Giáo án môn Tin học 7, kì II - Tiết 53: Học toán với toolkit math

1. MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

* Hoạt động : - Học sinh biết cách hệ thống lại các kiến thức đã hoc; vận dụng kiến thức vào làm các bài tập, yêu cầu.

 - Học sinh hiểu và vận dụng linh hoạt các thao tác, kiến thức đã được học vào việc giải quyết các bài tập. yêu cầu khác nhau.

 - Học sinh hiểu được tầm quan trọng của việc thực hành trong bộ môn tin học.

1.2 Kĩ năng:

• Hs thực hiện được:

- Học sinh thực hiện được việc vận dụng các thao tác, các câu lệnh (hàm) đã được học để giải quyết các bài tập, yêu cầu khác nhau.

• Hs thực hiện thành thạo:

- Học sinh thực hiện thành thạo việc vận dụng các thao tác, các câu lệnh (hàm) đã được học để giải quyết các bài tập, yêu cầu khác nhau.thao tác được với các chức năng khác của phần mềm.

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 04/04/2019 Lượt xem 83Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7, kì II - Tiết 53: Học toán với toolkit math", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 28 - Tiết 53
 Ngày dạy: 09/03/2015
HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
* Hoạt động : - Học sinh biết cách hệ thống lại các kiến thức đã hoc; vận dụng kiến thức vào làm các bài tập, yêu cầu.
 - Học sinh hiểu và vận dụng linh hoạt các thao tác, kiến thức đã được học vào việc giải quyết các bài tập. yêu cầu khác nhau.
 - Học sinh hiểu được tầm quan trọng của việc thực hành trong bộ môn tin học.
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
- Học sinh thực hiện được việc vận dụng các thao tác, các câu lệnh (hàm) đã được học để giải quyết các bài tập, yêu cầu khác nhau.
Hs thực hiện thành thạo:
- Học sinh thực hiện thành thạo việc vận dụng các thao tác, các câu lệnh (hàm) đã được học để giải quyết các bài tập, yêu cầu khác nhau.thao tác được với các chức năng khác của phần mềm.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Ôn lại kiến thức cũ
- Thực hành với phần mềm.
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Phòng máy. ĐDDH. Phần mềm Tookit math hoạt động tốt.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2 phút)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng: (5 phút)
Định nghĩa đa thức P(x) = 5x+4.
Tính (2x-1)( 5x+4).
Vẽ đồ thị cho : (2x-1)( 5x+4)	
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
 Hoạt động 1: Thực hành. (32 phút).
Gv: Cho họ sinh nêu lại các hàm đã được học? Từng hàm có tác dụng gì? Nhằm củng cố lại kiến thức trước khi vào thực hành.
Hs: Nhớ lại kiến thức cũ để trả lời câu hỏi.
Gv: Yêu cầu học sinh vận dụng các hàm, thao tác đã được học để giải quyết các bài tập Sgk (Trang118).
Hs: Khởi động máy tính; khởi động phần mềm để làm các bài tập.
Gv: Quan sát học sinh thực hành, kịp thời hướng dẫn những học sinh chưa thực hiện được; động viên, tuyên dương những em thực hiện tốt.
Hs: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
Gv: Đưa ra thêm các bài tập cho học sinh thực hiện nếu còn thời gian.
Hs: Thực hành với các bài tập giáo viên đưa ra.
7. Thực hành.
 Thực hành với các bài tập sách giáo khoa và các bài tập do giáo viên yêu cầu
Tổng kết. (3 phút)
- Giáo viên đánh giá kết quả tiết thực hành
- Tuyên giương các em làm tốt, nhiệt tình. Phê bình nhắc nhở những em chưa nghiêm túc trong tiết thực hành.
Hướng dẫn học tập. (3 phút)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà xem lại các kiến thức đã được học của bài. 
- Về nhà thực hiện lại các thao tác đã được học (nếu có điều kiện).
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Xem trước bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ: 
 + Tìm hiểu các biểu đồ thường gặp.
 + Tìm hiểu trước các bước thực hiện vẽ biểu đồ.
5. PHỤ LỤC.
----------˜˜&™™----------

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 53.doc