Giáo án môn Thể dục 9 - Tiết 21: Nhảy cao – Chạy bền

I. MỤC TIÊU:

 1. Nhảy cao:

 - KT: Biết cách thực hiện đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang, đà 1 bước giậm nhảy – đá lăng, chạy đà chính diện – giậm nhảy co chn qua x. Trò chơi “Lò cò tiếp sức”.

 - KN: Thực hiện được các động tác đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang, đà 1 bước giậm nhảy – đá lăng, trị chơi ở mức cơ bản đúng ; Thực hiện được đà 1 bước giậm nhảy – đá lăng.

 2. Chạy bền:

 - KT: Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhin

 - KN: Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhin.

 * TĐ: Chấp hành tốt các yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn trong tập luyện, tự giác trong tập luyện

doc 6 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 215Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục 9 - Tiết 21: Nhảy cao – Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:11	 Ngày soạn: 30/9/2014
Tiết: 21
NHẢY CAO – CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU:
 1. Nhảy cao:
 - KT: Biết cách thực hiện đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang, đà 1 bước giậm nhảy – đá lăng, chạy đà chính diện – giậm nhảy co chân qua xà. Trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
 - KN: Thực hiện được các động tác đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang, đà 1 bước giậm nhảy – đá lăng, trị chơi ở mức cơ bản đúng ; Thực hiện được đà 1 bước giậm nhảy – đá lăng. 
 2. Chạy bền:
 - KT: Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên
 - KN: Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên.
 * TĐ: Chấp hành tốt các yêu cầu đề ra, đảm bảo an tồn trong tập luyện, tự giác trong tập luyện.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
 - Sân trường.
 -Vạch xuất phát, vôi, cọc, xà, đệm, đường chạy đà, đồng phục quy định.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
Nội dung
ĐL
Phương pháp - tổ chức
MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp 
- Kiểm tra sỉ số học sinh
- GV phổ biến nội dung và yêu cầu bài học.
- Khởi động chung: xoay cổ tay, cổ chân, xoay các khớp xoay cách tay, ép dọc ép ngang.
- Khởi động chuyên môn:
 + Chạy bước nhỏ.
 + Chạy gót chạm mông.
 + Chạy đạp sau.
- Kiểm tra bài cũ:
a) Em hãy thực hiện đà 1 bước giậm nhảy – đá lăng?
b) Em thực hiện đá lăng sang ngang?
B. CƠ BẢN:
1. Nhảy cao
* Ôn:
+ Đá lăng trước – sau:
+ Đá lăng sang ngang.
+ Đá lăng – Giậm nhảy (Đà 1 bước).
(nội dung SGV TD7 tr.64)
+ Chạy đà chính diện – giậm nhảy co chân qua xà.
- Trò chơi: “Lị cò tiếp sức”
2. Chạy bền.
- Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên
* Củng cố:
a) Em hãy thực hiện chạy đà chính diện giậm nhảy – qua xà.
C. KẾT THÚC
- Thả lỏng 
 + Hít, thở sâu.
 + Tay, chân.
 + Gập duỗi 
- Nhận xét
 + Tuyên dương
 + Phê bình
- Hướng dẫn bài tập về nhà cho HS
 1/ Nhảy cao.
 2/ Chạy bền.
- Dặn dò
- Xuống lớp 
8 - 10’
1’
1’
1’
5’
2’
28 - 30’
20’
5’
5’
 5 - 7’
2’
1’
1’
1’
- HS tập hợp 4 hàng ngang.
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €GV
- HS: Cán sự báo cáo sỉ số cho GV, chúc sức khoẻ 
- GV: phổ biến 
- HS: Dàn 4 hàng ngang.
- HS: Cán sự điều khiển.
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €GV
- GV: Quan sát – sửa sai.
- HS: Về 4 hàng dọc 
 xp
€ € € € € 10 -15m
€ € € € € 
€ € € € € 
€ € € € €
 €CS
- HS: Nhận xét.
- GV: Nhận xét à xếp loại HS
- GV: Phân tích – làm mẫu kĩ thuật động tác 
- HS: Chia nhóm (nam, nữ riêng)
 + Nhóm Nam: Ôn lại tiết 21.
 + Nhóm Nữ: Học bài mới sau 10 phút đổi nhóm.
GV: Quan sát – nhắc nhở sửa sai động tác.
- HS: Cán sự điều khiển – sửa sai động tác
- GV: Quan sát – sửa sai 
 Sau 10 phút đổi nhĩm, nội dung. 
 €cs
 €
€ € € € € € € 
 € € € € € € € 
- GV: Quan sát – sửa sai
- Hs : chia ra làm 2 đội ( A, B)
- GV: ĐK
€€€€ €€€€
€€€€	 €€€€ 
 (€) 	
- HS: Về 4 hàng ngang
- HS: Từ 4 hàng ngang à vịng trịn 
(r)
- GV: Quan sát, nhắc nhở
- HS: Về 4 hàng ngang.
- HS: Nhận xét.
- GV: Nhận xét chung. 
- HS: Cán sự điều khiển
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €CS
- GV: Quan sát – nhắc nhở.
- GV nhận xét tiết học 
- GV: hướng dẫn bài tập cho HS
- HS: Chuẩn bị cọc, đệm, xà.
- GV: giải tán
- HS: khoẻ
Tuần:	11	 	Ngày soạn: 30/9/2014
Tiết: 22
NHẢY CAO – CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU:
 1. Nhảy cao:
 - KT: Biết cách thực hiện chạy đà 1, 3 bước giậm nhảy – đá lăng. đà một giậm nhảy – đá lăng, giai đoạn chạy đà ( xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà; đo đà và chỉnh đà )
 - KN: Thực hiện được cơ bản đúng chạy đà 1, 3 bước giậm nhảy – đá lăng. đà một giậm nhảy – đá lăng, giai đoạn chạy đà ( xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà; đo đà và chỉnh đà )
 2. Chạy bền:
 - KT: Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên
 - KN: Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên.
 * TĐ: Chấp hành tốt các yêu cầu đề ra, đảm bảo an tồn trong tập luyện, tự giác trong tập luyện.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
 - Sân trường.
 -Vạch xuất phát, vôi, cọc, xà, đệm, đường chạy đà, đồng phục quy định.III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
Nội dung
ĐL
Phương pháp - tổ chức
MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp 
- Kiểm tra sỉ số học sinh
- GV phổ biến nội dung và yêu cầu bài học.
- Khởi động chung: xoay cổ tay, cổ chân, xoay các khớp.
- Khởi động chuyên môn:
 + Chạy bước nhỏ.
 + Chạy nâng cao đùi
 + Chạy gót chạm mông.
 + Chạy đạp sau.
- Kiểm tra bài cũ:
a) Em hãy thực hiện chạy đà chính diện – giậm nhảy co chân qua xà?
B. CƠ BẢN:
1. Nhảy cao
* Ôn:
+ Chạy đà 1, 3 bước giậm nhảy – đá lăng.
+ Đà một giậm nhảy – đá lăng.
* Học mới.
- Giai đoạn chạy đà
(Nội dung SGV TD9 tr.52)
2. Chạy bền.
- Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên.
- Củng cố:
a) Em hãy thực hiện chạy đà giậm nhảy qua xà.
C. KẾT THÚC
- Thả lỏng 
 + Hít, thở sâu.
 + Tay, chân.
- Nhận xét
 + Tuyên dương
 + Phê bình
- Hướng dẫn bài tập về nhà cho HS
 1/ Nhảy cao.
 2/ Chạy bền.
- Dặn dò
- Xuống lớp 
10’
1’
1’
1’
5’
2’
30’
20’
5’
5’
 5’
2’
1’
1’
1’
- HS tập hợp 4 hàng ngang.
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €GV
- HS: Cán sự báo cáo sỉ số cho GV, chúc sức khoẻ 
- GV: phổ biến. 
- HS: Dàn 4 hàng ngang.
- HS: Cán sự điều khiển.
- GV: Quan sát – nhắc nhở.
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €CS
- GV: Quan sát – sửa sai.
- HS: Về 4 hàng dọc 
 xp
€ € € € € 10 -15m
€ € € € € 
€ € € € € 
€ € € € €
 €CS
- GV: Phân tích – làm mẫu kĩ thuật động tác mới hoặc cho HS xem tranh (ảnh) động tác mới.
- HS: chia nhóm (nam, nữ riêng)
 + Nam: Luyện tập động tác bổ trợ
 + Nữ: Nhảy cao.
- HS: Cán sự điều khiển.
- HS: Nam xp
€ € € € € 10 -15m
€ € € € € 
€ € € € € 
€ € € € €
 €CS
- Nữ : 
 * Sau 10 phút đổi nhĩm,nội dung 
 €
€ € € € € € € 
 € € € € € € € 
- GV: Quan sát – sửa sai
- HS: Chạy vòng tròn quy định.
- GV: quan sát - nhắc nhở H
- HS: Từ 4 hàng ngang à vịng trịn .(r)
- HS: Về 4 hàng ngang.
- GV: Cho HS nhận xét.
- HS: Nhận xét chung.
- HS: Cán sự điều khiển
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €CS
- GV nhận xét tiết học 
- GV: hướng dẫn bài tập cho HS
- HS: Chuẩn bị cọc, đệm, xà.
- GV: giải tán
- HS: khoẻ

Tài liệu đính kèm:

  • docChuong_4_Chay_ngan_Chay_nhanh.doc