Giáo án Ngữ văn 7, tập 2 - Hoạt động ngữ văn

A. Mục tiêu bài học:

- HS đọc rừ ràng đúng chính tả, chỗ thể hiện tỡnh cảm cần nhấn giọng.

- Khắc phục kiểu đọc nhỏ, lúng túng, phát âm ngọng

B. Phương tiện dạy học: SGK

C. Tiến trỡnh lờn lớp

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: Kể tên các văn bản nghị luận đó học?

3. Tổ chức dạy bài mới:

I. Văn bản: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Giọng chung toàn bài: hào hựng, phẫn chấn, dứt khoỏt, rừ ràng,

1. Đoạn mở bài:

- Hai câu đầu: Nhấn mạnh các từ ngữ: Nồng nàn đó

- Câu 3: Ngắt đúng vế câu trạng ngữ( 1,2); cụm chủ - vị chính, đọc mạnh dạn, nhanh dần, nhấn đúng mức các động từ, tính từ làm vị ngữ,định ngữ: sôi nổi, kết, mạnh mẽ, to lớn, lướt, nhấn chỡm tất cả

- Cõu 4,5,6:

+ Nghỉ giữa cõu 3-4.

+ Câu 4 đọc chậm lại, rành mạch, nhấn mạnh các từ cú, chứng tỏ.

+ Cõu 5 giọng liệt kờ.

+ Câu 6 giảm cường độ giọng đọc nhỏ hơn, lưu ý các ngữ điệp, đảo: dõn tộc anh hựng và anh hựng dõn tộc

GV gọi 2-3 HS đọc đoạn này. HS và GV nhận xét cách đọc.

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 31/12/2015 Lượt xem 1209Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngữ văn 7, tập 2 - Hoạt động ngữ văn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 27/ 04 / 2011
 Ngày dạy:............/05/2011 
Tiết 135: 
Hoạt động ngữ văn: ĐỌC DIỄN CẢM VĂN NGHỊ LUẬN
A. Mục tiêu bài học: 
- HS đọc rừ ràng đỳng chớnh tả, chỗ thể hiện tỡnh cảm cần nhấn giọng.
- Khắc phục kiểu đọc nhỏ, lỳng tỳng, phỏt õm ngọng
B. Phương tiện dạy học: SGK
C. Tiến trỡnh lờn lớp
1. ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: Kể tờn cỏc văn bản nghị luận đó học?
3. Tổ chức dạy bài mới:
I. Văn bản: Tinh thần yờu nước của nhõn dõn ta
Giọng chung toàn bài: hào hựng, phẫn chấn, dứt khoỏt, rừ ràng,
1. Đoạn mở bài: 
- Hai cõu đầu: Nhấn mạnh cỏc từ ngữ: Nồng nàn đú
- Cõu 3: Ngắt đỳng vế cõu trạng ngữ( 1,2); cụm chủ - vị chớnh, đọc mạnh dạn, nhanh dần, nhấn đỳng mức cỏc động từ, tớnh từ làm vị ngữ,định ngữ: sụi nổi, kết, mạnh mẽ, to lớn, lướt, nhấn chỡm tất cả 
- Cõu 4,5,6: 
+ Nghỉ giữa cõu 3-4. 
+ Cõu 4 đọc chậm lại, rành mạch, nhấn mạnh cỏc từ cú, chứng tỏ. 
+ Cõu 5 giọng liệt kờ. 
+ Cõu 6 giảm cường độ giọng đọc nhỏ hơn, lưu ý cỏc ngữ điệp, đảo: dõn tộc anh hựng và anh hựng dõn tộc
GV gọi 2-3 HS đọc đoạn này. HS và GV nhận xột cỏch đọc.
2. Đoạn thõn bài
Giọng đọc cần liền mạch, tốc độ nhanh hơn một chỳt
Cõu: đồng bào ta ngày nay  cần đọc chậm, nhấn mạnh ngữ: cũng rất xứng đỏng
Cõu: Những cử chỉ cao quý đú,  cần nhấn cỏc từ giống nhau, khỏc nhau tỏ rừ ý sơ kết khỏi quỏt.
Chỳ ý cỏc cặp quan hệ từ: từ đến, cho đến.
GV gọi 2-3 HS đọc đoạn này. GV và HS nhận xột cỏch đọc 
3. Đoạn kết bài. Giọng chậm hơn và nhỏ hơn.
3 cõu trờn đọc nhấn mạnh cỏc từ ngữ: cũng như, nhưng
2 cõu cuối đọc giọng giảng giải, chậm và khỳc chiết, nhấn mạnh cỏc ngữ: nghĩa là phải và cỏc động từ làm vị ngữ: giải thớch, tuyờn truyền, lónh đạo, tổ chức, làm cho,
GV gọi 2-3 HS đọc đoạn này. GV nhận xột cỏch đọc
II. Văn bản: Sự giàu đẹp của tiếng Việt
Yờu cầu chung cần đọc văn bản chậm rài, điềm đạm, tỡnh cảm tự hào. 
1. Đọc 2 cõu đầu: Cần chậm và rừ hơn, nhấn mạnh cỏc từ ngữ: tự hào, tin tưởng.
2. Đoạn: Tiếng Việt cú những đặc sắc  thời kỡ lịch sử. Chỳ ý điệp từ tiếng Việt; ngữ mang tớnh giảnggiải: núi thế cũng cú nghĩa là núi rằng
3. Đoạn: Tiếng Việt  văn nghệ  đọc rừ ràng, khỳc chiết, lưu ý cỏc từ in nghiờng.
4. Cõu cuối cựng của đoạn đọc giọng khẳng định vững chắc
GV gọi 3-4 HS đọc văn bản này
GV nhận xột chung
III. Tổng kết
GV nhận xột số HS được đọc trong tiết học về chất lượng đọc, kĩ năng đọc ...
Đọc văn bản nghị luận khỏc với văn bản tự sự, trữ tỡnh ở chỗ văn bản nghị luận cần giọng đọc rừ ràng, mạch lạc, rừ luận điểm và lập luận, tuy nhiờn vẫn cần giọng đọc cú cảm xỳc và truyền cảm.
D. Hướng dẫn luyện đọc ở nhà
Đọc cỏc văn bản cũn lại, đọc một đoạn em thớch trong cỏc văn bản đó luyện đọc
* Rỳt kinh nghiệm :
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
Ngày soạn: 27/ 04 / 2011
 Ngày dạy:............/05/2011 
Tiết 136: 
Hoạt động ngữ văn: ĐỌC DIỄN CẢM VĂN NGHỊ LUẬN
A. Mục tiêu bài học: 
- HS đọc rừ ràng đỳng chớnh tả, chỗ thể hiện tỡnh cảm cần nhấn giọng.
- Khắc phục kiểu đọc nhỏ, lỳng tỳng, phỏt õm ngọng
B. Phương tiện dạy học: SGK
C. Tiến trỡnh lờn lớp
1. ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: Đọc đoạn mở bài văn bản Tinh thần yờu nước của nhõn dõn ta
Gv nhận xột
3. Tổ chức dạy bài mới: 
IV. Đọc văn bản : Đức tớnh giản dị của Bỏc Hồ
 Giọng chung nhiệt tỡnh, ngợi ca, giản dị mà trang trọng. Cỏc cõu trong bài dài, nhiều vế, nhiều thành phần nhưng vẫn mạch lạc và nhất quỏn. Cần ngắt cõu đỳng, chỳ ý cỏc cõu cảm cú dấu ( !)
1. Cõu 1: Nhấn mạnh ngữ : sự nhất quỏn, lay trời chuyển đất.
2. Cõu 2 : Tăng cường cảm xỳc ngợi ca vào cỏc từ ngữ : rất lạ lựng, rất kỡ diệu ; nhịp điệu liệt kờ ở cỏc đồng trạng ngữ, đồng vị ngữ: trong sỏng, thanh bạch, tuyệt đẹp
3. Đoạn 3-4: Con người của Bỏc ... thế giới ngày nay đọc với giọng tỡnh cảm ấm ỏp gần với giọng kể chuyện. Chỳ ý nhấn cỏc từ càng, thực sự văn minh, ...
4. Đoạn cuối : 
 Cần phõn biệt lời văn của tỏc giả và trớch lời của Bỏc Hồ. Hai cõu trớch cần đọc giọng hựng trỏng và thắm thiết.
Gv gọi 2-3 HS đọc 1 lần
V. Đọc văn bản : í nghĩa văn chương
Xỏc định giọng đọc chung của văn bản: Giọng chậm, trữ tỡnh giản dị, tỡnh cảm sõu lắng và thấm thớa.
1. Hai cõu đầu : Giọng kể chuyện lõm li buồn thương; cõu thứ 3 giọng tỉnh tỏo, khỏi quỏt.
2. Đoạn 2 : Cõu chuyện cú lẽ chỉ là ... gợi lũng vị tha giọng tõm tỡnh thủ thỉ như lời trũ chuyện.
3. Đoạn 3 : Vậy thỡ ... hết giọng tõm tỡnh thủ. Lưu ý cõu cuối cựng, giọng ngạc nhiờn như khụng thể hỡnh dung nổi được cảnh tượng nếu xảy ra.
GV đọc trước một lần, HS khỏ đọc tiếp rồi gọi 5-6 HS đọc từng đoạn cho đến hết.
VI. Tổng kết
GV nhận xột số HS được đọc trong tiết học về chất lượng đọc, kĩ năng đọc ...
Đọc văn bản nghị luận khỏc với văn bản tự sự, trữ tỡnh ở chỗ văn bản nghị luận cần giọng đọc rừ ràng, mạch lạc, rừ luận điểm và lập luận, tuy nhiờn vẫn cần giọng đọc cú cảm xỳc và truyền cảm.
D. Hướng dẫn luyện đọc ở nhà
Học thuộc mỗi văn bản một đoạn mà em thớch
Tỡm đọc diễn cảm Tuyờn ngụn độc lập
* Rỳt kinh nghiệm :
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docHoạt động ngữ văn (3).doc