Giáo án môn Vật lý 8 - Kiểm tra 1 tiết

I.Trắc nghiệm : (3 điểm)

Câu 1 : Trong những chuyển động sau đây, chuyển động nào là đều ?

A. Chuyển động của chiếc xe đạp khi đang thả dốc.

B. Chuyển động của cánh quạt khi quạt đang quay ổn định.

C. Chuyển động của viên bi được nén lên cao.

D. Chuyển động của đoàn tàu đang rời ga.

Câu 2 : Một con ếch đang ngồi trên khúc gỗ trôi theo dòng nước. Mô tả nào sau đây là đúng ?

A. Con ếch đứng yên so với dòng nước.

B. Con ếch chuyển động so với dòng nước.

C. Con ếch đứng yên so với bờ sông.

D. Con ếch chuyển động so với khúc gỗ

Câu 3 : Hai lực cân bằng là ?

A. Hai lực có cùng cường độ, cùng phương, cùng chiều.

B. Hai lực có cùng cường độ, cùng phương, ngược chiều.

C. Hai lực không cùng cường độ nhưng cùng phương, cùng chiều.

D. Hai lực có cùng cường độ, cùng phương, ngược chiều và đặt vào vật.

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 11/04/2017 Lượt xem 395Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý 8 - Kiểm tra 1 tiết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề số 1
I.Trắc nghiệm : (3 điểm)
Câu 1 : Trong những chuyển động sau đây, chuyển động nào là đều ?
Chuyển động của chiếc xe đạp khi đang thả dốc.
Chuyển động của cánh quạt khi quạt đang quay ổn định.
Chuyển động của viên bi được nén lên cao.
Chuyển động của đoàn tàu đang rời ga.
Câu 2 : Một con ếch đang ngồi trên khúc gỗ trôi theo dòng nước. Mô tả nào sau đây là đúng ?
Con ếch đứng yên so với dòng nước.
Con ếch chuyển động so với dòng nước.
Con ếch đứng yên so với bờ sông.
Con ếch chuyển động so với khúc gỗ
Câu 3 : Hai lực cân bằng là ?
Hai lực có cùng cường độ, cùng phương, cùng chiều.
Hai lực có cùng cường độ, cùng phương, ngược chiều.
Hai lực không cùng cường độ nhưng cùng phương, cùng chiều.
Hai lực có cùng cường độ, cùng phương, ngược chiều và đặt vào vật.
Câu 4 : 54km/h bằng.
5m/s
10m/s
15m/s
20m/s
Câu 5 : Hành khách ngồi trên xe đang chuyển động bỗng thấy mình bị nghiêng sang trái, chứng tỏ xe ?
Đột ngột rẽ sang trái.
Đột ngột rẽ sang phải.
Đột ngột giảm tốc độ.
Đột ngột tăng tốc độ.
Câu 6: Khi nói về lực và tác dụng của lực vào một vật, câu nào sau đây đúng ?
Lực không làm thay đổi vận tốc của vật.
Lực làm vận tốc của vật tăng.
Lực làm vận tốc của vật giảm.
Lực làm vận tốc của vật có thể tăng, có thể giảm.
II. Tự luận : ( 7 điểm) 
Câu 1( 3 điểm) Một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 150m hết 30s. Khi đi hết dốc xe lăn tiếp một quãng đường nằm ngang dài 90m trong 15s. Tính vận tốc trung bình trên quãng đường xuống dốc, nằm ngang và vận tốc trung bình trên cả hai quãng đường?
Câu 2 : (2 điểm ) Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau ?
Khi có lực tác dụng, mọi vật không thể thay đổi vận tốc đột ngột được luôn vì mọi vật đều có .
Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có.theo thờ gian.
Dưới tác dụng của các lực cân bằng căn bằng, một vật đang chuyển động sẽ
Độ lớn của vận cho biết sự ..của chuyển động.
Câu 3: ( 2 điểm )
Lực ma sát nghỉ, ma sát trượt, ma sát lăn sinh ra khi nào ?
Mỗi lực lấy một ví dụ.
Đề số 2
I.Trắc nghiệm : (3 điểm)
Câu 1: Một con kiến đang tha hạt gạo trên mặt bàn. Trong các câu mô tả sau đây, mô tả nào không đúng ?
Con kiến đang chuyển động so với mặt bàn.
Hạt gạo đang chuyển động so với mặt bàn.
Hạt gạo đang đứng yên so với mặt bàn.
Cả con kiến và hạt gạo đều chuyển động so với mặt bàn.
Câu 2: Trong các đơn vị sau đây, đơn vị nào là đơn vị của vận tốc ?
m.s
km.h
s/m
km/h
Câu 3: Một vật đang đưng yên nếu chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì ?
Chuyển động nhanh hơn.
Chuyển động chậm hơn.
Tiếp tục đứng yên.
Chuyển động thẳng đều.
Câu 4: Trong các câu dưới đây, câu nào là không đúng ?
Chuyển động mà độ lớn của vận tốc thay đổi theo thời gian thì chuyển động đó là chuyển động không đều.
Độ lớn của vận tốc cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động.
Vận tốc trung bình trên quãng đường được tính bằng chiều dài của quãng đường chia cho thời gian đi hết quãng đường đó.
Đơn vị của vận tốc chỉ phụ thuộc vào đơn vị của chiều dài.
Câu 5: Khi nói về lực và các tác dụng của lực vào một vật, câu nói nào sau đây đúng ?
Lực không làm thay đổi vận tốc của vật.
Lự làm vận tốc của vật tăng lên.
Lực làm vận tốc cảu vật giảm.
Lực làm vận tốc của vật có thể tăng, có thể giảm.
Câu 6: Các làm nào sau đây làm giảm lực ma sát nhiều nhất ?
Giảm diện tích bề mặt tiếp xúc.
Tăng độ nhẵn giữa các bề mặt tiếp xúc.
Tăng độ nhẵn đồng thời dùng vật liệu cứng.
Dùng vật liệu cùng hơn.
Tự luận : ( 7 điểm)
Câu 1: ( 3 điểm) Một vận động viên đua xe đạp thực hiện cuộc vượt đèo với kết quả, đoạn lên đèo dài 10km hết 40 phút, đoạn xuống đèo dài 40 km hết 30 phút. Hãy tính vận tốc trung bình của vận động viên này trên đoạn lên đèo, xuống đèo và cả đoạn đường đua?
Câu 2 : ( 2 điểm ) 
Sự thay đổi vị trí theo thời gian của một vật so với vật vật khác gọi là
Một vật có thể là chuyển độngnhưng lại làso với vật khác.
Các dạng chuyển động cơ học thường gặp là, chuyển động và chuyển động.
Chuyển động hay đứng yên có tính 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_KT_1_tiet_HK_1.doc