Giáo án môn Thể dục 9 - Tiết 25: Nhảy cao – Chạy bền

I. MỤC TIÊU:

 1. Nhảy cao:

 - KT: Biết cch thực hiện chạy đà 3, 5 bước đà cuối đặt chân vào điểm giậm nhảy, Kĩ thuật giai đoạn trên không và tiếp đất (kiểu bước qua).

 - KN: Thực hiện được cơ bản đúng chạy đà 3, 5 bước đà cuối đặt chân vào điểm giậm nhảy, Kĩ thuật giai đoạn trên không và tiếp đất (kiểu bước qua).

2. Chạy bền:

 - KT: Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhin

 - KN: Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhin.

 * TĐ: Chấp hành tốt các yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn trong tập luyện, tự giác trong tập luyện.

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:

 - Sân trường (HS dọn vệ sinh sân trường).

 - Cọc, xà, đệm, đường chạy đà, 4 cờ góc, đồng phục quy định.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 

doc 5 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 783Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục 9 - Tiết 25: Nhảy cao – Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:	13	 Ngày soạn: 11/10/2014	
Tiết: 25
NHẢY CAO – CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU:
 1. Nhảy cao:
 - KT: Biết cách thực hiện chạy đà 3, 5 bước đà cuối đặt chân vào điểm giậm nhảy, Kĩ thuật giai đoạn trên không và tiếp đất (kiểu bước qua).
 - KN: Thực hiện được cơ bản đúng chạy đà 3, 5 bước đà cuối đặt chân vào điểm giậm nhảy, Kĩ thuật giai đoạn trên không và tiếp đất (kiểu bước qua).
2. Chạy bền:
 - KT: Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên
 - KN: Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên.
 * TĐ: Chấp hành tốt các yêu cầu đề ra, đảm bảo an tồn trong tập luyện, tự giác trong tập luyện.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
 - Sân trường (HS dọn vệ sinh sân trường).
 - Cọc, xà, đệm, đường chạy đà, 4 cờ góc, đồng phục quy định.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
Nội dung
ĐL
Phương pháp - tổ chức
MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp 
- Kiểm tra sỉ số học sinh
- GV phổ biến nội dung và yêu cầu bài mới.
- Khởi động chung: xoay cổ tay, cổ chân, xoay các khớp xoay, xoay cánh tay, ép dọc, ép ngang.
- Khởi động chuyên môn:
 + Chạy bước nhỏ.
 + Chạy gót chạm mông.
 + Chạy đạp sau.
- Kiểm tra bài cũ:
a) Theo em điểm giậm nhảy đặt chân như thế nào?
b) Chạy đà (TTCB) như thế nào và theo bước lẻ hay chẳn?
B. CƠ BẢN:
1. Nhảy cao
* Ôn:
+ Chạy đạp sau
+ Chạy đà 3, 5 bước giậm nhảy – đá lăng .
+ Đá lăng trước.
* Học mới:
- Giai đoạn trên không, tiếp đất (Nội dung SGV TD9 tr.44, 45).
- Phối hợp chạy đà – giậm nhảy.
2. Chạy bền.
- Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
* Củng cố:
a) Em hãy thực hiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”
C. KẾT THÚC
- Thả lỏng 
 + Hít, thở sâu.
 + Gập duỗi tay chân. 
- Nhận xét
 + Tuyên dương
 + Phê bình
- Hướng dẫn bài tập về nhà cho HS
 1/ Nhảy cao.
 2/ Chạy bền.
- Dặn dò
- Xuống lớp 
8 - 10’
1’
1’
1’
5’
2’
28 - 30’
20’
5’
5’
 5 - 7’
2’
1’
1’
1’
- HS: tập hợp thành 4 hàng ngang. 
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €GV
- HS: Cán sự báo cáo sỉ số cho GV, chúc sức khoẻ 
- GV: phổ biến. 
- HS: Dàn 4 hàng ngang.
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €CS
- HS: Về 4 hàng dọc 
 xp
€ € € € € 10 -15m
€ € € € € 
€ € € € € 
€ € € € €
- HS: Nhận xét.
- GV: Nhận xét à xếp loại
- GV: Làm mẫu, phân tích kĩ thuật động tác mới.
- HS: Chia nhóm (nam, nữ riêng)
 + Nam: Vào xà học mới.
 + Nữ: Ôn lại bài trước.
- HS: Cán sự điều khiển.
- GV: Quan sát – sửa sai động tác.
- HS: Nam 
 xp
€ € € € € 10 -15m
€ € € € € 
€ € € € € 
€ € € € €
 €CS
- Nữ : 
 * Sau 10 phút đổi nhĩm,nội dung 
 €
€ € € € € € € 
 € € € € € € € 
- GV: Quan sát – sửa sai
- HS: Chạy vòng tròn sân trường.
(r)
- GV: Điều khiển – Quan sát – nhắc nhở.
- HS: Về 4 hàng ngang.
- HS: Nhận xét.
- GV: Nhận xét chung.
- HS: Cán sự điều khiển
- GV: Quan sát – nhắc nhở.
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €CS
- GV nhận xét tiết học 
 - GV: Hướng dẫn cho HS
- HS: Chuẩn bị cọc, xà, đệm, dọn vệ sinh sân tập, 4 cờ góc.
- GV: giải tán
- HS: khoẻ
Tuần:	13	
Tiết: 26 Ngày soạn: 11/10/2014
NHẢY CAO – CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU:
 1. Nhảy cao:
 - KT: Biết cách thực hiện chạy đà 3, 5 bước đà cuối đặt chân vào điểm giậm nhảy, phối hợp 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”.
 - KN: Thực hiện được cơ bản đúng chạy đà 3, 5 bước đà cuối đặt chân vào điểm giậm nhảy, phối hợp 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”.
2. Chạy bền:
 - KT: Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên
 - KN: Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên.
 * TĐ: Chấp hành tốt các yêu cầu đề ra, đảm bảo an tồn trong tập luyện, tự giác trong tập luyện.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
 - Sân trường (HS dọn vệ sinh sân trường).
 - Cọc, xà, đệm, đường chạy đà, 4 cờ góc, đồng phục quy định.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
Nội dung
ĐL
Phương pháp - tổ chức
MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp 
- Kiểm tra sỉ số học sinh
- GV phổ biến nội dung và yêu cầu bài mới.
- Khởi động chung: Xoay cổ tay, cổ chân, xoay các khớp, xoay cánh tay, ép dọc, ép ngang.
- Khởi động chuyên môn:
 + Chạy bước nhỏ.
 + Chạy nâng cao đùi
 + Chạy đá lăng trước.
 + Chạy đạp sau.
- Kiểm tra bài cũ:
a) Em hãy thực hiện chạy đà 3 bước giậm nhảy – đá lăng qua xà?
B. CƠ BẢN:
1. Nhảy cao
* Ôn:
+ Chạy đà 3, 5 bước giậm nhảy – đá lăng – qua xà (dây thun)
* Học mới.
- Phối hợp 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua.
2. Chạy bền.
- Tiếp tục luyện tập chạy bền.
- Củng cố:
a) Em hãy thực hiện kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua.
C. KẾT THÚC
- Thả lỏng 
 + Hít, thở sâu.
 + Tay, chân.
- Nhận xét
 + Tuyên dương
 + Phê bình
- Hướng dẫn bài tập về nhà cho HS
 1/ Nhảy cao.
 2/ Chạy bền.
- Dặn dò
- Xuống lớp 
8 - 10’
1’
1’
1’
5’
2’
28 - 30’
20’
5’
5’
 5 - 7’
2’
1’
1’
1’
- HS: Tập hợp 4 hàng ngang.
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €GV
- HS: Cán sự báo cáo sỉ số cho GV, chúc sức khoẻ 
- GV: phổ biến. 
- HS: Dàn 4 hàng ngang.
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
€cs
- HS: Về 4 hàng dọc 
 xp
€ € € € € 10 -15m
€ € € € € 
€ € € € € 
€ € € € €
 €CS
- HS: Nhận xét.
- GV: Nhận xét à xếp loại HS
- GV: Phân tích, làm mẫu kĩ thuật động tác mới học.
- HS: chia ra làm 2 nhóm (nam, nữ riêng)
 + Nam: Nhảy cao (phối hợp 4 gđ)
 + Nữ: Ôn động tác bổ trợ.
HS (Nam): Cán sự điều khiển.
HS (Nữ): Cán sự điều khiển
- GV: Quan sát sửa sai. Sau 10 phút đổi nhóm.
- HS: Chạy vòng tròn sân trường.
- GV: Điều khiển – Quan sát – nhắc nhở.
(r)
- HS: Về 4 hàng ngang.
- HS: Cho HS nhận xét.
- GV: Nhận xét chung.
- HS: Cán sự điều khiển.
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €cs
- GV nhận xét tiết học 
- GV: hướng dẫn cho HS
- HS: Chuẩn bị cọc, đệm, xà.
- GV: giải tán
- HS: khoẻ

Tài liệu đính kèm:

  • docChuong_4_Chay_ngan_Chay_nhanh.doc