Giáo án Ngữ văn 6 - Tập 1 - Danh từ

Tìm danh từ chung và danh từ riêng trong câu sau:

Danh từ chung: ngày xưa, miền, đất, nước, thần, nòi, rồng, con trai, tên.

Danh từ riêng: Lạc Việt, Bắc Bộ, Long Nữ, Lạc Long Quân.

 

ppt 23 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 18/12/2015 Lượt xem 607Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Ngữ văn 6 - Tập 1 - Danh từ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬNGỮ VĂN 6:Tuần 11: Tiết 41Tuần 11: Tiết 41NGỮ VĂN 6KIỂM TRA BÀI CŨ:BÀI MỚI:NỘI DUNGCâu hỏiDanh từ là gì?Danh từ chia ra làm mấy loại lớn ?Bài mớiDanh từ chung và danh từ riêng: Luyện tập:DANH TỪ (TT)Ví dụ1. Võ Thị Sáu là nữ anh hùng.2. Hôm nay, em đi Cần Thơ.3. Lỗ Tấn là nhà văn lớn của Trung Quốc.4. Hy Lạp là một đất nước rất đẹp.1. Lan là học sinh giỏi.1. Lan là học sinh giỏi.1. Pu – skin là nhà văn của nước Nga. 2. Ca – na – đa là một đất nước rộng lớn.1. Trường Trung học cơ sở Phường Châu Văn LiêmDanh từ chỉ sự vật gồm danh từ chung và danh từ riêng.VDI. Danh từ chung và danh từ riêngKhi viết danh từ riêng, ta phải viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng đó. Đối với tên người, tên địa lý Việt Nam, tên người, tên địa lý nước ngoài phiên âm qua âm Hán Việt: viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi tiếng.Đối với tên người, tên địa lý nước ngoài phiên âm trực tiếp (không qua âm Hán Việt): viết hoa chữ cái đấu tiên của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng đó; nếu một bộ phận gồm nhiều tiếng thì giữa các tiếng cần có dấu gạch nối.VDTên riêng của các cơ quan, tổ chức, các giải thưởng, danh hiệu, huân chương,  thường là một cụm từ. Chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành cụm từ này đều được viết hoa. So sánhHãy so sánh danh từ chung và danh từ riêng.Danh từ chung Tên goïi một loại sự vật.Viết thườngDanh từ riêng	Tên riêng của từng người, từng vật, từng địa phương,  Viết hoa Giống nhau: đều là danh từ chỉ sự vật.Luyện tập Khác nhau:Bài tập 1:Bài tập 2:Bài tập 3:II. Luyện tậpBài tập 1: SGK trang 109	Tìm danh từ chung và danh từ riêng trong câu sau:Danh từ chung: ngày xưa, miền, đất, nước, thần, nòi, rồng, con trai, tên.Danh từ riêng: Lạc Việt, Bắc Bộ, Long Nữ, Lạc Long Quân.Bài 2Bài tập 2 : SGK trang 109, 110Các danh từ in đậmChim, Mây, Nước, Hoa, Họa Mi ÚtCháyTất cả các danh từ trên đều là danh từ riêng vì chuùng ñöôïc duøng ñeå goïi teân rieâng cuûa moät söï vaät caù bieät, duy nhaát maø khoâng phaûi duøng ñeå goïi chung moät loaïi söï vaät.Bài 3Bài tập 3: Viết lại những danh từ riêng chưa đúng trong đoạn thơAi đi Nam BộTiền giang, hậu giangAi vô thành phố	 Hồ Chí Minh	 Rực rỡ tên vàng.Ai về thăm bưng biền đồng thápViệt Bắc miền Nam, mồ ma giặc phápNơi chôn rau cắt rốn của ta!Ai đi Nam – Ngãi, Bình – Phú, khánh hòaAi vô phan rang, phan thiếtAi lên tây nguyên, công tum, đắc lắcKhu Năm dằng dặc khúc ruột miền trungAi về với quê hương ta tha thiếtSông hương, bến hải, cửa TùngAi vô đó với đồng bào, đồng chíNói với Nửa - Việt nam yêu quýRằng: nuớc ta là của chúng taNước việt nam dân chủ cộng hòa!	Tố Hữu Ai đi Nam BộTiền Giang, Hậu GiangAi vô Thành phố	 Hồ Chí Minh	 Rực rỡ tên vàng.Ai về thăm bưng biền Đồng ThápViệt Bắc miền Nam, mồ ma giặc PhápNơi chôn rau cắt rốn của ta!Ai đi Nam – Ngãi, Bình – Phú, Khánh HòaAi vô Phan Rang, Phan ThiếtAi lên Tây Nguyên, Công Tum, Đắc LắcKhu Năm dằng dặc khúc ruột miền TrungAi về với quê hương ta tha thiếtSông Hương, Bến Hải, Cửa TùngAi vô đó với đồng bào, đồng chíNói với Nửa - Việt Nam yêu quýRằng: nuớc ta là của chúng taNước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa!	Tố Hữu DANH TỪDanh từ chỉ đơn vịDanh từ chỉ sự vậtDanh từ chỉ đơn vị tự nhiênDanh từ chỉ đơn vị quy ướcDanh từ chungDanh từ riêngDanh từ chỉ đơn vị chính xácDanh từ chỉ đơn vị ước chừngSƠ ĐỒ VỀ DANH TỪCâu 1: Tên người, tên địa danh Việt Nam được viết như thế nào ?A. Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi tiếng;B. Viết hoa chữ cái đầu tiên của từ; C. Viết hoa toàn bộ chữ cái từng tiếng ;D. Không viết hoa tên đệm của người.Câu 2Câu 2: Tên riêng của các tổ chức, cơ quan, giải thưởng, danh hiệu được viết như thế nào ?A. Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi tiếng;B. Chỉ viết hoa chữ cái đầu tiên của tên tổ chức, cơ quan, giải thưởng;C. Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành cụm từ;D.Chỉ viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi tiếng tên người.Hướng dẫnCâu 1EM ĐÃ TRẢ LỜI SAI!CÂ U 1HOAN HÔ EM ĐÃ TRẢ LỜI ĐÚNG!CÂU 2EM ĐÃ TRẢ LỜI SAI!CÂU 2HOAN HÔ EM ĐÃ TRẢ LỜI ĐÚNG!Hướng dẫn học tập ở nhàHọc kỹ bài Làm tiếp bài tập 3 trang 110Xem trước bài “Cụm danh từ” trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa ở mục I,II vào tập bài soạn.

Tài liệu đính kèm:

  • pptDanh từ (tt).ppt