Giáo án môn Tin học 7, kì II - Tiết 42 - Bài 7: Trình bày và in trang tính

BÀI 7: TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH

1. MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

 * Hoạt động 1: - Học sinh biết được cách đặt lề và hướng giấy in trước khi in trong chương trình bảng tính.

 - Học sinh hiểu được sự cần thiết của việc đặt lề và hướng giấy in trước khi in trong chương trình bảng tính.

 * Hoạt động 2: - Học sinh biết cách cách điều chỉnh ngắt trang tính trước khi in trong chương trình bảng tính.

 - Học sinh hiểu được ý nghĩa của các khung trên bảng chọn Print để thuận tiện cho việc in ấn.

1.2 Kĩ năng:

• Hs thực hiện được:

- Học sinh thực hiện được các thao tác đặt lề và hướng giấy in trước khi và in trong chương trình bảng tính.

• Hs thực hiện thành thạo:

- Học sinh thực hiện thành thạo các thao tác đặt lề và hướng giấy in trước khi và in trong chương trình bảng tính.

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 04/04/2019 Lượt xem 255Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7, kì II - Tiết 42 - Bài 7: Trình bày và in trang tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 22 - Tiết 42
 Ngày dạy: 12/01/2015
BÀI 7: TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 * Hoạt động 1: - Học sinh biết được cách đặt lề và hướng giấy in trước khi in trong chương trình bảng tính.
 - Học sinh hiểu được sự cần thiết của việc đặt lề và hướng giấy in trước khi in trong chương trình bảng tính.
 * Hoạt động 2: - Học sinh biết cách cách điều chỉnh ngắt trang tính trước khi in trong chương trình bảng tính.
 - Học sinh hiểu được ý nghĩa của các khung trên bảng chọn Print để thuận tiện cho việc in ấn.
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
- Học sinh thực hiện được các thao tác đặt lề và hướng giấy in trước khi và in trong chương trình bảng tính.
Hs thực hiện thành thạo:
- Học sinh thực hiện thành thạo các thao tác đặt lề và hướng giấy in trước khi và in trong chương trình bảng tính.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Xem trước khi in.
- Điều chỉnh ngắt trang.
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Phòng máy. Chương trình bảng tính hoạt động tốt.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2 phút)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng: (6 phút)
Nêu các bước thực hiện việc tô màu nền và đường biên của các ô tính?
Gọi học sinh lên thực hiện thao tác trên máy tính.
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động 1: Cách đặt lề và hướng giấy in (17’)
Gv : Thông thường các trang in được đặt kích thước lề mặc định và hướng giấy in là hướng đứng.
Hs : Quan sát trên máy tính theo chỉ dẫn của giáo viên.
Gv :Ta có thể thực hiện việc thay đổi các lề và hướng giấy in cho phù hợp với yêu cầu của mình.
Hs : Thực hiện trên máy tính cá nhân.
3. Đặt lề và hướng giấy in:
- Nháy chuột tại bảng chọn File -> Page Setup (hình vẽ)
- 
 Nháy chuột để mở trang Margins. Các lề hiện tại được liệt kê trong các ô Top, Bottom. Right, Left.
- Thay đổi các thông số trong các ô Top, Bottom, Right, Left để thiết đặt lề.
* Để thay đổi hướng giấy:
- Nháy chuột mở trang Page 
- Chọn Potrait cho hướng giấy đứng hoặc Landscape cho hướng giấy nằm.
Hoạt động 2: In trang tính (10’)
Mục tiêu: Biết thao tác in trang tính.
Gv : Hướng dẫn học sinh cách để in một trang tính ra giấy. Làm mẫu trực tiếp trên máy. 
Hs : Thực hiện trên máy tính.
4. In trang tính:
- Nháy chuột vào nút lệnh (Print) trên thanh công cụ để in trang tính. 
- Hoặc vào bảng chọn File à Print... để in theo lựa chọn.
Tổng kết. (7 phút)
Gv: Đưa ra các bảng tính. Yêu cầu Hs thực hiện lại thao tác thao tác đặt lề và hướng giấy in trang tính trước khi trong chương trình bảng tính.
Hs: Thực hiện các yêu cầu giáo viên đưa ra. 
Hướng dẫn học tập. (3 phút)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà xem lại các kiến thức đã được học hôm nay.
- Về nhà thực hiện lại các thao tác đã được học (nếu có điều kiện).
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Xem trước bài thực hành số 7 để tiết sau thực hành.
- Cụ thể: Xem trước bài tập 1 và bài tập 2.
5. PHỤ LỤC.
	----------˜˜&™™---------- 

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 42.doc