Giáo án Ngữ văn 7, tập 2 - Đơn từ

Tôi tên là: Nam, Nữ

Ngày sinh:

Quê quán:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: Điện thoại liên lạc:

Dân tộc:

Trình độ đào tạo:

Thuộc diện ưu tiên (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào):

Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức, ngạch: tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển. Vì vậy, tôi làm đơn này xin đăng ký dự thi tuyển tại Hội đồng thi: Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước.

Tôi xin gửi kèm đơn này hồ sơ dự tuyển gồm:

1. Bản khai lý lịch;

2. Giấy chứng nhận sức khỏe;

3. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan khác gồm:

 

doc 1 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 30/12/2015 Lượt xem 819Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngữ văn 7, tập 2 - Đơn từ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	 .ngày.......tháng năm 2009
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN VIÊN CHỨC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2007/TT-BNV
Ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ)
Tôi tên là:	Nam, Nữ
Ngày sinh:
Quê quán:
Hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện nay:	Điện thoại liên lạc:
Dân tộc:
Trình độ đào tạo:
Thuộc diện ưu tiên (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào):
Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức, ngạch: tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển. Vì vậy, tôi làm đơn này xin đăng ký dự thi tuyển tại Hội đồng thi: Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước.
Tôi xin gửi kèm đơn này hồ sơ dự tuyển gồm:
1. Bản khai lý lịch;
2. Giấy chứng nhận sức khỏe;
3. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan khác gồm:
...
...
4. 02 phong bì và 02 ảnh cỡ 4 x 6
Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, đúng và đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ liên quan khác nộp trong hồ sơ dự tuyển, nếu sai thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ.
	Kính đơn
	(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu đính kèm:

  • docDon tu.doc