ®èi tèt c¸c ®éng t¸c bæ trî cho nh¶y cao,nghiªm tóc tù gi¸c, tÝch cùc tËp luyÖn.
II. §Þa ®iÓm – Ph­¬ng tiÖn
- S©n tËp, bµn ghÕ GV, mét sè v¹ch chuÈn.
Néi dung
§L
Ph­¬ng ph¸p – Tæ chøc
A. Më ®Çu
1. NhËn líp
- æn ®Þnh tæ chøc líp
- Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc
2. Khëi ®éng
- Ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng s©n tËp
- Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, vai, h«ng, gèi.
8-10p
1-2l
5-6l
4l X 8N
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
*
- Líp tr­ëng b¸o c¸o
- GV phæ biÕn môc tiªu
- GV cho HS khëi ®éng
 X X X X X X X
X X X X X X X
 X X X X X X X
X X X X X X X
*
B. C¬ b¶n
1. Nh¶y cao
- ¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî:
+ §¸ l¨ng tr­íc sau.
+ §¸ l¨ng sang ngang.
+ §µ mét b­íc giËm nh¶y - ®¸ l¨ng.
Trß ch¬i: 
- “Lß cß tiÕp søc”
3. Ch¹y bÒn
- Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên 
* Cñng cè:
- 2 HS thùc hiÖn ®µ mét b­íc giËm nh¶y - ®¸ l¨ng.
30-32
23-25’
2-3 l
5-6p
5-7’
5’
- Giáo viên làm mẫu kết hợp phân tích kĩ thuật các động tác 
- GV cho HS tËp theo nhÞp ®Õm
- Quay s¸t söa sai
-Chia nhóm luện tập 
 X X X X X X X
X X X X X X X
 X X X X X X X
X X X X X X X
*
- Phổ biến luật chơi 
- Chia lớp thành 4 đội nam nữ bằng nhau. 
- GV cho HS chơi trò chơi 
- Gv quan sát nhắc nhở động viên hs trên đường chạy 
- Líp quan s¸t, gäi HS nhËn xÐt ®¸nh gi¸
C. KÕt thóc.
- Th¶ láng:
+ Cói th¶ láng
+ Nh¶y th¶ láng
+ Rung l¾c tay ch©n
- NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc
- VÒ nhµ: ¤n c¸c ®éng t¸c bæ trî cho nh¶y cao, luyÖn ch¹y bÒn 
5’
2X8n
2X8n
2X8n
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
*
- Cho HS th¶ láng 
- NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc
- Ra bµi tËp vÒ nhµ
Bình An, ngày..tháng .năm201
BGH duyệt
Ngày soạn: 31/10/2014	Tuần : 12
Ngày giảng:3-7/11	 	Tiết : 23
nh¶y cao - ch¹y bÒn
I. Môc tiªu
- Nh¶y cao:
+ ¤n ®éng t¸c ®¸ l¨ng tr­íc – sau
+ §¸ l¨ng sang ngang.
+ §µ mét b­íc giËm nh¶y - ®¸ l¨ng 
+ Ch¹y ®µ chÝnh diÖn - giËm nh¶y co ch©n qua xµ.
- Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn.
II- Yêu cầu :
Kiến thức : - Biết cách thực hiện các đông tác : đá lăng trước – sau –sang ngang , đà một bước giậm nhảy đá chân lăng . Ch¹y ®µ chÝnh diÖn - giËm nh¶y co ch©n qua xµ. 
- Biết phân phối sức chạy hết cự li 
 Kĩ năng : - Thực hiện được các động tác : đá lăng trước – sau –sang ngang , đà một bước giậm nhảy đá chân lăng , ch¹y ®µ chÝnh diÖn - giËm nh¶y co ch©n qua xµ.
Thực hiện được hết cự li qui định trong chạy bền .
II. §Þa ®iÓm - Ph­¬ng tiÖn
- S©n tËp, bµn ghÕ GV, cét - xµ - ®Öm.
Néi dung
§L
Ph­¬ng ph¸p – Tæ chøc
A. Më ®Çu
1. NhËn líp
- æn ®Þnh tæ chøc líp
- Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc
2. Khëi ®éng
- Ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng s©n tËp
- Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, vai, h«ng, gèi.
- Ðp d©y ch»ng h«ng ngang däc.
- Chạy bước nhỏ ,nâng cao đùi, gót chạm mông (tại chổ )
8-10’
1-2’
5-6’
1v
4X8
 X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
	*
- Líp tr­ëng b¸o c¸o
- GV phæ biÕn môc tiªu
- GV cho HS khëi ®éng
 X X X X X X X
X X X X X X X
 X X X X X X X
X X X X X X X
*
B. C¬ b¶n
1. Nh¶y cao
- ¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî:
+ §¸ l¨ng tr­íc sau.
+ §¸ l¨ng sang ngang.
+ §µ mét b­íc giËm nh¶y - ®¸ l¨ng.
+ Ch¹y ®µ chÝnh diÖn-giËm nh¶y co ch©n qua xµ.
* Cñng cè:
- 2 HS thùc hiÖn ch¹y ®µ chÝnh diÖn-giËm nh¶y co ch©n qua xµ.
3. Ch¹y bÒn
- LuyÖn tËp ch¹y bÒn
30-32
23-25’
2-3 l
2-3 l
2-3l
8-10
3l
5’
- Giáo nội dung bài tập và làm mẫu kt chạy đà chính diện – giậm nhảy co chân qua xà 
- Cho HS tËp theo nhÞp ®Õm
- Quay s¸t söa sai
- Chia nhóm luyện tập .
.Nhóm 1 : ôn : đá lăng trước, sau, sang ngang , đà một bước giậm nhảy- đá lăng .
.Nhóm 2 : Tập chạy đà chính diên – giậm nhảy co chân qua xà 
( 8-10’ đổi nhóm )
- Giáo viên quan sát sửa sai 
 X X X X X X X
 X X X X X X X
 X X X X X X X
	 X X X X X X X
*
XXXXXXX
XXXXXXX
- Líp quan s¸t, gäi HS nhËn xÐt ®¸nh gi¸.
- Gv nhận xét và cũng cố 
- Cho học sinh luyện tập chạy bền,giáo viên quan sát và nhắc nhở 
C. kÕt thóc.
- Th¶ láng:
+ Cói th¶ láng
+ Nh¶y th¶ láng
+ Rung l¾c tay ch©n
- NhËn xÐt ®¸nh gi¸ tiÕt häc
- VÒ nhµ: ¤n c¸c ®éng t¸c bæ trî cho nh¶y cao, luyÖn ch¹y bÒn 
5’
2X8n
2X8n
2X8n
 €GV
 LT€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
- GV hoâ “giaûi taùn” HS ñoàng thanh hoâ “khoûe”. 
Ngày soạn: 31/10/2014	Tuần : 12
Ngày giảng:	3-7/11	Tiết : 24
nh¶y cao - ch¹y bÒn
I. Môc tiªu
- Nh¶y cao:
* ¤n ®éng t¸c bæ trî cho nh¶y cao:
+ §¸ l¨ng tr­íc – sau, đ¸ l¨ng sang ngang.
+ §µ mét b­íc giËm nh¶y - ®¸ l¨ng ,ch¹y ®µ chÝnh diÖn - giËm nh¶y co ch©n qua xµ.
* Giai ®o¹n ch¹y ®µ:
+ X¸c ®Þnh ®iÓm giËm nh¶y vµ h­íng ch¹y ®µ
+ §o ®µ vµ chØnh ®µ
- Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn.
II- Yêu cầu :
Kiến thức : Biết thực hiện các động tác bổ trợ , xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà , đo đà và cách chỉnh đà .
Kĩ năng : Thực hiện được các động tác bổ trợ , xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà , đo đà và cách chỉnh đà
II. §Þa ®iÓm - Ph­¬ng tiÖn
S©n tËp, bµn ghÕ GV, cét - xµ - ®Öm.
Néi dung
§L
Ph­¬ng ph¸p – Tæ chøc
A. Më ®Çu
1. NhËn líp
- æn ®Þnh tæ chøc líp
- Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc
2. Khëi ®éng
- Ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng s©n tËp
- Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, vai, h«ng, gèi.
- Ðp d©y ch»ng h«ng ngang däc
- Chay bước nhỏ , nâng cao đùi ,gói chạm mông 
8-10’
1-2’
5-6’
1v
4X8
4X8
- Líp tr­ëng b¸o c¸o
- GV phæ biÕn môc tiªu
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
*
- GV cho HS khëi ®éng
 X X X X X X X
X X X X X X X
 X X X X X X X
 X X X X X X X
*
B. C¬ b¶n
1. Nh¶y cao
- ¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî:
+ §¸ l¨ng tr­íc sau.
+ §¸ l¨ng sang ngang.
+ §µ mét b­íc giËm nh¶y - ®¸ l¨ng.
+ Ch¹y ®µ chÝnh diÖn-giËm nh¶y co ch©n qua xµ.
- Häc míi: Giai ®o¹n ch¹y ®µ
+ X¸c ®Þnh ®iÓm giËm nh¶y vµ h­íng ch¹y ®µ: (SGV /43)
+ §o ®µ vµ chØnh ®µ: (SGV /43)
3. Ch¹y bÒn
- LuyÖn tËp ch¹y bÒn
+ Nam 800m
+ N÷ 600m
* Cñng cè:
- 2 HS thùc hiÖn giai ®o¹n ch¹y ®µ.
28-30
20-25’
5-6l
3l
5’
2-3 l
5’
- GV nhắc lại kt, cho HS tËp theo nhÞp ®Õm (cả lớp)
- Quay s¸t söa sai
 X X X X X X X
	 X X X X X X X
	 X X X X X X X
	 X X X X X X X
- Chia nhóm luyện tập :nhóm ôn cũ nhóm học mới ( 10-13’ đổi nhóm )
* 
XXXXXXX

Tài liệu đính kèm:

  • docgian_an_9.doc