Giáo án môn Thể dục 9 - Tiết 27: Nhảy cao – Chạy bền

I. MỤC TIÊU:

 1. Nhảy cao:

 - KT: Biết cch thực hiện phối hợp 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”, một số điểm cơ bản của luật điền kinh (Phần nhảy cao).

 - KN: Thực hiện được kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”, nắm được một số điểm cơ bản của luật điền kinh (Phần nhảy cao).

2. Chạy bền:

 - KT: Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhin

 - KN: Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhin, nng dần thnh tích.

 * TĐ: Chấp hành tốt các yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn trong tập luyện, tự giác trong tập luyện.

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:

 1) Địa điểm: Sân trường (HS dọn vệ sinh sân trường).

 2) Phương tiện: Cọc, xà, đệm, đường chạy đà, 4 cờ góc, đồng phục quy định.

 3) Thời gian: 45 pht

 

doc 5 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 722Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục 9 - Tiết 27: Nhảy cao – Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:	14	
Tiết: 27 Ngày soạn: 16/10/2014
NHẢY CAO – CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU:
 1. Nhảy cao:
 - KT: Biết cách thực hiện phối hợp 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”, một số điểm cơ bản của luật điền kinh (Phần nhảy cao).
 - KN: Thực hiện được kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”, nắm được một số điểm cơ bản của luật điền kinh (Phần nhảy cao).
2. Chạy bền:
 - KT: Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên
 - KN: Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên, nâng dần thành tích.
 * TĐ: Chấp hành tốt các yêu cầu đề ra, đảm bảo an tồn trong tập luyện, tự giác trong tập luyện.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
 1) Địa điểm: Sân trường (HS dọn vệ sinh sân trường).
 2) Phương tiện: Cọc, xà, đệm, đường chạy đà, 4 cờ góc, đồng phục quy định.
 3) Thời gian: 45 phút
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
Nội dung
ĐL
Phương pháp - tổ chức
MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp 
- Kiểm tra sỉ số học sinh
- GV phổ biến nội dung và yêu cầu bài mới.
- Khởi động chung: xoay cổ tay, cổ chân, xoay các khớp xoay, xoay cánh tay, ép dọc, ép ngang.
- Khởi động chuyên môn:
 + Chạy bước nhỏ.
 + Chạy gót chạm mông.
 + Chạy đạp sau.
- Kiểm tra bài cũ:
a) Em hãy thực hiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”
B. CƠ BẢN:
1. Nhảy cao
* Ôn:
- Luyện tập nâng cao kĩ thuật nhảy cao.
* Học mới:
- Giới thiệu một số điểm cơ bản của luật điền kinh (phần nhảy cao).
(Nội dung SGV TD9 tr.46, 47)
2. Chạy bền.
- Tiếp tục luyện tập chạy bền.
Nam: 800m
Nữ: 600m
- Củng cố:
a) Em hãy thực hiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”
C. KẾT THÚC
- Thả lỏng 
 + Hít, thở sâu.
 + Gập duỗi tay chân. 
- Nhận xét
 + Tuyên dương
 + Phê bình
- Hướng dẫn bài tập về nhà cho HS
 1/ Nhảy cao.
 2/ Chạy bền.
- Dặn dò
- Xuống lớp 
8 - 10’
1’
1’
1’
5’
2’
28 - 30’
20’
5’
5’
 5 ’
2’
1’
1’
1’
- HS: Thành 4 hàng ngang – tập hợp.
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €GV
- HS: Cán sự báo cáo sỉ số cho GV, chúc sức khoẻ 
- GV: phổ biến 
- HS: Dàn 4 hàng ngang.
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €CS
- HS: Về 4 hàng dọc 
 xp
€ € € € € 10 -15m
€ € € € € 
€ € € € € 
€ € € € €
 €CS
- HS: Nhận xét.
- GV: Nhận xét à xếp loại HS.
- GV: Phân tích – làm mẫu kĩ thuật (Giới thiệu luật nhảy cao) cho HS nắm qua.
- HS: Lắng nghe.
- HS: Chia nhóm (nam, nữ riêng)
 + Nam: Luyện tập vào xà.
 + Nữ: Luyện tập phần dây thun, sau 10 phút đổi nhóm.
- HS: Cán sự điều khiển.
- Nam : 
 * Sau 10 phút đổi nhĩm,nội dung 
 €
€ € € € € € € 
 € € € € € € € 
- GV: Quan sát – sửa sai
- HS: Từ 4 hàng ngang à vịng trịn .(r)
- GV: Điều khiển – nhắc nhở HS
- HS: Về 4 hàng ngang.
- HS: Nhận xét.
- GV: Nhận xét chung.
- HS: Cán sự điều khiển 
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €CS
- GV nhận xét tiết học 
- GV: hướng dẫn cho về nhà.
- HS: Luyện tập bài ở nhà; Chuẩn bị cọc, xà, đệm, 4 cờ góc.
- GV: giải tán
- HS: khoẻ
Tuần:	14	
Tiết: 28 Ngày soạn: 16/10/2014
NHẢY CAO – CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU:
 1. Nhảy cao:
 - KT: Biết cách thực hiện phối hợp 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “bước qua”.
 - KN: Thực hiện cơ bản đúng được kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”, nâng dần thành tích.
2. Chạy bền:
 - KT: Biết cách thực hiện được trò chơi: “Chạy dích dắc tiếp sức”
 - KN: Thục hiện được trị chơi “Chạy dích dắc tiếp sức”
 * Chấp hành tốt các yêu cầu đề ra, đảm bảo an tồn trong tập luyện, tự giác trong tập luyện.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
 1) Địa điểm: Sân trường (HS dọn vệ sinh sân trường).
 2) Phương tiện: Cọc, xà, đệm, đường chạy đà, cờ 8 cây, vạch xuất phát, đồng phục.
 3) Thời gian: 45 phút
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
Nội dung
ĐL
Phương pháp - tổ chức
MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp 
- Kiểm tra sỉ số học sinh
- GV phổ biến nội dung và yêu cầu bài mới.
- Khởi động chung: xoay cổ tay, cổ chân, xoay các khớp, xoay cánh tay, ép dọc, ép ngang.
- Khởi động chuyên môn:
 + Chạy bước nhỏ.
 + Chạy nâng cao đùi
 + Chạy đạp sau.
 + Chạy tăng tốc.
- Kiểm tra bài cũ:
a) Em hãy thực hiện kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua.
B. CƠ BẢN:
1. Nhảy cao
- Luyện tập: Kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua.
- Củng cố
a) Em hãy thực hiện kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua.
2. Chạy bền.
- Trò chơi:
“ Chạy dích dắc tiếp sức”
(Nội dung SGV TD8 tr.37)
C. KẾT THÚC
- Thả lỏng 
 + Hít, thở sâu.
 + Tay, chân.
- Nhận xét
 + Tuyên dương
 + Phê bình
- Hướng dẫn bài tập về nhà cho HS
 1/ Nhảy cao.
 2/ Chạy bền.
- Dặn dò
- Xuống lớp 
8 - 10’
1’
1’
1’
5’
2’
28 - 30’
20’
5’
5’
 5’
2’
1’
1’
1’
- HS: tập hợp thành 4 hàng ngang .
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €GV
- HS: Cán sự báo cáo sỉ số cho GV, chúc sức khoẻ 
- GV: phổ biến. 
- HS: Dàn 4 hàng ngang so le.
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €CS
- HS: Về 4 hàng dọc 
 xp O
€ € € € € 10 -15m
€ € € € € 
€ € € € € 
€ € € € € 
 8
 €CS
- HS: Nhận xét.
- GV: Nhận xét à xếp loại .
- GV: Nhắc nhở lại một số kiến thức cơ bản cho HS nắm lại.
- HS: Chia nhóm (nam, nữ riêng)
 + Nam: Nhảy cao 
 + Nữ: Vào xà (nhảy ngoài dây thun)
 * Sau 10 phút đổi nhĩm,nội dung 
 €
€ € € € € € € 
 € € € € €€€ 
- HS: Nhận xét.
- GV: Nhận xét chung à phương hướng sửa sai.
- GV: Hướng dẫn, tổ chức cho HS
- HS: Chia ra 2 đội
w
w
w
w
x
w
w
w
w
x
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
5m
5m
3m
3m
- HS: Cán sự điều khiển.
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €CS
- GV nhận xét tiết học 
- GV: hướng dẫn cho HS
-HS: Chuẩn bị luyện tập ở nhà n/c cọc, xà, đệm 
- GV: giải tán
- HS: khoẻ

Tài liệu đính kèm:

  • docChuong_4_Chay_ngan_Chay_nhanh.doc