Giáo án môn Tin học lớp 6 - Bài 6: Học gõ mười ngón

Bài 6. HỌC GÕ MƯỜI NGÓN

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

+ Biết cấu trúc của bàn phím, các hàng phím trên bàn phím.

+ Hiểu được lợi ích của tư thế ngồi đúng và gõ phím bằng mười ngón.

2. Kỹ năng:

+ Xác định được vị trí các phím trên bàn phím, phân biệt được các phím soạn thảo và phím chức năng.

+ Ngồi đúng tư thế và thực hiện gõ các phím trên bàn phím bằng mười ngón.

3. Thái độ: Nghiêm túc khi luyện tập gõ bàn phím, gõ phím đúng theo ngón tay quy định, ngồi và nhìn đúng tư thế.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Sách, giáo án, phòng máy

 - Học sinh: sách Tin học THCS (quyển 1).

III. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định lớp (1 phút): Kiểm tra sĩ số

2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)

? Chuột có tác dụng gì? Hãy nêu các thao tác chính với chuột?

3. Bài mới (33 phút):

Để có thể xử dụng thành thạo máy tính, chuột và bàn phím chúng ta cần luyện tập các thao tác để luyện gõ phím. Các em đi vào bài 6: Luyện gõ phím.

 

doc 4 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 10/03/2020 Lượt xem 735Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học lớp 6 - Bài 6: Học gõ mười ngón", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN
Tuần: 06
Ngày soạn:11 /10/2017
Tiết: 11
Ngày dạy: 
Lớp 6/2: 13/10/2017
Lớp 6/1:14 /10/2017
Bài 6. HỌC GÕ MƯỜI NGÓN
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
+ Biết cấu trúc của bàn phím, các hàng phím trên bàn phím.
+ Hiểu được lợi ích của tư thế ngồi đúng và gõ phím bằng mười ngón.
2. Kỹ năng: 
+ Xác định được vị trí các phím trên bàn phím, phân biệt được các phím soạn thảo và phím chức năng.
+ Ngồi đúng tư thế và thực hiện gõ các phím trên bàn phím bằng mười ngón.
3. Thái độ: Nghiêm túc khi luyện tập gõ bàn phím, gõ phím đúng theo ngón tay quy định, ngồi và nhìn đúng tư thế.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Sách, giáo án, phòng máy
	- Học sinh: sách Tin học THCS (quyển 1).
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định lớp (1 phút): Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
? Chuột có tác dụng gì? Hãy nêu các thao tác chính với chuột?
3. Bài mới (33 phút):
Để có thể xử dụng thành thạo máy tính, chuột và bàn phím chúng ta cần luyện tập các thao tác để luyện gõ phím. Các em đi vào bài 6: Luyện gõ phím.
Thời Gian
HĐ của Thầy
HĐ của Trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: Tìm hiểu khu vưc chính của bàn phím máy tính (13p)
Mục tiêu: HS nắm cấu trúc của bàn phím máy tính
13phút
(10 phút)
- GV gọi HS đọc phần 1: Bàn phím máy tính.
? Bàn phím là thiết bị vào hay ra thông tin?
? Bàn phím gồm mấy hàng phím? Gồm những hàng nào?
? Trong bàn phím hàng nào quan trọng nhất?
? Cho biết những phím điều khiển?
- HS khác: Quan sát, theo dõi SGK.
- HS: Đọc bài.
- HS trả lời
1. Bàn phím máy tính:
- Bàn phím máy tính bao gồm 5 hàng phím:
+ Hàng phím số.
+ Hàng phím trên.
+ Hàng phím cơ sở.
+ Hàng phím dưới
+ Hàng phím chưa phím cách.
Hoạt động 2: Tìm hiểu lợi ích gõ phím bằng 10 ngón (10p)
Mục tiêu: Hiểu được lợi ích và luyện tập
- GV gọi HS đọc phần: ích lợi của việc gõ bàn phìm bằng mười ngón.
- Giới thiệu, hướng dẫn.
- Yêu cầu HS để sơ đồ bàn phím trước mặt, GV ngồi làm mẫu HS quan sát.
- HS thực hiện
- Có lợi ích:
+ Tốc độ gõ nhanh.
+ Gõ chính xác.
+ Ngoài ra còn là tác phong làm việc, lao động chuyên nghiệp với MT.
2. Ích lợi của việc gõ bàn phím bằng 10 ngón:
- Gõ bán phím bằng 10 ngón có lợi ích như sau:
+ Tốc độ gõ nhanh hơn.
+ Gõ chính xác hơn.
+ Noài ra còn có tác phong làm việc chuyên nghiệp với máy tính hơn.
Hoạt động 3: Tìm hiểu tư thế ngồi (10p)
Mục tiêu: Ngồi được tư thế đúng khi làm việc với máy tính.
10 phút
- GV yêu cầu HS để sơ đồ bàn phím trước mặt, GV ngồi làm mẫu HS quan sát.
Quan sát, chỉnh sửa tư thế từng HS.
- HS quan sát và thực hiện theo yêu cầu.
3. Tư thế ngồi:
- Ngồi thẳng lưng, đầu ko ngửa ra sau cũng ko cúi về phía trước.
- Mắt nhìn thẳng vào màn hình, có thể nhìn chếch xuống nhưng ko đc hướng lên.
- Bàn phím ở vị trí trung tâm.
4.Củng cố (5 phút):
-Nhận xét thái độ và tư thế ngồi.
-Tuyên dương HS thao tác tốt.
- Nhắc nhở HS chưa thao tác tốt cần cố gắng thêm.
5. Dặn dò (2 phút):
- Trả lời các câu hỏi cuối bài.
- Học bài theo vở ghi và SGK.
IV. Rút kinh nghiệm:	
GIÁO ÁN
Tuần: 06
Ngày soạn: 11/10/2017
Tiết: 12
Ngày dạy: 
Lớp 6/2: 13/10/2017
Lớp 6/1: 14/10/2017
Bài 6. HỌC GÕ MƯỜI NGÓN
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
+ Biết cấu trúc của bàn phím, các hàng phím trên bàn phím.
+ Hiểu được lợi ích của tư thế ngồi đúng và gõ phím bằng mười ngón.
2. Kỹ năng: 
+ Xác định được vị trí các phím trên bàn phím, phân biệt được các phím soạn thảo và phím chức năng.
+ Ngồi đúng tư thế và thực hiện gõ các phím trên bàn phím bằng mười ngón.
3. Thái độ: Nghiêm túc khi luyện tập gõ bàn phím, gõ phím đúng theo ngón tay quy định, ngồi và nhìn đúng tư thế.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Sách, giáo án, phòng máy.
	- Học sinh: sách Tin học THCS (quyển 1).
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định lớp (1 phút): Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ (4 phút):
? Chuột có tác dụng gì? Hãy nêu các thao tác chính với chuột?
3. Bài mới (35 phút):
Thời Gian
HĐ của Thầy
HĐ của Trò
Ghi Bảng
Hoạt động1: Tiến hành luyện tập. 
Mục tiêu: Giúp HS luyện tập gõ phím một cách khoa học
(35 phút)
- GV hướng dẫn học sinh gõ theo từng hàng phím và gõ kết hợp theo SGK.
Học sinh thực hiện.
a. Cách đặt tay và gõ phím.
b. Luyện gõ các phím hàng cơ sở.
c. Luyện gõ các phím hàng trên.
d. Luyện gõ các phím hàng dưới.
e. Luyện gõ kết hợp các hàng phím.
g. Luyện gõ các phím ở hàng số.
h. Luyện gõ kết hợp các phím kí tự trên toàn bàn phím.
i. Luyện gõ kết hợp với phím Shift.
 	4. Củng cố (4 phút):
Nhận xét ý thức tập luyện của học sinh.
 	5. Dặn dò (1 phút):
- Luyện gõ phím.
- Tìm hiểu bài: Sử dụng phần mềm mario để gõ phím.. 
IV. Rút kinh nghiệm:	

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 11 12.doc