Giáo án môn Thể dục 9 - Tiết 52: Nhảy cao - Bóng chuyền – Chạy bền

I. Mục tiêu.

* Nhảy Ca : Một số động tác bổ trợ kỹ thuậtvà bài tập phát triển sức mạnh của chân. Luyện tập hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua.

- Kiến thức : Biết cách thực hiện hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua.

- Kỹ năng : Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua.Nâng dần thành tích.

* TTTC-Bóng chuyền: Ôn Phát bóng cao tay chính diện. Bài tập phối hợp. Đấu tập.

- Kiến thức : Biết cách thực hiện phát bóng cao tay chính diện và bài tập phối hợp, Đấu tập theo luật bóng chuyền.

- Kỹ năng : Thực hiện được phát bóng cao tay chính diện; bài tập phối hợp. Vận dụng vào đấu tập.

* Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên

- Kiến thức : Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.

- Kỹ năng : Thực hiện cơ bản đúng trên địa hình tự nhiên. Duy trì và nâng dần sức bền.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 343Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục 9 - Tiết 52: Nhảy cao - Bóng chuyền – Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn 07/03/2015	Ngày dạy:12/03/2015
TUẦN 27
	Tiết 52	Thời gian 45’
Tên bài dạy : 	NHẢY CAO - BÓNG CHUYỀN – CHẠY BỀN
I. Mục tiêu. 
* Nhảy Ca : Một số động tác bổ trợ kỹ thuậtvà bài tập phát triển sức mạnh của chân. Luyện tập hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua.
- Kiến thức : Biết cách thực hiện hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua. 
- Kỹ năng : Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua.Nâng dần thành tích.
* TTTC-Bóng chuyền: Ôn Phát bóng cao tay chính diện. Bài tập phối hợp. Đấu tập.
- Kiến thức : Biết cách thực hiện phát bóng cao tay chính diện và bài tập phối hợp, Đấu tập theo luật bóng chuyền.
- Kỹ năng : Thực hiện được phát bóng cao tay chính diện; bài tập phối hợp. Vận dụng vào đấu tập.
* Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
- Kiến thức : Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
- Kỹ năng : Thực hiện cơ bản đúng trên địa hình tự nhiên. Duy trì và nâng dần sức bền.
II. Địa điểm - Phương tiện. 
	- Địa điểm: Sân trường Lê Quý Đôn. HS làm vệ sinh sân bãi trước giờ học.
 Dụng cụ trụ, xà nhảy cao, nệm. Bóng chuyền ít nhất 2HS/1bóng.
	- Giáo viên: Còi TD, giáo án; tranh, tài liệu liên quan đến môn nhảy cao và bóng chuyền.
III. Tiến trình lên lớp.
Phần và nội dung
Định 
lượng
Yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật
Biện pháp -tổ chức
A/ Phần mở đầu.
 1. Ổn định lớp: 
 - GV nhận lớp, điểm danh, kiểm tra tác phong, sức khỏe.
 2. Phổ biến nội dụng : Mục tiêu bài và yêu cầu bài học.
 3. Khởi động: 
 - Khởi động chung: HS chạy nhẹ tại chỗ ; xoay các nhóm khớp, các nhóm cơ; ép dọc, ép ngang.
- Khởi động chuyên môn : Chạy bước nhỏ; chạy nâng cao đùi; chạy gót chạm mông chân,
bật nhảy tại chỗ, di chuyển sang phải, trái, tiến, lùi  
 4- Kiểm tra bài cũ :
- Kiểm tra 2 nội dung đã học
+Nhảy cao: Chạy đà tự do, giậm nhảy-qua xà -tiếp đất.
+Bóng chuyền: Bài tập phối hợp với phát bóng cao tay chính diện và đỡ phát bóng qua lưới.
 5- Giới thiệu bài mới :
+ Nhảy cao : Một số động tác bổ trợ kỹ thuật và bài tập phát triển thể lực-sức mạnh chân. 
- Chạy đà chính diện giậm nhảy- đá lăng qua xà (xà thấp).
+ Luyện tập hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua.
+ Chạy đà- giậm nhảy
+ Giai đoạn trên không qua xà
+ Giai đoạn tiếp đất
+Bóng chuyền: Ôn phát bóng cao tay chính diện
Bài tập phối hợp:
 Phát bóng; đỡ phát bóng và chuyên lên cho vị trí số 2. 
Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
10 ph
1’
4’
2x8 nhịp
2ph
3ph
- Tập trung nhanh nhẹn ; trang phục TD do nhà trường quy định ; chân mang giầy thể thao.
- Thực hiện tốt biên độ nhóm khớp-cơ
- Thực hiện tích cực.
+Nhảy cao: Thực hiện 4 giai đoạn nhảy cao? 
+Y/c: Chạy đà tốt-giậm nhảy-qua xà (0,9m) tiếp đất
+Bóng chuyền: Bài tập phối hợ 2. Phát bóng cao tay chính diện và đỡ bóng.
+Y/c:Phát bóng qua lưới và đỡ được bóng lên vị trí chuyền 2.
+ Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kỹ thuật nhảy xa.
-HS chạy đà tích cực và biết dồn sức cho chân giậm nhảy-kết hợp đá lăng tích cực không chạm xà và tiếp đất bằng chân giậm nhảy.
+ Phân tích các giai đoạn :
 -Chạy đà-giậm nhảy: Ổn định, cần chú ý các bước cuối và chuyển trọng tâm ra sau trước khi giậm nhảy. Khi giậm nhảy phải dồn sức cho chân giậm và giậm nhảy-đá chân lăng. 
-Trên không qua xà: Khi lăng chân lên gần tới đỉnh cao, thì hất vòng chân qua xà-chuyển mông cùng bên qua bên kia xà.
-Giai đoạn tiếp đất: Chân lăng tiếp đất trước, sau mới đến chân giậm nhảy. Khi tiếp đất cần hãm xung lực giảm chấn động giữ thăng bằng tránh té ngã.
Bóng chuyền: Ôn phát bóng cao tay chính diện
- Tư thế chuẩn bị
Tung bóng
Vung tay đánh bóng
Kết thúc
Bài tập phối hợp: 
 Phát bóng-đỡ bóng bước 1 chuyền cho vị trí số 2 chuyền, số 2 bước hai cho vị trí số 3, số 3 chuyền qua sân đối phương. Và đấu tập.
Chạy bền: Chạy quanh sân trường
- Lớp trưởng (cán sự lớp) tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sĩ số cho GV. 
 €GV
 €€€€€€€€€€CS
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 - Đội hình dàn hàng ngang khởi động 
€GV
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€ 
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
+ GV : Nêu nhiệm vụ, yêu cầu nội dung kiểm tra bài cũ và nêu câu hỏi, động viên tinh thần xung phong và gọi HS lên thực hiện.
+ Giáo viên làm mẫu, nêu ý nghĩa, tác dụng của động tác bổ trợ cho kỹ thuật nhảy cao.
Đội hình HS nghe GV giới thiệu bài học và xem tranh
+ Giáo viên làm mẫu và nhắc lại 4 giai đoạn kỹ thuật nhảy cao “kiểu bước qua”. Chạy đà-giậm nhảy-trên không và tiếp đất và cho xem tranh.
+ Giáo viên làm mẫu và nhắc lại 4 động tác kỹ thuật phát bóng cao tay chính diện và cho HS xem tranh.
+ GV phân tích ý nghĩa bài tập phối hợp và sự hiệu quả khi áp dụng chiến thuật vào thi đấu. 
+ GV làm mẫu (hướng dẫn) bài tập phối hợp, bài tập phối hợp và áp dụng tập luyện và cho đấu tập.
+ Gv Nhắc lại phương pháp phân phối sức và kỹ thuật hít thở ngụm.
B/ Phần cơ bản.
1. Nội dung :
a- Nhảy cao kiểu bước qua :
+ Động tác bổ trợ kỹ thuật nhảy cao.
+Hoàn thiện 4 giai đoạn kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua:
- Chạy đà:
-Giậm nhảy
đá lăng
-Qua xà
và tiếp đất
b- Bóng chuyền:
+ Ôn Phát bóng cao tay chính diện.
+ Bài tập phối hợp -Bài tập 2:
- Phát bóng cao tay qua lưới; đỡ phát bóng
2- Luyện tập: 
a)- Nhảy cao :
+ Tập động tác bổ trợ kỹ thuật môn nhảy xa.
 -Đà 5-7 bước-giậm nhảy-đá lăng và chạy đà chính diện giậm nhảy-đá lăng qua xà (xà thấp)
+ Luyện tập hoàn thiện kỹ thuật
 Chạy đà tự do-giậm nhảy- đá lăng-qua xà-tiếp đất đúng kỹ thuật kiểu bước qua.
b)- Bóng chuyền:
Tập phát bóng cao tay chính diện.
- Tư thế chuẩn bị
- Tung bóng
- Vung tay đánh bóng
- Kết thúc
+Bài tập phối hợp- Đấu tập.
 Áp dụng Luật phát bóng và chạm bóng của Liên đoàn bóng chuyền thế giới.
c)- Củng cố: Nhảy cao 
- Thực hiện hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao.
- Bóng chuyền: Thực hiện phát bóng cao tay chính diện.
- HS : Cả lớp nhận xét.
- GV : Nhận xét bổ sung. Sửa sai những sai lầm thường mắc trong nhảy xa như thành tích chưa tốt do chưa dồn sức vào chân giậm nhảy, cách phối hợp tay chânPhát bóng sai tư thế, bóng đi chưa đúng hướng.
3- Chạy bền :
Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. 
 Nam 500m ; nữ 400m
 26-30’
5 phút
3’
2lần
2lần
2’
1’
2lần
1’
1lần
16-17p
8-9’
3’
2-3 lần
6’
2-3 lần
7-8’
3’
2-3 lần
5’
2-3lần
4‘
4phút
-HS phải thông hiểu nguyên lý chạy đà (sau đo đà 2 bước đi thường bằng 1 bước chạy). Và chân giậm nhảy đặt trước hay sau tuỳ bước chạy chẵn hay lẻ.
+ Đà 3 bước giậm nhảy-duỗi thẳng chân đá lăng- tiếp đất chân giậm nhảy.
-HS mô phỏng đúng tư thế chuẩn bị, chạy đà chậm, giậm nhảy vừa phải, chân đá lăng-làm động tác qua xà và tiếp đất bằng chân lăng; có giảm chấn động và phối hợp tay giữ thăng bằng.
Phát bóng thấp tay nghiêng mình.:
- HS mô phỏng các giai đoạn kỹ thuật.
- Tư thế chuẩn bị
Tung bóng
Vung tay đánh bóng
Kết thúc
+ Bài tập phối hợp.
-Đại diện HS phát bóng GV đỡ phát bóng và chuyền vào vị trí số 2 và vị trí số 2 chuyền cho số 3; số 3 chuyền qua lưới.
-HS thực hiện được chạy đà chính diện 5-7 bước vào điểm giậm nhảy; giậm nhảy phối hợp đá lăng-qua xà. Tiếp đất bằng 1 hoặc 2 chân.
- HS thực hiện đúng 4 giai đoạn kỹ thuật: Chạy đà tốt, giậm nhảy đúng điểm giậm nhảy-dồn sức mạnh cho chân giậm - giậm nhảy - đá lăng tích cực-qua xà thành tích tối thiểu : nam 0,95m; nữ 0,80m và tiếp đất bằng chân đá lăng hoặc hai chân.
- HS thực hiện được tư thế chuẩn bị; tung bóng ổn định; vung tay đánh bóng trúng bóng và bóng bay đúng hướng; biết thực hiện động tác kết thúc.
- HS thực hiện bài tập phố`I hợp: Phát bóng qua lưới vị trí đỡ bóng cho vị trí số 2; số 2 chuyền cho vị trí số 3, số 3 chuyền bóng qua sân đối phương.
-Đấu tập:100% HS tham gia thi đấu. Có thể một số HS còn yếu tự tập riêng.
- Gọi 2-4 HS (nam và nữ) :
 Yêu cầu thực hiện chạy đà tốt-giậm nhảy-đá lăng tích cực, phối hợp tay; qua xà và tiếp đất. Thành tích nam 0,95m; nữ 0,80m.
- Gọi 4-6 HS (nam-nữ) thực hiện phát bóng cao tay chính diện đúng khu vực đã chọn.
-HS chạy theo nhóm không nói chuyện trên đường chạy ; tập hít thở ngụm và điều hòa.
 Nhảy xa: Đội hình cả lớp-HS thực hiện động tác bổ trợ và tập hoàn chỉnh động tác kỹ thuật nhảy cao.
+ GV hướng dẫn cả lớp thực hiện tư thế chuẩn bị- chạy đà 3 rồi 5 bước đà-giậm nhảy-lăng chân trên không-qua xà và tiếp đất 
+ GV điều khiển cả lớp theo hiệu còi-thực hiện 4 giai đoạn phát bóng cao tay chính diện (không bóng).
+ GV gọi 3 HS thực hiện phát bóng cao tay qua lưới-GV đỡ bóng, chuyền bóng cho HS xem để tập luyện.
Luyện tập: Phương pháp luyện tập quay vòng.
+ Cả lớp tập bổ trợ
+Nhóm nữ tập bóng chuyền
+ Nhóm nam tập nhảy cao.
Nhảy cao: GV phân nhóm, HS tập động tác bổ trợ và hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua..
Đội hình tập nhảy cao
+GV quan sát, nhắc nhở luyện tập và sửa sai cho HS
Bóng chuyền:
+GV tổ chức nhiều nhóm luyện tập. Nhóm 3 người; đối diện qua sân có lưới hoặc không lưới.
Đội hình tập và đấu tập
+GV: Quan sát, nhắc nhở luyện tập và sửa sai cho HS
Đội hình củng cố nhảy cao
Đội hình củng cố bóng chuyền:
Đội hình chạy bền
C / Phần kết thúc. 
+ Thả lỏng tay, chân, toàn thân, phối hợp hít thở.
+ Dặn dò và hướng dẫn bài tập ở nhà.
+ Nhận xét, đánh giá buổi học.
+ Xuống lớp.
05 ph
4x8 nhịp
-HS thực hiện tích cực động tác hồi tỉnh
- Nhảy dây; chạy bộ; bật nhảy, tham gia các môn thể thao
- Khen những HS tích cực và động viên HS còn hạn chế.
 €GV
 €€€€€€€€€€CS
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
+ HS : Vươn thở (4 lần); giũ tay chân thả lỏng các nhóm cơ – khớp
+ GV và HS xuống lớp.
IV- Rút kinh nghiệm : ..
...........................................
...........................................

Tài liệu đính kèm:

  • docChuong_6_Nhay_cao.doc