Giáo án môn Tin học 7, kì II - Tiết 59 - Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp

1. MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

 * Hoạt động 1: - Học sinh biết mục đích- yêu cầu của biết thực hành.

 - Học sinh hiểu được tầm quan trọng của tiết thực hành trong môn tin học.

 * Hoạt động 2: - Học sinh biết vận các kiến thức, kĩ năng đã được học trong chương trình tin 7 để giải quyết các bài toán trong bài thực hành.

 - Học sinh hiểu hơn thao tác trong chương trình bảng tính điện tử qua tiết thực hành với các bài tập.

1.2 Kĩ năng:

• Hs thực hiện được:

- Học sinh thực hiện được các thao tác cơ bản trong chương trình bảng tính điện tử qua tiết thực hành với các bài tập.

• Hs thực hiện thành thạo:

- Học sinh thực hiện thành thạo và linh hoạt các thao tác cơ bản trong chương trình bảng tính điện tử qua tiết thực hành với các bài tập.

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 04/04/2019 Lượt xem 73Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7, kì II - Tiết 59 - Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 31- Tiết 59
 Ngày dạy: 23/03/2015
 Bài thực hành 10: THỰC HÀNH TỔNG HỢP
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 * Hoạt động 1: - Học sinh biết mục đích- yêu cầu của biết thực hành.
 - Học sinh hiểu được tầm quan trọng của tiết thực hành trong môn tin học.
 * Hoạt động 2: - Học sinh biết vận các kiến thức, kĩ năng đã được học trong chương trình tin 7 để giải quyết các bài toán trong bài thực hành.
 - Học sinh hiểu hơn thao tác trong chương trình bảng tính điện tử qua tiết thực hành với các bài tập. 
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
- Học sinh thực hiện được các thao tác cơ bản trong chương trình bảng tính điện tử qua tiết thực hành với các bài tập. 
Hs thực hiện thành thạo:
- Học sinh thực hiện thành thạo và linh hoạt các thao tác cơ bản trong chương trình bảng tính điện tử qua tiết thực hành với các bài tập. 
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Vận dụng các kiến thức đã học giải quyết bài tập 1. 
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Máy tính, phần mềm Microsoft Excel.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, đọc trước bài mới ở nhà.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2 phút)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng. 
 Kiểm tra trong quá trình thực hành
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động 1: Mục đích, yêu cầu: (3’)
Gv: Yêu cầu học sinh nêu mục đích, yêu cầu của bài thực hành.
Hs: Nêu và nắm được mục đích, yêu cầu của bài thực hành.
Hoạt động 2: Nội dung:
Thực hành bài tập 1 (32’)
Gv: Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu bài tập 1. Hướng dẫn hướng thực hiện bài tập.
Hs: Nhận yêu cầu bài tập của giáo viên và thực hành.
Gv: Hướng dẫn sơ bộ học sinh cách thực hiện bài.
Hs: Nghe chỉ dẫn và làm bài.
Gv: Theo dõi và xử lý tính huống khi cần thiết. Trả lời và giải thích các câu hỏi học sinh đưa ra.
1. Mục đích, yêu cầu:
- Thực hành tổng hợp các kiến thức và kĩ năng đã học.
2. Nội dung thực hành:
Bài tập 1: Lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức và trình bày trang in.
a, Lập trang tính:
b, Nhập dữ liệu cho cột số lượng, thực hiện điều chỉnh các hàng và cột, định dạng lại trang tính.
c, Thực hiện các thao tác sao chép và chỉnh sửa dữ liệu, định dạng lại trang tính.
d, Lập công thức để tính tổng số hiện vật quyên góp ủng hộ các bạn vùng bão lụt vào cột Số lượng trong bảng Tổng cộng.
e, Sử dụng nút lệnh Print Preview để xem trước khi in.
Tổng kết. (3 phút)
- Giáo viên đánh giá kết quả tiết thực hành
- Tuyên giương các em làm tốt, nhiệt tình. Phê bình nhắc nhở những em chưa nghiêm túc trong tiết thực hành.
Hướng dẫn học tập. (5 phút)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà các em xem lại bài thực hành và thực hiện thành thạo đã được thực hành.
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Xem trước bài tập 2 của bài thực hành để chuẩn bị cho tiết sau tiếp tục thực hành.
5. PHỤ LỤC.
	----------˜˜&™™----------	

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 59.doc