Giáo án môn Thể dục 9 - Tiết 9: Bài thể dục - Chạy ngắn - Chạy bền

 I. NHIỆM VỤ:

 1. Bài TDPT chung: Ôn từ nhịp 1 - 45 (nam riêng, nữ riêng)

 2. Chạy ngắn: Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh, chạy bước nhỏ, chay đạp sau. Xuất phát thấp-chạy lao, chạy giữa quãng-về đích 50m.

 3. Chay bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

 II. YÊU CẦU:

1. kiến thức:

 - Biết cách và thực hiện các động tác từ nhịp 1 đến 45.

 - Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy đạp sau, xuất phát thấp-chạy lao, chạy giữa quãng 50m.

 - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.

 3. Kĩ năng:

 - Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ nhịp 1-45.

 - Thực hiện cơ bản đúng một số bài tập phát triển sức nhanh, chạy bước nhỏ, chạy đạp sau. Xuất phát thấp-chạy lao, chạy giữa quãng-về đích 50m.

 - Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 198Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục 9 - Tiết 9: Bài thể dục - Chạy ngắn - Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 9
 MÔN: BÀI TD - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN
˜w™
	Tiết CT :	17+18
	Thời gian dạy : 	19/10/2015
 I. NHIỆM VỤ:
	1. Bài TDPT chung: Ôn từ nhịp 1 - 45 (nam riêng, nữ riêng)
 2. Chạy ngắn: Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh, chạy bước nhỏ, chay đạp sau. Xuất phát thấp-chạy lao, chạy giữa quãng-về đích 50m.
	3. Chay bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
	II. YÊU CẦU:
1. kiến thức: 
 - Biết cách và thực hiện các động tác từ nhịp 1 đến 45.
 - Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy đạp sau, xuất phát thấp-chạy lao, chạy giữa quãng 50m.
 - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên. 
 3. Kĩ năng:
 - Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ nhịp 1-45.
 - Thực hiện cơ bản đúng một số bài tập phát triển sức nhanh, chạy bước nhỏ, chạy đạp sau. Xuất phát thấp-chạy lao, chạy giữa quãng-về đích 50m.
 - Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
 3. Thái độ:
 - Đảm bảo tổ chúc tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng trách chấn thương
 III. THỜI GIAN:	
	-	2 tiết (90’)
 IV. ĐỊA ĐIỂM:
	-	Sân tập TDTT của trường.	
	 V. DỤNG CỤ:
	-	Tranh bài TD, bàn đạp. 
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
Nhận lớp. 
Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập.
Khởi động: Chung và chuyên môn.
KTBC: kĩ thuật xuất phát thấp - chay lao.
(12p)
1’
1’
8’(2 lần x 8 nhịp)
2’
II/ Phần cơ bản:
	1) Bài TD: Ôn nhịp 1 - 45 (nam riêng, nữ riêng)
. 
	2) Chạy ngắn:
	- Bài tập phát triển sức nhanh: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau.
	- Xuất phát thấp-chạy lao-giữa quãng-về đích 50m.	
	3) Chạy bền:
	- Chạy trên địa hình tự nhiên.
 350m-450m
	* Củng cố: Bài TD từ nhịp 1-45(nam, nữ riêng)
(71p)
28’
4 – 6 lần
28’
2 – 3 lần
1 – 2 lần
7’
8’
III/ Phần kết thúc:
	- Hồi tĩnh.
	- Nhận xét.	 
- Dặn dò.
(7p)
4’
2’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định , cán sự báo cáo sĩ số lớp
 - Gv nêu ngắn gọn, rõ ràng
- Tích cực thực hiện khởi động.
- Biết cách và thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật xuất phát thấp-chạy lao
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
- Gv gọi 2hs thực hiện KT, gv đánh giá
+ Thực hiện đúng biên độ động tác, đúng tư thế động tác, đúng phương hướng, đúng nhịp hô của cán sự.
+ Hít thở đều theo các nhịp bài tập.
- Tích cực thực hiện các bài tập phát triển SN.
+ Thực hiện nhịp nhàng, phối hợp đánh tay.
+ Đạp sau mạnh, thẳng chân sau.
- Chú ý thực hiện đúng kỹ thuật tư thế XP.
- Đúng theo 3 khẩu lệnh, chạy lao đúng kt. 
- Duy trì tốc độ nhanh nhất ở giữa quãng.
- Nắm vững, thực hiện tốt giai đoạn về đích.
+ Hít thở đều trong quá trình chạy bền.
- Phân phối sức phù hợp cự ly chạy.
- Thả lỏng tích cực sau khi chạy xong.
- Biết cách và thực hiện cơ bản đúng các động tác từ nhịp 1-45(nam, nữ)
- Gv điều khiển cho hs thực hiện chung, sau đó chia 2 nhóm tập luyện.
- Gv quản lý, nhắc nhở sửa sai cho hs.
	 x x x x x x x x
	 x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
	 50m 
 350-450m
- Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs cũng cố.
- Tích cực thả lỏng, thư dãn, hít thở sâu.
- Tinh thần thái độ học tập
- Thực hiện tốt bài tập ở nhà: Bài thể dục, kĩ thuật xuất phát thấp.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của BGH	 Suối Ngô, ngày 16 tháng 10 năm 2015
	 Giáo viên soạn	
 Phạm Chí Tâm
NHẬN XÉT BỔ SUNG:
1. Ưu điểm:
2. Tồn tại:
 Duyệt của tổ trưởng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_so_9.doc