Giáo án môn Thể dục 9 - Tiết 10: Chạy ngắn - Nhảy xa - Chạy bền

 I. NHIỆM VỤ:

1. Chạy ngắn: Ôn một số bài tập, trò chơi phát triển sức nhanh, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Xuất phát thấp-chạy lao-chạy giữa quãng-về đích 60m

3. Nhảy xa: Ôn phối hợp chạy đà 3-5 bước-giậm nhảy (vào ván giậm)-bật cao. Một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân.

 3. Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên.

 II. YÊU CẦU:

1. Kiến thức:

 - Biết cách thực hiện một số bài tập, trò chơi phát triển sức nhanh, chay bước nhỏ, chạy đạp sau, xuất phát thấp-chạy lao, chạy giữa quãng 60m.

 - Biết cách thực hiện chạy đà chậm 3-5 bước đặt chân giậm đúng ván giậm nhảy, một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 363Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục 9 - Tiết 10: Chạy ngắn - Nhảy xa - Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 10
MÔN: CHẠY NGẮN - NHẢY XA - CHẠY BỀN.
˜w™
 Tiết CT :	20
	Thời gian dạy : 	25/10/2015
 I. NHIỆM VỤ:
1. Chạy ngắn: Ôn một số bài tập, trò chơi phát triển sức nhanh, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Xuất phát thấp-chạy lao-chạy giữa quãng-về đích 60m
3. Nhảy xa: Ôn phối hợp chạy đà 3-5 bước-giậm nhảy (vào ván giậm)-bật cao. Một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân.
	3. Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
 II. YÊU CẦU:
1. Kiến thức:	
 - Biết cách thực hiện một số bài tập, trò chơi phát triển sức nhanh, chay bước nhỏ, chạy đạp sau, xuất phát thấp-chạy lao, chạy giữa quãng 60m.
 - Biết cách thực hiện chạy đà chậm 3-5 bước đặt chân giậm đúng ván giậm nhảy, một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân.
 - Biết cách thực hiện chạy trên trên địa hình tự nhiên, nâng dần sức bền.
 2. Kĩ năng:
 - Thực hiện cơ bản đúng một số bài tập, trò chơi phát triển sức nhanh, chay bước nhỏ, chạy đạp sau, xuất phát thấp-chạy lao, chạy giữa quãng 60m.
 - Thực hiện cơ bản đúng chạy đà chậm 3-5 bước đặt chân giậm đúng ván giậm nhảy, một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân.
 - Thực hiện cơ bản đúng chạy trên trên địa hình tự nhiên, nâng dần sức bền. 
 3. Thái độ: 
 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng trách chấn thương
 III. THỜI GIAN: 2 tiết (90’)
 IV. ĐỊA ĐIỂM: Sân tập TDTT của trường.	
 V. DỤNG CỤ: Bàn đạp.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
Nhận lớp 
Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập.
Khởi động: Chung và chuyên môn
BTBC: Kĩ thuật xuất phát thấp-chay lao, chạy giữa quãng-về đích 60m.
(6p)
1’
1’
3’(2 lần x 8 nhịp)
1’
II/ Phần cơ bản:
	1) Chạy ngắn:
	- Bài tập phát triển sức nhanh.
	 Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau.
	- Xuất phát thấp-chạy lao-giữa quãng-về đích 60m.	
	2)Nhảy xa: 
	- Ôn phối hợp chạy đà 3-5 bước-giậm nhảy vào ván-bật cao. 
	- Một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân.
	3) Chạy bền:
	- Chạy trên địa hình tự nhiên.
	350-450m
	 * Củng cố: Xuất phát thấp-chạy lao, chạy giữa quãng-về đích; chạy đà 3-5 bước-giậm nhảy vào ván-bật cao. 
(35p)
13’
2 lần x 15m
13’
2 – 3 lần
 4’
5’
III/ Phần kết thúc:
	- Hồi tĩnh.
	- Nhận xét.
 - Dặn dò.
.
( 4p)
2’
1’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp
 - Gv nêu ngắn gọn, rõ ràng
- Tích cực thực hiện khởi động.
- Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật xuất phát thấp-chạy lao, chạy giữa quãng-về đích 60m.
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
- Gv gọi 2hs thực hiện KT, gv đánh giá
- Tích cực thực hiện các bài tập phát triển sức nhanh
+ Thực hiện nhịp nhàng, phối hợp đánh tay.
+ Đạp sau mạnh, thẳng chân sau.
- Chú ý thực hiện đúng kỹ thuật chạy ngắn.
- Nắm vững, thực hiện tốt giai đoạn về đích.
+ Xem gv thị phạm, thực hiện đúng yêu cầu.
+ Giậm mạnh vào ván, tránh phạm quy.
- Tích cực thực hiện bổ trợ, bổ trợ phát triển sức mạnh chân.
- Hít thở đều trong quá trình chạy bền.
+ Phân phối sức phù hợp cự ly chạy.
- Biết cách và thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật 
xuất phát thấp-chạy lao, chạy giữa quãng-về đích
- Thực hiện cơ bản đúng chạy đà chậm 3-5 bước đặt chân giậm đúng ván giậm nhảy
- Gv điều khiển cho hs thực hiện chung, sau đó chia 2 nhóm tập luyện.
- Gv quản lý, nhắc nhở sửa sai cho hs.
 	 60m 
 350-450m
- Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs cũng cố.
- Tích cực thả lỏng, thư dãn, hít thở sâu.
- Tinh thần thái độ học tập
- Thực hiện tốt bài tập ở nhà.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của BGH	 Suối Ngô, ngày 22 tháng 10 năm 2015
	 Giáo viên soạn	
 Phạm Chí Tâm
NHẬN XÉT BỔ SUNG:
1. Ưu điểm:
2. Tồn tại:
 Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_so_10.doc