Giáo án môn Thể dục 9 - Tiết 23: Nhảy cao – Chạy bền

I. MỤC TIÊU:

 1. Nhảy cao:

 - KT: Biết cch thực hiện chạy đà 1, 3 bước giậm nhảy – đá lăng. đ một giậm nhảy – đá lăng, giai đoạn chạy đà ( xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà; đo đà và chỉnh đà )

 - KN: Thực hiện được cơ bản đúng chạy đà 1, 3 bước giậm nhảy – đá lăng. Đ một giậm nhảy – đá lăng, giai đoạn chạy đà (xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà; đo đà và chỉnh đà)

 * TĐ: Chấp hành tốt các yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn trong tập luyện, tự giác trong tập luyện.

 2. Chạy bền:

 - KT: Biết cch thực hiện được Trò chơi: “Nhảy dây bền”.

 - KN: Phối hợp các kĩ thuật bước chạy vào nhảy dây tại chổ

 

doc 5 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 303Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục 9 - Tiết 23: Nhảy cao – Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:	12	 Ngày soạn: 04/10/2014
Tiết: 23
NHẢY CAO – CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU:
 1. Nhảy cao:
 - KT: Biết cách thực hiện chạy đà 1, 3 bước giậm nhảy – đá lăng. đà một giậm nhảy – đá lăng, giai đoạn chạy đà ( xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà; đo đà và chỉnh đà )
 - KN: Thực hiện được cơ bản đúng chạy đà 1, 3 bước giậm nhảy – đá lăng. Đà một giậm nhảy – đá lăng, giai đoạn chạy đà (xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà; đo đà và chỉnh đà)
 * TĐ: Chấp hành tốt các yêu cầu đề ra, đảm bảo an tồn trong tập luyện, tự giác trong tập luyện.
	2. Chạy bền:
 - KT: Biết cách thực hiện được Trò chơi: “Nhảy dây bền”.
 - KN: Phối hợp các kĩ thuật bước chạy vào nhảy dây tại chổ
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
- Sân trường (HS dọn vệ sinh sân trường).
- Cọc, xà, đệm, dây nhảy cá nhân 4 – 8 sợi, đường chạy đà, đồng phục quy định, vạch kẻ ngang (trò chơi).
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
Nội dung
ĐL
Phương pháp - tổ chức
MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp 
- Kiểm tra sỉ số học sinh
- GV phổ biến nội dung và yêu cầu bài học.
- Khởi động chung: xoay cổ tay, cổ chân, xoay các khớp xoay.
- Khởi động chuyên môn:
 + Chạy bước nhỏ.
 + Chạy gót chạm mông.
 + Chạy đạp sau.
- Kiểm tra bài cũ:
a) Tư thế chuẩn bị chạy đà của kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua như thế nào?
b) Em thực hiện chạy đà 3 bước giậm nhảy - đá lăng?
B. CƠ BẢN:
1. Nhảy cao
* Ôn:
+ Tại chổ đá lăng.
+ Chạy đà 3 bước giậm nhảy – đá lăng.
* Học mới:
- Giai đoạn giậm nhảy (Nội dung SGV TD9 tr.43).
- Phối hợp chạy đà – giậm nhảy.
2. Chạy bền.
- Trò Chơi: “Nhảy dây bền”
* Củng cố:
a) Em hãy thực hiện giai đoạn chạy đà – giậm nhảy.
b) Theo em luyện tập chạy bền như thế nào mới đạt?
C. KẾT THÚC
- Thả lỏng 
 + Hít, thở sâu.
 + Tay, chân.
 + Gập duỗi tay chân. 
- Nhận xét
 + Tuyên dương
 + Phê bình
- Hướng dẫn bài tập về nhà cho HS
 1/ Nhảy cao.
 2/ Chạy bền.
- Dặn dò
- Xuống lớp 
8 - 10’
1’
1’
1’
5’
2’
28 - 30’
20’
5’
5’
 5 – 7’
2’
1’
1’
1’
- HS: cán sự tập hợp 4 hàng ngang.
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € €€ € €
 € € € €€ € €
 €GV
- HS: Cán sự báo cáo sỉ số cho GV, chúc sức khoẻ 
- GV: phổ biến. 
- HS: Dàn 4 hàng ngang.
- HS: Cán sự điều khiển.
- GV: Quan sát – nhắc nhở.
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €CS
- HS: Về 4 hàng dọc 
- GV: Điều khiển.
 xp
€ € € € € 10 -15m
€ € € € € 
€ € € € € 
€ € € € €
 €CS
- HS: Nhận xét.
- GV: Nhận xét à xếp loại HS
- HS: Về 4 hàng ngang.
- GV: Phân tích – làm mẫu kĩ thuật hoặc ho HS xem tranh (ảnh) kĩ thuật động tác.
- HS: Chia nhóm (nam, nữ riêng)
 + Nam : Nhảy vào xà
 + Nữ : Nhảy ngồi dây thun.
- GV: Quan sát – sửa sai 
 Sau 10 phút đổi nhĩm,nội dung 
 €
€ € € € € € € 
 € € € € € € € 
- GV: Quan sát – sửa sai
- Hs : chia ra làm 2 đội ( A, B)
- GV: ĐK
€€€€ €
€€€€	 € 
- HS: Về 4 hàng ngang.
- HS: Nhận xét.
- GV: Nhận xét chung.
- HS: Cán sự điều khiển
- GV: Quan sát – nhắc nhở.
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €CS
- GV nhận xét tiết học 
- GV: hướng dẫn bài tập về nhà.
- HS: Chuẩn bị cọc, xà, đệm, 4 cờ góc.
- GV: giải tán
- HS: khoẻ
Tuần:	12	 Ngày soạn: 04/10/2014
Tiết: 24	 NHẢY CAO – CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU:
 1. Nhảy cao:
 - KT: Biết cách thực hiện chạy đà 1, 3 bước giậm nhảy – đá lăng. đà một giậm nhảy – đá lăng, giai đoạn chạy đà ( xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà; đo đà và chỉnh đà )
 - KN: Thực hiện được cơ bản đúng chạy đà 1, 3 bước giậm nhảy – đá lăng. đà một giậm nhảy – đá lăng, giai đoạn chạy đà ( xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà; đo đà và chỉnh đà )
2. Chạy bền:
 - KT: Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên
 - KN: Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên.
 * TĐ: Chấp hành tốt các yêu cầu đề ra, đảm bảo an tồn trong tập luyện, tự giác trong tập luyện.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
 - Sân trường (HS dọn vệ sinh quanh sân trường).
 - Cọc, xà, đệm, đường chạy đà, 4 cờ góc, đồng phục quy định.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
Nội dung
ĐL
Phương pháp - tổ chức
MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp 
- Kiểm tra sỉ số học sinh
- GV phổ biến nội dung và yêu cầu bài học.
- Khởi động chung: xoay cổ tay, cổ chân, xoay các khớp, xoay cánh tay, ép dọc, ép ngang.
- Khởi động chuyên môn:
 + Chạy bước nhỏ.
 + Chạy nâng cao đùi
 + Chạy gót chạm mông.
 + Chạy đạp sau.
- Kiểm tra bài cũ:
a) Em hãy thực hiện chạy đà–giậm nhảy?
b) Kĩ thuật chạy bền như thế nào là đúng?
B. CƠ BẢN:
1. Nhảy cao
* Ôn:
+ Chạy đạp sau.
+ Chạy đà 3, 5 bước giậm nhảy đá lăng.
* Học mới.
- Kĩ thuật giậm nhảy – đá lăng.
(Nội dung SGV TD9 tr.43)
2. Chạy bền.
- Luyện tập chạy bền.
 + Nam: 800m
 + Nữ: 600m 
- Củng cố:
a) Em hãy thực hiện chạy đà–giậm nhảy – đá lăng? (đà 5 bước)?
b) Theo em làm thế nào để có sức bền?
C. KẾT THÚC
- Thả lỏng 
 + Hít, thở sâu.
 + Tay, chân.
 + Gập duổi tay chân
- Nhận xét
 + Tuyên dương
 + Phê bình
- Hướng dẫn bài tập về nhà cho HS
 1/ Nhảy cao.
 2/ Chạy bền.
- Dặn dò
- Xuống lớp 
8 - 10’
1’
1’
1’
5’
2’
28 - 30’
20’
5’
5’
 5-7’
2’
1’
1’
1’
- HS: tập hợp thành 4 hàng ngang.
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €GV
- HS: Cán sự báo cáo sỉ số cho GV, chúc sức khoẻ 
- GV: phổ biến. 
- HS: Dàn 4 hàng ngang.
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
€CS
- HS: Cán sự điều khiển.
- HS: Về 4 hàng dọc 
 xp
€ € € € € 10 -15m
€ € € € € 
€ € € € € 
€ € € € €
 €CS
- HS: Nhận xét.
- GV: Nhận xét à xếp loại.
- GV: Phân tích – làm mẫu kĩ thuật động tác mới cho HS xem.
- HS: chia ra làm 2 nhóm (nam, nữ riêng)
 + Nam: Thực hiện động tác bổ trợ ôn lại.
 + Nữ: Học động tác mới.
- HS: Quan sát – sửa sai những lỗi mắc.
- HS: Nam 
 xp
€ € € € € 10 -15m
€ € € € € 
€ € € € € 
€ € € € €
 €CS
- Nữ : 
 * Sau 10 phút đổi nhĩm,nội dung 
 €
€ € € € € € € 
 € € € € € € € 
- GV: Quan sát – sửa sai
- GV: quan sát - nhắc nhở HS.
- HS: Từ 4 hàng ngang à vịng trịn .(r)
- HS: Về 4 hàng ngang.
- GV: Cho HS nhận xét.
- HS: Nhận xét chung.
- HS: Cán sự điều khiển.
- GV: Quan sát – nhắc nhở. 
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €CS
- GV nhận xét tiết học 
- GV: hướng dẫn bài tập cho HS
- HS: Chuẩn bị vạch xuất phát, cọc, xà, đệm, 4 cờ góc.
- GV: giải tán
- HS: khoẻ

Tài liệu đính kèm:

  • docChuong_4_Chay_ngan_Chay_nhanh.doc