Giáo án môn Tin học lớp 6 - Bài thực hành 7: Em tập trình bày văn bản

BÀI THỰC HÀNH 7

EM TẬP TRÌNH BÀY VĂN BẢN

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Luyện tập các kĩ năng tạo văn bản mới, gõ nội dung văn bản và lưu văn bản.

2. Kỹ năng:

- Luyện tập các kĩ năng định dạng kí tự, định dạng đoạn văn.

 3. Thái độ: Nghiêm túc thực hành, tập trung cao độ.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: SGK, giáo án, phòng máy.

- Học sinh: Học bài cũ, nghiên cứu bài mới.

III. Tiến trình dạy học:

1. ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra sĩ số.(1’)

2. Kiểm tra bài cũ: (3’)

?Em hãy nêu cách mở hộp thoại Font và sử dụng hộp thoại đó?

 

doc 3 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 10/03/2020 Lượt xem 329Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học lớp 6 - Bài thực hành 7: Em tập trình bày văn bản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN
Tuần: 26
Ngày soạn:08/03/2017
Tiết: 49
Ngày dạy:11/03/2017
BÀI THỰC HÀNH 7
EM TẬP TRÌNH BÀY VĂN BẢN
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Luyện tập các kĩ năng tạo văn bản mới, gõ nội dung văn bản và lưu văn bản.
2. Kỹ năng:
- Luyện tập các kĩ năng định dạng kí tự, định dạng đoạn văn.
	3. Thái độ: Nghiêm túc thực hành, tập trung cao độ.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: SGK, giáo án, phòng máy.
- Học sinh: Học bài cũ, nghiên cứu bài mới.
III. Tiến trình dạy học:
1. ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra sĩ số.(1’)
2. Kiểm tra bài cũ: (3’)
?Em hãy nêu cách mở hộp thoại Font và sử dụng hộp thoại đó?
3. Bài mới:
T/G
HĐ của Thầy
HĐ của Trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: Định dạng văn bản
Mục tiêu: HS thực hiện thao tác chỉnh sửa văn bản
37’
GV: Yêu cầu HS khởi động word và mở tệp tin Bien dep.doc đã lưu trong bài thực hành trước.
- HS thực hành trên máy
1. Định dạng văn bản
- Mở tệp tin Bien dep.doc
- Làm theo yêu cầu sau:
 + Tiêu đề có phông chữ, kiểu chữ, màu chữ khác với phông chữ, kiểu chữ, màu chữ của nội dung văn bản
 + Tiêu đề được căn giữa. Nội dung căn đều cả hai lề.
 + Các đoạn nội dung có dòng đầu thụt lề.
 + Kí tự đầu tiên của đoạn nội dung thứ nhất có cỡ chữ lớn hơn và kiểu chữ đậm.
4. Củng cố:(3 phút)
- GV: nhắc 2 cách định dạng đoạn văn bản bằng thanh công cụ là nút lệnh
5. Dặn dò: (1 phút)
	- Chuẩn bị cho tiết thực hành sau.
IV. Rút kinh nghiệm:	
GIÁO ÁN
Tuần: 26
Ngày soạn:08/03/2017
Tiết:50
Ngày dạy:11/03/2017
BÀI THỰC HÀNH 7
EM TẬP TRÌNH BÀY VĂN BẢN
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Luyện tập các kĩ năng tạo văn bản mới, gõ nội dung văn bản và lưu văn bản.
2. Kỹ năng:
- Luyện tập các kĩ năng định dạng kí tự, định dạng đoạn văn.
	3. Thái độ: Nghiêm túc thực hành, tập trung cao độ.
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: SGK, giáo án, phòng máy.
- Học sinh: Học bài cũ, nghiên cứu bài mới.
III. Tiến trình dạy học:
1. ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra sĩ số.(1’).
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
T/G
HĐ của Thầy
HĐ của Trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: Thực hành
Mục tiêu: HS thực hiện gõ và định dang được đoạn văn bản
40’
- Gõ đoạn văn theo mẫu trong SGK trang 93
- HS thực hành trên máy
- Gõ đoạn văn theo mẫu trong SGK trang 93.
- Lưu văn bản trên với tên Tre xanh
4. Củng cố:(3 phút)
- GV: nhắc 2 cách định dạng đoạn văn bản bằng thanh công cụ là nút lệnh
5. Dặn dò: (1 phút)
	- Về xem lại kiến thức Luyện tập và kiểm tra 1 tiết
IV. Rút kinh nghiệm:	

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 49-50.doc