Giáo án môn Vật lý 7 - Hiệu điện thế

 I- Mục tiêu:

 1-Kiến thức:

- Biết được ở hai cực của nguồn điện có sự nhiễm điện khác nhau và giữa chúng có một hiệu điện thế.

- Nêu được đơn vị của hiệu điện thế là vôn (V).

- Sử dụng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai cực để hở của nguồn điện (lựa chọn vôn kế phù hợp và mắc đúng vôn kế).

 2- Kĩ năng: mắc mạch điện theo hình vẽ, vẽ sơ đồ mạch điện.

 3- Thái độ: ham hiểu biết, khám phá thế giới xung quanh.

II- Chuẩn bị:

 1- Chuẩn bị của GV: 1 đồng hồ vạn năng hoặc tranh phóng to hình 25.2, hình 25.3.

Các nhóm: 2 pin(1,5V), 1 vôn kế GHĐ 3V trở lên, 1 bóng đèn pin, 1 ampekế, 1 công tắc, 7 đoạn dây nối có vỏ bọc cách điện.

 2-Chuẩn bị của HS: 1 số loại pin và 1 ắcquy hoặc tranh phóng to các loại pin, ắcquy trên đó có ghi số

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 11/04/2017 Lượt xem 327Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý 7 - Hiệu điện thế", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 9/03/2013	
Giáo án có sử dụng phương pháp bàn tay nặn bột
Tiết 29 
Bài 25 : HIỆU ĐIỆN THẾ
 I- Mục tiêu:
 1-Kiến thức:
- Biết được ở hai cực của nguồn điện có sự nhiễm điện khác nhau và giữa chúng có một hiệu điện thế.
Nêu được đơn vị của hiệu điện thế là vôn (V).
Sử dụng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai cực để hở của nguồn điện (lựa chọn vôn kế phù hợp và mắc đúng vôn kế).
 2- Kĩ năng: mắc mạch điện theo hình vẽ, vẽ sơ đồ mạch điện.
 3- Thái độ: ham hiểu biết, khám phá thế giới xung quanh.
II- Chuẩn bị:
 1- Chuẩn bị của GV: 1 đồng hồ vạn năng hoặc tranh phóng to hình 25.2, hình 25.3.
Các nhóm: 2 pin(1,5V), 1 vôn kế GHĐ 3V trở lên, 1 bóng đèn pin, 1 ampekế, 1 công tắc, 7 đoạn dây nối có vỏ bọc cách điện.
 2-Chuẩn bị của HS: 1 số loại pin và 1 ắcquy hoặc tranh phóng to các loại pin, ắcquy trên đó có ghi số vôn.
III- Hoạt động dạy học:
 1-Ổn định tình hình lớp: 1’
 -Kiểm tra sĩ số, tác phong học sinh.
 -Kiểm tra sự chuẩn bị của các nhóm.
 2-Kiểm tra bài cũ:2’
 Gọi một học sinh đứng tại chỗ trả lời câu hỏi: Nguồn điện có tác dụng gì?Mỗi nguồn điện có bao nhiêu cực?
 3-Giảng bài mới:
 -Giới thiệu bài: GV sử dụng phần mở đầu như Sgk để vào bài mới
 -Tiến trình bài dạy:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
5’
5’
5’
7’
12’
7’
Hoạt động 1: Tình huấn xuất phát- Câu hỏi nêu vấn đề
-GV yêu cầu học sinh quan sát một số loại pin, đọc SGK 
-Đặt câu hỏi:
+Thiết bị nào tạo ra giữa hai cực của nó hiệu điện thế?
+Vôn là gì?
+Dùng dụng cụ gì để đo hiệu điện thế? Cách sử sụng dụng đó?
Hoạt động 2:Bộc lộ quan niệm ban đầu của học sinh
-Điều khiển học sinh thảo luận.
-Yêu cầu các nhóm trình bày ý kiến của mình, ghi các ý kiến lên bảng để đối chiếu và thảo luận
 Hoạt động 3: Đề xuất các câu hỏi
-Từ những ý kiến ban đầu của học sinh, Gv giúp các em đề xuất các câu hỏi có 
-GV xem xét và hệ thống lại câu hỏi
-Với câu hỏi phức tạp, Gv nên điều khiển lớp thảo luận, chỉnh sửa để câu hỏi rõ nghĩa
 Hoạt động 4: Đề xuất các thí nghiệm nghiên cứu
-Đề xuất phương án nhận biết vôn kế, tìm hiểu giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của vôn kế
-Yêu cầu học sinh dự đoán xem vôn kế được mắc như thế nào ?
Hoạt động 5:Thí nghiệm tìm tòi nghiên cứu
-Phát dụng cụ thí nghiệm, điều khiển các nhóm tiến hành thí nghiệm
-Đề nghị các nhóm lựa chọn dụng cụ cho phù hợp với đề xuất để tiến hành thí nghiệm
Hoạt động 6: Kết luận và hợp thức hóa kiến thức
-Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm và thảo luận
-Hoạt động nhóm theo kĩ thuật khăn trãi bàn hoàn thành bảng 2 và rút ra kết luận
-Yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân với phần vận dụng
-Quan sát một số loai pin
-Hs đọc SGK và đề xuất ý kiến cá nhân
-Nhóm học sinh đề xuất ý kiến:Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế. Đơn vị hiệu điện thế là vôn. Dụng cụ đo hiệu điện thế là vôn kế
-Thảo luận toàn lớp thống nhất chung
-HS hoạt động nhóm đề xuất câu hỏi
-Có phải nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó hiệu điện thế kgông?
-Tại sao nguồn điện lại tạo ra giữa hai cực của nó hiệu điện thế
-Đơn vị hiệu điện thế là gì?
-Dùng dụng cụ gì để đo hiệu điện thế?
- Làm cách nào nhận biết dụng cụ đo hiệu điện thế?
-Cách mắc vôn kế trong mạch?
-Làm việc cá nhân và nhóm, đề xuất phương án nhận biết.Một số đề xuất có thể là:
+Trên mặt vôn kế có ghi chữ v
+ GHĐ là số vôn lớn nhất ghi trên vôn kế
-Hs đự đoán cách mắc vôn kế để đo hiệu điện thế
Làm việc theo nhóm 
-Lựa chọn vôn kế trong nhiều loại đồng hồ đo
-Vẽ sơ đồ mạch điện hình 24.3 SGK
-Lắp mạch điện và tiến hành đo hiệu điện thế
-Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm
-Thảo luận các câu hỏi do giáo viên đặt ra, đi tới thống nhất kết luận
-Hs làm việc cá nhân trả lời C4,C5,C6
 Phiếu tổng kết kiến thức
1-Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế
2-Đơn vị đo hiệu điện thế là vôn(V). Hiệu điện thế được đo bằng vôn kế
3-Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện là giá trị của hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch
4- Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: 1’
-Đọc phần có thể em chưa biết.
-Làm bài tập 1 đến 5 SBT.
-Học thuộc phần ghi nhớ.
IV- Rút kinh nghiệm,bổ sung:
 Phiếu tổng kết kiến thức
1-Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế
2-Đơn vị đo hiệu điện thế là vôn(V). Hiệu điện thế được đo bằng vôn kế
3-Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện là giá trị của hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch
 Phiếu tổng kết kiến thức
1-Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế
2-Đơn vị đo hiệu điện thế là vôn(V). Hiệu điện thế được đo bằng vôn kế
3-Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện là giá trị của hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch
 Phiếu tổng kết kiến thức
1-Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế
2-Đơn vị đo hiệu điện thế là vôn(V). Hiệu điện thế được đo bằng vôn kế
3-Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện là giá trị của hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch
 Phiếu tổng kết kiến thức
1-Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế
2-Đơn vị đo hiệu điện thế là vôn(V). Hiệu điện thế được đo bằng vôn kế
3-Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện là giá trị của hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch
 Phiếu tổng kết kiến thức
1-Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế
2-Đơn vị đo hiệu điện thế là vôn(V). Hiệu điện thế được đo bằng vôn kế
3-Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện là giá trị của hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch
 Phiếu tổng kết kiến thức
1-Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế
2-Đơn vị đo hiệu điện thế là vôn(V). Hiệu điện thế được đo bằng vôn kế
3-Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện là giá trị của hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch

Tài liệu đính kèm:

  • docHieudienthe-ly7.doc