Giáo án môn Vật lý 9 - Báo cáo Thực hành xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế

1. Trả lời câu hỏi:

a. Viết công thức tính điện trở của một dây dẫn khi đặt vào nó một hiệu điện thế U và có dòng điện I chạy qua. Nêu rõ tên và đơn vị từng đại lượng có trong công thức (2đ).

b. Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn cần dùng dụng cụ nào? Mắc dụng cụ đó như thế nào so với dây dẫn cần đo? (1đ)

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 11/04/2017 Lượt xem 219Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý 9 - Báo cáo Thực hành xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÁO CÁO THỰC HÀNH
XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ
Họ và tên:. Lớp: 9.3 Nhóm:
1. Trả lời câu hỏi:
a. Viết công thức tính điện trở của một dây dẫn khi đặt vào nó một hiệu điện thế U và có dòng điện I chạy qua. Nêu rõ tên và đơn vị từng đại lượng có trong công thức (2đ).
.
b. Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn cần dùng dụng cụ nào? Mắc dụng cụ đó như thế nào so với dây dẫn cần đo? (1đ)
.
c. Muốn đo cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn cần dùng dụng cụ nào? Mắc dụng cụ đó như thế nào so với dây dẫn cần đo? (1đ)
d. Vẽ sơ đồ mạch điện để đo điện trở của một dây dẫn bằng vôn kế và ampe kế, đánh dấu chốt (+) và (-) của ampe kế và vôn kế (1đ):
..
2. Kết quả đo
Lần đo
Hiệu điện thế U (V)
Cường độ dòng điện I (A)
Điện trở R ()
1
0
0
0
2
3
4
5
a. Tính giá trị điện trở của dây dẫn đang xét trong mỗi lần đo vào bảng (Làm tròn đến số thập phân thứ nhất) (2đ).
b. Tính giá trị trung bình cộng của điện trở (2đ):
.
c. Nhận xét về nguyên nhân gây ra sự khác nhau của các giá trị điện trở vừa tính được trong mỗi lần đo (1đ):
.
.
.
===Hết===

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_3_Thuc_hanh_Xac_dinh_dien_tro_cua_mot_day_dan_bang_ampe_ke_va_von_ke.doc