Giáo án môn Vật lý - Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

 - Nêu được mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với độ dài dây dẫn.

 2.Kĩ năng:

 - Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với độ dài dây dẫn.

 3.Thái độ:

 - Có thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn thận.

II. CHUẨN BỊ::

 1. Giáo viên:

 - 1 Biến thế nguồn ; 1 ampe kế; 1 vôn kế; 3 dây điện trở (dây Contantan: d = 0,3mm, L = 900; 1800; 2700) và 6 đoạn dây nối,1 khoá K, 1 bảng điện

 2. Học sinh:

 - Đọc kĩ bài mới.

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 12/04/2017 Lượt xem 524Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý - Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 04
Ngày soạn: 10/09/2015
Tiết: 07
Ngày dạy: 14/09/2015
Tiết 7 – Bài 7: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ 
 VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức:
 - Nêu được mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với độ dài dây dẫn.
 2.Kĩ năng:
 - Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với độ dài dây dẫn.
 3.Thái độ:
 - Có thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn thận.
II. CHUẨN BỊ::
 1. Giáo viên:
 - 1 Biến thế nguồn ; 1 ampe kế; 1 vôn kế; 3 dây điện trở (dây Contantan: d = 0,3mm, L = 900; 1800; 2700) và 6 đoạn dây nối,1 khoá K, 1 bảng điện
 2. Học sinh: 
 - Đọc kĩ bài mới.
III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
 1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số và vệ sinh lớp học 
9A4 
Có phép:......
Không phép:.
9A5
Có phép:......
Không phép:.
9A6
Có phép:..
Không phép:
 2. Kiểm tra bài cũ:
 - Không kiểm tra
 3. Tiến trình:
GV tổ chức các hoạt động
Hoạt động của học sinh
Kiến thức cần đạt
 Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới
-GV: Cho học sinh quan sát hình 7.1.
-GV: Các cuộn dây dẫn ở hình 7.1 có những điểm nào khác nhau?
-GV: Vậy, điện trở của dây dẫn có phụ thuộc vào chiều dài, tiết diện, vật liệu làm dây dẫn hay không? Đó là vấn đề mà chúng ta cần nghiên cứu trong bài học hôm nay và hai bài học tiếp theo.
-HS: Khác nhau về chiều dài, tiết diện, vật liệu làm dây dẫn.
Hoạt động 2: Tìm hiểu điện trở phụ thuộc gì
* Nêu câu hỏi:
- Điện trở là gì?
- Điện trở dây dẫn cho biết gì?
* Cho HS quan sát H7.1, lần lượt gọi HS trả lời câu hỏi và nêu nhận xét.
- Hãy dự đoán điện trở của các dây có như nhau không?
- Những yếu tố nào ảnh hưởng đến điện trở?
- Muốn xác định xem điện trở của dây dẫn có phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn hay không, cần phải làm thế nào?
- Trị số không đổi đối với mỗi dây dẫn gọi là điện trở dây dẫn.
- Điện trở dây dẫn biểu thị mức độ cản trở dòng điện nhiều hay ít.
* Hoạt động cá nhân:
 + Quan sát H7.1
 + HS1 trả lời.
 + HS2 nhận xét.
- Điện trở của các dây không giống nhau.
- Những yếu tố ảnh hưởng là: chiều dài, tiết diện và chất liệu làm dây dẫn.
- Để xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một yếu tố x nào đó thì cần phải đo điện trở của các dây dẫn có yếu tố x khác nhau nhưng tất cả các yếu tố khác như nhau.
I. XÁC ĐỊNH SỰ PHỤ THUỘC ĐIỆN TRỞ DÂY DẪN VÀO MỘT TRONG NHỮNG YẾU TỐ NHỮNG YẾU TỐ KHÁC NHAU:
- Điện trở dây dẫn phụ thuộc chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn.
- Để xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một yếu tố x nào đó thì cần phải đo điện trở của các dây dẫn có yếu tố x khác nhau nhưng tất cả các yếu tố khác như nhau.
Hoạt động 3: Xác định sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài
* Cho HS đọc dự đoán và nêu dự đoán của mình theo C1.
* Cho HS hoạt động nhóm tiến hành TN hình 7.2a 
* Lần lượt cho HS tiến hành TN 7.2b và 7.2c như TN trên.
* Cho HS đối chiếu kết quả TN với dự đoán à Kết luận.
* Hoạt động cá nhân: 
 + Đọc dự đoán SGK. 
 + Tự dự đoán ghi dự đoán vào giấy theo C1.
* Hoạt động nhóm:
 + Quan sát hình.
 + Mắc mạch điện.
 + Tiến hành đo.
 + Ghi giá trị vào bảng.
* Lần lượt tiến hành TN và ghi giá trị vào bảng.
* Từng HS đối chiếu kết quả TN với dự đoán từ đó rút ra kết luận.
II. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN:
 Kết 
 quả 
 đo
Lần
U(V)
I(A)
R()
l1 = 900
(mm)
 U1 = 
I1 =
R1 =
l2 = 1800
(mm)
U2 =
I2 =
R2 =
l3 = 2700
(mm)
U3 = 
I3 =
R3 =
* Kết luận:
	Điện trở của các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỉ lệ thuận với chiều dài của mỗi dây.
Hoạt động 5: Vận dụng
* Lần lượt cho HS hoạt động cá nhân, đọc và trả lời C2, C3, C4, có gọi HS nhận xét.
* Lần lượt cho HS hoạt động cá nhân, đọc và trả lời C3, và gọi HS nhận xét.
* Lần lượt cho HS hoạt động cá nhân, đọc và trả lời C4, và gọi HS nhận xét.
* Hoạt động cá nhân:
 + HS1 đọc câu hỏi trước lớp.
 + HS2 trả lời câu C2: Khi HĐT không đổi, nếu dây càng dài thì điện trở càng lớn, CĐDĐ qua đèn càng nhỏ và đèn sáng yếu hơn.
 + HS3 nhận xét.
+ HS4 trả lời câu C3
- Điện trở của cuộn dây 
- Chiều dài của cuộn dây .
 + HS5 nhận xét.
 + HS6 trả lời câu C4: Điện trở đoạn dây thứ nhất lớn gấp bốn lần dây thứ nhất, do đó 
III. VẬN DỤNG:
*C2
Khi HĐT không đổi, nếu dây càng dài thì điện trở càng lớn, CĐDĐ qua đèn càng nhỏ và đèn sáng yếu hơn.
* C3
- Điện trở của cuộn dây là: 
- Chiều dài của cuộn dây là: .
*C4
Điện trở đoạn dây thứ nhất lớn gấp bốn lần dây thứ nhất, do đó 
IV. Củng cố : 
 -Phải tiến hành thí nghiệm với các dây dẫn có đặc điểm gì để xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài của nó?
-Điện trở của các dây dẫn có cùng tiết diện và làm từ cùng một loại vật liệu phụ thuộc vào chiều dài dây như thế nào?
V. Hướng dẫn về nhà :
 - Làm bài tập 7.1, 7.2, 7.3 SBT.
 - Xem trước bài: Sự phụ thuộc của điện trở và tiết diện dây dẫn. 
 - Chú ý cách tiến hành TN kiểm tra và kết luận về sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
VI. Rút kinh nghiệm:
..
..

Tài liệu đính kèm:

  • docli_9_tuan_4_tiet_7.doc