Giáo án môn Tin học khối 8 - Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình

1. MỤC TIÊU:

1.1. Kiến thức:

* Hoạt động 1: - Học sinh biết về khái niệm biến, biến được biến là một công cụ quan trọng trong lập trình.

 - Học sinh hiểu được việc lưu trữ dữ liệu của biến nhớ qua các ví dụ trong sách giáo khoa.

* Hoạt động 2: - Học sinh biết cách khai báo tên biến, khai báo kiểu dữ liệu của biến. Cú pháp chung để khai báo biến.

 - Học sinh hiểu hơn lợi ích của việc sử dụng biến trong chương trình qua ví dụ sách giáo khoa.

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 05/04/2019 Lượt xem 143Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học khối 8 - Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 6 - Tiết 12
 Ngày dạy: 29/09/2015
 BÀI 4: SỬ DỤNG BIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH.
1. MỤC TIÊU:
1.1. Kiến thức:
* Hoạt động 1: - Học sinh biết về khái niệm biến, biến được biến là một công cụ quan trọng trong lập trình.
 - Học sinh hiểu được việc lưu trữ dữ liệu của biến nhớ qua các ví dụ trong sách giáo khoa.
* Hoạt động 2: - Học sinh biết cách khai báo tên biến, khai báo kiểu dữ liệu của biến. Cú pháp chung để khai báo biến.
	- Học sinh hiểu hơn lợi ích của việc sử dụng biến trong chương trình qua ví dụ sách giáo khoa.
1.2. Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
- Học sinh thực hiện được việc sử dụng biến trong chương trình. 
- Khai báo được các hằng khác nhau theo yêu cầu của giáo viên.
Hs thực hiện thành thạo:
- Học sinh thực hiện thành thạo việc khai báo hằng theo yêu cầu của từng bài toán.
1.3. Thái độ:
Thói quen:
- Hình thành ở học sinh thói quen nghiên cứu, tìm tòi và tư duy trong môn tin củng như các môn học khác.
Tính cách:
- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Sử dụng biến trong chương trình
- Hằng.
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Phòng máy, phần mềm Pascal.
3.2. Học sinh: Học bài cũ và chuẩn bi trước bài mới.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2’)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng. (5’)
Câu 1: Biến là gì? Nêu cú pháp khai báo biến? Cho ví dụ cụ thể?
Câu 2: Nêu sự giống nhau và khác nhau giữa biến và hằng?
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
 Hoạt động 1: Sử dụng biến trong chương trình. (18’)
Gv: (?) ta có thể thực hiện được những thao tác nào với biến?
Hs:Trả lời
Gv: Nhận xét và kết luận
Hs: Chú ý lắng nghe và ghi chép
Gv: (?) Kiểu dữ liệu của giá trị được gán cho biến và kiểu dữ liệu của biến có giống nhau không?
Hs:Trả lời: có
Gv: Lấy ví dụ để minh họa --> Kết luận
Hs:Chú ý lắng nghe, ghi chép bài
Gv: Nêu cú pháp, dạng của lệnh gán giá trị cho biến
Hs:Chú ý lắng nghe
Gv: Lấy ví dụ minh họa --> kết luận
Hs: Quan sát và ghi chép bài
Gv: Lấy ví dụ cách gán giá trị cho biến và tính toán với các biến trong pascal, giải thích
Hs: Quan sát SGK.
3. Sử dụng biến trong chương trình.
- Các thao tác có thể thực hiện với biến:
 + Gán giá trị cho biến
 + Tính toán với giá trị của biến
- Kiểu dữ liệu của giá trị được gán cho biến và kiểu dữ liệu của biến phải trùng nhau.
- Cú pháp lệnh gán giá trị cho biến: (SGK- trang 31)
- Ví dụ (SGK- trang 31)
- VD 4 (SGK- trang 31) : Mô tả lệnh gán giá trị và tính toán với giá trị trong pascal
Hoạt động 2: Hằng. (12’)
Gv: Giới thiệu khái niệm về hằng trong chương trình
Hs: Đọc trong SGK- trang 32
Gv: (?) cách khai báo và gán giá trị cho hằng có gì khác so với biến?
Hs: Suy nghĩ và trả lời
Gv: Nhận xét và kết luận
Hs: Ghi chép bài
Gv: Lấy ví dụ khai báo hằng trong pascal, giải thích ví dụ
Hs: Quan sát SGK và chú ý nghe giảng
Gv: Lấy ví dụ minh họa về việc sử dụng hằng
Hs: Chú ý quan sát và lắng nghe
Gv: Nhấn mạnh 
Hs: Chú ý lắng nghe
4. Hằng.
Khái niệm hằng: Hằng là đại lượng có giá trị không đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình
- Muốn sử dụng hằng phải khai báo tên hằng và gán ngay giá trị của hằng khi khai báo
- VD khai báo hằng (SGK- trang 32- hình 27)
- Giải thích:
 + Const: Từ khóa của NNLT dùng để khai báo hằng
 + pi, bankinh được gán giá trị tương ứng là 3,14 và 2.
.à Cú pháp: 
 Const = ;
- VD tính chu vi hình tròn khi biết bán kính hình tròn và số pi cho trước
 Chuvi := 2*pi*bankinh
- Giá trị của hằng là không thay đổi trong suốt chương trình
Tổng kết. (5’)
 - Nêu cú pháp khai báo hằng? Cho ví dụ cụ thể?
 - So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa biến và hằng?
Hướng dẫn học tập. (3’)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà học bài cũ, làm các bài tập liên quan đến khai báo biến và hằng để thành thạo việc khai báo biến.
- Học thuộc cú pháp khai báo biến, cú pháp khai báo hằng.
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Xem trước bài thực hành số 3.
- Trong bài tập 1 của bài thực hành số 3 có sử dụng các biến và hằng nào?
5. PHỤ LỤC.
----------˜˜&™™----------

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_4_Su_dung_bien_trong_chuong_trinh.doc