Giáo án môn Tin học lớp 4 - Tuần 25 - Bài 3: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu

BÀI 3: TẠO HIỆU ỨNG CHO HÌNH ẢNH

TRONG TRANG TRÌNH CHIẾU (tiết 1)

I. MỤC TIÊU:

- Tạo được hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu

- Học sinh có thể tạo được hiệu ứng cho hình ảnh theo phương thẳng hoặc xiên trong trang trình chiếu. Biết được chức năng của các công cụ trong thẻ Animation.

- HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.

- Học sinh: Máy tính, tập, bút.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

docx 5 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 06/01/2021 Lượt xem 62Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học lớp 4 - Tuần 25 - Bài 3: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 25	Ngày dạy: / 02 /2018
Tiết : 49	
BÀI 3: TẠO HIỆU ỨNG CHO HÌNH ẢNH 
TRONG TRANG TRÌNH CHIẾU (tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
- Tạo được hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu
- Học sinh có thể tạo được hiệu ứng cho hình ảnh theo phương thẳng hoặc xiên trong trang trình chiếu. Biết được chức năng của các công cụ trong thẻ Animation.
- HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.
- Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
5phút
25 phút
5phút
1. Bài cũ:
- Em hãy tạo hiệu ứng cho một đoạn văn bản trong power point.
- Nhận xét.
2. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1:
- GV hướng dẫn HS mở bài trình chiếu có tên “ Phương tiện giao thông” đã tạo.
- GV hướng dẫn học sinh tạo thêm trang cho bài trình chiếu:” phương tiện giao thông”. Chèn thêm một vài hình ảnh vào trang mới tạo.
- Gv cho hs quan sát bài của một vài bạn làm tốt.
- GV nhận xét.
b. Hoạt động 2:
- GV hướng dẫn học sinh các bước thực hiện hiệu ứng chuyển động cơ bản:
- Bước 1: Chọn hình ảnh tạo chuyển động.
- Bước 2: Chọn thẻ Animations. Chọn Add Animation.
- Bước 3: Chọn More Motion Paths rồi chọn hiệu ứng thích hợp.
- Bước 4: Quan sát hình ảnh chuyển động theo hướng đã chọn hiển thị trên trang trình chiếu.
- HS thực hành vào bài trình chiếu:” phương tiện giao thông”.
- GV nhận xét.
4. Củng cố - Dặn dò:
- Tóm tắt lại nội dung chính.
- Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài mới.
- HS lắng nghe.
- HS thực hành.
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- Lắng nghe.
Tuần : 25	Ngày dạy: / 02 /2018
Tiết : 50	
BÀI 3: TẠO HIỆU ỨNG CHO HÌNH ẢNH 
TRONG TRANG TRÌNH CHIẾU (tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
- Tạo được hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu
- Học sinh có thể tạo được hiệu ứng cho hình ảnh theo phương thẳng hoặc xiên trong trang trình chiếu. Biết được chức năng của các công cụ trong thẻ Animation.
- HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.
- Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
5phút
25 phút
5phút
1. Bài cũ:
- Em hãy tạo hiệu ứng cho một hình ảnh trong power point.
- Nhận xét.
2. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1:
- GV hướng dẫn HS làm hoạt động thực hành 1 trang 88 SGK. Tạo bài trình chiếu có chủ đề “Thể thao”. Nội dung bài trình chiếu gồm 3 trang:
Trang 1: Tiêu đề bài trình chiếu.
Trang 2: Giới thiệu tên môn thể thao, nội dung các môn thể thao, chèn hình.
Trang 3: Tập hợp hình ảnh minh họa cho các môn thể thao.
+ Nội dung: tên môn thể thao, nội dung giới thiệu.
+ Thay đổi màu nền, kiểu chữ, phong chữ.
+ Chèn hình ảnh các môn thể thao vào bài trình chiếu.
+ Tạo hiệu ứng cho nội dung và hình ảnh cho bài trình chiếu.
+ Lưu bài trình chiếu.
- Gv cho hs quan sát bài của một vài bạn làm tốt.
- GV nhận xét.
b. Hoạt động 2:
- HS trao đổi với bạn cách chèn thêm ảnh từ Clip Art và trang trình chiếu, tạo hiệu ứng cho hình ảnh đó.
- Gv cho hs quan sát bài của một vài bạn làm tốt.
- GV nhận xét.
* Chú ý: Muốn chèn hình ảnh có sẵn từ Clip Art và trang trình chiếu, em thực hiện tương tự như cách chèn hình ảnh từ Clip Art và trang soạn thảo văn bản trong phần mềm Word.
4. Củng cố - Dặn dò:
- Tóm tắt lại nội dung chính.
- Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài mới.
- HS lắng nghe.
- HS thực hành.
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- HS thực hành 
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- Lắng nghe.

Tài liệu đính kèm:

  • docxCD4 Bai 4 Tao hieu ung cho hinh anh trong trang trinh chieu_12294350.docx