Giáo án môn Vật lý 7 - Kiểm tra 1 tiết

 Cấp độ

Tên

Chủ đề

(nội dung,

chương) Nhận biết Thông hiểu

1. Hai loại điện tích Biết được tên hai loại điện tích Hiểu được tính chất các vật nhiễm điện cùng và khác loại

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 11/04/2017 Lượt xem 765Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý 7 - Kiểm tra 1 tiết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 28
Tiết PPCT : 28
Ngày soạn : 09/03/2015
Ngày dạy : 16/03/2015
KIỂM TRA 1 TIẾT
A- Ma trận đề.
 Cấp độ
Tên 
Chủ đề 
(nội dung,
chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
1. Hai loại điện tích
Biết được tên hai loại điện tích
Hiểu được tính chất các vật nhiễm điện cùng và khác loại
Số câu 
Số điểm 
 Tỉ lệ %
1
1đ
10%
1
1đ
10%
2
2 đ
20%
2. Chất dẫn điện, cách điện. Dòng điện trong kim loại
Biết được chất dẫn, cách điện.
Cho được ví dụ về chất dẫn, cách điện
Số câu 
Số điểm 
 Tỉ lệ %
2
2đ
20%
0
1đ
10%
2
3đ
30%
3. Sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện
Hiểu được chiều dòng điện
Vẽ được sơ đồ mạch điện, thể hiện được chiều dòng điện
Số câu 
Số điểm 
 Tỉ lệ %
1
1đ
10%
2
3đ
30%
3
4đ
40%
4. Tác dụng của dòng điện
Biết các tác dụng của dòng điện, kể được tên các td đó
Số câu 
Số điểm 
 Tỉ lệ %
1
1đ
10%
1
1đ
10%
Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4
4đ
40%
2
3đ
30%
2
3đ
30%
8
10đ 100%
Biên soạn đề kiểm tra.
Câu 1 (2 điểm):
Có mấy loại điện tích? Kể tên?
Nêu tính chất các vật bị nhiễm điện?
Câu 2 (3 điểm):
Thế nào là chất dẫn điện? Cho 2 ví dụ về chất dẫn điện?
Thế nào là chất cách điện? Cho 2 ví dụ về chất cách điện?
Câu 3 (2 điểm):
Dòng điện có mấy tác dụng chính? Hãy kể tên các tác dụng đó?
Chiều dòng điện là chiều như thế nào?
Câu 4 (3 điểm):
Vẽ sơ đồ mạch điện gồm: 1 nguồn điện; 1 công tắc đóng; 1 bóng đèn; dây dẫn.
Dùng mũi tên thể hiện chiều dòng điện trong sơ đồ vừa vẽ ở bên trên.
C - Đáp án và biểu điểm.
Câu
Đáp án
Điểm
1
Có hai loại điện tích. Điện tích dương và điện tích âm.
Các vật nhiễm điện cùng loại thì đẩy nhau, khác loại thì hút nhau.
1
1
2
Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua. Ví dụ: đồng; nhôm
Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua. Ví dụ : cao su ; sứ.
1,5
1,5
3
Dòng điện có 5 tác dụng chính: Tác dụng nhiệt ; tác dụng phát sáng ; tác dụng từ ; tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí.
Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện.
1
1
4
Vẽ đúng sơ đồ.
Xác định đúng chiều.
2
1
Kiểm tra của Tổ chuyên môn

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_KT_1_tiet_Vat_Ly_7_HKII_Ganh_Dau.doc