Giáo án môn Vật lí 12 - Tiết 36 - Bài 20: Mạch dao động

CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

Bài 20: MẠCH DAO ĐỘNG

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Phát biểu được định nghĩa về mạch dao động và dao động điện từ

- Trình bày được cấu tạo và nêu được vai trò của tụ điện và cuộn cảm trong hoạt động của mạch dao động LC.

- Viết được công thức tính chu kì dao động riêng của mạch dao động LC

- Nêu được định nghĩa dao động điện từ

- Nêu được năng lượng điện từ của mạch dao động LC

2. Kỹ năng

- Biết vận dụng công thức , vào giải một số bài tập cụ thể

 

doc 3 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 04/03/2020 Lượt xem 101Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lí 12 - Tiết 36 - Bài 20: Mạch dao động", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết ( PPCT):36
Ngày soạn: / / 2017
Lớp 12 A1; tiết ( TKB ).; Ngày /./ 201 ; Sỹ số: ../.; Vắng: 
Lớp 12 A2; tiết( TKB ) .; Ngày /./ 201 ; Sỹ số: ../.; Vắng: 
Lớp 12 A3; tiết ( TKB ).; Ngày /./ 201 ; Sỹ số: ../.; Vắng: 
Lớp 12 A4; tiết ( TKB ).; Ngày /./ 201 ; Sỹ số: ../.; Vắng: 
CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ
Bài 20: MẠCH DAO ĐỘNG
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Phát biểu được định nghĩa về mạch dao động và dao động điện từ
- Trình bày được cấu tạo và nêu được vai trò của tụ điện và cuộn cảm trong hoạt động của mạch dao động LC.
- Viết được công thức tính chu kì dao động riêng của mạch dao động LC
- Nêu được định nghĩa dao động điện từ
- Nêu được năng lượng điện từ của mạch dao động LC 
2. Kỹ năng
- Biết vận dụng công thức , vào giải một số bài tập cụ thể
3. Thái độ
- Nghiêm túc, yêu thích bộ môn, thông qua môn học 
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
1. Chuẩn bị của GV
- Tranh vẽ phóng to hình 20.3a, b
2. Chuẩn bị của HS
- Ôn lại kiến thức liên quan đến bài học
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ: ( Không )
3. Nội dung bài mới
Hoạt động 1:Tìm hiểu về mạch dao động
Hoạt động GV và HS
Kiến thức cần đạt
Gv - Minh hoạ mạch dao động.
- HS ghi nhận mạch dao động
GV: Hướng dẫn HS quan sát hình vẽ và nhận xét dạng đồ thị của mạch dao động
- HS quan sát việc sử dụng hiệu điện thế xoay chiều giữa hai bản tụ ® hiệu điện thế này thể hiện bằng một hình sin trên màn hình
I. Mạch dao động
1. Gồm một tụ điện mắc nối tiếp với một cuộn cảm thành mạch kín.
- Nếu r rất nhỏ (» 0): mạch dao động lí tưởng.
2. Muốn mạch hoạt động ® tích điện cho tụ điện rồi cho nó phóng điện tạo ra một dòng điện xoay chiều trong mạch.
3. Người ta sử dụng hiệu điện thế xoay chiều được tạo ra giữa hai bản của tụ điện bằng cách nối hai bản này với mạch ngoài.
Hoạt động 2 : Tìm hiểu dao động điện từ tự do trong mạch dao động
GV- Vì tụ điện phóng điện qua lại trong mạch nhiều lần tạo ra dòng điện xoay chiều ® có nhận xét gì về sự tích điện trên một bản tụ điện? 
HS - Trên cùng một bản có sự tích điện sẽ thay đổi theo thời gian. 
GV - Trình bày kết quả nghiên cứu sự biến thiên điện tích của một bản tụ nhất định.
- HS ghi nhận kết quả nghiên cứu.
GV - Trong đó w (rad/s) là tần số góc của dao động.
GV - Phương trình về dòng điện trong mạch sẽ có dạng như thế nào?
HS :Cá nhân trả lời
GV - Nếu chọn gốc thời gian là lúc tụ điện bắt đầu phóng điện ® phương trình q và i như thế nào?
HS :Cá nhân trả lời
GV - Từ phương trình của q và i ® có nhận xét gì về sự biến thiên của q và i.
- HS thảo luận và nêu các nhận xét.
GV - Cường độ điện trường E trong tụ điện tỉ lệ như thế nào với q?
HS : Cá nhân nêu nhận xét
GV - Cảm ứng từ B tỉ lệ như thế nào với i?
HS: Cá nhân trả lời
GV - Có nhận xét gì về và trong mạch dao động
HS: Cá nhân trả lời
GV - Chu kì và tần số của dao động điện từ tự do trong mạch dao động gọi là chu kì và tần số dao động riêng của mạch dao động?
GV ® Chúng được xác định như thế nào?
HS: Cá nhân trả lời
GV: Khi tụ tích điện thì điện trường trong tụ sẽ dự trữ năng lượng. Năng lượng này gọi là gì?
HS: Cá nhân trả lời
G V?/ Khi có dòng điện qua cuộn cảm trong cuộn cảm có năng lượng không?
HS: Cá nhân trả lời
GV ?/ Năng lượng này gọi là gì?
HS: Cá nhân trả lời
GV ?/ Vậy với mạch dao động vừa có cuộn cảm vừa có tụ điện thì trong mạch có những loại năng lượng nào?
HS: Cá nhân trả lời
II. Dao động điện từ tự do trong mạch dao động
1. Định luật biến thiên điện tích và cường độ dòng điện trong một mạch dao động lí tưởng
- Sự biến thiên điện tích trên một bản:
q = q0cos(wt + j)
với 	
- Phương trình về dòng điện trong mạch:
với 	I0 = q0w
- Nếu chọn gốc thời gian là lúc tụ điện bắt đầu phóng điện
q = q0coswt
và 	
Vậy, điện tích q của một bản tụ điện và cường độ dòng điện i trong mạch dao động biến thiên điều hoà theo thời gian; i lệch pha p/2 so với q.
2. Định nghĩa dao động điện từ
- Sự biến thiên điều hoà theo thời gian của điện tích q của một bản tụ điện và cường độ dòng điện (hoặc cường độ điện trường và cảm ứng từ ) trong mạch dao động được gọi là dao động điện từ tự do.
3. Chu kì và tần số dao động riêng của mạch dao động
- Chu kì dao động riêng
- Tần số dao động riêng
III. Năng lượng điện từ
- Tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường trong mạch gọi là năng lượng điện từ
- Mạch dao động lý tưởng năng lượng điện từ được bảo toàn
4. Củng cố, vận dụng
	- Hệ thống lại kiến thức cần nhớ
	- Yêu cầu HS vận dụng làm bài tập 8 ( 107 SGK )
5. Hướng dẫn tự học
	- Ôn tập lại điện trường và từ trường ở chương trình vật lý 11

Tài liệu đính kèm:

  • docTiết 36.doc