Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 41, 42 - Bài 7: Trình bài và in trang tính

BÀI 7 : TRÌNH BÀI VÀ IN TRANG TÍNH

1/ Mục tiêu :

1.1/ Kiến thức

- HS hiểu : Các thao tác trình bày và in trang tính.

- HS biết : sử dụng lệnh xem trước khi in trang tính, sử dụng thao tác định dạng trang in, giấy in.

1.2/ Kỹ Năng

- HS thực hiện được : cách định dạng trang in, biết xem trang in trước khi cho in ra máy.

- HS thực hiện thành thạo : Các thao tác định dạng trang tính và trên bảng tính.

1.3/ Thái độ

- Thói quen : Nghiêm túc học bài.

- Tích cách : tập trung, trung thực và cẩn thận trong quá trình thực hành phòng máy.

 

doc 4 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 04/04/2019 Lượt xem 385Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 41, 42 - Bài 7: Trình bài và in trang tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 22
Tiết : 41
BÀI 7 : TRÌNH BÀI VÀ IN TRANG TÍNH
1/ Mục tiêu :
1.1/ Kiến thức
- HS hiểu : Các thao tác trình bày và in trang tính.
- HS biết : sử dụng lệnh xem trước khi in trang tính, sử dụng thao tác định dạng trang in, giấy in..
1.2/ Kỹ Năng
- HS thực hiện được : cách định dạng trang in, biết xem trang in trước khi cho in ra máy.
- HS thực hiện thành thạo : Các thao tác định dạng trang tính và trên bảng tính.
1.3/ Thái độ
- Thói quen : Nghiêm túc học bài.
- Tích cách : tập trung, trung thực và cẩn thận trong quá trình thực hành phòng máy.
2/ Nội dung :
	Sử dụng lệnh xem trước khi in, biết cách định dạng trang in.
 3. Chuẩn bị
3.1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy.
3.2. Học sinh: Đọc trước bài ở nhà.
4. Tổ chức các hoạt động dạy học
	4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: (1’)
7A1: 	7A2:	7A3: 	7A4:	7A5:
	4.2. Kiểm tra miệng. (9’)
	(?) Nêu các bước thay đổi phông chử và thay đổi cỡ chử?
Đáp án: 	phông chử:
chọn ô hoặc các ô cần thay đổi (định dang)
	Chọn vào nút Font trên thanh công cụ.
	Chọn phông chử thích hợp
	Cở chử
chọn ô hoặc các ô cần thay đổi (định dang)
	Chọn vào nút size trên thanh công cụ.
	Chọn cở chử thích hợp 
4.3. Tiến trình dạy bài mới. ( 30’ )	
HĐ của GV
Ghi bảng
Hoạt động 1: Tại sao phải xem trước khi in?(20’)
Mục tiêu: Nhân biết được lợi ích của việc xem trước trang in.
GV: Thuyết trình và minh hoạ bằng tranh cho học sinh thấy hình ảnh xem trước khi in.
HS : Nghe và quan sát
GV: Giới thiệu 1 vài nút lệnh chuyên dụng. (Next, Previous..)
GV: Xem trước trang in nhằm giúp ta xem lại cách trình bài trang tính sẽ được in ra. Giúp chúng ta giảm sai sót nếu có. Và trình bày trang tính một cách hợp lí nhất theo mong muốn.
Hoạt động 2: Học cách điều chỉnh ngắt trang. (10’)
Mục tiêu: Biết dùng lệnh phân chia trang tự động theo ý muốn.
GV: Chương trình bảng tính tự động phân trang tuỳ theo kích cỡ của trang tính.
GV: Để tự điều chỉnh cách ngắt trang theo ý mình ta làm như sau:
- Các đường viền xanh là các dấu ngắt trang. Chúng cho biết các trang in đượcphân chia như thế nào.
GV: Thao tác trên máy chiếu cho học sinh quan sát. 
HS : Thực hiện trên máy tính cá nhân.
1. Xem trước khi in
- Nháy vào nút Print Preview (xem trước khi in) trên thanh công cụ.
2. Điều chỉnh ngắt trang
- Để Điều chỉnh ngắt trang ta sử dụng lệnh Page Break Preview (xem ngắt trang) trong bảng chọn View.
- Hiển thị trang tính trong chế độ
Page Break Preview
- Đưa con trỏ vào đường kẻ xanh để phân chia.
- kéo thả đường xanh đến vị trí tuỳ ý muốn.
4.4. Tổng kết :
- Để thực hiện xem trang in ta làm như thế nào?
- Yêu cầu học sinh thực hiện các thao tác đã giới thiệu trên máy tính cá nhân.
	4.5. Hướng dẫn học tập :
	Về Thực hành trên máy nếu có điều kiện.
Chuẩn bị phần còn lại của bài 7.
5. phục lục
	Sách tin học dành cho THCS quyển 2.
Tuần : 22
Tiết : 42
BÀI 7 : TRÌNH BÀI VÀ IN TRANG TÍNH (tt)
4. Tổ chức các hoạt động dạy học
	4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: (1’)
	7A1: 	7A2:	7A3: 	7A4:	7A5:
4.2. Kiểm tra miệng. (7’)
	(?) Tại sao phải xem trước trang khi trước khi in.
Trả lời : 	Xem trước trang in nhằm giúp ta xem lại cách trình bài trang tính sẽ được in ra. Giúp chúng ta giảm sai sót nếu có. Và trình bày trang tính một cách hợp lí nhất theo mong muốn.
4.3. Tiến trình dạy bài mới.	
Hoạt động của Thầy và trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: Cách đặt lề và hướng giấy in (20’)
Mục tiêu: Biết cách đặt lề và hướng giấy in.
GV: Thông thường các trang in được đặt kích thước lề mặc định và hướng giấy in là hướng đứng.
HS: Quan sát trên máy tính theo chỉ dẫn của giáo viên.
GV: Ta có thể thực hiện việc thay đổi các lề và hướng giấy in cho phù hợp với yêu cầu của mình.
HS: Thực hiện trên máy tính cá nhân.
Hoạt động 2: In trang tính (12’)
Mục tiêu: Biết thao tác in trang tính.
GV: Hướng dẫn học sinh cách để in một trang tính ra giấy. Làm mẫu trực tiếp trên máy. 
HS : Thực hiện trên máy tính.
3. Đặt lề và hướng giấy in
- Nháy chuột tại bảng chọn File -> Page Setup (hình vẽ)
- Nháy chuột để mở trang Margins. Các lề hiện tại được liệt kê trong các ô Top, Bottom. Right, Left.
- Thay đổi các thông sô trong các ô Top, Bottom. Right, Left để thiết đặt lề.
* Để thay đổi hướng giấy:
- Nháy chuột mở trang Page 
- Chọn Potrait cho hướng giấy đứng hoặc Landscape cho hướng giấy nằm.
4. In trang tính
- Nháy chuột vào nút Print trên thanh công cụ để in trang tính. (hoặc sử dụng bảng chọn)
4.4. Tổng kết :
-Yêu cầu học sinh trình bày lại cách đặt lề, đặt hướng giấy in và thao tác in.
	4.5. Hướng dẫn học tập :
	Về Thực hành trên máy nếu có điều kiện và chuẩn bị BTH số 7 : in danh sách lớp em.
	5. phục lục
	Sách tin học dành cho THCS quyển 2.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 22.doc