Giáo án môn Vật lý 6 - Bài 11: Trọng lượng riêng + bài tập

I. MỤC TIÊU:

 Nắm vững định nghĩa trọng lượng riêng của một chất.

 Vận dụng công thức P = d.V để tính trọng lượng của một vật.

 Biết sử dụng bảng số liệu để tra cứu tìm trọng lượng riêng của các chất.

 Đo được trọng lượng riêng của chất làm quả cân.

II. CHUẨN BỊ:

 Cho mỗi nhóm học sinh: lực kế GHĐ 2,5N, một quả cân 200g, bình chia độ có GHĐ 250 cm3.

III.HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp (1 phút): Lớp trưởng báo cáo sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ (5 phút):

 Thế nào là khối lượng riêng của một chất? Đơn vị? Để tính khối lượng riêng ta sử dụng công thức nào?

 Cần lưu ý gì khi sử dụng công thức đó ?

3. Giảng bài mới (35 phút):

 

docx 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 11/04/2017 Lượt xem 212Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý 6 - Bài 11: Trọng lượng riêng + bài tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày 9 tháng 11 năm 2015
Tiết 12 Bài 11: TRỌNG LƯỢNG RIÊNG + BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU:
Nắm vững định nghĩa trọng lượng riêng của một chất.
Vận dụng công thức P = d.V để tính trọng lượng của một vật.
Biết sử dụng bảng số liệu để tra cứu tìm trọng lượng riêng của các chất.
Đo được trọng lượng riêng của chất làm quả cân.
II. CHUẨN BỊ:
 Cho mỗi nhóm học sinh: lực kế GHĐ 2,5N, một quả cân 200g, bình chia độ có GHĐ 250 cm3.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Ổn định lớp (1 phút): Lớp trưởng báo cáo sĩ số.
Kiểm tra bài cũ (5 phút):
Thế nào là khối lượng riêng của một chất? Đơn vị? Để tính khối lượng riêng ta sử dụng công thức nào?
Cần lưu ý gì khi sử dụng công thức đó ?
Giảng bài mới (35 phút):
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm trọng lượng riêng.
Gv: Ta nói trọng lượng của một mét khối đá là 26000N là trọng lượng riêng của đá
Gv đưa ra tương tự vài thí dụ rồi y/c hs rút ra: Trọng lượng riêng của một chất là gì?
Cho học sinh đọc thông báo về trọng lượng riêng và đơn vị trọng lượng riêng.
C4: Học sinh trả lời câu hỏi C4 và xây dựng công thức tính.
Giáo viên chứng minh: d = 10.D
. 
Hoạt động 5: Vận dụng
C6: Tính trọng lượng của một chiếc dầm sắt có thể tích 40dm3.
Gv yêu cầu hs đổi ra trọng lượng riêng từ khối lượng riêng.
Bài tập: Một vật có thể tích V = 251,2 cm3 , khi treo vật đó vào lực kế thì lực kế chỉ 19.6N. Vật ấy được làm từ nguyên liệu gì?
II. Trọng lượng riêng:
Hs lắng nghe, suy nghĩ và trả lời
Trọng lượng của một mét khối của một chất gọi là trọng lượng riêng của chất đó.
Đơn vị trọng lượng riêng: N/m3.
C4: 
Trong đó: d là trọng lượng riêng N/m3
 P là trọng lượng N
 V là thể tích m3
Dựa theo công thức P = 10.m ta có thể tính trọng lượng riêng d theo khối lượng riêng D:
d = 10.D
C6: Đổi 40dm3 = 0,04m3.
D = 7800kg/m3 => d = 78000N/m3 
P = d.V =78000 x 0,04m3 = 3120N.
Cách 2: Dựa vào công thức P = 10.m tính trọng lượng thông qua khói lượng đã biết ở bài trước.
Hs đọc đề 
Khối lượng của vật là: m = P/10 = 1,96kg 
Khối lượng riêng của vật là 
D = m/V = 1960/251,2 = 7,8 g/cm3 . Đó là sắt.
Củng cố bài (4 phút): Cho học sinh chép nội dung ghi nhớ SGK.
Hướng dẫn về nhà (1 phút):
Học thuộc phần ghi nhớ.
Thực hành ở nhà câu C7 tiết sau thực hành.

Tài liệu đính kèm:

  • docxTiet_12_bai_11_Trong_luong_rieng_bai_tap.docx