Giáo án môn Vật lý - Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

 - Nêu được mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với tiết diện của dây dẫn.

 2.Kĩ năng:

 - Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với tiết diện của dây dẫn.

 3.Thái độ:

 - Có thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn thận.

II. CHUẨN BỊ::

 1. Giáo viên:

 - 2 dây dẫn bằng hợp kim cùng loại, cùng chiều dài nhưng khác tiết diện; 1 biến thế nguồn; 1 công tắc; 7 dây dẫn; 1 ampe kế; 1 vôn kế; 2 chốt kẹp mối.

 2. Học sinh:

 - Đọc kĩ bài mới.

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 12/04/2017 Lượt xem 559Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý - Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 04
Ngày soạn: 10/09/2015
Tiết: 08
Ngày dạy: /09/2015
Tiết 8 – Bài 8: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ 
 VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức:
 - Nêu được mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với tiết diện của dây dẫn.
 2.Kĩ năng:
 - Xác định được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với tiết diện của dây dẫn.
 3.Thái độ:
 - Có thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn thận.
II. CHUẨN BỊ::
 1. Giáo viên:
 - 2 dây dẫn bằng hợp kim cùng loại, cùng chiều dài nhưng khác tiết diện; 1 biến thế nguồn; 1 công tắc; 7 dây dẫn; 1 ampe kế; 1 vôn kế; 2 chốt kẹp mối.
 2. Học sinh: 
 - Đọc kĩ bài mới.
III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
 1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số và vệ sinh lớp học 
9A4 
Có phép:......
Không phép:.
9A5
Có phép:......
Không phép:.
9A6
Có phép:..
Không phép:
 2. Kiểm tra bài cũ:
 - Điện trở dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào?
 - Điện trở phụ thuộc vào chiều dài như thế nào?
 3. Tiến trình:
GV tổ chức các hoạt động
Hoạt động của học sinh
Kiến thức cần đạt
 Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới
- Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào dây dẫn như thế nào?
=> Bài mới.
- HS dự đoán
Hoạt động 2: Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện
* Gọi HS đọc mục 1 SGK.
* Cho HS quan sát H 8.1 thảo luận nhóm trả lời câu hỏi C1.
* Cho HS đọc mục 2, quan sát 
H8.2 thảo luận nhóm trả lời câu C2. 
* Hoạt động cá nhân: Đọc mục 1 SGK.
* Hoạt động nhóm:
 + Từng HS quan sát hình.
 + Thảo luận nhóm trả lời câu C1 vào bảng.
 + Đại diện nhóm trả lời: .
 + Đại diện nhóm nhận xét.
* Hoạt động cá nhân: 
thảo luận nhóm trả lời câu C2 vào ba
I. DỰ ĐOÁN SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN
* C1: 	
*C2: 
 Đối với dây dẫn có cùng chiều dài và làm từ cùng một vật liệu, nếu tiết diện của dây lớn gấp bao nhiêu lần thì điện trở của nó nhỏ hơn bấy nhiêu lần.
Hoạt động 3: Tiến hành TN kiểm tra
* Gọi HS nêu phương án tiến hành TN để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện của dây dẫn.
* Cho HS hoạt động nhóm tiến hành TN hình 8.3 
* Lần lượt tiến hành TN 8.3 
- Hỏi : Từ = các em rút ra kết luận gì về điện trở và tiết diện của cùng một dây dẫn?
* Cho HS tiến hành đối chiếu kết quả với dự đoán à kết luận.
* Hoạt động cá nhân từng HS chuẩn bị phương án TN.
 + HS1 nêu phương án TN.
 + HS2 nhận xét.
* Hoạt động nhóm:
 + Quan sát H 8.3 , mắc mạch điện theo sơ đồ (hoặc các em có thể mắc theo sơ đồ H1.1 sgk).
 + Tiến hành đo, ghi kết quả vào bảng.
 + Xử lí kết quả và tính tỉ số và so sánh với tỉ số 
 + Rút ra : = 
*Thảo luận nhóm nhỏ và nêu kết luận: Điện trở của dây dẫn tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây.
* HS tiến hành đối chiếu kết quả với dự đoán à kết luận.
II. THÍ NGHIỆM KIỂM TRA
A
V
 K + -
 S1 R1
 Hình 8.3
 Kết
 quả
Lần
U(V)
I(A)
R()
S1= 0,3 (mm)
U1 =
I1 =
R1 =
S2 = 0,6 (mm)
U2 =
I2 =
R2 =
- Hai dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một loại vật liệu thì giữa tiết diện S1, S2 và điện trở tương ứng R1, R2 của chúng có mối quan hệ là:.
* Kết luận: 
 Điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây.
Hoạt động 4: Vận dụng
* Cho HS hoạt động cá nhân, lần lượt gọi HS đọc và trả lời câu C3, C4 và lần lượt gọi HS khác nêu nhận xét.
à Nếu HS không trả lời được GV có thể gợi ý cho hs trả lời C3:
+ Tiết diện dây thứ 2 gấp mấy lần dây thứ nhất?
+ Vận dụng kết luận trên so sánh điện trở của dây.
* Hoạt động cá nhân:
 + HS 1 đọc câu C3, trả lời: Điện trở của dây thứ nhất lớn gấp ba lần điện trở của dây thứ hai.
 + HS2 nhận xét.
- Tương tự HS hoàn thành cá nhân câu C4.
 + HS3 đọc câu C4, trả lời: 
 + HS4 nhận xét.
III. VẬN DỤNG
* C3: Điện trở của dây thứ nhất lớn gấp 3 lần điện trở của dây thứ 2
* C4:
IV. Củng cố : 
- Yêu cầu học sinh nêu lên điều cần ghi nhớ trong bài học hôm nay.
- Đọc phần có thể em chưa biết.
V. Hướng dẫn về nhà :
 - Xem trước bài: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn. 
 - Cần nêu dự đoán; Phương án TN; Xem điện trở suất là gì; Công thức tính điện trở như thế nào.
VI. Rút kinh nghiệm:
..
..

Tài liệu đính kèm:

  • docli_9_tuan_4_tiet_8.doc