Giáo án môn Tin học khối 11 - Bài 3: Cấu trúc chương trình

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

2. Kỹ năng:

3. Thái độ:

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

1. Chuẩn bị của Giáo viên:

2. Chuẩn bị của học sinh:

III. Tiến trình bài dạy:

1. Kiểm tra bài cũ:

2. Giảng nội dung bài mới:

3. Củng cố - luyện tập:

4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:

IV. Rút kinh nghiệm giờ dạy:

 

doc 1 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 05/04/2019 Lượt xem 211Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học khối 11 - Bài 3: Cấu trúc chương trình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 
Ngày dạy
Lớp
11B1
11B2
11B3
11B4
11B5
11B6
11B7
11B8
11B9
11B10
Tiết PPCT: 04
§3. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH 
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
2. Kỹ năng:
3. Thái độ:
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
1. Chuẩn bị của Giáo viên:
2. Chuẩn bị của học sinh:
III. Tiến trình bài dạy:
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Giảng nội dung bài mới:
3. Củng cố - luyện tập:
4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:
IV. Rút kinh nghiệm giờ dạy:

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_3_Cau_truc_chuong_trinh.doc