Giáo án môn Thể dục 9 - Trường PTDTBT TH &THCS Tả Lủng

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức :

- Chạy ngắn: Trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn), xuất phát ở các tư thế khác nhau: Đứng mặt, vai hoặc lưng hướng chạy xuất phát.

- Chạy bền: Luyện tập chạy bền, giới thiệu hiện tượng “cực điểm” và cách khắc phục.

2. Kĩ năng :

- Thực hiện tương đối đúng các tư thế xuất phát và trò chơi của chạy ngắn.

- Biết được hiện tượng “cực điểm” và cách khắc phục.

- Biết vận dụng luyện tập và rèn luyện hàng ngày.

3. Thái độ :

- Giáo viên - học sinh nghiêm túc, tự giác luyện tập trong giờ học.

II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN

- Địa điểm: Sân TD trường PTCS Tả Lủng.

- Phương tiện: GV: Còi, giáo án, cờ.

 HS: Giầy, quần áo gọn gàng.

 

doc 102 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 314Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Thể dục 9 - Trường PTDTBT TH &THCS Tả Lủng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
l
2l
30’
22’
8’
5’
- Đội hình nhận lớp
* * * * *
* * * * *
 GV
- GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu. 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
 GV
- GV nhắc HS khới động kỹ.
- GV cho HS tập theo đội hình.
- GV giới thiệu kỹ thuật à thực hiện động tác cho HS quan sát
- GV cho HS tập 
- GV quan sát và sửa cho HS.
- Gọi 5 - 6 HS lên thực hiện.
- Lớp quan sát à nhận xét.
- GV nhận xét à hoàn thiện cho kỹ thuật, động tác cho HS.
- GV giới thiệu luật và cách chơi à cho HS chơi.
- GV là trọng tài trong các lần chơi.
- Nhận xét trò chơi.
- ĐH: Thả lỏng - xuống lớp:
 x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x
 r GV
- Giáo viên nhận xét nêu rõ mặt ưu, nhược điểm của từng nhóm, hs tập.
- Nhận xét thái độ tập luyện của hs.
- Học sinh chú ý nghe
PPCT: 26
TKB: 4
Ngày giảng: 00/ 11/ 2015
Sĩ số: ........./ 33
Vắng: .......
NHẢY CAO - CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức : 
- Nhảy cao: Ôn chạy đà, giậm nhảy, các động tác bổ trợ. Học kỹ thuật giậm nhảy đá lăng.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền
2. Kĩ năng :
- Thực hiện tương đối đúng các động tác kỹ thuật của nhảy cao. 
- Biết vận dụng tự tập hàng ngày để rèn luyện nâng cao sức khoẻ.
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc, tự giác luyện tập trong giờ học. 
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
- Sân TD của trường PTCS Tả Lủng
- Phương tiện: GV: Còi thể dục, cờ, giáo án.
 HS: Giầy, quần áo gọn gàng.	
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Ổn định tổ chức	
2. Kiểm tra bài cũ (không)
3. Bài mới
- GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Khởi động chung: 
- Khởi động chuyên môn:
+ Bước nhỏ
+ Nâng cao đùi.
+ Gót chạm mông 5 - 10m
+ Chạy tăng tốc.
B. PHẦN CƠ BẢN:
1. Nhảy cao
- Ôn: Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.
- Học kỹ thuật giậm nhảy đá lăng
2. Chạy bền
* Luyện tập chạy bền
C. PHẦN KẾT THÚC 
- Thả lỏng: chân, tay, đấm lưng,...
- Củng cố, dặn dò: học sinh luyện tập thêm giờ ngoại khoá, tự học,...
- Nhận xét: đánh giá giờ học của lớp.
- Giao khối lượng bài tập: cho học sinh về tập luyện.
10’
1’
9’
2l
2l
2l
2l
30’
22’
8’
5’
- Đội hình nhận lớp
* * * * *
* * * * *
 GV
- GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu. 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
 GV
- GV nhắc HS khới động kỹ.
- GV cho HS tập theo đội hình.
- GV giới thiệu kỹ thuật à thực hiện động tác cho HS quan sát
- GV cho HS tập 
- GV quan sát và sửa cho HS.
- Gọi 5 - 6 HS lên thực hiện.
- Lớp quan sát à nhận xét.
- GV nhận xét à hoàn thiện cho kỹ thuật, động tác cho HS.
- GV chia HS làm 2 nhóm: Nam chạy trước , nữ chạy sau.
- GV nhắc HS khi chạy không đùa nghịch, chạy hết cự ly quy định. Khi về đích không dừng lại đột ngột.
- ĐH: Thả lỏng - xuống lớp:
 x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x
 r GV
- Giáo viên nhận xét nêu rõ mặt ưu, nhược điểm của từng nhóm, hs tập.
- Nhận xét thái độ tập luyện của hs.
- Học sinh chú ý nghe
PPCT: 27
TKB: 4
Ngày giảng: 00/ 11/ 2015
Sĩ số: ........./ 33
Vắng: .......
NHẢY CAO - CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức : 
- Nhảy cao: Ôn 1 số động tác bổ trợ chạy đà, giậm nhảy. Giới thiệu giai đọan trên không và tiếp đất.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền
2. Kĩ năng :
- Thực hiện tương đối đúng các động tác kỹ thuật của nhảy cao. 
- Biết vận dụng tự tập hàng ngày để rèn luyện nâng cao sức khoẻ.
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc, tự giác luyện tập trong giờ học. 
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
- Sân TD của trường PTCS Tả Lủng
- Phương tiện: GV: Còi thể dục, cờ, giáo án.
 HS: Giầy, quần áo gọn gàng.	
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Ổn định tổ chức	
2. Kiểm tra bài cũ
- Gọi 4 - 5 HS lên thực hiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua
3. Bài mới
- GV phổ biến nội dung giờ học.
- Khởi động chung: 
- Khởi động chuyên môn:
+ Bước nhỏ
+ Nâng cao đùi.
+ Gót chạm mông 5 - 10m
+ Chạy tăng tốc.
B. PHẦN CƠ BẢN:
1. Nhảy cao
- Ôn 1 số động tác bổ trợ chạy đà, giậm nhảy. 
- Giới thiệu giai đoạn trên không và tiếp đất: Kết thúc động tác giậm nhảy khi chân đá lăng lên cao , mũi bàn chân xoay vào trong và ép xuống dưới ; đồng thời chân giậm nhảy co gối bàn chân thu lại ở khoeo chân chân lăng hình thành tư thế nằm nghiêng trên xà. Chân lăng duổi dọc theo xà và hất cổ chân lên phía trên , vai cùng bên với chân lăng ép nhanh xuống dưới tạo điều kiện để xoay thân tiếp tục qua xà.
2. Chạy bền
* Luyện tập chạy bền.
C. PHẦN KẾT THÚC 
- Thả lỏng: chân, tay, đấm lưng,...
- Củng cố, dặn dò: học sinh luyện tập thêm giờ ngoại khoá, tự học,...
- Nhận xét: đánh giá giờ học của lớp.
- Giao khối lượng bài tập: cho học sinh về tập luyện.
10’
1’
3’
6’
2l
2l
2l
2l
30’
22’
8’
5’
- Đội hình nhận lớp
* * * * *
* * * * *
 GV
- HS thực hiện à Lớp nhận xét
- GV nhận xét và đánh giá
- GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu. 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
 GV
- GV nhắc HS khới động kỹ.
- GV cho HS tập theo đội hình.
- GV nhận xét à hoàn thiện cho kỹ thuật, động tác cho HS.
- GV giới thiệu kỹ thuật à thực hiện động tác cho HS quan sát
- GV chia HS làm 2 nhóm: Nam chạy trước , nữ chạy sau.
- GV nhắc HS khi chạy không đùa nghịch, chạy hết cự ly quy định. Khi về đích không dừng lại đột ngột.
- ĐH: Thả lỏng - xuống lớp:
 x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x
 r GV
- Giáo viên nhận xét nêu rõ mặt ưu, nhược điểm của từng nhóm, hs tập.
- Nhận xét thái độ tập luyện của hs.
- Học sinh chú ý nghe
PPCT: 28
TKB: 4
Ngày giảng: 00/ 11/ 2015
Sĩ số: ........./ 33
Vắng: .......
NHẢY CAO - CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức : 
- Nhảy cao: Tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao thành tích.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền
2. Kĩ năng :
- Thực hiện tương đối đúng các động tác kỹ thuật của nhảy cao. 
- Biết vận dụng tự tập hàng ngày để rèn luyện nâng cao sức khoẻ.
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc, tự giác luyện tập trong giờ học. 
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
- Sân TD của trường PTCS Tả Lủng
- Phương tiện: GV: Còi thể dục, cờ, giáo án.
 HS: Giầy, quần áo gọn gàng.	
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Ổn định tổ chức	
2. Kiểm tra bài cũ (Kiểm tra 15 phút)
- Gọi 4 - 5 HS lên thực hiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua
3. Bài mới
- GV phổ biến nội dung giờ học.
- Khởi động chung: 
- Khởi động chuyên môn:
+ Bước nhỏ
+ Nâng cao đùi.
+ Gót chạm mông 5 - 10m
+ Chạy tăng tốc.
B. PHẦN CƠ BẢN:
1. Nhảy cao
- Tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao thành tích 
2. Chạy bền
* Luyện tập chạy bền
C. PHẦN KẾT THÚC 
- Thả lỏng: chân, tay, đấm lưng,...
- Củng cố, dặn dò: học sinh luyện tập thêm giờ ngoại khoá, tự học,...
- Nhận xét: đánh giá giờ học của lớp.
- Giao khối lượng bài tập: cho học sinh về tập luyện.
22’
1’
15’
6’
2l
2l
2l
2l
18’
10’
8’
5’
- Đội hình nhận lớp
* * * * *
* * * * *
 GV
- HS thực hiện à Lớp nhận xét
- GV nhận xét và đánh giá
- GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu. 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
 GV
- GV nhắc HS khới động kỹ.
- GV cho HS tập theo đội hình.
GV quan sát và sửa cho HS.
- Gọi 5 - 6 HS lên thực hiện.
- Lớp quan sát à nhận xét.
- GV nhận xét à hoàn thiện cho kỹ thuật, động tác cho HS.
- GV chia HS làm 2 nhóm: Nam chạy trước, nữ chạy sau.
- GV nhắc HS khi chạy không đùa nghịch, chạy hết cự ly quy định. Khi về đích không dừng lại đột ngột.
- ĐH: Thả lỏng - xuống lớp:
 x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x
 r GV
- Giáo viên nhận xét nêu rõ mặt ưu, nhược điểm của từng nhóm, hs tập.
- Nhận xét thái độ tập luyện của hs.
- Học sinh chú ý nghe
.
PPCT: 29
TKB: 4
Ngày giảng: 00/ 11/ 2015
Sĩ số: ........./ 33
Vắng: .......
NHẢY CAO - CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức : 
- Nhảy cao: Tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao thành tích - - - Chạy bền: Luyện tập chạy bền
2. Kĩ năng :
- Thực hiện tương đối đúng các động tác kỹ thuật của nhảy cao. 
- Biết vận dụng tự tập hàng ngày để rèn luyện nâng cao sức khoẻ.
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc, tự giác luyện tập trong giờ học. 
 II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
- Sân TD của trường PTCS Tả Lủng
- Phương tiện: GV: Còi thể dục, cờ, giáo án.
 HS: Giầy, quần áo gọn gàng.	
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Ổn định tổ chức	
2. Kiểm tra bài cũ
- Gọi 4 - 5 HS lên thực hiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua
3. Bài mới
- GV phổ biến nội dung giờ học.
- Khởi động chung: 
- Khởi động chuyên môn:
+ Bước nhỏ
+ Nâng cao đùi.
+ Gót chạm mông 5 - 10m
+ Chạy tăng tốc.
B. PHẦN CƠ BẢN:
1. Nhảy cao
- Tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao thành tích 
2. Chạy bền
* Luyện tập chạy bền
C. PHẦN KẾT THÚC 
- Thả lỏng: chân, tay, đấm lưng,...
- Củng cố, dặn dò: học sinh luyện tập thêm giờ ngoại khoá, tự học,...
- Nhận xét: đánh giá giờ học của lớp.
- Giao khối lượng bài tập: cho học sinh về tập luyện.
10’
1’
3’
6’
2l
2l
2l
2l
30’
23’
7’
5’
- Đội hình nhận lớp
* * * * *
* * * * *
 GV
- HS thực hiện à Lớp nhận xét
- GV nhận xét và đánh giá
- GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu. 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
 GV
- GV nhắc HS khới động kỹ.
- GV cho HS tập theo đội hình.
GV quan sát và sửa cho HS.
- Gọi 5 - 6 HS lên thực hiện.
- Lớp quan sát à nhận xét.
- GV nhận xét à hoàn thiện cho kỹ thuật, động tác cho HS.
- GV chia HS làm 2 nhóm: Nam chạy trước, nữ chạy sau.
- GV nhắc HS khi chạy không đùa nghịch, chạy hết cự ly quy định. Khi về đích không dừng lại đột ngột.
- ĐH: Thả lỏng - xuống lớp:
 x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x
 r GV
- Giáo viên nhận xét nêu rõ mặt ưu, nhược điểm của từng nhóm, hs tập.
- Nhận xét thái độ tập luyện của hs.
- Học sinh chú ý nghe
PPCT: 30
TKB: 4
Ngày giảng: 00/ 11/ 2015
Sĩ số: ........./ 33
Vắng: .......
NHẢY CAO - CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức : 
- Nhảy cao: Tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao thành tích - - - Chạy bền: Luyện tập chạy bền
2. Kĩ năng :	
- Thực hiện tương đối đúng các động tác kỹ thuật của nhảy cao. 
- Biết vận dụng tự tập hàng ngày để rèn luyện nâng cao sức khoẻ.
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc, tự giác luyện tập trong giờ học. 
 II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
- Sân TD của trường PTCS Tả Lủng
- Phương tiện: GV: Còi thể dục, cờ, giáo án.
 HS: Giầy, quần áo gọn gàng.	
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Ổn định tổ chức	
2. Kiểm tra bài cũ
- Gọi 4 - 5 HS lên thực hiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua
3. Bài mới
- GV phổ biến nội dung giờ học.
- Khởi động chung: 
- Khởi động chuyên môn:
+ Bước nhỏ
+ Nâng cao đùi.
+ Gót chạm mông 5 - 10m
+ Chạy tăng tốc.
B. PHẦN CƠ BẢN:
1. Nhảy cao
- Tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao thành tích 
2. Chạy bền
* Luyện tập chạy bền
C. PHẦN KẾT THÚC 
- Thả lỏng: chân, tay, đấm lưng,...
- Củng cố, dặn dò: học sinh luyện tập thêm giờ ngoại khoá, tự học,...
- Nhận xét: đánh giá giờ học của lớp.
- Giao khối lượng bài tập: cho học sinh về tập luyện.
10’
1’
3’
6’
2l
2l
2l
2l
30’
23’
7’
5’
- Đội hình nhận lớp
* * * * *
* * * * *
 GV
- HS thực hiện à Lớp nhận xét
- GV nhận xét và đánh giá
- GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu. 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
 GV
- GV nhắc HS khới động kỹ.
- GV cho HS tập theo đội hình.
GV quan sát và sửa cho HS.
- Gọi 5 - 6 HS lên thực hiện.
- Lớp quan sát à nhận xét.
- GV nhận xét à hoàn thiện cho kỹ thuật, động tác cho HS.
- GV chia HS làm 2 nhóm: Nam chạy trước, nữ chạy sau.
- GV nhắc HS khi chạy không đùa nghịch, chạy hết cự ly quy định. Khi về đích không dừng lại đột ngột.
- ĐH: Thả lỏng - xuống lớp:
 x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x
 r GV
- Giáo viên nhận xét nêu rõ mặt ưu, nhược điểm của từng nhóm, hs tập.
- Nhận xét thái độ tập luyện của hs.
- Học sinh chú ý nghe
PPCT: 31
TKB: 4
Ngày giảng: 00/ 11/ 2015
Sĩ số: ........./ 33
Vắng: .......
KIỂM TRA: NHẢY CAO
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức : 
- Nhảy cao: Kiểm tra kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua
2. Kĩ năng :
- Thực hiện tương đối đúng các động tác kỹ thuật của nhảy cao. 
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc, tự giác luyện tập trong giờ học. 
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
- Sân TD của trờng PTCS Tả Lủng
- Phương tiện: GV: Còi thể dục, cờ, sổ điểm
 HS: Giầy, quần áo gọn gàng.	
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
1. Ổn định tổ chức.
2. Nội dung
- Kiểm tra kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua.
3. Phương pháp tổ chức và cách cho điểm.
a. Phương pháp tổ chức.
- Kiểm tra theo nhiều đợt, mỗi đợt từ 5 - 6 học sinh.
- Những học sinh đến lượt kiểm tra thực hiện theo khẩu lệnh của giáo viên.
- Mỗi học sinh tham gia kiểm tra 1 lần, trường hợp đặc biệt giáo viên có thể cho kiểm tra lại lần 2 nhng điểm không vượt quá 8.
b. Cách cho điểm.
Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của từng học sinh.
+ Điểm Đạt: Thực hiện đúng và tương đối đúng kĩ thuật động tác và thành tích đạt mức từ Khá trở lên với TCRLTT.
+ Điểm Chứa đạt: Thực hiện không đúng kĩ thuật và thành tích không đạt.
4. Nhận xét.
- GV nhận xét giờ kiểm tra.
5. Dặn dò
- Về nhà tập luyện thêm.
PPCT: 32
TKB: 4
Ngày giảng: 00/ 11/ 2015
Sĩ số: ........./ 33
Vắng: .......
ÔN TẬP HỌC KỲ I
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức : 
- Nhảy cao: Ôn tập kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao thành tích 
- Bài thể dục: Ôn luyện bài thể dục.
- Chạy ngắn: Ôn tập kỹ thuật chạy ngắn và nâng cao thành tích 
2. Kĩ năng :
- Thực hiện tương đối đúng các động tác kỹ thuật của nhảy cao. 
- Biết vận dụng tự tập hàng ngày để rèn luyện nâng cao sức khoẻ.
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc, tự giác luyện tập trong giờ học. 
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
- Sân TD của trờng PTCS Tả Lủng
- Phương tiện: GV: còi, cờ,
 HS: Giầy, quần áo gọn gàng	
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Ổn định tổ chức	
2. Kiểm tra bài cũ (không)
3. Bài mới
- GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Khởi động chung: 
- Khởi động chuyên môn:
+ Bước nhỏ
+ Nâng cao đùi.
+ Gót chạm mông 5 - 10m
+ Chạy tăng tốc.
B. PHẦN CƠ BẢN:
1. Chạy ngắn
- Ôn tập
2. Bài thể dục
- Ôn tập
3. Nhảy cao
- Ôn tập
C. PHẦN KẾT THÚC 
- Thả lỏng: chân, tay, đấm lưng,...
- Củng cố, dặn dò: học sinh luyện tập thêm giờ ngoại khoá, tự học,...
- Nhận xét: đánh giá giờ học của lớp.
- Giao khối lượng bài tập: cho học sinh về tập luyện.
7’
1’
6’
2l
2l
2l
2l
33’
11’
11’
11’
5’
- Đội hình nhận lớp
* * * * *
* * * * *
 GV
- GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu. 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
 GV
- GV nhắc HS khới động kỹ.
- GV cho HS ôn tập theo đội hình.
* * * *
* * * *
 GV
- GV quan sát và sửa cho HS.
- Gọi 5 - 6 HS lên thực hiện.
- Lớp quan sát à nhận xét.
- GV nhận xét à hoàn thiện cho kỹ thuật, động tác cho HS .
- GV cho HS ôn tập
- GV quan sát à sửa cho HS.
- Gọi 4 - 5 HS lên thực hiện à lớp quan sát và nhận xét
- GV nhận xét và hoàn thiện cho HS.
- GV cho HS ôn tập
- GV quan sát à sửa và hoàn thiện cho HS.
- Gọi 4 - 5 HS lên thực hiện à lớp quan sát và nhận xét
- GV nhận xét và hoàn thiện cho HS.
- ĐH: Thả lỏng - xuống lớp:
 x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x
 r GV
- Giáo viên nhận xét nêu rõ mặt ưu, nhược điểm của từng nhóm, hs tập.
- Nhận xét thái độ tập luyện của hs.
- Học sinh chú ý nghe
PPCT: 33
TKB: 4
Ngày giảng: 00/ 11/ 2015
Sĩ số: ........./ 33
Vắng: .......
ÔN TẬP HỌC KỲ I
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức : 
- Nhảy cao: Ôn tập kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao thành tích 
- Bài thể dục: Ôn luyện bài thể dục.
- Chạy ngắn: Ôn tập kỹ thuật chạy ngắn và nâng cao thành tích 
2. Kĩ năng :
- Thực hiện tương đối đúng các động tác kỹ thuật của nhảy cao. 
- Biết vận dụng tự tập hàng ngày để rèn luyện nâng cao sức khoẻ.
3. Thái độ :
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc, tự giác luyện tập trong giờ học. 
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
- Sân TD của trờng PTCS Tả Lủng
- Phương tiện: GV: còi, cờ,
 HS: Giầy, quần áo gọn gàng	
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Ổn định tổ chức	
2. Kiểm tra bài cũ (không)
3. Bài mới
- GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Khởi động chung: 
- Khởi động chuyên môn:
+ Bước nhỏ
+ Nâng cao đùi.
+ Gót chạm mông 5 - 10m
+ Chạy tăng tốc.
B. PHẦN CƠ BẢN:
1. Chạy ngắn
- Ôn tập
2. Bài thể dục
- Ôn tập
3. Nhảy cao
- Ôn tập
C. PHẦN KẾT THÚC 
- Thả lỏng: chân, tay, đấm lưng,...
- Củng cố, dặn dò: học sinh luyện tập thêm giờ ngoại khoá, tự học,...
- Nhận xét: đánh giá giờ học của lớp.
- Giao khối lượng bài tập: cho học sinh về tập luyện.
7’
1’
6’
2l
2l
2l
2l
33’
11’
11’
11’
5’
- Đội hình nhận lớp
* * * * *
* * * * *
 GV
- GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu. 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
 GV
- GV nhắc HS khới động kỹ.
- GV cho HS ôn tập theo đội hình.
* * * *
* * * *
 GV
- GV quan sát và sửa cho HS.
- Gọi 5 - 6 HS lên thực hiện.
- Lớp quan sát à nhận xét.
- GV nhận xét à hoàn thiện cho kỹ thuật, động tác cho HS .
- GV cho HS ôn tập
- GV quan sát à sửa và hoàn thiện cho HS.
- Gọi 4 - 5 HS lên thực hiện à lớp quan sát và nhận xét
- GV nhận xét và hoàn thiện cho HS.
- GV cho HS ôn tập
- GV quan sát à sửa cho HS.
- Gọi 4 - 5 HS lên thực hiện à lớp quan sát và nhận xét
- GV nhận xét và hoàn thiện cho HS.
- ĐH: Thả lỏng - xuống lớp:
 x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x
 r GV
- Giáo viên nhận xét nêu rõ mặt ưu, nhược điểm của từng nhóm, hs tập.
- Nhận xét thái độ tập luyện của hs.
- Học sinh chú ý nghe
PPCT: 36
TKB: 4
Ngày giảng: 13/ 12/ 2014
Sĩ số: ........./28 
Vắng: .......
NHẢY XA - ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Nhảy xa: ¤n phèi hîp ch¹y ®µ 3- 5 b­íc giËm nh¶y - trªn kh«ng. Mét sè ®éng t¸c bæ trî.
- Đá cầu: ¤n tËp c¸c néi dung ®· häc ë líp 6,7,8.
- Chạy bền: Trß ch¬i
2. Kĩ năng:
- Thực hiện tương đối đúng cách xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà, cách đo và điều chỉnh đà. Thực hiện tương đối đúng các kỹ thuật, động tác trong đá cầu.
- Biết vận dụng luyện tập hàng ngày và rèn luyện sức khoẻ.
3. Thái độ:
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc, tự giác luyện tập trong giờ học. 
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN	
- Sân TD của trường PTCS Tả Lủng
- Phương tiện: GV: Còi thể dục, cờ, giáo án.
 HS: Giầy, quần áo gọn gàng.	
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Ổn định tổ chức	
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
- GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Khởi động chung: 
- Khởi động chuyên môn:
+ Bước nhỏ
+ Nâng cao đùi.
+ Gót chạm mông 5 - 10m
+ Chạy tăng tốc. 
B. PHẦN CƠ BẢN:
1. Nhảy xa
- ¤n phèi hîp ch¹y ®µ 3- 5 b­íc - giËm nh¶y - trªn kh«ng. 
- Mét sè ®éng t¸c bæ trî.
2. Đá cầu
- ¤n tËp c¸c néi dung ®· häc ë líp 6,7,8. 
3. Chạy bền
- Trò chơi
C. PHẦN KẾT THÚC 
- Thả lỏng: chân, tay, đấm lưng,...
- Củng cố, dặn dò: học sinh luyện tập thêm giờ ngoại khoá, tự học,...
- Nhận xét: đánh giá giờ học của lớp.
- Giao khối lượng bài tập: cho học sinh về tập luyện.
7’
1’
6’
2l
2l
2l
2l
33’
14’
14’
5’
5’
- Đội hình nhận lớp
* * * * *
* * * * *
 GV
- GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu. 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
 GV
- GV nhắc HS khới động kỹ.
- GV cho HS tập theo đội hình.
- GV quan sát và sửa cho HS.
- Gọi 5 - 6 HS lên thực hiện.
- Lớp quan sát à nhận xét.
- GV nhận xét à hoàn thiện cho kỹ thuật, động tác cho HS.
- GV cho HS tập
- GV chia nhóm cho HS ôn luyện.
- GV quan sát và sửa cho HS
- GV giới thiệu luật và cách chơi à chia đội cho HS chơi.
- GV là trọng tài trong các lần chơi.
- GV nhận xét trò chơi.
- ĐH: Thả lỏng - xuống lớp:
 x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x
 r GV
- Giáo viên nhận xét nêu rõ mặt ưu, nhược điểm của từng nhóm, hs tập.
- Nhận xét thái độ tập luyện của hs.
- Học sinh chú ý nghe
PPCT: 37
TKB: 3
Ngày giảng: 08/ 01/ 2015
Sĩ số: ........./28 
Vắng: .......
NHẢY XA - ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Nhảy xa: ¤n phèi hîp ch¹y ®µ 3- 5 b­íc giËm nh¶y - trªn kh«ng. Mét sè ®éng t¸c bæ trî.
- Đá cầu: ¤n tËp néi dung ®· häc ë líp 6,7,8. Ôn phất cầu chính diên, cao chân chính diện.
- Chạy bền: Trß ch¬i
2. Kĩ năng:
- Thực hiện tương đối đúng cách xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà, cách đo và điều chỉnh đà. Thực hiện tương đối đúng các kỹ thuật, động tác trong đá cầu.
- Biết vận dụng luyện tập hàng ngày và rèn luyện sức khoẻ.
3. Thái độ:
- Giáo viên - học sinh nghiêm túc, tự giác luyện tập trong giờ học. 
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN	
- Sân TD của trường PTCS Tả Lủng
- Phương tiện: GV: Còi thể dục, cờ, giáo án.
 HS: Giầy, quần áo gọn gàng.	
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Ổn định tổ chức	
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
- GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Khởi động chung: 
- Khởi động chuyên môn:
+ Bước nhỏ
+ Nâng cao đùi.
+ Gót chạm mông 5 - 10m
+ Chạy tăng tốc. 
B. PHẦN CƠ BẢN:
1. Nhảy xa
- ¤n phèi hîp ch¹y ®µ 3- 5 b­íc - giËm nh¶y - trªn kh«ng. 
- Mét sè ®éng t¸c bæ trî.
2. Đá cầu
- ¤n tËp c¸c néi dung ®· häc ë líp 6,7,8. - ¤n phÊt cÇu chÝnh diªn, cao ch©n chÝnh diÖn.
3. Chạy bền
- Trò chơi
C. PHẦN KẾT THÚC 
- Thả lỏng: chân, tay, đấm lưng,...
- Củng cố, dặn dò: học sinh luyện tập thêm giờ ngoại khoá, tự học,...
- Nhận xét: đánh giá giờ học của lớp.
- Giao khối lượng bài tập: cho học sinh về tập luyện.
7’
1’
6’
2l
2l
2l
2l
33’
14’
14’
5’
5’
- Đội hình nhận lớp
* * * * *
* * * * *
 GV
- GV phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu. 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
 GV
- GV nhắc HS khới động kỹ.
- GV cho HS tập theo đội hình.
- GV quan sát và sửa cho HS.
- Gọi 5 - 6 HS lên thực hiện.
- Lớp quan sát à nhận xét.
- GV nhận xét à hoàn thiện cho kỹ thuật, động tác cho HS.
- GV cho HS tập
- GV chia nhóm cho HS ôn luyện.
- GV quan sát và sửa cho HS
- GV giới thiệu luật và cách chơi à chia đội cho HS chơi.
- GV là trọng tài trong các lần chơi.
- GV nhận xét trò chơi.
- ĐH: Thả lỏng - xuống lớp:
 

Tài liệu đính kèm:

  • docTHE_DUC_9_CHUAN_HA_GIANG_1516.doc