Giáo án môn Toán - Chủ đề: Bội chung nhỏ nhất

1. Chuẩn kiến thức, kĩ năng

Về kiến thức:

-Biết các khái niệm BCNN của hai hay nhiều số.

- Biết cách tìm BCNN của hai hay nhiều số.

- Biết tìm BCNN của hai hay nhiều số trong trường hợp đặc biệt.

Về kỹ năng:

- Tìm BCNN của hai hay nhiều số.

- Tìm BCNN của hai hay nhiều số trong trường hợp đặc biệt.

- Tìm tập hợp các bội chung thông qua tìm BCNN.

- Sử dụng kí hiệu BCNN và tập hợp các bội chung, viết đúng BCNN và tập hợp các bội chung.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 579Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Toán - Chủ đề: Bội chung nhỏ nhất", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHÓM TRƯỜNG THCS TÂN HƯNG
CHỦ ĐỀ: BỘI CHUNG NHỎ NHẤT
1. Chuẩn kiến thức, kĩ năng
Về kiến thức:
-Biết các khái niệm BCNN của hai hay nhiều số.
- Biết cách tìm BCNN của hai hay nhiều số.
- Biết tìm BCNN của hai hay nhiều số trong trường hợp đặc biệt.
Về kỹ năng:	
- Tìm BCNN của hai hay nhiều số. 
- Tìm BCNN của hai hay nhiều số trong trường hợp đặc biệt.
- Tìm tập hợp các bội chung thông qua tìm BCNN.
- Sử dụng kí hiệu BCNN và tập hợp các bội chung, viết đúng BCNN và tập hợp các bội chung.
2. Bảng mô tả và câu hỏi
NỘI DUNG
NHẬN BIẾT
(1)
THÔNG HIỂU
(2)
VẬN DỤNG THẤP
(3)
VẬN DỤNG CAO
(4)
BỘI CHUNG NHỎ NHẤT
1. Bội chung nhỏ nhất
- Chỉ ra được BCNN của hai hay nhiều số khác 0.
- Xác định được BCNN của hai hay nhiều số khác 0. 
Giải thích được một số có là BCNN của hai hay nhiều số.
Liên hệ được số tự nhiên bất kì đều là bội của 1.
BT minh họa
Câu hỏi 1.1: Cho 
Tìm BC(3;2)
Trong tập hợp BC(3;2) tìm số nhỏ nhất khác 0.
Câu hỏi 2.1: Trong các số 0; 6; 8; 12; 15 số nào là BCNN(2;3;6)?
Câu hỏi 3.1: Hãy giải thích vì sao 6 là BCNN của 2; 3; 6.
Câu hỏi 4.1: Hãy cho ví dụ số có một chữ số, hai chữ số, ba chữ số đều là bội của 1.
2. Tìm BCNN bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố.
-Học sinh nêu được các bước tìm BCNN bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố.
- Học sinh nêu được cách tìm BCNN của hai hay nhiều số trong trường hợp đăc biệt.
- Học sinh xác định được BCNN của hai hay nhiều số. 
-Học sinh tìm được BCNN của hai hay nhiều số.
-Học sinh giải quyết được bài tập dạng khác có vận dụng BCNN. 
BT minh họa
Câu hỏi 1.2. Hãy nêu cách tìm BCNN của hai hay nhiều số bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố.
Câu hỏi 1.3. Hãy nêu cách tìm BCNN của hai hay nhiều số trong trường hợp đăc biệt.
Câu hỏi 2.2. Hãy chọn đáp án đúng
a) BCNN(6;10;30) bằng
A. 6
B. 10
C. 30
D. 60
b) BCNN(7;9) bằng
A. 1
B. 7
C. 9
D. 63 
Câu hỏi 3.2. Tìm BCNN của:
a) 12 và 40
b)15; 20; 25
c) 13 ;15
d) 30; 150
Câu hỏi 4.2.Tìm số tự nhiên x nhỏ nhất, khác 0 biết
3. Tìm BC thông qua BCNN
- Học sinh nhận được dạng bài toán tìm bội chung thông qua tìm bội chung nhỏ nhất.
- Tìm được bội chung nhỏ nhất.
- Tìm bội chung thông qua bội chung nhỏ nhất.
- Học sinh tìm được bội chung của hai hay nhiều số (dạng đơn giản) thông qua tìm bội chung nhỏ nhất.
- Học sinh tìm được bội chung của hai hay nhiều số (dạng phức tạp) thông qua tìm bội chung nhỏ nhất.
BT minh họa
Câu 1.4: Biết BCNN(40,60,120) = B(120)
BC (40,60,120) bằng tập hợp nào ?
B(40)
B(60)
( 120)
Câu hỏi 2.3: Tìm bội chung nhỏ hơn 100 của 6 và 10.
Câu hỏi 3.3: Tìm số tự nhiên x, biết :
 và 
200 < x < 400
Câu hỏi 4.3: Một người đem ra chợ bán một rổ trứng. Nếu đếm số trứng theo từng chục cũng như đếm theo từng tá hoặc đếm từng 15 trứng một lần thì lần nào cũng thừa một trứng. Hỏi số trứng trong rổ là bao nhiêu biết số trứng chưa đến 100 trứng.
3. Định hướng hình thành và phát triển năng lực	
- Năng lực nào tính toán.
- Ngoài ra còn năng lực nào cần hình thành và phát triển: năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề, năng lực tư duy?
4. Phương pháp dạy học	
- PPDH nào là chủ yếu? Tại sao?
- Ngoài ra còn sử dụng phối hợp với các pp nào?

Tài liệu đính kèm:

  • docBang_mo_ta_bai_BCNN.doc