Giáo án môn Tin học 8, kì I - Tiết 6: Bài thực hành 1: Làm quen với turbo pascal

1. MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

 * Hoạt động 1: - Học sinh biết và hiểu các lỗi thường gặp trong khi soạn thảo chương trình để sửa lỗi.

 * Hoạt động 2: - Học sinh biết được các thao tác khởi động/kết thúc TP, biết được các thành phần chính trên màn hình soạn thảo TP

 - Học sinh biết và hiểu cách soạn thảo một chương trình Pascal đơn giản, lưu, dịch và chạy chương trình.

1.2 Kĩ năng:

- Học sinh thực hiện được và thành thạo các thao tác mở các bảng chọn và chọn lệnh.

- Học sinh thực hiện được và thành thạo việc soạn thảo được một chương trình Pascal đơn giản, các thao lưu, dịch và chạy chương trình.

- Học sinh phát hiện và sửa được các lỗi cơ bản thường gặp.

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 04/04/2019 Lượt xem 101Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 8, kì I - Tiết 6: Bài thực hành 1: Làm quen với turbo pascal", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 3 - Tiết 6
 Ngày dạy: 08/09/2015
 BÀI THỰC HÀNH 1: LÀM QUEN VỚI TURBO PASCAL.
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 * Hoạt động 1: - Học sinh biết và hiểu các lỗi thường gặp trong khi soạn thảo chương trình để sửa lỗi.
 * Hoạt động 2: - Học sinh biết được các thao tác khởi động/kết thúc TP, biết được các thành phần chính trên màn hình soạn thảo TP
 - Học sinh biết và hiểu cách soạn thảo một chương trình Pascal đơn giản, lưu, dịch và chạy chương trình.
Kĩ năng: 
 Học sinh thực hiện được và thành thạo các thao tác mở các bảng chọn và chọn lệnh.
 Học sinh thực hiện được và thành thạo việc soạn thảo được một chương trình Pascal đơn giản, các thao lưu, dịch và chạy chương trình.
 Học sinh phát hiện và sửa được các lỗi cơ bản thường gặp.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen sử dụng phần mềm rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
 - Rèn tính cẩn thận, làm việc khoa học.
 - Giáo dục ý thức kỉ luật.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Thực hành với bài tập 3.
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Phòng máy, phần mềm Turbo Pascal hoạt động tốt.
3.2. Học sinh: Học bài cũ. Xem trước bài mới.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2’)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng:
Kiểm tra trong tiết học.
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động 1: Bài tập 3. (25’)
Gv: Hướng dẫn qua cách thức thực hiện bài tập 3 trước khi cho cả lớp thực hành.
Hs: Làm theo các bước yêu cầu trong SGK.
Gv: Thường xuyên đi các máy kiểm tra, theo dõi và hướng dẫn cụ thể.
Gv: Làm các bước a, b trên máy tính và giải thích một số lỗi cho Hs hiểu.
Hs: Quan sát và lắng nghe giải thích.
Gv: Theo dõi quan sát các thao tác thực hiện của Hs trên từng máy và hướng dẫn thêm.
Gv: Chuẩn bị bài tập về các lỗi thường gặp, cho học sinh tìm và sửa lỗi.
Hs: Thực hiện tìm và sửa lỗi cho chương trình.
Gv: Đưa ra phần lưu ý cho học sinh nắm.
Hs: Nắm các lưu ý mà bài học đưa ra.
Bài 3. Chỉnh sửa chương trình và nhận biết một số lỗi.
Xoá dòng lệnh Begin. Dịch chương trình và quan sát thông báo lỗi như hình 16 dưới đây:
Hình 16. Lỗi 36: Thiếu BEGIN
Nhấn phím bất kì và gõ lại lệnh begin như cũ. Xoá dấu chấm sau chữ end. Dịch chương trình và quan sát thông báo lỗi (h. 17).
Hình 17. Lỗi 10: Không tìm thấy kết thúc tệp
Lưu ý. Qua các thông báo lỗi trên, ta thấy rằng phần thân của một chương trình Pascal bao giờ cũng bắt đầu bằng từ khoá begin. Dấu chấm phẩy (;) được dùng để phân cách các lệnh trong Pascal. Riêng từ khoá end kết thúc phần thân chương trình luôn có một dấu chấm (.) đi kèm.
Nhấn Alt+X để thoát khỏi Turbo Pascal, nhưng không lưu các chỉnh sửa.
Hoạt động 2: Tổng kết: (10’)
Gv: Đưa ra các câu hỏi khác nhau để học sinh hình dung lại các kiến thức đã được học.
Hs: Nhớ lại các kiến thức đã học thông qua việc trả lời các câu hỏi.
 Tổng Kết: Sách giáo khoa
Tổng kết. (5’)
- Giáo viên đánh giá kết quả tiết thực hành
- Tuyên giương các em làm tốt, nhiệt tình. Phê bình nhắc nhở những em chưa nghiêm túc trong tiết thực hành.
Hướng dẫn học tập. (3’)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà các em xem lại bài thực hành và thực hành lại tất cả các thao tác nếu có điều kiện.
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Đọc bài đọc thêm trang 19 SGK.
- Xem trước bài mới bài: Chương trình máy tính và dữ liệu.
- Tìm hiểu các phép toán với dữ liệu kiểu số.
5. PHỤ LỤC.
----------˜˜&™™----------

Tài liệu đính kèm:

  • docT6.doc