Giáo án Ngữ văn 7, tập 2 - Dùng cụm chủ - Vị để mở rộng câu

Câu 1. Chuyển câu chủ động sau thành 3 câu bị động tương ứng:

 Tí đã dắt trâu về.

Câu 2. Xác định câu bị động trong những câu dưới đây:

 a.Lan bị ốm.

 b.Nam được điểm mười.

 c.Người ta xây ngôi nhà ấy.

 d.Tôi được mẹ mua áo mới.

 

ppt 17 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 30/12/2015 Lượt xem 5138Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngữ văn 7, tập 2 - Dùng cụm chủ - Vị để mở rộng câu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra bài cũCâu 1. Chuyển câu chủ động sau thành 3 câu bị động tương ứng: Tí đã dắt trâu về.Câu 2. Xác định câu bị động trong những câu dưới đây: a.Lan bị ốm. b.Nam được điểm mười. c.Người ta xây ngôi nhà ấy. d.Tôi được mẹ mua áo mới. I. Bài học 1.Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu ? a.Ví dụ b. Nhận xét:- Các cụm danh từ: (1) những tình cảm ta không có (2) những tình cảm ta sẵn cóTiết 102 Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câuVăn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có.(?) Tìm các cụm danh từ có trong ví dụ sau: Phân tích cấu trúc ngữ pháp của các cụm danh từ đó?(1) những tình cảm ta không có (2) những tình cảm ta sẵn cóDTCVĐNDTCVĐN I. Bài học 1.Thế nào là dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu ? a.Ví dụ b. Nhận xét:- Cụm từ “ta chưa có.”, “ta sẵn có”: cấu tạo giống câu đơn bình thường => là một cụm chủ - vị.- Là định ngữ bổ sung ý nghĩa cho danh từ “ tình cảm”=> Cụm C-V được sử dụng làm thành phần của cụm từ để mở rộng câu.Tiết 102 Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu(1) những tình cảm ta không có (2) những tình cảm ta sẵn cóDTCVĐNDTCVĐN? Nhận xét cấu tạo ngữ pháp của cụm từ “ta không có” “ta sẵn có”?c. Ghi nhớ: SGK/682. Các trường hợp dùng cụm chủ - vị để mở rộng câua.Ví dụ:a. Chị Ba đến khiến tôi rất vui và vững tâm.ccvvVNCNBN=> Cụm C-V làm chủ ngữ và bổ ngữ để mở rộng câu.Tiết 102 Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câuI. Bài họcĐTb. Nhận xét: b. Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta tinh thần rất hăng hái.TNVNcvCN=> Cụm C-V làm vị ngữ để mở rộng câu. Tiết 102 Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câuI. Bài học2. Các trường hợp dùng cụm chủ - vị để mở rộng câua.Ví dụb. Nhận xét: c. Chúng ta có thể nói rằng trời sinh lá sen để bao bọc cốm, cũng như trời sinh cốm nằm ủ trong lá sen.ccvvBN1BN2VNCN=> Cụm C-V làm bổ ngữ để mở rộng câu.Tiết 102 Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu2. Các trường hợp dùng cụm chủ - vị để mở rộng câua.Ví dụI. Bài họcĐTb. Nhận xét:d.Nói cho đúng thì phẩm giá của Tiếng Việt chỉ mới thực sự được xác định và đảm bảo từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công.CNVNcvĐN=> Cụm C-V làm định ngữ để mở rộng câu.b. Nhận xét:Tiết 102 Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câuI. Bài học2. Các trường hợp dùng cụm chủ - vị để mở rộng câua. Ví dụ:DT=> Cụm C-V làm trạng ngữ để mở rộng câu.2. Các trường hợp dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu2. Các trường hợp dùng cụm chủ - vị để mở rộng câuTiết 102 Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câuI. Bài họca. Ví dụ:b. Nhận xét:e. Tay ôm cặp, tôi bước nhanh tới trường.CVCNVNTR Ng. Cô ấy đẹp như tiên giáng trần.CNVNTTCVBN => Cụm C-V làm bổ ngữ để mở rộng câu.c. Ghi nhớ:SGK/69 Tiết 102: Dựng cụm chủ - vị để mở rộng cõu * Hóy dựng cụm C – V để mở rộng hai cõu sau:a. Cả lớp lắng nghe.b. Chiếc cặp rất đẹp.b. Chiếc cặp bố mua cho em rất đẹp. C V C - VC VGợi ý:a.Cả lớp lắng nghe cụ giỏo giảng bài. C V Cụm C- V của hai câu bên dùng để mở rộng thành phần nào trong câu?Bài tập nhanhBN ĐN Tiết 102: Dựng cụm chủ - vị để mở rộng cõu ? Cú một HS khi mở rộng cõu:”Lan làm bài tập toỏn”. Bạn đó mở rộng cõu như sau: “Lan làm bài tập toỏn cũn Tuấn làm bài tập văn”Theo em bạn đó mở rộng cõu như vậy đó đỳng chưa ? Lan làm bài tập toỏn (mà) cụ giỏo ra .C - V CN - VNLan làm bài tập toán còn Tuấn làm bài tập văn.C VC VĐNthảo luận nhóm1. Cái bút bạn tặng tôi rất đẹp.2. Tay ôm cặp, nó chạy nhanh tới trường.3. Cái cây này lá vẫn còn tươi.4. Lan học giỏi làm cha mẹ rất vui lòng.Mỗi nhóm làm một câu. Thời gian cho mỗi nhóm là 2 phút? Xác định thành phần được mở rộng trong các câu sau:1. Cái bút bạn tặng tôi rất đẹp.cvCV=> Cụm c-v là chủ ngữ để mở rộng câu.2. Tay ôm cặp, nó chạy nhanh tới trường.cvTN cách thứcCV=> Cụm c-v là trạng ngữ cách thức để mở rộng câu.Đáp án3. Cái cây này lá vẫn còn tươi.cvCV=> Cụm c-v là vị ngữ để mở rộng câu.4. Lan học giỏi làm cha mẹ rất vui lòng.cvcvBNĐT=> Cụm c-v là chủ ngữ và bổ ngữ để mở rộng câu.CVĐáp ánII.Luyện tập ( SGK/69)1.Trung đội trưởng Bính khuôn mặt đầy đặn.cvCNVN2.Bỗng một bàn tay đập vào vai khiến hắn giật mình.ccvv=> Cụm C-V là vị ngữ để mở rộng câu.=> Cụm C-V là chủ ngữ và bổ ngữ để mở rộng câu.Tiết 102: Dựng cụm chủ - vị để mở rộng cõuTrò chơI ô chữÔ chữ hàng dọc: Mở rộng câu123467598MÂUÂUĐƠNCRANGNGƯTIĐÔNBÂUICGÔNGBƯĐINHNGƯIĐÔNCÂUHCGUÂURUTGOCNTÂĐĂCBICTÊUBài tập về nhà-Viết 1 đoạn văn trong đó có sử dụng cụm C-V làm thành phần câu hoặc của cụm từ để mở rộng câu.-Tìm các cụm C-V để mở rộng câu trong câu sau: Tôi nhìn qua khe cửa thấy em tôi đang vẽ những bức tranh mà bố tôi đã hướng dẫn.

Tài liệu đính kèm:

  • pptDùng cụm chủ - vị để mở rộng câu (2).ppt