Giáo án môn Tin học 6 - Bài 15 đến bài 20

BÀI 15: CHỈNH SỬA VĂN BẢN

 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

 1. Kiến thức: Hiểu được mục đích của thao tác chọn phần văn bản.

 2. Kỹ năng: Biết các thao tác biên tập văn bản đơn giản, Xoá, sao chép và di chuyển các phần văn bản.

 II. CHUẨN BỊ:

 - Nghin / cứu sgk/sgv

 - Tranh SGK phóng to.

 III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:

 1. Ổn định lớp.

 2. Kiểm tra bài cũ:

 ?1. Trình bày quy tắc gõ văn bản trong Word.

 

doc 25 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 04/04/2019 Lượt xem 155Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Tin học 6 - Bài 15 đến bài 20", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hoặc biểu tượng kéo trên thanh công cụ.
 IV. CỦNG CỐ:
 GV: gọi một HS nhắc lại phần ghi nhớ
 ? Trình bày cách chọn văn bản
 ? Thao tác chung cần phải có khi thực hiện: Copy, di chuyển, xoá phần văn bản nào đó.
 V. DẶN DỊ: Về làm bài tập cuối bài SGK
 Điền vào bảng ý nghĩa của từng nút lệnh tương ứng sgk, đọc bài đọc thêm 6 và chuẩn bị bài thực hành.
	VI. RÚT KINH NGHIỆM:
	Ngày soạn : 04/02/2012	Tiết : 43
 Ngày dạy : 06/02/2012	Tuần: 23
BÀI THỰC HÀNH 6
EM TÂÏP CHỈNH SỬA VĂN BẢN (t1)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
 - Giúp HS thực hiện các thao tác mở văn bản mới hoặc văn bản đã lưu, nhập nội dung văn bản và kỹ năng gõ văn bản tiếng việt.
 - Thực hiện các thao tác cơ bản để chỉnh sữa nội dung văn bản, thay đổi tật tự nội dung văn bản bằng chức năng sao chép, di chuyển.
II. CHUẨN BỊ:
 - Phòng máy
 - Mẫu thực hành.
III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
 1. Ổn định lớp.
 2. Nêu nội dung, yêu cầu tiết thực hành.
 3. Các hoạt động.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG
Hoạt động 1:
GV: Chia lớp làm 2 nhóm, thời gian mỗi nhóm là 25 phút.
- Bố trí 2-3 HS ngồi thực hiện trên một máy.
GV: phát mẫu
HS: Thay phiên nhau thực hiện
Hoạt động 2.
Yêu cầu HS khởi động Word, nháy chuột vào biểu tượng trên màn hình.
HS: Thực hiện các thao tác
File - Open và chỉnh sửa nội dung
- Sử dụng nút Cut, Copy, Paste để sao chép, cắt và dán
- Lưu văn bản File - Save.
a. Khởi động Word và tạo văn bản mới.
 ( HS thực hiện theo mẫu)
b. Phân biệt chế độ gõ chèn hoặc gõ đè
- Nhấn nút Insert trên bàn phím.
c. Mở văn bản đã lưu và sao chép chỉnh sửa nội dung văn bản.
IV. CỦÕNG CỐ:
 - Hướng dẫn HS thành thạo các bước mở văn bản , Lưu, sao chép, cắt, dán...
 - Đóng cửa sổ chương trình File - Close
 - Thoát khỏi chương trình File - Exit.
V. DẶN DÒ: 
 - Học kỹ các lệnh, nút lệnh thông dụng, quy tắc gõ tiếng việt
 - Đọc và chuẩn bị phần tiếp theo.
VI. RÚT KINH NGHIỆM:
	Ngày soạn : 06/02/2012	Tiết : 44
 Ngày dạy : 08/02/2012	Tuần: 23
BÀI THỰC HÀNH 6
EM TÂÏP CHỈNH SỬA VĂN BẢN (tt)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
 - Giúp HS thực hiện các thao tác mở văn bản mới hoặc văn bản đã lưu, nhập nội dung văn bản và kỹ năng gõ văn bản tiếng việt.
 - Thực hiện các thao tác cơ bản để chỉnh sữa nội dung văn bản, thay đổi tật tự nội dung văn bản bằng chức năng sao chép, di chuyển.
II. CHUẨN BỊ:
 - Phòng máy
 - Mẫu thực hành.
III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
 1. Ổn định lớp.
 2. Nêu nội dung, yêu cầu tiết thực hành.
 3. Các hoạt động.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG
Hoạt động 1:
GV: Chia lớp làm 2 nhóm, thời gian mỗi nhóm là 25 phút.
- Bố trí 2-3 HS ngồi thực hiện trên một máy.
GV: phát mẫu
HS: Thay phiên nhau thực hiện
Hoạt động 2.
Yêu cầu HS khởi động Word, nháy chuột vào biểu tượng trên màn hình.
HS: Thực hiện các thao tác
Hoạt động 3:
HS: Thực hiện theo mẫu
GV: Quan sát, uốn nắn
Lưu ý: học sinh gõ bàn phím bằng 2 tay,và tư thế ngồi đúng.
d. Thực hành gõ văn bản chữ bản chữ việt kết hợp với sao chép nội dung.
- Lưu văn bản:
 File - Save gõ tên Trang oi nhấn nút Save
* Lưu ý: Có thể sử dụng các cách khác nhau để lưu hoặc mở văn bản,
IV. CỦÕNG CỐ:
 - Hướng dẫn HS thành thạo các bước mở văn bản , Lưu, sao chép, cắt, dán...
 - Đóng cửa sổ chương trình File - Close
 - Thoát khỏi chương trình File - Exit.
V. DẶN DÒ: 
 - Học kỹ các lệnh, nút lệnh thông dụng, quy tắc gõ tiếng việt
 - Đọc và chuẩn bị bài 16.
VI. RÚT KINH NGHIỆM:
	Ngày soạn : 11/02/2012	Tiết : 45
 Ngày dạy : 13/02/2012	Tuần: 24
	BÀI 16: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN (t1)
 I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức: Giúp HS hiểu nội dung và mục tiêu của định dạng văn bản.
 - Hiểu các nội dung định dạng kí tự.
 2. Kỹ năng: Thực hiện được thoa tác định dạng kí tự cơ bản
 II. CHUẨN BỊ:
 - Ng/ cứu SGK, SGV
 - Máy tính.
 III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
 1. Ổn định lớp.
 2. KT bài cũ: Em hãy nêu các bước sao chép một đoạn văn bản từ trang này sang trang khác?
 3.Các hoạt động:
 3.Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG
Hoạt động 1: Tìm hiểu về định dang văn bản.
? Nếu có những đoạn văn hoặc câu văn giống nhau thì em xử lý thế nào cho nhanh chóng.
HS: trả lời
 Chọn một đoạn văn hoặc câu văn đó, copy và paste vào vị trí cần thiết.
1. Định dang văn bản.
- Là thay đổ kiểu dáng của các kí tự các đoạn văn bản và các đối tượng khác trên trang. 
- Với bố cục đẹp, người đọc dễ nghi nhớ các nội dung cần thiết.
* Gồm 2 loại định dạng văn bản:
- Định dạng kí tư ï
- Định dạng đoạn văn bản.
 IV. CỦÕNG CỐ: GV: gọi một HS nhắc lại phần ghi nhớ SGK
 ? Để định dạng kí tự ta có thể thực hiện những thao tác nào.
 ? Thế nào là định dạng văn bản.
 V. DẶN DÒ:
 - Về trả lời các câu hỏi cuối bài SGK
 - Làm bài tập từ 4.71 - 4.75 SBT
 - Đọc trước bài 17.
VI. RÚT KINH NGHIỆM:
	Ngày soạn : 13/02/2012	Tiết : 46
 Ngày dạy : 15/02/2012	Tuần: 24
	BÀI 16: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN (tt)
 I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức: Giúp HS hiểu nội dung và mục tiêu của định dạng văn bản.
 - Hiểu các nội dung định dạng kí tự.
 2. Kỹ năng: Thực hiện được thoa tác định dạng kí tự cơ bản
 II. CHUẨN BỊ:
 - Ng/ cứu SGK, SGV
 - Máy tính.
 III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:
 1. Ổn định lớp.
 2. KT bài cũ: Em hãy nêu các bước sao chép một đoạn văn bản từ trang này sang trang khác?
 3.Các hoạt động:
 3.Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG
Hoạt động 2:
? Tính chất của định dạng kí tự.
? Muốn cho kí tự hay nhóm kí tự đó sau khi định dạng có kết quả đúng như ý của em thì làm thế nào.
HS: chon kí tự, nhấp chuột vào biểu tượng mà ta cần định dạng.
? Ngoài những nút lệnh trên thanh công cụ, còn có các cách định dạng nào khác.
HS: Trả lời
GV: Nhận xét, bổ sung
- Vào hộp thoại Format - Font
- Dùng tổ hợp phím
2. Định dạng kí tự:
- Là thay đổi dáng vẻ của một hay một nhóm kí tự.
- Các tính chất phổ biến như:
+ Phông chữ, kiểu chữ, mầu sắc, cỡ chữ.
a. Sử dụng các nút lệnh.
+ Chọn phần văn bản cần định dạng.
+ Chọn Font - VNI-times
+ Chọn cỡ chữ: nháy nút ở bên phải side
+ Chọn kiểu chữ: nháy vào các nút: B I U
+ chọn màu chữ nháy vào Font color
b. Sử dụng hộp thoại Font
- Chọn phần văn bản: Format - Font cho phép chọn kiểu chữ, cỡ chữ, Side...
*Ghi nhớ: SGK
IV. CỦÕNG CỐ: GV: gọi một HS nhắc lại phần ghi nhớ SGK
 ? Để đ