Giáo án môn Thể dục 9 - Nhảy cao – Thể thao tự chọn – Chạy bền

I. NHIỆM VỤ:

1. Nhảy cao:

- Ôn động tác đá lăng trước-sau, đá lăng sang ngang. Đà một bước giậm nhảy đá lăng.

- Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”.

2. TTTC: (thể thao tự chọn: bóng chuyền)

- Một số bài tập bổ trợ, phát triển thể lực.

- Đệm bóng, chuyền bóng cao tay. Phát bóng thấp tay nghiêng mình.

3. Chạy bền:

- Chạy trên địa hình tự nhiên.

II. YÊU CẦU:

- Học sinh nghiêm túc, tích cực trong giờ tập.

- Kiến thức:

 + Biết cách thực hiện động tác đá lăng trước-sau, đá lăng sang ngang. Đà một bước giậm nhảy đá lăng. Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. Trò chơi.

 + Biết cách thực hiện kỹ thuật đệm bóng, chuyền bóng cao tay. Phát bóng thấp tay nghiêng mình.

 + Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.

 

doc 5 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 368Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục 9 - Nhảy cao – Thể thao tự chọn – Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ 20
MÔN: NHẢY CAO – THỂ THAO TỰ CHỌN – CHẠY BỀN
	 Tiết: 37+38 
	 Thời gian dạy:05/01/2015 
I. NHIỆM VỤ:
1. Nhảy cao:
- Ôn động tác đá lăng trước-sau, đá lăng sang ngang. Đà một bước giậm nhảy đá lăng. 
- Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”.
2. TTTC: (thể thao tự chọn: bóng chuyền)
Một số bài tập bổ trợ, phát triển thể lực.
Đệm bóng, chuyền bóng cao tay. Phát bóng thấp tay nghiêng mình.
3. Chạy bền: 
- Chạy trên địa hình tự nhiên.
II. YÊU CẦU: 
Học sinh nghiêm túc, tích cực trong giờ tập.
Kiến thức: 
 + Biết cách thực hiện động tác đá lăng trước-sau, đá lăng sang ngang. Đà một bước giậm nhảy đá lăng. Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. Trò chơi.
 + Biết cách thực hiện kỹ thuật đệm bóng, chuyền bóng cao tay. Phát bóng thấp tay nghiêng mình.
 + Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
Kỹ năng:
 + Thực hiện cơ bản đúng động tác đá lăng trước-sau, đá lăng sang ngang. Đà một bước giậm nhảy đá lăng. Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. Trò chơi.
 + Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng, chuyền bóng cao tay. Phát bóng thấp tay nghiêng mình.
 + Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên.
An toàn trong tập luyện.
III. THỜI GIAN:	
2 tiết (90 phút)
IV. ĐỊA ĐIỂM:
Sân tập.
V. DỤNG CỤ:
Còi, vôi, trụ, xà, nệm, bóng chuyền, lưới.	
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I. MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ tập. 
- Khởi động: chung + chuyên môn.
- Kiểm tra bài cũ.
10 – 15 phút
2L x 8N
II. CƠ BẢN:
1. Nhảy cao:
- Ôn đá lăng trước-sau, đá lăng sang ngang.
- Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng.
- Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.
- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”.
2. Thể thao tự chọn: bóng chuyền.
 - Bài tập bổ trợ phát triển thể lực: 
 + Chạy 5 lần 4m.
 - Ôn kỹ thuật:
 + Đệm bóng.
 + Chuyền bóng cao tay.
 + Phát bóng thấp tay nghiêng mình.
3. Chạy bền: 
- Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên.
60 – 65 phút
20 – 29 phút
2L x 8N
4 – 6 lần
1 lần
20 – 29 phút
1 lần 
5 – 7 phút
III. KẾT THÚC:
- Hồi tĩnh.
- Củng cố.
- Nhận xét.
- Dặn dò.
8 – 10 phút
2L x 8N
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định, kiểm tra sĩ số lớp.
- Ngắn gọn, rỏ ràng, chính xác.
- Học sinh tích cực thực hiện.
- Kiểm tra kiến thức đã học.
- Khởi động đội hình giản cách một dang tay (sole). 
- Nghiêm túc, tích cực trong luyện tập.
- Nắm rõ luật chơi. 
- Tích cực thực hiện bài tập và kỹ thuật.
- Tích cực và thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên.
€€€€€€€
 €€€€€€€
HOÁ CAÙT
€
€€€€€€€€
€€€€ w
€€€ 5 lần 4m
 € € €
 € € €
€€€€€
€ €
€ €
€ €
 €€€€€
 300-400m
- Tích cực thả lỏng, thư giản, hít thở sâu.
- Trọng tâm.
- Tinh thần, thái độ của học sinh.
- HS tập luyện ở nhà và chuẩn bị cho tiết học sau .
- Đội hình giản cách một dang tay thả lỏng (sole).
€€€€€€€€
€€€€€€€
€€€€€€€
€€€€€€€
Duyệt của Ban Giám Hiệu Soạn ngày 20 tháng 12 năm 2014
 Người soạn
 Nguyễn Văn Thương
* Nhận xét, rút kinh nghiệm, bổ sung:
 Duyệt của tổ trưởng CM 

Tài liệu đính kèm:

  • docChuong_9_Mon_The_thao_tu_chon.doc