Giáo án môn Thể dục 9 - Trường THCS Đông Hưng A

I - MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- HS nắm được một số phương pháp luyện tập phát triển sức bền.

- Vận dụng được vào tự tập luyện hàng ngày.

2. Kĩ năng:

3. Thái độ:

- Có ý thức tự giác, tích cực, kiên trì trong tập luyện TDTT.

II - ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

- Lớp học

III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

 

doc 63 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 241Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Thể dục 9 - Trường THCS Đông Hưng A", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 thức:
- Củng cố cho HS kiến thức về các yêu cầu động tác của bài thể dục. Tính liên kết và tính thẩm mỹ của các động tác thể dục.
- HS nắm được các yêu cầu kĩ thuật của các động tác bổ trợ cho chạy nhanh. Nắm được kĩ thuật xuất phát thấp - chạy lao và chạy giữa quãng. 
2. Kĩ năng:
- HS thực hiện được liên hoàn các động tác và có tính liên kết giữa các động tác.
- Thực hiện được các động tác bổ trợ ở mức độ tương đối chính xác, thực hiện được bốn giai đoạn của chạy ngắn: Xuất phát thấp - chạy lao và chạy giữa quãng ở mức độ tương đối đúng.
3. Thái độ:
- HS có thái độ nghiêm túc trong tập luyện, ý thức tự giác tích cực trong luyện tập nhóm nhỏ.
II - Địa điểm - phương tiện:
- Sân tập rộng, đường chạy có vạch xuất phát, 4 bộ bàn đạp.
III - Tiến trình dạy học:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
- Kiểm tra sĩ số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh.
- GV phổ biến nội dung giờ học.
2. Nhận lớp:
- Bài TD phát triển chung 9 động tác.
- Xoay các khớp: đầu cổ, vai cánh tay, khuỷu tay, hông, gối, cổ chân, cổ tay.
- Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.
- ép ngang, ép dọc.
B. Phần cơ bản
1. Bài thể dục:
- Ôn từ nhịp 1- 36 (nam), từ nhịp 1- 29 (nữ).
- Học nhịp 30-34 (nữ):
- Tập riêng và hoàn thiện một số động tác khó.
2. Chạy ngắn:
- Bổ trợ kĩ thuật: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông, chạy đạp sau.
- Xuất phát thấp - Chạy lao - chạy giữa quãng.
C. Phần kết thúc
- HS thả lỏng, hồi tĩnh.
- GV nhận xét, đánh giá giờ học.
- Giao bài tập về nhà.
(7phút)
2’
5’
 (33’ )
14'
4-5 lần
2-3 lần
2 lần
14'
3 x 20m
2-3 lần
5'
5'
- Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số.
- GV nhận lớp.
- Đội hình khởi động:
 * * * * * * * *
* * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
5
- Giới thiệu động tác học mới -> Yêu cầu cả lớp thực hiện 1-2 lần.
- GV nêu cầu và một số chú ý trong luyện tập đối với các nội dung khó. (Có thể yêu cầu 1-2 HS lên thực hiện để cả lớp quan sát, nhận xét).
- GV chia nhóm luyện tập. Nhóm trưởng điều khiển các nhóm. GV quan sát sửa sai chung.
+ Nhóm 1: Ôn bài thể dục
* * * * * * *
 * * * * * * *
5
- Ôn cả bài -> Tập riêng động tác khó -> Hoàn thiện cả bài. Sửa chữa cá nhân (nếu cần).
+ Nhóm 2: Chạy ngắn.
- Bổ trợ:
20m
* * * * * * *
* * * * * * *
- Xuất phát thấp - chạy lao- giữa quãng (có bàn đạp):
- GV tổ chức cho HS chơi
- Đội hình tập trung lớp:
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
5
IV- BỔ SUNG CỦA ĐỒNG NGHIỆP:
DUYỆT CỦA P.HIỆU TRƯỞNG DUYỆT CỦA TỔ CHUYấN MễN
 PHềNG GIÁO DỤC AN MINH Tuần lễ: 8 , tiết PPCT: 15
TRƯỜNG THCS ĐễNG HƯNG A Ngày soạn:// 2015
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1- 40(nam), từ nhịp 1-40(nữ); Học từ nhịp 40- 45 (nữ).
- Chạy ngắn: Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh, Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng (50m).
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
I - Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Củng cố cho HS kiến thức về các yêu cầu động tác của bài thể dục. Tính liên kết và tính thẩm mỹ của các động tác thể dục.
- HS nắm được các yêu cầu kĩ thuật của các động tác bổ trợ cho chạy nhanh. Nắm được kĩ thuật xuất phát thấp - chạy lao và chạy giữa quãng. 
2. Kĩ năng:
- HS thực hiện được liên hoàn các động tác và có tính liên kết giữa các động tác.
- Thực hiện được các động tác bổ trợ ở mức độ tương đối chính xác, thực hiện được bốn giai đoạn của chạy ngắn: Xuất phát thấp - chạy lao và chạy giữa quãng ở mức độ tương đối chính xác.
3. Thái độ:
- HS có thái độ nghiêm túc trong tập luyện, ý thức tự giác tích cực trong luyện tập nhóm nhỏ.
II - Địa điểm - phương tiện:
- Sân tập rộng, đường chạy có vạch xuất phát, 4 bộ bàn đạp.
III - Tiến trình dạy học:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
- Kiểm tra sĩ số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh.
- GV phổ biến nội dung giờ học.
2. Nhận lớp:
- Bài TD phát triển chung 9 động tác.
- Xoay các khớp: đầu cổ, vai cánh tay, khuỷu tay, hông, gối, cổ chân, cổ tay.
- Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.
- ép ngang, ép dọc.
B. Phần cơ bản
1. Bài thể dục:
- Ôn từ nhịp 1- 40 (nam), từ nhịp 1- 34 (nữ).
- Học nhịp 35-40 (nữ):
- Tập riêng và hoàn thiện một số động tác khó.
2. Chạy ngắn:
- Bổ trợ kĩ thuật: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông, chạy đạp sau.
- Xuất phát thấp - Chạy lao - chạy giữa quãng.
3. Chạy bền:
- Chạy trên địa hình xung quanh trường
C. Phần kết thúc
- HS thả lỏng, hồi tĩnh.
- GV nhận xét, đánh giá giờ học.
- Giao bài tập về nhà.
(7phút)
2’
5’
 (33’ )
14'
4-5 lần
5-6 lần
2 lần
14'
3 x 20m
2-3 lần
5'
5'
- Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số.
- GV nhận lớp.
- Đội hình khởi động:
 * * * * * * * *
* * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
5
- Giới thiệu động tác học mới -> Yêu cầu cả lớp thực hiện 1-2 lần.
- GV nêu cầu và một số chú ý trong luyện tập đối với các nội dung khó. (Có thể yêu cầu 1-2 HS lên thực hiện để cả lớp quan sát, nhận xét).
- GV chia nhóm luyện tập. Nhóm trưởng điều khiển các nhóm. GV quan sát sửa sai chung.
+ Nhóm 1: Ôn bài thể dục
* * * * * * *
 * * * * * * *
5
- Ôn cả bài -> Tập riêng động tác khó -> Hoàn thiện cả bài. Sửa chữa cá nhân (nếu cần).
+ Nhóm 2: Chạy ngắn.
- Bổ trợ:
* * * * * * *
* * * * * * *
- Xuất phát thấp - chạy lao- giữa quãng (có bàn đạp):
- HS chạy xung quanh trường:
Nam: 450m; Nữ: 350m
- Đội hình tập trung lớp:
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
5
IV- BỔ SUNG CỦA ĐỒNG NGHIỆP:
DUYỆT CỦA P.HIỆU TRƯỞNG DUYỆT CỦA TỔ CHUYấN MễN
PHềNG GIÁO DỤC AN MINH Tuần lễ: 8 , tiết PPCT: 16
TRƯỜNG THCS ĐễNG HƯNG A Ngày soạn:// 2015
Lý thuyết: Một số phương pháp luyện tập sức bền (mục 2)
I. Mục tiêu
- Giúp học sinh có một số hiểu biết về sức bền và phương pháp tập luyện đơn giản để các em tập luyện sức bền. Biết vận dụng khi học giờ TD và tự tập hàng ngày.
II. Địa điểm - Phương tiện
- Học trên lớp, HS có vở ghi.
- Thuyết trình, giảng giải
III. Tiến trình dạy học:
1. Nhận lớp
- ổn định tổ chức lớp.
- Phổ biến mục tiêu tiết học.
2. Phát triển bài.
Sức bền có một vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống, nếu không có sức bền con người vừa mới làm việc, học tập đã mệt mỏi, như vậy sẽ không bao giờ làm được việc gì có hiệu quả cao.
1.Một số hiểu biết cần thiết
- Sức bền: Là khả năng của cơ thể chống lại mệt mỏi khi học tập, lao động hay tập luyện TDTT kéo dài
+ Sức bền bao gồm: sức bền chung và sức bền chuyên môn
. Sức bền chung: Là khả năng của cơ thể khi thực hiện các công việc nói chung trong một thời gian dài.
. Sức bền chuyên môn: Là khả năng của cơ thể khi thực hiện chuyên sâu một hoạt động, hay bài tập TT trong một thời gian dài.
VD: Khả năng leo núi của người vùng cao 
2. Một số nguyên tắc, phương pháp và hình thức tập luyện
a. Một số nguyên tắc.
- Tập phù hợp với sức khỏe của mỗi người: Tùy theo lứa tuổi, sức khẻo và giới tính mà tập luyện cho phù hợp...
- Tập từ nhẹ đến nặng dần: Những buổi tập đàu tiên cần tập nhẹ nhàng, với tốc độ chậm hoặc 300-350m sau đó tăng dần thời gian khoảng cách tốc độ lên một chút...
- Tập thường xuyên hàng ngày hoặc3-4 lần/tuần một cách kiên trì, không nóng vội.
- Trong một giờ học, sức bền phải học sau các nội dung khác và bố trí ở cuối phần cơ bản.
- Tập xong không dừng lại đột ngột, mà cần phải tập các động tác hồi tĩnh trong vài phút.
- Song song với việc chạy, cần rèn luyện kĩ thuật bước chạy, cách thở trong khi chạy, cách chạy qua một số chướng ngại vật trên đường chạy và các động tác hồi tĩnh.
b. Một số hình thức và phương pháp tập luyện đơn giản.
- Tập sức bền bằng cáhc chơi trò chơi vận động hoặc tập một số bài tập như: Nhảy dây bền, tâng cầu tối đa...
- Tập sức bền bằng đi bộ hoặc chạy trên địa hình tự nhiên theo sức khỏe từ 300m nâng dần 600, 800, 1000m
- Tập sức bền bằng các môn có tác dụng rèn luyện sức bền như: Đi bộ TT, chạy cự li trung bình, chạy cự li dài...
- Có thể tập cá nhân hoặc theo nhóm
* Củng cố
* Về nhà: Học bài để áp dụng tự tập hàng ngày và các buổi học TD
H: Sức bền là gì?
- Gọi HS trả lời
- GV nêu khái niệm sức bền
H: Một em chưa chạy bền bao giờ ngay buổi sáng đầu tiên đã chạy 1000m theo em như vậy tốt hay không?
H: Có mấy loại sức bền?
H: Em đã tự tập chạy bền bao giờ chưa?
- GV nêu khái niệm các loại sức bền
- Gọi HS lấy các ví dụ về sức bền chung và sức bền chuyên môn
H: Em có định tập sức bền không? Tập theo hình thức nào?
H: Sau khi tập bài TD sáng, một bạn đã chạy bền nhẹ nhàng trong 4-5 phút theo vòng số 8 ở sân nhà như vậy tốt hay không tốt?
H: Một bạn chạy bền xong đứng lại ngay như vậy đúng hay sai?
- GV nêu các hình thức và phương pháp tập luyện sức bền
H: Hãy nêu khái niệm sức bền, và một số phương pháp tập luyện đơn giản?
IV- BỔ SUNG CỦA ĐỒNG NGHIỆP:
DUYỆT CỦA P.HIỆU TRƯỞNG DUYỆT CỦA TỔ CHUYấN MễN
PHềNG GIÁO DỤC AN MINH Tuần lễ: 10 , tiết PPCT: 19
TRƯỜNG THCS ĐễNG HƯNG A Ngày soạn:// 2015
Kiểm tra: Bài thể dục
I - Mục tiêu:
1. Kiến thức:
 - Đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức và vận dụng kiến thức về bài thể dục phát triển chung của HS.
2. Kĩ năng:
 - Đánh giá mức độ hoàn thiện động tác của học sinh về thực hiện các động tác của bài thể dục.
3. Thái độ:
 - Đánh giá ý thức học tập và rèn luyện của HS trong quá trình tập luyện trên lớp và ý thức tự giác tập luyện ở nhà.
- Giúp HS có ý thức tự phấn đấu, rèn luyện vươn lên trong học tập và thi đấu.
II - Địa điểm phương tiện:
- Sân tập rộng. 
- Bàn ghế cho GV ngồi.
III - Tiến trình dạy học:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
- Kiểm tra sĩ số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh.
- GV phổ biến nội dung giờ học.
2. Nhận lớp:
- Chạy nhẹ nhàng 200m.
- Xoay các khớp: đầu cổ, cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân.
- HS tự ôn lại bài thể dục.
B. Phần cơ bản
- Kiểm tra toàn bài thể dục liên hoàn 35 động tác.
* Biểu điểm:
- Điểm 9-10: Hoàn thiện cả 45 động tác của bài ở mức độ đúng và đẹp.
- Điểm 7- 8: Thực hiện đúng cả 45 động tác, nhưng chưa đẹp.
- Điểm 5- 6: Có vài động tác sai các động tác còn lại thực hiện tương đối chính xác.
- Điểm 3- 4: Có 10 động tác sai trở lên.
C. Phần kết thúc
- HS thả lỏng, hồi tĩnh
- GV nhận xét, đánh giá giờ học
- Công bố điểm kiểm tra của từng HS.
(8phút)
2’
6’
(33’ )
5’
- Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung giờ kiểm tra.
- Đội hình khởi động:
 * * * * * * * *
* * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
- Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 3- 5 HS.
- Mỗi HS tham gia kiểm tra 1 lần.
- Trường hợp đặc biệt GV cho kiểm tra lần 2. Khi kiểm tra lần 2, điểm số không được quá 8 điểm.
- Các HS đã kiểm tra hoặc chưa tham gia kiểm tra xếp theo hàng ngang để theo dõi và nhận xét.
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * *
p
- Đội hình tập trung lớp:
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
p
IV- BỔ SUNG CỦA ĐỒNG NGHIỆP:
DUYỆT CỦA P.HIỆU TRƯỞNG DUYỆT CỦA TỔ CHUYấN MễN
PHềNG GIÁO DỤC AN MINH Tuần lễ: 10 , tiết PPCT: 20
TRƯỜNG THCS ĐễNG HƯNG A Ngày soạn:// 2015
- Chạy ngắn: Ôn một số trò chơi, bài tập phát triển sức nhanh, Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - về đích (60m).
- Nhảy xa: Ôn: Phối hợp đà 3-5 bước - giậm nhảy (vào ván giậm) - bật cao; Một số động tác bổ trợ phát triển sức mạnh chân.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
I - Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- HS nắm được các yêu cầu kĩ thuật của các động tác bổ trợ cho chạy nhanh. Nắm được kĩ thuật xuất phát thấp - chạy lao và chạy giữa quãng. 
- HS nắm được một số động tác bổ trợ cho nhảy xa. Biết giậm nhảy đúng điểm và phát triển sức bật cổ chân.
2. Kĩ năng:
- Thực hiện được các động tác bổ trợ ở mức độ tương đối chính xác, thực hiện được bốn giai đoạn của chạy ngắn: Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - về đích ở mức độ tương đối chính xác.
- Thực hiện được một số động tác bổ trợ cho nhảy xa ở mức gần đúng.
3. Thái độ:
- HS có thái độ nghiêm túc trong tập luyện, ý thức tự giác tích cực trong luyện tập nhóm nhỏ.
II - Địa điểm - phương tiện:
- Sân tập rộng, đường chạy có vạch xuất phát, 4 bộ bàn đạp, dây đích, ván giậm, hố nhảy xa.
III - Tiến trình dạy học:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
- Kiểm tra sĩ số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh.
- GV phổ biến nội dung giờ học.
2. Nhận lớp:
- Bài TD phát triển chung 9 động tác.
- Xoay các khớp: đầu cổ, vai cánh tay, khuỷu tay, hông, gối, cổ chân, cổ tay.
- Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.
- ép ngang, ép dọc.
B. Phần cơ bản
1 Chạy ngắn:
- Bổ trợ kĩ thuật: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông, chạy đạp sau.
- Xuất phát thấp - Chạy lao - chạy giữa quãng - về đích.
2. Nhảy xa:
- Phối hợp đà 3- 5 bước giậm nhảy (vào ván giậm) - bật cao.
- Bổ trợ: 
+ Lò cò
+ Bật xa
3. Chạy bền:
- Trò chơi: Chạy tiếp sức
C. Phần kết thúc
- HS thả lỏng, hồi tĩnh.
- GV nhận xét, đánh giá giờ học.
- Giao bài tập về nhà.
(7phút)
2’
5’
 (33’ )
14'
4-5 lần
2-3 lần
14'
3 - 5 lần
2-3 lần
5'
5'
- Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số.
- GV nhận lớp.
- Đội hình khởi động:
 * * * * * * * *
* * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
5
- Giới thiệu động tác học mới -> Yêu cầu cả lớp thực hiện 1-2 lần.
- GV nêu cầu và một số chú ý trong luyện tập đối với các nội dung khó. (Có thể yêu cầu 1-2 HS lên thực hiện để cả lớp quan sát, nhận xét).
- GV chia nhóm luyện tập. Nhóm trưởng điều khiển các nhóm. GV quan sát sửa sai chung.
+ Nhóm1: Chạy ngắn.
- Bổ trợ:
* * * * * * *
* * * * * * *
- Xuất phát thấp - chạy lao- giữa quãng (có bàn đạp):
* * * * * 
* * * * *
+ Nhóm 2: Nhảy xa
*******
- GV tổ chức cho HS chơi.
- Đội hình tập trung lớp:
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
5
IV- BỔ SUNG CỦA ĐỒNG NGHIỆP:
DUYỆT CỦA P.HIỆU TRƯỞNG DUYỆT CỦA TỔ CHUYấN MễN
PHềNG GIÁO DỤC AN MINH Tuần lễ: 11 , tiết PPCT: 21
TRƯỜNG THCS ĐễNG HƯNG A Ngày soạn:// 2015
- Chạy ngắn: Ôn một số trò chơi, bài tập phát triển sức nhanh, Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - về đích (60m).
- Nhảy xa: Ôn: Phối hợp đà 3-5 bước - giậm nhảy (vào ván giậm) - bật cao; Một số động tác bổ trợ phát triển sức mạnh chân.
I - Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- HS nắm được các yêu cầu kĩ thuật của các động tác bổ trợ cho chạy nhanh. Nắm được kĩ thuật xuất phát thấp - chạy lao và chạy giữa quãng. 
- HS nắm được một số động tác bổ trợ cho nhảy xa. Biết phối hợp đà - giậm nhảy.
2. Kĩ năng:
- Thực hiện được các động tác bổ trợ ở mức độ tương đối chính xác, thực hiện được bốn giai đoạn của chạy ngắn: Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - về đích ở mức độ tương đối chính xác.
- Thực hiện được một số động tác bổ trợ cho nhảy xa ở mức tương đối đúng. Thực hiện được các động tác bổ trợ kĩ thuật do GV yêu cầu.
3. Thái độ:
- HS có thái độ nghiêm túc trong tập luyện, ý thức tự giác tích cực trong luyện tập nhóm nhỏ.
II - Địa điểm - phương tiện:
- Sân tập rộng, đường chạy có vạch xuất phát, 4 bộ bàn đạp, dây đích, ván giậm, hố nhảy xa.
III - Tiến trình dạy học:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
- Kiểm tra sĩ số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh.
- GV phổ biến nội dung giờ học.
2. Nhận lớp:
- Bài TD phát triển chung 9 động tác.
- Xoay các khớp: đầu cổ, vai cánh tay, khuỷu tay, hông, gối, cổ chân, cổ tay.
- Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.
- ép ngang, ép dọc.
B. Phần cơ bản
1 Chạy ngắn:
- Bổ trợ kĩ thuật: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông, chạy đạp sau.
- Xuất phát thấp - Chạy lao - chạy giữa quãng - về đích.
2. Nhảy xa:
- Phối hợp đà 3- 5 bước giậm nhảy (vào ván giậm) - bật cao.
- Bổ trợ: 
+ Lò cò
+ Bật xa
+ Đà 3 bước nhảy bước bộ.
+ Mô phỏng giai đoạn trên không.
C. Phần kết thúc
- HS thả lỏng, hồi tĩnh.
- GV nhận xét, đánh giá giờ học.
- Giao bài tập về nhà.
(7phút)
2’
5’
 (33’ )
16'
4-5 lần
2-3 lần
17'
3 - 5 lần
3-4 lần
5'
- Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số.
- GV nhận lớp.
- Đội hình khởi động:
 * * * * * * * *
* * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
5
- Giới thiệu động tác học mới -> Yêu cầu cả lớp thực hiện 1-2 lần.
- GV nêu cầu và một số chú ý trong luyện tập đối với các nội dung khó. (Có thể yêu cầu 1-2 HS lên thực hiện để cả lớp quan sát, nhận xét).
- GV chia nhóm luyện tập. Nhóm trưởng điều khiển các nhóm. GV quan sát sửa sai chung.
+ Nhóm1: Chạy ngắn.
- Bổ trợ:
* * * * * * *
* * * * * * *
- Xuất phát thấp - chạy lao- giữa quãng (có bàn đạp):
* * * * * 
* * * * *
+ Nhóm 2: Nhảy xa
*******
- Đội hình tập trung lớp:
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
5
IV- BỔ SUNG CỦA ĐỒNG NGHIỆP:
DUYỆT CỦA P.HIỆU TRƯỞNG DUYỆT CỦA TỔ CHUYấN MễN
PHềNG GIÁO DỤC AN MINH Tuần lễ: 11 , tiết PPCT: 22
TRƯỜNG THCS ĐễNG HƯNG A Ngày soạn:// 2015
- Chạy ngắn: Ôn Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - về đích (60m). một số trò chơi, bài tập phát triển sức nhanh.
- Nhảy xa: Ôn: Phối hợp chạy đà 5 - 7 bước - giậm nhảy - "bước bộ" trên không - và tiếp đất bằng chân lăng; Một số động tác bổ trợ kĩ thuật giậm nhảy, bước bộ trên không phối hợp chân và tay.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
I - Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- HS nắm được các yêu cầu kĩ thuật của các động tác bổ trợ cho chạy nhanh. Nắm được kĩ thuật xuất phát thấp - chạy lao và chạy giữa quãng. 
- HS nắm được một số động tác bổ trợ cho nhảy xa. Biết phối hợp đà - giậm nhảy.
2. Kĩ năng:
- Thực hiện được các động tác bổ trợ ở mức độ tương đối chính xác, thực hiện được bốn giai đoạn của chạy ngắn: Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - về đích ở mức độ tương đối chính xác.
- Thực hiện được một số động tác bổ trợ cho nhảy xa ở mức tương đối đúng. Thực hiện được chạy đà - giậm nhảy - bước bộ trên không và tiếp đất bằng chân lăng ở mức độ gần đúng.
3. Thái độ:
- HS có thái độ nghiêm túc trong tập luyện, ý thức tự giác tích cực trong luyện tập nhóm nhỏ.
II - Địa điểm - phương tiện:
- Sân tập rộng, đường chạy có vạch xuất phát, 4 bộ bàn đạp, dây đích, ván giậm, hố nhảy xa.
III - Tiến trình dạy học:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
- Kiểm tra sĩ số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh.
- GV phổ biến nội dung giờ học.
2. Nhận lớp:
- Bài TD phát triển chung 9 động tác.
- Xoay các khớp: đầu cổ, vai cánh tay, khuỷu tay, hông, gối, cổ chân, cổ tay.
- Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.
- ép ngang, ép dọc.
B. Phần cơ bản
1 Chạy ngắn:
- Bổ trợ kĩ thuật: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông, chạy đạp sau.
- Xuất phát thấp - Chạy lao - chạy giữa quãng - về đích.
2. Nhảy xa:
- Phối hợp đà 5- 7 bước - giậm nhảy - bước bộ trên không - tiếp đất bằng chân lăng.
- Bổ trợ: 
+ Lò cò
+ Bật xa
+ Đà 3 bước nhảy bước bộ.
+ Mô phỏng giai đoạn trên không - tiếp đất bằng chân lăng.
3. Chạy bền:
- Chạy trên địa hình tự nhiên.
C. Phần kết thúc
- HS thả lỏng, hồi tĩnh.
- GV nhận xét, đánh giá giờ học.
- Giao bài tập về nhà.
(7phút)
2’
5’
 (33’ )
14'
4-5 lần
2-3 lần
14'
3 - 5 lần
3-4 lần
5'
5'
- Lớp trưởng tập trung lớp, báo cáo sĩ số.
- GV nhận lớp.
- Đội hình khởi động:
 * * * * * * * *
* * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
5
- Giới thiệu động tác học mới -> Yêu cầu cả lớp thực hiện 1-2 lần.
- GV nêu cầu và một số chú ý trong luyện tập đối với các nội dung khó. (Có thể yêu cầu 1-2 HS lên thực hiện để cả lớp quan sát, nhận xét).
- GV chia nhóm luyện tập. Nhóm trưởng điều khiển các nhóm. GV quan sát sửa sai chung.
+ Nhóm1: Chạy ngắn.
- Bổ trợ:
* * * * * * *
* * * * * * *
- Xuất phát thấp - chạy lao- giữa quãng (có bàn đạp):
* * * * * 
* * * * *
+ Nhóm 2: Nhảy xa
*******
- Nam: 500m; Nữ: 400m
- Đội hình tập trung lớp:
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
5
IV- BỔ SUNG CỦA ĐỒNG NGHIỆP:
DUYỆT CỦA P.HIỆU TRƯỞNG DUYỆT CỦA TỔ CHUYấN MễN
PHềNG GIÁO DỤC AN MINH Tuần lễ: 12 , tiết PPCT: 23
TRƯỜNG THCS ĐễNG HƯNG A Ngày soạn:// 2015
- Chạy ngắn: Ôn một số trò chơi, bài tập phát triển sức nhanh, Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - về đích (60m).
- Nhảy xa: Ôn: Chạy đà - giậm nhảy - trên không - và tiếp đất bằng hai chân; một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân.
I - Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- HS nắm được các yêu cầu kĩ thuật của các động tác bổ trợ cho chạy nhanh. Nắm được kĩ thuật xuất phát thấp - chạy lao và chạy giữa quãng. 
- HS nắm được một số động tác bổ trợ cho nhảy xa. Biết phối hợp đà - giậm nhảy.
2. Kĩ năng:
- Thực hiện được các động tác bổ trợ ở mức độ tương đối chính xác, thực hiện được bốn giai đoạn của chạy ngắn: Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - về đích ở mức độ tương đối chính xác.
- Thực hiện được một số động tác bổ trợ cho nhảy xa ở mức tương đối đúng. Thực hiện được kĩ thuật chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đất bằng hai chân.
3. Thái độ:
- HS có thái độ nghiêm túc trong tập luyện, ý thức tự giác tích cực trong luyện tập nhóm nhỏ.
II - Địa điểm - phương tiện:
- Sân tập rộng, đường chạy có vạch xuất phát, 4 bộ bàn đạp, dây đích, ván giậm, hố nhảy xa.
III - Tiến trình dạy học:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
- Kiểm tra sĩ số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh.
- GV phổ biến nội dung giờ học.
2. Nhận lớp:
- Bài TD phát triển chung 9 động tác.
- Xoay các khớp: đầu cổ, vai cánh tay, khuỷu tay, hông, gối, cổ chân, cổ tay.
- Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.
- ép ngang, ép dọc.
B. Phần cơ bản:
1 Chạy ngắn:
- Bổ trợ kĩ thuật: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông, chạy đạp sau.
- Xuất phát thấp - Chạy lao - chạy giữa quãng - về đích.
2. Nhảy xa:
- Phối hợp đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đất bằng hai chân.
- Bổ trợ: 
+ Lò cò
+ Bật xa
+ Đà 3 bước nhảy bước bộ.
+ Mô phỏng giai đoạn trên không.
C. Phần kết thúc
- HS thả lỏng, hồi tĩnh.
- GV nhận xét, đánh giá giờ học.
- Giao bài tập về nhà.
(7phút)
2’
5’
 (33’ )

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_lop_9_ky_I_moi_nam_hoc_20152916.doc