Giáo án môn Vật lý 6 - Kiểm tra 1 tiết phần cơ học

I . Mục tiêu :

1) Kiến thức :

- Củng cố kiến thức phần cơ học

Thông qua bài kiểm tra giáo viên nắm được tình hình học tập tiếp thu kiến thức của HS trong chương I từ đó có sự điều chỉnh, bổ sung, uốn nắn học sinh cả về nội dung kiến thức và phương pháp làm bài.

2) Kĩ năng :

- Rèn luyện cách giải các bài tập về cơ học

3 ) Thái độ :

- Có ý thức , thái độ nghiêm túc khi kiểm tra .

II . Ma trận đề

 

doc 5 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 11/04/2017 Lượt xem 216Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý 6 - Kiểm tra 1 tiết phần cơ học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tiết : 9
Ngày soạn : 12/10/2015
Ngày kiểm tra : 20 /10/2015 
KIỂM TRA 1 TIẾT PHẦN CƠ HỌC
I . Mục tiêu :
1) Kiến thức :
- Củng cố kiến thức phần cơ học
Thông qua bài kiểm tra giáo viên nắm được tình hình học tập tiếp thu kiến thức của HS trong chương I từ đó có sự điều chỉnh, bổ sung, uốn nắn học sinh cả về nội dung kiến thức và phương pháp làm bài.
2) Kĩ năng :
- Rèn luyện cách giải các bài tập về cơ học
3 ) Thái độ :
- Có ý thức , thái độ nghiêm túc khi kiểm tra .
II . Ma trận đề
Nội dung
Bài 1 –B 8 
Biết
Hiểu
Vận dụng
Tổng
B1 – B 3
1)Dụng cụ đo độ dài
2)Đo tt chất lỏng
1)cách đo độ dài
2)đo thể tích chất lỏng
1)Xác định chiều dài
2)đơn vị đo
2đ
B 4 – B 6
1)Dụng cụ đo tt vật rắn không thấm nước
2)khối lượng , đơn vị khối lượng
3) lực- lực cân bằng
1)cách đo tt của vật
2)đo khối lượng
3)Khi nào hai lực cân bằng
1)Xác định tt vật rắn
2)đơn vị đo
2đ
B 7 – B 8
1) nguên nhân gây ra lực
2)trọng lực là gì
1)tác dụng của lực
2)dụng cụ đo lực
1) Kết quả td của lực
2)Tính đơn vị lực
Bài tự luận
2đ
4đ
30% (3đ)
30% (3đ)
40% (4đ)
100% (10đ)
A/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Câu 1: Khi đo độ dài của một vật người ta chọn thước đo :
 A. Có GHĐ nhỏ hơn chiều dài cần đo vì có thể đo nhiều lần .
 B. Có GHĐ lớn hơn chiều dài cần đo và có ĐCNN thích hợp . 
 C. Có GHĐ lớn hơn chiều dài cần đo và không cần để ý đến ĐCNN của thước .
 D. Thước đo nào cũng được .
Câu 2: Chiều dài bàn học là 1m . Thước nào sau đây có thể đo chiều dài bàn chính xác nhất .
 A. Thước thẳng có GHĐ 30cm và ĐCNN 1mm.
 B. Thước thẳng có GHĐ 50 cm và ĐCNN 1cm .
 C . Thước dây có GHĐ 1,5m và ĐCNN 0,1cm .
 D. Cả 3 thước đều được .
Câu 3: Một lượng nước có thể tích 100 cm3 chứa trong bình chia độ. Thả vào bình một vật rắn thì thể tích nước dâng lên 150cm3 . Vậy thể tích của vật rắn là:
50cm3 
100cm3 
150cm3 
3 kết quả trên.
Câu 4; Bốn bạn học sinh làm thí nghiệm đo khối lượng của một vật bằng một cái cân có ĐCNN là 10g . Kết quả nào sau đây là đúng .
 A 298 g B. 302 g C. 300 g D . 307 g
Câu 5: Hai lực căng bằng là hai lực .
 A. Mạnh như nhau .
 B. Manh như nhau , cùng phương , cùng chiều.
 C. Manh như nhau , cùng phương , ngược chiều .
 D. Manh như nhau , cùng phương , ngược chiều và cùng đặt vào một vật.
Câu 6 : Bạn Lan chơi nhảy dây lan nhảy được lên là do .
 A. Lực của đất tác dụng lên chân Lan .
 B. Lực của chân lan đẩy Lan nhảy lên.
 C. Cả A và B đều đúng.
 D. Cả A và B đều sai .
Câu 7 : Nếu không có ảnh hưởng của gió thì khi thả một vật , vật sẽ rơi theo phương .
 A. Phương thẳng đứng . C. Phương của trọng lực
 B. Phương của dây dọi D. Cả A,B,Cđều đúng 
Câu 8: Trên vỏ hộp sữa bột có ghi khối lượng tịnh 400 g . Số đó cho biết gì ?
 A. Sức nặng và khối lượng hộp sữa.
 B. Lượng chất sữa trong hộp .
 C. Khối lượng sữa chứa trong hộp .
 D. Cả A,B,C đều đúng .
B BÀI TẬP ĐIỀN KHUYẾT . ( 2 điểm ) 
Bài 1 Điền từ thích hợp trong khung vào ô trống trong các câu sau .
1 ) Trọng lượng 2 ) Lực kéo 3) Cân bằng ;
4 ) Biến dạng ;5 ) TRái đất ; 6) Dây gầu.
 a.Một gầu nước treo đứng yên ở một sợi dây .Gầu nước chịu tác dụng của hai lực .......................Lực thứ nhất là.......................của dây gầu; Lực thứ hai là ................. của gầu nước. Trọng lượng do .............. .....tác dụng vào gầu .
 b. Một quả chanh nổi lơ lửng trong một cốc nước muối , lực đẩy của nước muối lên phía trên và .....................của quả chanh là hai lực ...........................
 c. Khi ngồi trên xe máy thì lò xo giảm xóc bị nén lại do ........................của người và xe làm lò xo bị .........................
C : BÀI TẬP TỰ LUẬN .( 4 điểm)
1) Xác định phương và chiều của trọng lực tác dụng vào quả nặng 5N treo vào sợi dây.
 2 )Dùng cân đĩa để cân một túi đường . Để lên đĩa cân bên kia một quả cân 1 kg , một quả cân 0,5 kg và một quả cân 100g thì cân nằm thăng bằng .Tính khối lượng của túi đường ?
3 ) Một vật có khối lượng 10 kg . Tính trọng lượng của vật
ĐÁP ÁN 
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
BỔ SUNG
Trắc nghiệm
mỗi ý đúng 0,25đ
2 điểm
2điểm
A 
1
2
3
4
5
6
7
8
B
B
A
C
D
C
D
B
B 
a
b
c
3
2
1
6
1
3
1
4
Tự luận 6 điểm
2,0ñ
2,0ñ
2,0ñ
Có phương thẳng đứng
Chiều hướng về trái đất
Độ lớn 5N
Túi đường có khối lương 1,6kg
 - P = m.10 = 100N
III .KEÁT QUAÛ
Stt
Lôùp
Só soá
Ñieåm 0– 3,3
Ñieåm 3,5– 4,8
Ñieåm 5 – 6,3
Ñieåm 6,5
7,8
Ñieåm 8
10
Ñieåm 5
10
%
1
6/1
38
9
6
6
7
10
23
60,53
2
6/2
40
17
4
7
5
7
19
47,5
3
6/3
41
4
7
9
8
13
30
73,17
4
6/4
36
13
9
3
6
5
14
38,89
5
6/5
38
10
9
7
3
9
19
50,0
6
6/6
36
11
7
5
6
7
18
50,0
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM	Cộng :123 54 %

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_KT_1_TIET_LY_6_THCS_AN_THOI_1.doc