Giáo án môn Vật lý - Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế

I . Mục tiêu :

1.Kiến thức :

 - Xác định được điện trở của đoạn mạch bằng vôn kế và ampe kế.

2. Kĩ năng :

 - Mắc mạch điện theo sơ đồ.

 - Sử dụng đúng vôn kế, ampe kế.

 - Kỹ năng làm bài thực hành và viết báo cáo thực hành.

3. Thái độ :

 - Cẩn thận, kiên trì, trung thực, hợp tác hoạt động nhóm, chú ý an toàn khi sử dụng điện.

II. Chuẩn bị :

1. Giáo viên:

 - 1 đồng hồ đa năng. 1 dây dẫn có điện trở chưa biết giá trị, 1 bộ nguồn 4 pin; 1 ampe kế có GHĐ: 1,5A; ĐCNN: 0,1A; 1 công tắc điện, 7 đoạn dây nối.

2. Học sinh :

 - Đọc kĩ nội dung bài học trước ở nhà.

 - Chuẩn bị mẫu báo cáo ở nhà.

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 12/04/2017 Lượt xem 572Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý - Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 02 Ngày soạn : 26/08/2015
Tiết : 03 	 Ngày dạy : 24/09/2015
Bài 3: THỰC HÀNH:XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ
I . Mục tiêu : 
1.Kiến thức : 
 - Xác định được điện trở của đoạn mạch bằng vôn kế và ampe kế.
2. Kĩ năng : 
 - Mắc mạch điện theo sơ đồ.
 - Sử dụng đúng vôn kế, ampe kế.
 - Kỹ năng làm bài thực hành và viết báo cáo thực hành.
3. Thái độ : 
 - Cẩn thận, kiên trì, trung thực, hợp tác hoạt động nhóm, chú ý an toàn khi sử dụng điện.
II. Chuẩn bị :
1. Giáo viên: 
 - 1 đồng hồ đa năng. 1 dây dẫn có điện trở chưa biết giá trị, 1 bộ nguồn 4 pin; 1 ampe kế có GHĐ: 1,5A; ĐCNN: 0,1A; 1 công tắc điện, 7 đoạn dây nối.
2. Học sinh : 
 - Đọc kĩ nội dung bài học trước ở nhà.
 - Chuẩn bị mẫu báo cáo ở nhà.
III. Tổ chức các hoạt động dạy và học :
1. Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp .
9a1:.. 9a2:... 9a3:...
2. Kiểm tra bài cũ : - Yêu cầu học sinh lên làm lại bài tập C3,4?
- Yêu cầu lớp phó học tập báo cáo việc chuẩn bị bài của học sinh trong lớp?
3. Tiến trình:
GV tổ chức các hoạt động
Hoạt động của học sinh
Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài mới
Để xác định điện trở của dây dẫn ta dùng vôn kế và ampe kế, xác định như thế nào? => Bài mới.
Hs lắng nghe
Hoạt động 2 : Mắc mạnh điện theo sơ đồ.
Kiểm tra việc chuẩn bị mẫu báo cáo của học sinh.
Giáo viên chia nhóm:
Yêu cầu nhóm trưởng nhận đề chung?
Giáo viên yêu cầu chung về thái độ, ý thức kỷ luật của tiết thực hành.
Yêu cầu đại diện nhóm nêu mục tiêu, các bước tiến hành thí nghiệm?
Mắc mạnh điện theo sơ đồ đã vẽ và tiến hành thí nghiệm theo nội dung mục II (trang 9 SGK)?
Giáo viện theo dõi, nhắc nhở, lưu ý các kỹ năng thực hành và giúp đỡ các nhóm khi cần thiết. Khi mắc mạnh điện kiểm tra các điểm tiếp xúc, cách mắc vôn kế và ampe kế vào mạch trước khi đóng khóa K, đọc kết quả đo trung tực.
Yêu cầu nộp báo cáo thực hành.
- Chia nhóm, phân công nhiệm vụ của nhóm.
- Các nhóm thảo luận và làm thí nghiệm.
-Tất cả học sinh trong nhóm đều tham gia mắc, theo dõi, kiểm tra cách mắc của học sinh trong nhóm.
- Đọc kết quả đúng qui tắc.
- Hoàn thành mẫu báo cáo, trao đổi nhóm nhận xét nguyên nhân gây ra sự khác nhau của các trị số điện trở và tính trong mỗi lần đo.
Hoạt động 3 : Tổng kết, đánh giá tiết thực hành.
Giáo viên thu báo cáo, hướng dẫn đo đồng hồ đa năng và kiểm tra lại giá trị R của các nhóm.
Nhận xét rút kinh nghiệm về:
 + Thao tác thí nghiệm.
 + Thái độ học tập của nhóm.
 + Ý thức kỷ luật.
-Nghe, rút kinh nghiệm lần sau.
IV. Củng cố : 
 - Hoàn thành bài thực hành và nộp
V. Hướng dẫn về nhà :
 - Ôn lại kiến thức về mạch mắc song song, nối tiếp ở lớp 7.
VI: RÚT KINH NGHIỆM:
THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG
LỚP
<5
>=5
0 - 3
8 - 10
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
9A1
9A2
9A3

Tài liệu đính kèm:

  • docli_9_tiet_3.doc