Giáo án môn Vật lý - Đoạn mạch nối tiếp

I . Mục tiêu :

1.Kiến thức :

 - Viết được công thức tính điện trở tương đương đối với đoạn mạch nối tiếp gồm nhiều nhất ba điện trở.

 2. Kĩ năng :

 - Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp với các điện trở thành phần.

 - Vận dụng được định luật Ôm cho đoạn mạch nối tiếp gồm nhiều nhất ba điện trở thành phần.

3. Thái độ :

 - Cẩn thận, kiên trì, trung thực, chú ý an toàn khi sử dụng điện.

 - Hợp tác hoạt động nhóm, yêu thích môn học.

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 12/04/2017 Lượt xem 667Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý - Đoạn mạch nối tiếp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 02 Ngày soạn : 28/08/2015
Tiết : 04 	 Ngày dạy : /09/2015
Bài 4: ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP
I . Mục tiêu : 
1.Kiến thức : 
 - Viết được công thức tính điện trở tương đương đối với đoạn mạch nối tiếp gồm nhiều nhất ba điện trở.
 2. Kĩ năng : 
 - Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp với các điện trở thành phần.
 - Vận dụng được định luật Ôm cho đoạn mạch nối tiếp gồm nhiều nhất ba điện trở thành phần.
3. Thái độ : 
 - Cẩn thận, kiên trì, trung thực, chú ý an toàn khi sử dụng điện.
 - Hợp tác hoạt động nhóm, yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị :
1. Giáo viên: 
 - 1 đồng hồ đa năng. 1 dây dẫn có điện trở chưa biết giá trị, 1 bộ nguồn 4 pin; 1 ampe kế có GHĐ: 1,5A; ĐCNN: 0,1A; 1 công tắc điện, 7 đoạn dây nối.
 - Đọc kĩ nội dung trong sách giáo khoa và các tài liệu liên quan.
2. Học sinh : 
 - Đọc kĩ nội dung bài học trước ở nhà.
 - Các kiến thức cũ liên quan ở vật lý lớp 7
III. Tổ chức hoạt động dạy và học :
1.Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp .
9a1:.. 9a2:... 9a3:...
2. Kiểm tra bài cũ : 
 - Phát biểu về viết biểu thức của định luật Ôm ?
 - Chữa bài tập 2-1 (SBT)
3. Tiến trình:
GV tổ chức các hoạt động
Hoạt động của học sinh
Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài mới
Trong phần điện học ở lớp 7, chúng ta tìm hiểu về đoạn mạch nối tiếp. Liệu có thể thay thế 2 điện trở mắc nối tiếp bằng 1 điện trở để dòng điện chạy qua mạch không thay đổi không ? 
- HS trả lời câu hỏi của GV 
Hoạt động 2 : Nhận biết đoạn mạch gổm 2 điện trở mắc nối tiếp.
- Hỏi hs cho biết trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp :
- Cường độ dòng điện chạy qua có mối liên hệ như thế nào với cường độ dòng điện trong mạch chính ? -Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có mối liên hệ như thế nào với hiệu điện thế giữa mỗi đèn ?
- Cho hs trả lời C1 và cho biết hai điện trở có mấy điểm chung ?
 GV vẽ hình 4.1 lên bảng yêu cầu hs quan sát và hoàn thành lệnh C1 * Hướng dẫn hs vận dụng các kiến thức vừa ôn và hệ thức định luật Ôm để trả lời C2?Trong đoạn mạch mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện có đặc điểm gì ? Để chứng minh công thức ta phải áp dụng công thức nào ? Làm thế nào có được biểu thức 
- Từng hs chuẩn trả lời các câu hỏi của GV 
Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp 
-Cường dộ dòng điện bằng nhau tại mọi điểm I1=I2=I
+Hiệu điện thế giữa đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi bóng đèn :U=U1+U2
Từng hs trả lời C1 và C2 
A
C1 
 + -
- R1,R2 , Ampekế 
được mắc nối tiếp C2:Chứng minh 
Trong đoạn mạch mắc nối tiếp cường độ dòng điện đều bằng nhau tại mọi điểm :I1=I2=I
Hiệu điện thế giữa hai đầu của điện trở 1 : U1=I.R1
Hiệu điện thế giữa hai đầu của điện trở 1 : U2=I.R2
Ta có : 
I. Cường độ dòng điều kiện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp: 
1. Nhớ lại kiến thức ở lớp 7 :
2. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp : 
C1: 
+Cường dộ dòng điện 
bằng nhau tại mọi điểm I1=I2=I
+Hiệu điện thế giữa đầu đoạn mạch bằng tổng hai hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở:U=U1+U2 
 C2: Áp dụng biểu thức định luật Ôm
Hoặc I1 = I2 
 hay Vì I1=I2
Hoạt động 3 : Xây dựng công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch 
gồm hai điện trở mắc nối tiếp :
- Cho hs trả lời câu hỏi :Thế nào là điện trở tương đương của đoạn mạch ?
- Cho hs trả lời C3 ?
- Hướng dẫn hs chứng minh điện trở tương đương gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp ?
-Kí hiệu hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là U , giữa hai đầu mỗi điện trở là U1,U2 hãy viết biểu thức liên hệ giữa U ,U1 và U2 .
- Cường độ dòng điện chạy qua mạch là I , viết biểu thức tính U , U1,U2 theo I , R tương ứng
a) Từng hs đọc nội dung trong SGK :
b)Từng hs trả lời C3: 
Gọi I là cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch mắc nối tiếp Rt đ là điện trở tương đương của đoạn mạch mắc mối tiếp gồm hai điện trở R1, R2
Hiệu điện thế giữa hai đầu của đoạn mạch mắc nối tiếp và hiệu điện thế giữa hai đầu của mỗi điện trở 
 I. Rt đ =I R1+I. R2 => Rt đ = R1+R2
II. Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp :
1. Điện trở tương đương 
2. Công thức tính điện trở tương đương gồm hai điện trở mắc nối tiếp
Hoat động 4 : Thí ngiệm kiểm tra :
- Hướng dẫn hs làm TN như trong SGK , theo dõi và kiểm tra các nhóm mắc sơ đồ 
- Cho hs làm thí nghiệm kiểm tra theo sơ đồ hình 4.1 trong đó R1, R2 và U AB đã biết . Kiểm tra lại công thức trên bằng cách giữ UAB Không đổi , đo IAB thay điện trở R1,R2 bằng điện trở tương đương của nó , đo IAB và so sánh với IAB 
- Sau khi làm thí nghiệm kiểm tra yêu cầu một vài hs đọc phần kết luận và cho các em ghi
a) Các nhóm nhận dụng cụ thí nghiệm tiến hanh làm thí nghiệm kiểm như SGK 
b) Thảo luận nhóm để rút ra kết luận .
Kết luận đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp có điện trở tương đương bằng tổng của các điện trở thành phần 
Rt đ = R1+ R2 
3. Thí nghiệm kiểm tra :
4. Kết luận :
Điện trở tương đương của đoạn mạch bằng tổng các điện trở thành phần : 
Rt đ = R1+ R2 
Hoạt động 5 : Vận dụng :
- Gọi một đến 2 hs đọc phần ghi nhớ SGK ?
- Cho hs làm việc cá nhân trả lời C4
-Gọi một vài em trả lời và giải thích cho từng trường hợp 
- Thống nhất nội dung trả lời và ch hs ghi vở 
- Hướng dẫn hs trả lời C5.
- Mạch điện gồm 2 điện trở được mắc như thế nào ? Biết R1= R2 =20 vậy muốn tính điện trở tương đương ta áp dụng công thức nào ? 
- Nếu mắc thêm điện trở R3= 20 thì điện trở tương đương trong trường hợp này được tính như thế nào ?(Rtđ = R12+R3 )
mở rộng :vậy Rtđ = R1+R2 +R3
làm trên bảng 
a)Thu thập và ghi nhớ nội dung cần ghi nhớ chốt lại 
b) Cá nhân làm việc trả lời C4, C5 ?
C4
- Khi k mở hai đèn không hoạt động vì mạch điện hở 
- Khi k đóng cầu chì bị đứt hai đèn không hoạt động vì mạch điện hở 
- Khi k đóng dây tóc đèn Đ1 bị đứt Đ2 không hoạt động vì mạch điện hở 
- Tiếp thu nội dung hướng dẫn của giáo viên 
- Ghi chép nội dung yêu cầu của giáo viên
ta có 
C4 : HS tự làm 
 C5: Biết R1= R2 =20(W) mắc nối tiếp với nhau 
* Rtđ = R1+R2 = 20+20 =40(W) 
* Nếu R1= R2 = R3= 20(W) mắc nối tiếp với nhau thì điện trở tương là Rtđ = R12+R3 mà R12= R1+R2
 ==> Rtđ = R1+R2 +R3 =20+20+20= 60(W) 
IV. Củng cố : 
 - Gọi học sinh trả lời c4 và gọi 1 học sinh lên bảng trả lời câu C5
V. Hướng dẫn về nhà :
 - Về nhà học thuộc phần ghi nhớ 
 - Học bài và lảm bài tập 4.1 - 4.7 (SBT) 
 - Ôn kiến thức về mạch song song ở lớp 7.Đọc điều em chưa biết? 
VI. RÚT KINH NGHIỆM:

Tài liệu đính kèm:

  • docli_9_tiet_4.doc