Giáo án môn Vật lý 9 - Thực hành: Xác định điện trở của dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế

1. Mục tiêu:

 1.1/Kiến thức:

 - Nêu được cách xác định điện trở từ công thức tính điện trở.

- Mô tả được cách bố trí và tiến hành được TN xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế.

 1.2/ Kĩ năng:

 - Mắc mạch điện theo sơ đồ.

 - Sử dụng đúng các dụng cụ đo: vôn kế, ampe kế.

 - Kĩ năng làm bài thực hành và viết báo cáo thực hành.

 1.3/ Thái độ:

 - Cẩn thận, kiên trì, trung thực, chú ý an toàn trong sử dụng điện.

 - Hợp tác trong hoạt động nhóm.

 - Yêu thích môn học.

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 11/04/2017 Lượt xem 595Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý 9 - Thực hành: Xác định điện trở của dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 3 - Tiết: 3 
Tuần 2	 
Ngày dạy: 25/8/2014	
THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ
1. Mục tiêu:
 1.1/Kiến thức: 
	- Nêu được cách xác định điện trở từ công thức tính điện trở.
- Mô tả được cách bố trí và tiến hành được TN xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế.
 1.2/ Kĩ năng:
	- Mắc mạch điện theo sơ đồ.
	- Sử dụng đúng các dụng cụ đo: vôn kế, ampe kế.
	- Kĩ năng làm bài thực hành và viết báo cáo thực hành.
 1.3/ Thái độ:
	- Cẩn thận, kiên trì, trung thực, chú ý an toàn trong sử dụng điện.
	- Hợp tác trong hoạt động nhóm.
	- Yêu thích môn học. 
2. Trọng tâm:
	- Xác định điện trở của một dây dẫn bằng vôn kế và ampe kế.
3. Chuẩn bị:
 +3.1/Giáo viên: Chuẩn bị cho mỗi nhóm HS:
	- 1 dây dẫn có điện trở chưa biết giá trị.	 	- 1 công tắc điện.
	- 1 nguồn điện có thể điều chỉnh được các 	- 1 vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN
giá trị U từ 0à6V một cách liên tục.	0,1V.
- 1 ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A.	- 7 đoạn dây nối.
 +3.2/Học sinh: Chuẩn bị sẵn báo cáo, trong đó trả lời các câu hỏi của phần 1.
4. Tiến trình:
4.1/ Ổn định tổ chức và kiểm diện:( 1’)
4.2/ Kiểm tra miệng: ( 4’)
a) Viết công thức tính R
 Đáp án: R = (2đ)
b) Muốn đo U giữa hai đầu dây dẫn cần dùng dụng cụ gì? Mắc dụng cụ đó như thế nào với dây dẫn cần đo? 
 Đáp án: Vôn kế, mắc song song (4đ)
c) Muốn đo I giữa hai đầu dây dẫn cần dùng dụng cụ gì? Mắc dụng cụ đó như thế nào với dây dẫn cần đo? 
 Đáp án: Ampe kế, Mắc nối tiếp (4đ)
4.3/ Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
* HĐ1: Vẽ sơ đồ mạch điện (4’)
- G: Y/c HS vẽ lên bảng sơ đồ mạch điện TN
- H: Từng HS vẽ sơ đồ mạch điện TN (có thể trao đổi nhóm)
* HĐ2: Mắc mạch điện theo sơ đồ và tiến hành đo (30’)
-G: Y/c các nhóm nhận dụng cụ thực hành
-H: Các nhóm mắc mạch điện theo sơ đồ đã vẽ
-H: Tiến hành đo, ghi kết quả vào bảng.
-G: + Theo dõi, giúp đỡ, kiểm tra các nhóm mắc mạch điện ( chú ý cách mắc ampe kế và vôn kế)
 + Nhắc nhở HS đều tham gia hoạt động tích cực
- H: Cá nhân HS hoàn thành báo cáo để nộp.
I. Vẽ sơ đồ 
II. Mắc mạch điện theo sơ đồ và tiến hành đo
Kết quả đo:
Kết quả đo
Hiệu điện thế (V)
Cường độ dòng điện (A)
Điện trở ()
Lần đo 1
 2
 3
 4
 5
1) Tính trị số điện trở của dây dẫn đang xét trong mỗi lần đo.
2) Tính giá trị trung bình cộng của điện trở: . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3)Nhận xét về nguyên nhân gây ra sự khác nhau ( nếu có ) của các trị số vừa tính được trong mỗi lần đo.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4/ Câu hỏi và bài tập củng cố:( 4’) 
-G: Nhận xét:
 + Kết quả 
 + Thao tác thí nghiệm.
 + Tinh thần học tập của nhóm.
 + Ý thức kỉ luật.
4.5/ Hướng dẫn học sinh tự học: (2’) 
*Đối với bài học ở tiết học này:
-Xem lại cách mắc vôn kế, ampe kế
*Đối với bài học ở tiết học tiếp theo:
 - Đọc và nghiên cứu bài: “Đoạn mạch nối tiếp”.
 - Ôn lại kiến thức lớp 7:
	+ Cường độ dòng điện trong đoạn mạch nối tiếp.
	+ Hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp.
 ? Có thể thay thế 2 điện trở mắc nối tiếp bằng 1 điện trở để dòng điện chạy qua mạch không thay đổi không?
5. Rút kinh nghiệm:
Nội dung:. 
... 
- Phương pháp: .. 
- Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học:: .

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_3_Thuc_hanh_Xac_dinh_dien_tro_cua_mot_day_dan_bang_ampe_ke_va_von_ke.doc