Giáo án môn Tin học 8, kì I - Tiết 5: Bài thực hành 1: Làm quen với Turbo pascal

1. MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

 * Hoạt động 1,2: - Học sinh biết được các thao tác khởi động/kết thúc TP, biết được các thành phần chính trên màn hình soạn thảo TP

 - Học sinh biết và hiểu cách soạn thảo một chương trình Pascal đơn giản, lưu, dịch và chạy chương trình.

1.2 Kĩ năng:

- Học sinh thực hiện được và thành thạo các thao tác mở các bảng chọn và chọn lệnh.

- Học sinh thực hiện được và thành thạo việc soạn thảo được một chương trình Pascal đơn giản, các thao tác lưu, dịch và chạy chương trình.

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 04/04/2019 Lượt xem 70Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 8, kì I - Tiết 5: Bài thực hành 1: Làm quen với Turbo pascal", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 3 - Tiết 5
 Ngày dạy: 08/09/2015
 BÀI THỰC HÀNH 1: LÀM QUEN VỚI TURBO PASCAL.
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 * Hoạt động 1,2: - Học sinh biết được các thao tác khởi động/kết thúc TP, biết được các thành phần chính trên màn hình soạn thảo TP
 - Học sinh biết và hiểu cách soạn thảo một chương trình Pascal đơn giản, lưu, dịch và chạy chương trình.
Kĩ năng: 
 Học sinh thực hiện được và thành thạo các thao tác mở các bảng chọn và chọn lệnh.
 Học sinh thực hiện được và thành thạo việc soạn thảo được một chương trình Pascal đơn giản, các thao tác lưu, dịch và chạy chương trình.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen sử dụng phần mềm rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
 - Rèn tính cẩn thận, làm việc khoa học.
 - Giáo dục ý thức kỉ luật.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Thực hành với bài tập 1
- Thực hành với bài tập 2.
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Phòng máy, phần mềm Turbo Pascal hoạt động tốt.
3.2. Học sinh: Học bài cũ. Xem trước bài mới.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2’)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng: (5’)
Câu 1: Ngôn ngữ lập trình gồm những gì?.Cấu trúc chung của một chương trình gồm những phần nào?
Câu 2: Kể tên một số từ khóa mà em biết? Đặt một tên đúng và một tên sai quy tắc đặt tên của ngôn ngữ lập trình?
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động 1: Bài tập 1: (17’)
Gv: Thông thường, để khởi động một phần mềm thì ta làm thế nào?
Hs: Nháy đúp chuột vào biểu tượng của phần mềm đó trên màn hình nền.
Gv: Tương tự như vậy: Giới thiệu biểu tượng của chương trình và cách khởi động chương trình bằng 2 cách.
Hs: Theo dõi và quan sát tìm biểu tượng của chương trình trên máy của mình và thực hiện việc khởi động Turbo Pascal.
Gv: Giới thiệu màn hình TP.
Hs: Quan sát khám phá các thành phần trên màn hình TP.
Gv: Giới thiệu các thành phần trên màn hình của Turbo Pascal.
Hs: Quan sát.
Gv: Giới thiệu và làm mẫu cách mở hệ thống thực đơn (menu) và cách di chuyển vệt sáng, chọn lệnh trong thực đơn.
Hs: Quan sát giáo viên thực hiện.
Hs: Làm theo trên máy của mình và quan sát các lệnh trong từng menu.
Gv: Giới thiệu cách thoát khỏi TP
Hs: Làm thử trên máy tính của mình.
Gv: Theo dõi quan sát các thao tác thực hiện của Hs trên từng máy và hướng dẫn thêm.
Bài 1. Làm quen với việc khởi động và thoát khỏi Turbo Pascal. Nhận biết các thành phần trên màn hình của Turbo Pascal.
a. Khởi động Turbo Pascal bằng một trong hai cách:
Cách 1: Nháy đúp chuột trên biểu tượng trên màn hình nền;
Cách 2: Nháy đúp chuột trên tên tệp Turbo.exe trong thư mục chứa tệp này (thường là thư mục con TP\BIN).
b. Quan sát màn hình của Turbo Pascal và so sánh với hình 11 SGK
c. Nhận biết các thành phần: Thanh bảng chọn; tên tệp đang mở; con trỏ; dòng trợ giúp phía dưới màn hình. 
d. Nhấn phím F10 để mở bảng chọn, sử dụng các phím mũi tên sang trái và sang phải (¬ và ®) để di chuyển qua lại giữa các bảng chọn. 
e. Nhấn phím Enter để mở một bảng chọn. 
f. Quan sát các lệnh trong từng bảng chọn.
- Mở các bảng chọn bằng cách khác: Nhấn tổ hợp phím Alt và phím tắt của bảng chọn (chữ màu đỏ ở tên bảng chọn, ví dụ phím tắt của bảng chọn File là F, bảng chọn Run là R,...).
g. Sử dụng các phím mũi tên lên và xuống (­ và ¯) để di chuyển giữa các lệnh trong một bảng chọn.
h. Nhấn tổ hợp phím Alt+X để thoát khỏi Turbo Pascal.
Hoạt động 2: Bài tập 2: (15’)
Gv: Giáo viên hướng dẫn Học sinh làm bài 2
Hs: Gõ chương trình phần a trong sgk
Gv: Mở chương trình đã chuẩn bị sẵn từ trong máy.
Hs: Đọc và hiểu chú ý sgk.
Hs: Làm theo một cách tuần tự các bước b, c, d sgk.
Gv: Theo dõi và hướng dẫn trên các máy.
Gv: Dịch và chạy chương trình trên máy. Và cho Hs thực hành trên máy.
Hs: Thực hành trên máy tính.
Gv: Quan sát học sinh thực hiện.
Bài 2. Soạn thảo, lưu, dịch và chạy một chương trình đơn giản 
Program CT_Dau_tien;
Uses crt;
Begin
 Clrscr;
 Writeln('Chao cac ban');
 Write('Toi la Turbo Pascal');
End.
- Nhấn phím F2 (hoặc lệnh File à Save) để lưu chương trình vừa soạn thảo trên. 
- Nhấn tổ hợp phím Alt+F9 để dịch chương trình.
- Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F9 để chạy chương trình.
- Sau đó nhấn Alt+F5 để quan sát kết quả.
Tổng kết. (3’)
- Giáo viên đánh giá kết quả tiết thực hành
- Tuyên giương các em làm tốt, nhiệt tình. Phê bình nhắc nhở những em chưa nghiêm túc trong tiết thực hành.
Hướng dẫn học tập. (3’)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà các em xem lại bài thực hành và thực hành lại tất cả các thao tác nếu có điều kiện.
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Xem trước bài tập 3, chuẩn bị cho tiết thực hành tuần sau.
- Tìm hiểu các lệnh Write, Writeln, Clrscr.
5. PHỤ LỤC.
----------˜˜&™™----------

Tài liệu đính kèm:

  • docT5.doc