Giáo án môn Thể dục 9 - Tiết 31: Nhảy xa – Đá cầu

I. MỤC TIÊU:

 1. Nhảy xa:

 - KT: Biết cách thực hiện đo đà, chỉnh đà và các động tác bổ trợ sức mạnh của chân

 - KN: Thực hiện cơ bản đúng động tác chạy đà chậm 3 – 5 bước đặt chân giậm đúng ván giậm.

 2 . Đá cầu:

 - KT: Biết cch thực hiện nội dung đ học lớp 6, 7, 8

 - KN: Thực hiện cơ bản đúng động tác nội dung đ học lớp 6, 7, 8

 * TĐ: Chấp hành tốt các yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn trong tập luyện, tự giác trong tập luyện.

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:

1) Địa điểm: Sân trường

2) Phương tiện: Vạch chuẩn bị, hố cát, đường chạy, cờ góc, cầu 1 hs/quả, đồng phục quy định.

 

doc 5 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 363Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục 9 - Tiết 31: Nhảy xa – Đá cầu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:	16	 	
Tiết: 31 Ngày soạn: 27/10/2014
NHẢY XA – ĐÁ CẦU 
I. MỤC TIÊU:
	1. Nhảy xa:
 - KT: Biết cách thực hiện đo đà, chỉnh đà và các động tác bổ trợ sức mạnh của chân
 - KN: Thực hiện cơ bản đúng động tác chạy đà chậm 3 – 5 bước đặt chân giậm đúng ván giậm.
	2 . Đá cầu: 
 - KT: Biết cách thực hiện nội dung đã học lớp 6, 7, 8 
 - KN: Thực hiện cơ bản đúng động tác nội dung đã học lớp 6, 7, 8 
 * TĐ: Chấp hành tốt các yêu cầu đề ra, đảm bảo an tồn trong tập luyện, tự giác trong tập luyện.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
1) Địa điểm: Sân trường 
2) Phương tiện: Vạch chuẩn bị, hố cát, đường chạy, cờ góc, cầu 1 hs/quả, đồng phục quy định.
3) Thời gian: 45 phút
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
Nội dung
ĐL
Phương pháp - tổ chức
MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp 
- Kiểm tra sỉ số, kiểm tra sức khoẻ.
- Kiểm tra bài cũ:
- Phổ biến nội dung và yêu cầu bài mới.
- Khởi động chung: xoay cổ tay, cổ chân, xoay cánh tay, ép dọc, ép ngang.
- Khởi động chuyên môn:
 + Chạy bước nhỏ.
 + Chạy nâng cao đùi
 + Chạy đạp sau.
B. CƠ BẢN
1. Nhảy xa.
* Ôn: 
Bài tập phát triển sức mạnh của chân.
- Bật xa
- Chạy đạp sau
- Đà 3 – 5 bước giậm nhảy – bật cao (vào ván giậm) 
2 . Đá cầu :
	* Ơn tập các nội dung đã học lớp 6, 7, 8 như :
 + Tâng cầu bằng mu chính diện bàn chân .
 + Tâng cầu bằng đùi
- Củng cố:
a) Em hãy thực hiện chạy đà 5 bước giậm nhảy.
b) Thực hiện Tâng cầu bằng mu chính diện bàn chân ?
C. KẾT THÚC
- Thả lỏng 
 + Hít, thở.
 + Run tay, chân.
 + Gập duỗi tay, chân
- Nhận xét
 + Tuyên dương
 + Phê bình
- Hướng dẫn HS luyện tập về nhà cho HS
 1/ Nhảy xa.
 2/ Đá cầu.
 3/ Chạy bền.
- Dặn dò
- Xuống lớp 
8 - 10’
1’
1’
1’
1’
2’
4’
10-15m
10-15m
10-15m
28 - 30’
12’
2-3 l/đt
12’
3-4 l/đt
6’
1Hs
1Hs
5 - 7’
2’
1’
1’
1’
- HS: tập hợp thành 4 hàng ngang .
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €GV
- HS: Cán sự báo cáo sỉ số cho GV, chúc sức khoẻ GV
- GV: phổ biến.
- HS: Dàn hàng ngang – Khởi động
- HS: tập hợp thành 4 hàng ngang .
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €HS
- HS: Cán sự điều khiển.
- GV: Quan sát – sửa sai.
(€)
 €€€ €
 €€ €€
 €€€ €
 €€€ €
- GV: Nhắc lại kĩ thuật cho HS
- HS: Chia nhóm (nam, nữ riêng). 
 + Nam: Nhảy xa
 + Nữ: Đá cầu.
* Sau 8 phút đổi nhĩm, nội dung
- GV: Quan sát – sửa sai.
€€€ €
€€€ €
€€€ €
 (€)
(€)
3-5 bước
 € €
 € €
 € €
 € €
- GV: Nhắc lại kiến thức củ kĩ năng.
- HS: Chia nhóm (nam, nữ riêng), cán sự điều khiển. 
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €HS
- HS: Về 4 hàng ngang.
- HS: Nhận xét
- GV: Nhận xét chung à sửa sai động tác thường mắc.
- HS: Cán sự điều khiển thả lỏng
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €HS
- GV nhận xét tiết học 
- GV: hướng dẫn bài tập cho HS.
- HS: Luyện tập về nhà.
- GV: giải tán
- HS: khoẻ
Tuần:	16	 	
Tiết: 32 Ngày soạn: 27/10/2014
NHẢY XA – ĐÁ CẦU – CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU:
	1. Nhảy xa:
 - KT: Biết cách thực hiện đo đà, chỉnh đà 3 – 5 bước và các động tác bổ trợ sức mạnh của chân
 - KN: Thực hiện cơ bản đúng động tác chạy đà chậm 3 – 5 bước đặt chân giậm đúng ván giậm.
	2 . Đá cầu :
 - KT: Biết cách thực hiện tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân, tâng cầu bằng mu bàn chân.
 - KN: Thực hiện cơ bản đúng động tác tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân, tâng cầu bằng mu bàn chân.
 * TĐ: Chấp hành tốt các yêu cầu đề ra, đảm bảo an tồn trong tập luyện, tự giác trong tập luyện
 2. Chạy bền:
 - KT: Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên
 - KN: Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên, nâng dần thành tích.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
1) Địa điểm: Sân trường 
2) Phương tiện: Vạch chuẩn bị, hố cát, đường chạy, cờ góc, cầu 1 hs/quả, đồng phục quy định, sân đá cầu, vạch giới hạn. 
3) Thời gian: 45 phút
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
A.MỞ ĐẦU:
- Nhận lớp 
- Kiểm tra sỉ số, kiểm tra sức khoẻ.
- Kiểm tra bài cũ:
a) Thực hiện chạy đà 3 bước nhày xa ?
- Phổ biến nội dung và yêu cầu bài mới.
- Khởi động chung: xoay cổ tay, cổ chân, xoay cánh tay, ép dọc, ép ngang.
- Khởi động chuyên môn:
 + Chạy bước nhỏ.
 + Chạy nâng cao đùi
 + Chạy đạp sau.
B. CƠ BẢN
1. Nhảy xa.
* Ôn: 
Bài tập phát triển sức mạnh của chân.
- Bật xa
- Chạy đạp sau
- Đà 3 – 5 bước giậm nhảy – bật cao (vào ván giậm) 
2 . Đá cầu :
	* Ơn tập các nội dung đã học lớp 6, 7, 8 như :
+ Tâng cầu bằng đùi
+ Tâng cầu bằng má trong bàn chân,
+ Tâng cầu bằng mu bàn chân
3. Chạy bền:
- Trò chơi: “Nhảy dây bền”
- Củng cố
a) Em hãy thực hiện chạy đà 5 bước giậm nhảy.
b) Thực hiện Tâng cầu bằng má trong bàn chân ?
C. KẾT THÚC
- Thả lỏng 
 + Hít, thở.
 + Run tay, chân.
 + Gập duỗi tay, chân
- Nhận xét
 + Tuyên dương
 + Phê bình
- Hướng dẫn HS luyện tập về nhà cho HS
 1/ Nhảy xa.
 2/ Đá cầu.
 3/ Chạy bền.
- Dặn dò
- Xuống lớp 
8 -10’
1’
1’
1’
1’
2’
4’
10-15m
10-15m
10-15m
28 - 30’
10’
2-3 l/đt
10’
3-4 l/đt
5’
5’
1Hs
1Hs
5’
2’
1’
1’
1’
- HS: tập hợp thành 4 hàng ngang .
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €GV
- HS: Cán sự báo cáo sỉ số cho GV, chúc sức khoẻ GV
- HS: Nhận xét
- GV: Nhận xét chung à xếp loại
học sinh .
- GV: phổ biến.
- HS: Dàn hàng ngang – khởi động
- HS: tập hợp thành 4 hàng ngang .
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €HS
- HS: Cán sự điều khiển.
- GV: Quan sát – sửa sai.
(€)
 €€€ €
 €€ €€
 €€€ €
 €€€ €
- GV: Nhắc lại kĩ thuật cho HS
- HS: Chia nhóm (nam, nữ riêng). 
 + Nam: Nhảy xa
 + Nữ: Đá cầu.
* Sau 8 phút đổi nhĩm, nội dung
- GV: Quan sát – sửa sai.
€€€ € VĐ
€€€ €
€€€ €
 (€)
(€)
3-5 bước
 € €
 € €
 € €
 € €
- GV: Nhắc lại kiến thức cũ.
- HS: Chia nhóm (nam, nữ riêng), cán sự điều khiển. 
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €HS
- GV: hướng dẫn cho HS
- Hs : chia ra làm 2 đội ( A, B )
€€€€€ € 
€€€€€ €
 ()
- HS: Về 4 hàng ngang.
- HS: Nhận xét
- GV: Nhận xét chung à sửa sai động tác thường mắc.
- HS: Cán sự điều khiển thả lỏng
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € €€ €
 €HS
- GV nhận xét tiết học 
- GV: hướng dẫn bài tập cho HS.
- HS: Luyện tập về nhà.
- GV: giải tán
- HS: khoẻ

Tài liệu đính kèm:

  • docChuong_7_Nhay_xa.doc