Giáo án môn Thể dục 9 - Trường THCS Trực Thắng

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

 - Biết một số khái niệm vè sức bền ( Sức bền, sức bền chung, sức bền chuyên môn)

2. Kĩ năng:

 Vận dụng khi học giờ TD và tự tập

3. Thái độ: Có ý thức trong giờ tập luyện.

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN.

 a. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa.

 b. Chuẩn bị của HS: Sân bãi, trang phục gọn gàng theo quy định.

 

doc 172 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 203Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Thể dục 9 - Trường THCS Trực Thắng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ần
3 lần
3 lần
5 lần
5 lần
4'
- GV làm mẫu phân tích kỹ thuật động tác.
- HS chạy theo nhóm 2 em.
- HS tự sửa cho nhau.
- GV quan sát sửa sai.
- Khi cần GV làm mẫu lại động tác.
- Chú ý chạy bằng nửa bàn chân.
- Gọi HS lên thực hiện.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét.
C/ Phần kết thúc:
1. Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng
2. Nhận xét:
3. Hướng dẫn về nhà:
Ôn các động tác bổ trợ và chạy biến tốc.
 Chạy bền 1000 m.
5 - 7'
2'
2'
1'
- GV hướng dẫn các động tác thả lỏng.
- Đội hình hàng ngang.
- GV nhận xét đánh giá giờ học
- GV hướng dẫn về nhà.
IV rút kinh nghiệm
Tuần: 18 Ngày soạn: 15 / 12 / 2013
Tiết: 36 Ngày dạy: 25 / 12 / 2013
kiểm tra học kì
I/ Mục tiêu:
Kiểm tra học kì môn chạy ngắn.
(Trọng tâm các giai đoạn: Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng)
Yêu cầu: Thực hiện đúng kĩ thuật ba giai đoạn và đạt thành tích cao.
II/ Địa điểm và thiết bị dạy học:
- Sân tập sạch sẽ, 2 bộ bàn đạp.
- Còi, dây đích, đồng hồ bấm giờ,...
III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh:
nội dung
định lượng
phương pháp - tổ chức
A/ Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
- Nắm sĩ số:
- Phổ biến nội dung, yêu cầu.
2. Khởi động:
- Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... 
Tập 4 động tác thể dục.
- Chuyên môn: ép dọc, ép ngang.
6 - 8'
2'
4'
2'
- Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số.
- GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu.
- Lớp trưởng hướng dẫn khởi động
 o o o o o
 o o o o o
 o o o o o
 o o o o o
 o 
B/ Phần cơ bản:
1. Ôn tập:
- Thực hiện kĩ thuật kĩ thuật Xuất phát - Chạy lao – Chạy giữa quãng của kĩ thuật chạy cự ly ngắn.
2. Nội dung:
Kiểm tra kĩ thuật chạy 60m (Trọng tâm ba giai đoạn: Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng).
Cách cho điểm:
Điểm cho theo mức độ thực hiện kĩ thuật và thành tích đạt được của từng HS.
- Điểm 9 - 10: Đạt
Thực hiện đúng ba giai đoạn kĩ thuật và thành tích đạt 9,8s (nam), 11s (nữ).
- Điểm 7 - 8: Đạt
Có một vài sai sót nhỏ về kĩ thuật, thành tích đạt 9,9-10,5s (nam), 11,1-11,6s (nữ)
- Điểm 5 - 6: Đạt
Thực hiện sai 1 trong ba giai đoạn kĩ thuật và thành tích trên10,5s (nam), 11,6s (nữ).
- Điểm 3 - 4: CĐ
Thực hiện sai 2 giai đoạn kĩ thuật, không tính thành tích.
3. Củng cố:
Kĩ thuật chạy ngắn.
30 - 32'
5'
25'
3'
1 lần
4'
- GV nhắc lại kĩ thuật cơ bản của chạy ngắn.
- HS chú ý nghe
- Tổ chức kiểm tra làm nhiều đợt.
- Mỗi đợt 2 HS.
- Mỗi HS tham gia kiểm tra 1 lần, trường hợp bị điểm chưa đạt, GV có thể cho kiểm tra lần 2. Khi kiểm tra lại lần 2 không được điểm kiểm tra tối đa quá khá.
- Những HS đến lượt kiểm tra đứng ở vạch chuẩn bị. Khi có lệnh của GV tiến vào vạch xuất phát và thực hiện kĩ thuật động tác.
- Gọi HS lên thực hiện.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét.
C/ Phần kết thúc:
1. Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng
2. Nhận xét:
3. Hướng dẫn về nhà:
Ôn các động tác bổ trợ và chạy biến tốc.
 Chạy bền 1000 m.
5 - 7'
2'
2'
1'
- GV hướng dẫn các động tác thả lỏng.
- Đội hình hàng ngang.
- GV nhận xét đánh giá giờ học
- GV hướng dẫn về nhà.
IV rút kinh nghiệm
Tuần: 19 Ngày soạn: 22 / 12 / 2013
 Ngày dạy: 30 / 12 / 2013
kiểm tra tiêu chuẩn rltt
I/ Mục tiêu:
Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT môn chạy bền.
Yêu cầu: Thực hiện đúng đủ cự ly yêu cầu và đạt thành tích cao.
II/ Địa điểm và thiết bị dạy học:
- Sân tập sạch sẽ, 2 bộ bàn đạp.
- Còi.
III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh:
nội dung
định lượng
phương pháp - tổ chức
A/ Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
- Nắm sĩ số:
- Phổ biến nội dung, yêu cầu.
2. Khởi động:
- Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... 
Tập 4 động tác thể dục.
- Chuyên môn: ép dọc, ép ngang.
6 - 8'
2'
6'
- Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số.
- GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu.
- Lớp trưởng hướng dẫn khởi động
 o o o o o
 o o o o o
 o o o o o
 o o o o o
 o 
B/ Phần cơ bản:
2. Nội dung:
Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT chạy bền .
2 Cách cho điểm:
Điểm cho theo mức độ thực hiện kĩ thuật và thành tích đạt được của từng HS.
- Điểm 9 - 10:
Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích đạt 9,2s (nam), 10,2s (nữ).
- Điểm 7 - 8:
Thành tích đạt 9,3-9,8s (nam), 10,3-11s (nữ).
- Điểm 5 - 6:
Thành tích đạt trên10,5s (nam), 11,6s (nữ).
3 Củng cố:
Kĩ thuật chạy ngắn.
30 - 32'
25'
3'
1 lần
4'
- GV nhắc lại kĩ thuật cơ bản của chạy ngắn.
- HS chú ý nghe
- Tổ chức kiểm tra làm nhiều đợt.
- Mỗi đợt 2 HS.
- Mỗi HS tham gia kiểm tra 1 lần, trường hợp bị điểm chưa đạt, GV có thể cho kiểm tra lần 2. Khi kiểm tra lại lần 2 không được điểm kiểm tra tối đa quá khá.
- Những HS đến lượt kiểm tra đứng ở vạch chuẩn bị. Khi có lệnh của GV tiến vào vạch xuất phát và thực hiện kĩ thuật động tác.
- Gọi HS lên thực hiện.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét.
C/ Phần kết thúc:
1 Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng
2 Nhận xét:
3 Hướng dẫn về nhà:
 Chạy bền 1000 m.
5 - 7'
2'
2'
1'
- GV hướng dẫn các động tác thả lỏng.
- Đội hình hàng ngang.
- GV nhận xét đánh giá giờ học
- GV hướng dẫn về nhà
IV/TIẾN TRèNH TIẾT DẠY
NỘI DUNG
Đ/L
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I/ Phần mở đầu
1/ Ổn định tổ chức
Nhận lớp:
Phổ biến nội dung yờu cầu tiết dạy
2/Khởi động
Thực hiện quay cỏc khớp cổ tay, cổ chõn, đầu gối, hụng.
- Chạy bước nhỏ nõng cao gối, nõng cao gút.
Kiểm tra bài cũ: 
khụng kiểm tra
Lớp trưởng tập trung lớp bỏo cỏo tỡnh hỡnh lớp cho giỏo viờn.
Giỏo viờn nhận lớp , phổ biến nội dung yờu cầu tiết học.
Đội hỡnh khởi động
€ € € € € 
 € € € € €
€gv
II/ PHẦN CƠ BẢN
1)Nhảy xa: 
Một số động tỏc bổ trợ kỷ thuật giậm nhảy, bước bộ trờn khụng
- Đà một bước đưa đặt chõn giậm nhảy bật cao, đỏnh tay
+ Phối hợp chạy đà 5 – 7 bước giậm nhảy- “ bước bộ” trờn khụng và tiếp đất bằng chõn lăng, Giỏo viờn gới thiệu kỹ thuật, làm mẩu , học sinh thực hiện theo 
Giỏo viờn cần quan sỏt sửa chữa sai sút học sinh một số động tỏc bổ trợ kỷ thuật cỏc giai đoạn giậm nhảy , bước bộ trờn khụng.
2)- Đỏ cầu: 
 + ễn phỏt cầu thấp chõn nghiờng mỡnh bằng mu bàn chõn
Giỏo viờn tổ chức cho học sinh thực hiện.
+ Học phỏt cầu cao chõn nghiờng mỡnh bằng mu bàn chõn
3) Chạy bền: Trũ chơi " Chạy dit dắc" 
Củng cố: 
 Giỏo viờn gọi học sinh lờn nhắc lại kỷ thuật của bài học và nhận xột.
Đội hỡnh thực hiện 
€ € € € € 
 € € € € €
€gv
€€€€€
€€€€€
Đội hỡnh thực hiện phỏt cầu co chõn nghiờng mỡnh.
- 5 em phỏt cầu sang 5 em chuẩn bị đở cầu bằng cỏc tư thế kỷ thuật.
Đội hỡnh chạy bền
€€
III/ PHẦN KẾT THÚC
Hồi tỉnh: Thực hiện theo giỏo viờn
( Chỳ ý chọn những động tỏc mang tớnh hồi tỉnh cao)
Nhậ xột lớp :
Dặn dũ
 Xuống lớp
Đội hỡnh hồi tỉnh
€ € € € € 
 € € € € €
€ € € € €
€gv
IV rút kinh nghiệm
Tuần: 19 Ngày soạn: 22 / 12 / 2013
 Ngày dạy: 01 / 01 / 2014
kiểm tra tiêu chuẩn rltt
I/ Mục tiêu:
Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT môn chạy bền.
Yêu cầu: Thực hiện đúng đủ cự ly yêu cầu và đạt thành tích cao.
II/ Địa điểm và thiết bị dạy học:
- Sân tập sạch sẽ, 2 bộ bàn đạp.
- Còi.
III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh:
nội dung
định lượng
phương pháp - tổ chức
A/ Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
- Nắm sĩ số:
- Phổ biến nội dung, yêu cầu.
2. Khởi động:
- Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... 
Tập 4 động tác thể dục.
- Chuyên môn: ép dọc, ép ngang.
6 - 8'
2'
6'
- Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số.
- GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu.
- Lớp trưởng hướng dẫn khởi động
 o o o o o
 o o o o o
 o o o o o
 o o o o o
 o 
B/ Phần cơ bản:
2. Nội dung:
Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT chạy bền .
2 Cách cho điểm:
Điểm cho theo mức độ thực hiện kĩ thuật và thành tích đạt được của từng HS.
- Điểm 9 - 10:
Thực hiện đúng kĩ thuật và thành tích đạt 9,2s (nam), 10,2s (nữ).
- Điểm 7 - 8:
Thành tích đạt 9,3-9,8s (nam), 10,3-11s (nữ).
- Điểm 5 - 6:
Thành tích đạt trên10,5s (nam), 11,6s (nữ).
3 Củng cố:
Kĩ thuật chạy ngắn.
30 - 32'
25'
3'
1 lần
4'
- GV nhắc lại kĩ thuật cơ bản của chạy ngắn.
- HS chú ý nghe
- Tổ chức kiểm tra làm nhiều đợt.
- Mỗi đợt 2 HS.
- Mỗi HS tham gia kiểm tra 1 lần, trường hợp bị điểm chưa đạt, GV có thể cho kiểm tra lần 2. Khi kiểm tra lại lần 2 không được điểm kiểm tra tối đa quá khá.
- Những HS đến lượt kiểm tra đứng ở vạch chuẩn bị. Khi có lệnh của GV tiến vào vạch xuất phát và thực hiện kĩ thuật động tác.
- Gọi HS lên thực hiện.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét.
C/ Phần kết thúc:
1 Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng
2 Nhận xét:
3 Hướng dẫn về nhà:
 Chạy bền 1000 m.
5 - 7'
2'
2'
1'
- GV hướng dẫn các động tác thả lỏng.
- Đội hình hàng ngang.
- GV nhận xét đánh giá giờ học
- GV hướng dẫn về nhà
IV/TIẾN TRèNH TIẾT DẠY
NỘI DUNG
Đ/L
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I/ Phần mở đầu
1/ Ổn định tổ chức
Nhận lớp:
Phổ biến nội dung yờu cầu tiết dạy
2/Khởi động
Thực hiện quay cỏc khớp cổ tay, cổ chõn, đầu gối, hụng.
- Chạy bước nhỏ nõng cao gối, nõng cao gút.
Kiểm tra bài cũ: 
khụng kiểm tra
Lớp trưởng tập trung lớp bỏo cỏo tỡnh hỡnh lớp cho giỏo viờn.
Giỏo viờn nhận lớp , phổ biến nội dung yờu cầu tiết học.
Đội hỡnh khởi động
€ € € € € 
 € € € € €
€gv
II/ PHẦN CƠ BẢN
1)Nhảy xa: 
Một số động tỏc bổ trợ kỷ thuật giậm nhảy, bước bộ trờn khụng
- Đà một bước đưa đặt chõn giậm nhảy bật cao, đỏnh tay
+ Phối hợp chạy đà 5 – 7 bước giậm nhảy- “ bước bộ” trờn khụng và tiếp đất bằng chõn lăng, Giỏo viờn gới thiệu kỹ thuật, làm mẩu , học sinh thực hiện theo 
Giỏo viờn cần quan sỏt sửa chữa sai sút học sinh một số động tỏc bổ trợ kỷ thuật cỏc giai đoạn giậm nhảy , bước bộ trờn khụng.
2)- Đỏ cầu: 
 + ễn phỏt cầu thấp chõn nghiờng mỡnh bằng mu bàn chõn
Giỏo viờn tổ chức cho học sinh thực hiện.
+ Học phỏt cầu cao chõn nghiờng mỡnh bằng mu bàn chõn
3) Chạy bền: Trũ chơi " Chạy dit dắc" 
Củng cố: 
 Giỏo viờn gọi học sinh lờn nhắc lại kỷ thuật của bài học và nhận xột.
Đội hỡnh thực hiện 
€ € € € € 
 € € € € €
€gv
€€€€€
€€€€€
Đội hỡnh thực hiện phỏt cầu co chõn nghiờng mỡnh.
- 5 em phỏt cầu sang 5 em chuẩn bị đở cầu bằng cỏc tư thế kỷ thuật.
Đội hỡnh chạy bền
€€
III/ PHẦN KẾT THÚC
Hồi tỉnh: Thực hiện theo giỏo viờn
( Chỳ ý chọn những động tỏc mang tớnh hồi tỉnh cao)
Nhậ xột lớp :
Dặn dũ
 Xuống lớp
Đội hỡnh hồi tỉnh
€ € € € € 
 € € € € €
€ € € € €
€gv
IV rút kinh nghiệm
Học kì II
Tuần: 20 Ngày soạn: 22 / 12 / 2013
Tiết: 37 Ngày dạy: 30 / 12 / 2013
nhảy cao - ném bóng
I. Mục tiêu.
 a. Kiến thức:
- Nhảy cao: Ôn động tác đá lăng trước – sau, Đá lăng sang ngang , Đà một bước giậm nhảy đá lăng, Trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
- Ném bóng: Ôn đà 2 bước cuối - ra sức cuối cùng ném bóng xa (không có bóng).
 b. Kỹ năng: 
 Yêu cầu: HS nắm và thực hiện được các động tác bổ trợ đã học. ChơI tích cực.
Yêu cầu: HS nắm và thực hiện được các động tác.
 c.Thái độ: Tích cực, sôi nổi, nghiêm túc, an toàn.
II. chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
- Sân tập sạch sẽ.
- Còi, 15 quả bóng ném, 2 đệm, xà và cột xà.
III/TIẾN TRèNH TIẾT DẠY
nội dung
định lượng
phương pháp - tổ chức
A/ Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
- Nắm sĩ số:
- Phổ biến nội dung, yêu cầu.
2. Khởi động:
- Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... 
Tập 4 động tác thể dục.
- Chuyên môn: ép dọc, ép ngang..............
3. Kiểm tra bài cũ:
? Chạy đà giậm nhảy bằng một chân vào đệm.
6 - 8'
2'
4'
2'
- Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số.
- GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu.
- Lớp trưởng hướng dẫn khởi động
 o o o o o
 o o o o o
 o 
- GV gọi 1- 2 HS lên thực hiện.
- GV gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét đánh giá cho điểm.
B/ Phần cơ bản:
1. Nhảy cao:
Ôn động tác đá lăng trước – sau, Đá lăng sang ngang , - Đà một bước giậm nhảy đá lăng. 
- Trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
2. Ném bóng:
Ôn đà 2 bước cuối - ra sức cuối cùng ném bóng xa.
3. Củng cố:
Đà 1 bước ném bóng xa.
30 - 32'
14'
10 lần
10 lần
1 lần
14'
10 lần
4'
1 lần
- GV làm mẫu phân tích giảng giải kĩ thuật động tác.
- GV hướng dẫn một nhóm (cả lớp) tập một vài lần.
- GV chia tổ tập luyện quay vòng.
- HS nam tập nhảy cao.
- HS nữ tập ném bóng.
- HS thực hiện theo kiểu nước chảy.
- HS tự quan sát sửa cho bạn.
- GV quan sát sửa sai.
- Khi cần GV làm mẫu lại động tác.
- Gọi HS lên thực hiện.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét.
C/ Phần kết thúc:
1. Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng.
2. Nhận xét:
3. Hướng dẫn về nhà:
 Chạy bền 1000 m.
5 - 7'
2'
2'
1'
- GV hướng dẫn các động tác thả lỏng.
- Đội hình hàng ngang.
- GV nhận xét đánh giá giờ học.
- GV hướng dẫn về nhà.
IV rút kinh nghiệm
Tuần: 20 Ngày soạn: 22 / 12 / 2013
Tiết: 38 Ngày dạy: 6 / 1 / 2014
nhảy cao - ném bóng – CHạY BềN
I/ Mục tiêu:
- Nhảy cao: Ôn động tác đá lăng trước – sau, Đá lăng sang ngang , Đà một bước giậm nhảy đá lăng, Trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
Yêu cầu: HS nắm và thực hiện được các động tác bổ trợ đã học. ChơI tích cực.
- Ném bóng: Ôn đà 2 bước cuối - ra sức cuối cùng ném bóng xa (không có bóng).
Yêu cầu: HS nắm và thực hiện được các động tác.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
Yêu cầu: Chạy hết cự li và phối hợp với thở.
II/ Địa điểm và thiết bị dạy học:
- Sân tập sạch sẽ.
- Còi, 15 quả bóng ném, 2 đệm, xà và cột xà.
III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh:
nội dung
định lượng
phương pháp - tổ chức
A/ Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
- Nắm sĩ số:
- Phổ biến nội dung, yêu cầu.
2. Khởi động:
- Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... 
Tập 4 động tác thể dục.
- Chuyên môn: ép dọc, ép ngang..............
3. Kiểm tra bài cũ:
? Chạy đà giậm nhảy bằng một chân vào đệm.
6 - 8'
2'
4'
2'
- Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số.
- GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu.
- Lớp trưởng hướng dẫn khởi động
 o o o o o
 o o o o o
 o 
- GV gọi 1- 2 HS lên thực hiện.
- GV gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét đánh giá cho điểm.
B/ Phần cơ bản:
1. Nhảy cao:
Ôn động tác đá lăng trước – sau, Đá lăng sang ngang , - Đà một bước giậm nhảy đá lăng. 
- Trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
2. Ném bóng:
Ôn đà 2 bước cuối - ra sức cuối cùng ném bóng xa.
3. Chạy bền:
Luyện tập chạy bền.
4. Củng cố:
Đà 1 bước ném bóng xa.
30 - 32'
14'
10 lần
10 lần
1 lần
14'
10 lần
4'
1 lần
- GV làm mẫu phân tích giảng giải kĩ thuật động tác.
- GV hướng dẫn một nhóm (cả lớp) tập một vài lần.
- GV chia tổ tập luyện quay vòng.
- HS nam tập nhảy cao.
- HS nữ tập ném bóng.
- HS thực hiện theo kiểu nước chảy.
- HS tự quan sát sửa cho bạn.
- GV quan sát sửa sai.
- Khi cần GV làm mẫu lại động tác.
- Gọi HS lên thực hiện.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét.
C/ Phần kết thúc:
1. Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng.
2. Nhận xét:
3. Hướng dẫn về nhà:
 Chạy bền 1000 m.
5 - 7'
2'
2'
1'
- GV hướng dẫn các động tác thả lỏng.
- Đội hình hàng ngang.
- GV nhận xét đánh giá giờ học.
- GV hướng dẫn về nhà.
IV rút kinh nghiệm
Tuần: 21 Ngày soạn: 29 / 12 / 2013
Tiết: 39 Ngày dạy: 8 / 1 / 2014
nhảy cao - ném bóng
I/ Mục tiêu:
- Nhảy cao: Ôn động tác đá lăng trước – sau, Đá lăng sang ngang , Đà một bước giậm nhảy đá lăng, Giai đoạn chạy đà (Đo đà, chỉnh đà, đặt chân vào điểm giậm nhảy).
Yêu cầu: HS nắm và thực hiện được các động tác bổ trợ đã học. ChơI tích cực.
- Ném bóng: Ôn đà 2 bước cuối - ra sức cuối cùng ném bóng xa (không có bóng).
Yêu cầu: HS nắm và thực hiện được các động tác.
II/ Địa điểm và thiết bị dạy học:
- Sân tập sạch sẽ.
- Còi, 3 quả bóng ném, 2 đệm, xà và cột xà.
III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh:
nội dung
định lượng
phương pháp - tổ chức
A/ Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
- Nắm sĩ số:
- Phổ biến nội dung, yêu cầu.
2. Khởi động:
- Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... 
Tập 4 động tác thể dục.
- Chuyên môn: ép dọc, ép ngang..............
3. Kiểm tra bài cũ:
? Chạy đà giậm nhảy bằng một chân vào đệm.
6 - 8'
2'
4'
2'
- Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số.
- GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu.
- Lớp trưởng hướng dẫn khởi động
 o o o o o
 o o o o o
 o 
- GV gọi 1- 2 HS lên thực hiện.
- GV gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét đánh giá cho điểm.
B/ Phần cơ bản:
1. Nhảy cao:
Ôn động tác đá lăng trước – sau, Đá lăng sang ngang , - Đà một bước giậm nhảy đá lăng. 
- Trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
2. Ném bóng:
Ôn đà 2 bước cuối - ra sức cuối cùng ném bóng xa.
3. Củng cố:
Đà 1 bước ném bóng xa.
30 - 32'
14'
10 lần
10 lần
1 lần
14'
10 lần
4'
1 lần
- GV làm mẫu phân tích giảng giải kĩ thuật động tác.
- GV hướng dẫn một nhóm (cả lớp) tập một vài lần.
- GV chia tổ tập luyện quay vòng.
- HS nam tập nhảy cao.
- HS nữ tập ném bóng.
- HS thực hiện theo kiểu nước chảy.
- HS tự quan sát sửa cho bạn.
- GV quan sát sửa sai.
- Khi cần GV làm mẫu lại động tác.
- Gọi HS lên thực hiện.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét.
C/ Phần kết thúc:
1. Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng.
2. Nhận xét:
3. Hướng dẫn về nhà:
 Chạy bền 1000 m.
5 - 7'
2'
2'
1'
- GV hướng dẫn các động tác thả lỏng.
- Đội hình hàng ngang.
- GV nhận xét đánh giá giờ học.
- GV hướng dẫn về nhà.
IV rút kinh nghiệm
Tuần: 21 Ngày soạn: 29 / 12 / 2013
Tiết: 40 Ngày dạy: 13 / 1 / 2014
nhảy cao - ném bóng - chạy bền
I/ Mục tiêu:
- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phối hợp 4 giai đoạn (Chạy đà - giậm nhảy – trên không và tiếp đất) kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua. Giới thiệu một số điểm cơ bản của luật điền kinh (phần nhảy cao).
Yêu cầu: HS thực hiện tương đối đúng một số động tác bổ trợ và 4 giai đoạn kĩ thuật. Biết tự tập nâng cao sức khoẻ.
- Ném bóng: Tiếp tục hoàn thiện kĩ thuật ném bóng xa; Giới thiệu một số điểm trong Luật Điền kinh (phần ném bóng xa).
Yêu cầu: Biết và thực hiện tương đối chính xác kĩ thuật các giai đoạn. Biết vận dụng tự tập nâng cao sức khoẻ.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
Yêu cầu: Thực hiện đún đủ cự ly.
II/ Địa điểm và thiết bị dạy học:
- Sân tập sạch sẽ.
- Còi, 3 quả bóng ném, 2 đệm, xà và cột xà.
III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh:
Nội dung
định lượng
phương pháp - tổ chức
A/ Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
- Nắm sĩ số:
- Phổ biến nội dung, yêu cầu.
2. Khởi động:
- Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... 
Tập 4 động tác thể dục.
- Chuyên môn: ép dọc, ép ngang........
3. Kiểm tra bài cũ:
? Kĩ thuật nhảy cao.
? Đà 4 bước cuối ra sức cuối cùng.
6 - 8'
2'
4'
2'
- Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số.
- GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu.
- Lớp trưởng hướng dẫn khởi động
 o o o o o
 o o o o o
 o 
- GV gọi 1- 2 HS lên thực hiện.
- GV gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét đánh giá cho điểm.
B/ Phần cơ bản:
1 Nhảy cao:
Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phối hợp 4 giai đoạn (Chạy đà - giậm nhảy – trên không và tiếp đất). 
- Kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua.
- Giới thiệu một số điểm cơ bản của luật điền kinh (phần nhảy cao).
2. Ném bóng:
- Tiếp tục hoàn thiện kĩ thuật ném bóng xa.
- Giới thiệu một số điểm trong Luật Điền kinh.
3. Chạy bền:
Trò chơi "lò cò tiếp sức".
4. Củng cố:
Thực hiện 4 bước cuối ra sức cuối cùng.
Kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi
30 - 32'
12'
5 lần
5 lần
12'
10 lần
4'
2'
- GV làm mẫu phân tích giảng giải kĩ thuật động tác.
- GV hướng dẫn một nhóm (cả lớp) tập một vài lần.
- GV chia tổ tập luyện quay vòng.
- HS nam tập nhảy cao.
- HS nữ tập ném bóng.
- HS thực hiện theo kiểu nước chảy.
- HS tự quan sát sửa cho bạn.
- GV quan sát sửa sai.
- Khi cần GV làm mẫu lại động tác.
- Gọi HS lên thực hiện.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét.
C/ Phần kết thúc:
1. Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng.
2. Nhận xét:
3. Hướng dẫn về nhà:
Ôn 4 bước cuối ra sức cuối cùng, nhảy lò cò 20m.
Chạy bền 1000 m.
5 - 7'
2'
2'
1'
- GV hướng dẫn các động tác thả lỏng.
- Đội hình hàng ngang.
- GV nhận xét đánh giá giờ học.
- GV hướng dẫn về nhà.
IV rút kinh nghiệm
Tuần: 22 Ngày soạn: 05 / 01 / 2014
Tiết: 41 Ngày dạy: 15 / 01 / 2014
nhảy cao - ném bóng
I/ Mục tiêu:
- Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”, Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.
Yêu cầu: HS nắm và thực hiện được các động tác kĩ thuật đã học.
- Ném bóng: Chạy đà - 4 bước cuối - ra sức cuối cùng ném bóng xa (không ném bóng).
Yêu cầu: Biết và thực hiện tương đối chính xác kĩ thuật các giai đoạn. Biết vận dụng tự tập nâng cao sức khoẻ.
II/ Địa điểm và thiết bị dạy học:
- Sân tập sạch sẽ.
- Còi, 3 quả bóng ném, 2 đệm.
III/ Hoạt động của giáo viên và học sinh:
nội dung
định lượng
phương pháp - tổ chức
A/ Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
- Nắm sĩ số:
- Phổ biến nội dung, yêu cầu.
2. Khởi động:
- Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,..... 
Tập 4 động tác thể dục.
- Chuyên môn: ép dọc, ép ngang............
3. Kiểm tra bài cũ:
? Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà?s.
? Thực hiện 4 bước cuối ra sức cuối cùng.
6 - 8'
2'
4'
2'
- Lớp trưởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số.
- GV kiểm tra tư cách, phổ biến nội dung, yêu cầu.
- Lớp trưởng hướng dẫn khởi động
 o o o o o
 o o o o o
 o 
- GV gọi 1- 2 HS lên thực hiện.
- GV gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét đánh giá cho điểm.
B/ Phần cơ bản:
1. Nhảy cao:
- Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”.
- Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.
2. Ném bóng:
Chạy đà - 4 bước cuối - ra sức cuối cùng ném bóng xa (không ném bóng).
3. Củng cố:
Kĩ thuật nhảy xa.
30 - 32'
12'
5 lần
10 lần
12'
10 lần
4'
- GV làm mẫu phân tích giảng giải kĩ thuật động tác.
- GV hướng dẫn một nhóm (cả lớp) tập một vài lần.
- GV chia tổ tập luyện quay vòng.
- HS nam tập nhảy cao.
- HS nữ tập ném bóng.
- HS thực hiện theo kiểu nước chảy.
- HS tự quan sát sửa cho bạn.
- GV quan sát sửa sai.
- Khi cần GV làm mẫu lại động tác.
- GV hướng dẫn chơi.
- Gọi HS lên thực hiện.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét.
C/ Phần kết thúc:
1. Hồi tĩnh:
Một số động tác thả lỏng.
2. Nhận xét:
3. Hướng dẫn về nhà:
Ôn 4 bước cuối.
Chạy bền 1000 m.
5 - 7'
2'
2'
1'
- GV hướng dẫn các động tác thả lỏng.
- Đội hình hàng ngang.
- GV nhận xét đánh giá giờ học.
- GV hướng dẫn về nhà.
IV rút kinh nghiệm
Tuần: 22 Ngày soạn: 05 / 01 / 2014
Tiết: 42 Ngày dạy: 20 / 01 / 2014
nhảy cao - ném bóng - chạy bền
I/ Mục tiêu:
- Nhảy cao: Ôn chạy đà - giậm 

Tài liệu đính kèm:

  • docChuong_1_Mot_so_phuong_phap_tap_luyen_phat_trien_suc_ben.doc