Giáo án môn Thể dục 9 - Tiết 13: Chạy ngắn - Bài thể dục - Chạy bền

I. MỤC TIÊU:

 1. Chạy ngắn.

 - KT: Biết cch thực hiện chạy bước nhỏ, cahy5 đạp sau; xuất pht thấp – chạy lao, chạy giũa qung ( cự ly 30 – 40m ) .

 - KN: Thực hiện cơ bản đúng xuất pht thấp – chạy lao.

 2. Bi TD:

 - KT: Biết cch thực hiện cc động tác từ nhịp 1 đến nhịp 39 ( nữ ); từ nhịp 1 đến nhịp 40 (nam).

 - KN: Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 34 ( nữ ); từ nhịp 1 đến nhịp 40 (nam).

3. Chạy bền:

 - KT: Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhin

 - KN: Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhin.

 * TĐ: Chấp hành nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu đề ra v an toàn trong tập luyện; ứng xử tốt với ban trong tập luyện; tự giác tập luyện; không dùng rượu, bia trong tập luyện.

 

doc 6 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 492Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục 9 - Tiết 13: Chạy ngắn - Bài thể dục - Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 7	
Tiết 13 Ngày soạn: 11/9/2014
CHẠY NGẮN - BÀI THỂ DỤC - CHẠY BỀN	
I. MỤC TIÊU:
 1. Chạy ngắn.
 - KT: Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, cahy5 đạp sau; xuất phát thấp – chạy lao, chạy giũa quãng ( cự ly 30 – 40m ) .
 - KN: Thực hiện cơ bản đúng xuất phát thấp – chạy lao.
 2. Bài TD:
 - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 39 ( nữ ); từ nhịp 1 đến nhịp 40 (nam).
 - KN: Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 34 ( nữ ); từ nhịp 1 đến nhịp 40 (nam).
3. Chạy bền:
 - KT: Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên
 - KN: Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên.
 * TĐ: Chấp hành nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu đề ra và an tồn trong tập luyện; ứng xử tốt với ban trong tập luyện; tự giác tập luyện; khơng dùng rượu, bia trong tập luyện.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
 1- Địa điểm: Sân trường THCS trường Long Hồ
 2- Phương tiện: Vạch xuất phát, đường chạy, 4 cờ gốc, đồng phục.
 3- Thời gian: 45 phút
(r)
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
Nội dung
ĐL
Phương pháp - tổ chức
MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp 
- Kiểm tra sỉ số học sinh
- GV phổ biến nội dung và yêu cầu bài mới.
- Khởi động: xoay cổ tay, cổ chân, xoay các khớp, xoay cánh tay, ép dọc, ép ngang.
- Khởi động chuyên môn :
+ Chạy bước nhỏ.
+ Chạy nâng cao đùi.
 + Chạy gót chạm mông
- Kiểm tra bài cũ:
 a) Em hãy thực hiện từ nhịp 1 à 39 (nữ), từ nhịp 1à 40 (nam)?
B. CƠ BẢN
1. Chạy ngắn
* Ôn:
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi.
- Xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quảng.
2. Bài TD 
* Ôn:
- Nữ: Từ nhịp 1à39
- Nam: Từ nhịp 1à40
- Củng cố:
a. Em hãy thực hiện động tác từ nhịp 1 đến nhịp 39(nữ); 1 đến 40 (nam)?.
3. Chạy bền 
- Luyện tập chạy bền.
C. KẾT THÚC
- Thả lỏng 
 + Hít, thở sâu.
 + Tay, chân.
 + Gập duỗi các khớp.
- Nhận xét
 + Tuyên dương
 + Phê bình
- Hướng dẫn bài tập về nhà
1. Chạy ngắn
2. Bài TD
3. Chạy bền.
- Dặn dò
- Xuống lớp 
8-10’
1’
1’
1’
5’
2’
28-30’
10’
10’
5’
5’
350m nữ
400m nam
 5-7’
2’
1’
1’
1’
- HS tập hợp 4 hàng ngang.
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
€ € € € € € € 
€ € € € €€ €
 €GV
- HS: Cán sự báo cáo sỉ số cho GV, chúc sức khoẻ 
- GV: phổ biến 
- HS: Dàn 4 hàng ngang. 
- HS: cán sự điều khiển. 
 € € € € € € €
€ € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €CS
- HS: Về 4 hàng dọc
- GV: quan sát, nhắc nhở
- Hs : các sự điều khiển
 €(cs) 
 € w 
 € w 
 € w
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € €€ €
- HS: nhận xét
- GV nhận xét à xếp loại bài TD
- HS: Chia nhóm (nam, nữ riêng)
+ Nam: tập bài TD.
+ Nữ: chạy ngắn.
+ Nữ: Cán sự điều khiển.
 €(cs) 
 € w 
 € w 
 € w
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
- GV: quan sát, nhắc nở
- GV: phân tích - làm mẫu động tác mới.
- HS: Chia nhóm (nam, nữ riêng), nhóm trưởng điều khiển.
- GV: Quan sát – sửa sai những lỗi thường mắc.
- GV: Sửa sai cho HS thường mắc.
- GV: Điều khiển nội dung mới.
 € € € € € € € 
 € € € € €€ €
 €CS
- HS: Cán sự điều khiển.
- GV: Quan sát – sửa sai.
- HS: Về 4 hàng ngang.
- HS: Nhận xét.
- GV: Nhận xté chung.
(r)
- HS: từ 4 hàng ngang à vòng tròn
- GV: quan sát, nhắc nhở
- HS: cán sự điều khiển. 
 € € € € € € €
€ € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €CS
- GV nhận xét tiết học 
 + Những HS tích cực tập luyện.
 + Hs còn yếu, tập luyện chưa tốt.
- GV: hướng dẫn bài về nhà cho HS
- HS: luyện tập bài thể dục
- GV: giải tán
- HS: khoẻ
Tuần: 7	
Tiết: 14 Ngày soạn: 11/9/2014
CHẠY NGẮN - BÀI THỂ DỤC - CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU:
 1. Chạy ngắn.
 - KT: Biết cách thực hiện xuất phát thấp – chạy lao, chạy giũa quãng (cự ly 30 – 40m). Luật điền kinh (Phần chạy cự ly ngắn)
 - KN: Thực hiện cơ bản đúng xuất phát thấp – chạy lao, chạy giũa quãng (cự ly 30 – 40m) . Luật điền kinh ( chạy cự ly ngắn)
 2. Bài TD:
 - KT: Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 45 (nữ); từ nhịp 1 đến nhịp 45 (nam).
 - KN: Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 45 (nữ); từ nhịp 1 đến nhịp 45 (nam).
3. Chạy bền:
 - KT: Biết cách thực hiện trị chơi
 - KN: Thực hiện được trị chơi
 * TĐ: Chấp hành nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu đề ra và an tồn trong tập luyện; ứng xử tốt với ban trong tập luyện; tự giác tập luyện; khơng dùng rượu, bia trong tập luyện.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
 1- Địa điểm: Sân trường THCS trường Long Hồ
 2- Phương tiện: Vạch xuất phát, Bàn đạp 4 cái, đường chạy, 4 cờ gốc, đồng phục.
 3- Thời gian: 45 phút
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
Nội dung
ĐL
Phương pháp - tổ chức
A. MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp 
- Kiểm tra sỉ số học sinh
- GV phổ biến nội dung và yêu cầu bài học
- Khởi động: xoay cổ tay, cổ chân, xoay các khớp, ép dọc, ép ngang.
- Khởi động chuyên môn
+ Chạy bước nhỏ
+ Chạy nâng cao đùi.
+ Chạy đạp sau.
- Kiểm tra bài cũ:
a) Em thực hiện từ nhịp 1-40 (nam), từ nhịp 1-39 (nữ)?
B. CƠ BẢN
1. Chạy ngắn
* Ôn: 
- Kĩ thuật xuất phát thấp.
* Học mới: 
- Luật điền kinh:
(phần chạy cự li ngắn)
Nội dung SGV TD9 trang 30.
2. Bài TD 
* Ôn:
- Nam: Từ nhịp 1 đến nhịp 40.
- Nữ: Từ nhịp 1 đến nhịp 39
* Học mới:
- Nữ: Từ nhịp 40 đến 45
(nội dung SGV TD9 trang 19)
 40 41 42 43 44 45
- Nữ: Từ nhịp 40 đến 45
(nội dung SGV TD9 trang 19)
 38-39 40 41 42 43 44 45
- Củng cố:
a) Em hãy thực hiện bài thể dục phát triển chung (nam, nữ riêng)?
b) Em hãy so sánh giữa kĩ thuật xuất phát cao với kĩ thuật xuất phát thấp, điểm nào giống nhau và khác nhau?
3. Chạy bền 
- Trò chơi:
“Ai nhanh hơn”
(Nội dung SGV TD)
C. KẾT THÚC
- Thả lỏng 
 + Hít, thở sâu.
 + Tay, chân
 + Gập, duỗi
- Nhận xét
 + Tuyên dương
 + Phê bình
- Hướng dẫn bài tập về nhà cho Hs.
1. Chạy ngắn; Bài TD; Chạy bền.
- Dặn dò
- Xuống lớp 
8-10’
1’
1’
1’
5’
2’
28-30’
10’
10’
5’
5-7’
 5’
2’
1’
1’
1’
HS tập hợp 4 hàng ngang.
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €CS
- HS: Cán sự báo cáo sỉ số cho GV, chúc sức khoẻ GV
- GV: phổ biến 
- HS: dàn 4 hàng ngang, cán sự đk.
 € € € € € € €
€ € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €CS
- HS : về 4 hàng dọc
 €(cs) 
 € w 
 € w 
 € w
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € €€ €
- HS: nhận xét
- GV nhận xét à xếp loại HS
- GV: Nhắc lại những điểm cơ bản.
- HS: Chia nhóm (nam, nữ riêng)
 + Nam: Chạy ngắn.
 + Nữ: Bài thể dục.
 + Nam: Cán sự điều khiển.
 €(cs) 
 € w 
 € w 
 €VXP w
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
- GV: quan sát, nhắc nở
 Sau 10 phút đổi nhóm.
- HS: Về 4 hàng ngang.
- GV: Phổ biến (giới thiệu) luật điền kinh (chạy cự li ngắn)
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €GV
- GV: phân tích, làm mẫu kĩ thuật động tác mới học hoặc cho HS xem tranh ảnh.
- HS: Chia nhóm.
- GV: Điều khiển nhóm nữ.
- HS: về 4 hàng ngang.
- HS: nhận xét.
- GV: nhận xét chung. 
- GV: Hướng dẫn, tổ chức cho Hs chơi.
HS: Chia ra làm 2 đội
€
€
€
€
€
€
(€)GV
€
€
€
€
€
€
- HS: cán sự điều khiển. 
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €CS
- GV nhận xét tiết học 
- GV: hướng dẫn cho HS
- HS: về nhà chuẩn bị bài tập. 
Chuẩn bị vạch xuất phát, 4 cờ góc.
- GV: giải tán
- HS: khoẻ

Tài liệu đính kèm:

  • docChuong_3_Bai_the_duc_phat_trien_chung.doc